UR-GE Projesi


EKONOMİ BAKANLIĞININ SAĞLADIĞI “UR-GE” PROJE DESTEKLERİNDEN YARARLANIYOR MUSUNUZ?

Üyelerinizi uluslararası pazarlara taşıyacak ve rekabet gücü kazandıracak hizmetlerin %75’i devletçe karşılanıyor.

URGE Destekleri Kısaca URGE diye adlandırılan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama etkinlikleri, yabancı alım heyeti organizasyonları ve şirkete özel danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetleri destekleniyor.

İş dünyasını temsil eden kuruluşlar başrolde: İl Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, İmalatçı Dernek/Birlik/Kooperatifler… Belirli bir sektörden bir araya getirdikleri 15-20 kadar üyeleri ile oluşturacakları kümelerin gelişim projeleri için devletten %75 oranında destek alıyorlar.

NE GİBİ PROJELER YAPABİLİRSİNİZ:

 • EĞİTİM & DANIŞMANLIK

Gerekli tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerini alabilirsiniz

 • YURT DIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI

Ürünlerinizle ilgili dış pazar araştırmaları, hedeflenen ülkelere seyahatler, küme tanıtım etkinlikleri, yurtdışı ticaret heyetleri, Yurtdışı fuar ziyaretleri, Eşleştirme vb. organizasyonlar, yurtdışından alım heyetleri getirilmesi,

 • FİRMAYA ÖZGÜ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bu süreçleri geçen firmaların gelişim sürecinin devamı için sadece bir firmaya özgü özel danışmanlık hizmetleri

 • İŞBİRLİĞİ KURUMUNA ELEMAN ALIMI

İşbirliği kuruluşunun gerekli proje yönetim yükünü üstlenecek eleman istihdam desteği.

URGE PROJELERİNDE BİZ NASIL YARDIMCI OLURUZ?

 1. Bilgilendirme: Kuruluşunuzun URGE ve benzeri devlet yardımlarından nasıl yararlanılabileceği, ne gibi proje ve etkinliklerin size uygun olabileceği,  üye firmalarla iletişimin nasıl gerçekleştirilebileceği gibi hazırlık aşamasında sözkonusu olacak tüm konuların geliştirilmesinde destek oluru.
 2. Proje Geliştirme : Kuruluşunuzun öngördüğü proje için Ekonomi Bakanlığına ön müracaatta gereken tüm hazırlıklara destek veririz.
 3. Projeye katılacak firmaların belirlenmesi: Kuruluşunuzun üyeleri arasından kümelenme amacıyla oluşturulacak proje ekibinin belirlenmesi ve tanıtımına destek veririz.
 4. İhtiyaç Analizi Çalışması: Projenin önşartı olan İhtiyaç Analizi için gerekli ön çalışmaların hazırlanması, uzman danışmanlar tarafından gerçekleştirilmesi, bulguların analizini yürütürüz.
 5. Eğitimlerin Verilmesi : Eğitim programlarının tasarlanması, Bakanlık onaynın alınması ve gerçekleştirilmesi.
 6. Yurdışı Ziyaret Hizmetleri: Bir URGE projesi çerçevesinde yurt dışına Ticaret Heyeti götürülmesi ve yurtdışından Alım Heyeti getirilmesi için gerekli firme eşleştirme hizmeti verilmesi.
 7. Firmaya özgü Danışmanlık: URGE projesi çerçevesinde gelişim sürecine giren firmalara, o firmaya özgü yönetim danışmanlığı hizmeti verilmesi.

URGE PROJELERİNDE DESTEKLER NE KADARDIR?

İhtiyaç Analizi Eğitim Danışmanlık Yurt Dışı Pazarlama Yurtdışı Alım Heyeti İstihdam Bireysel Danışmanlık
Destek Oranı %75 %75 %75 %75 %75 %70
Desteklenen Kurum İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu Şirketler
Destek Tutarı (USD) 400 bin 150 bin (Program Başına) 100 bin (Program Başına) İstihdam Gideri 50 bin
Program Program süresince          (Mak. 36 Ay) 10 adet 10 adet 2 kişi 3 yıl

URGE HABERLERİ

Urge projeleri ihracatta yüzde 100 başarı getiriyor http://www.milliyet.com.tr/urge-projeleri-ihracatta-yuzde-100-gundem-2086681/

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto