TÜREV ARAÇLAR – VADELİ PİYASALAR

Amaç Katılımcıların, vadeli işlemler ve opsiyonlarla  ilgili temel bilgileri edinmelerini; müşterileri faaliyet alanlarına göre ilgili türev ürünlere  yönlendirmelerini; 4 Şubat 2005’te faaliyete geçmesi planlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) ile birlikte  müşterilere yatırım alternatifi sunmalarını sağlamak.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 gün

Eğitimin İçeriği

1. BÖLÜM : VADELİ İŞLEMLER

 • Vadeli İşlem Piyasaları
 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Alivre İşlem Sözleşmeleri
 • Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
 • Riskten Korunma ve Spekülasyon
 • Arbitraj

2. BÖLÜM : TARIMSAL ÜRÜNLERE DAYALI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • Buğday Vadeli İşlem Sözleşmesi
 • Kullanım Amaçları
 • Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmesi

3. BÖLÜM : DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • Genel Bilgiler
 • Fiyatlandırılması
 • Kullanım Amaçları
 • Döviz Kurlarına Etki Eden Faktörler

4. BÖLÜM : FAİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • FVİS’lerinin İşleyişi
 • Fiyatlandırılması
 • Kullanım Amaçları

5. BÖLÜM : HİSSE SENEDİ ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

 • Hisse Senedi Endekslerinin Genel Özellikleri
 • Fiyatlandırılması
 • Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Kullanım Amaçları

6. BÖLÜM: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI A.Ş.(VOB)

 • Borsanın İşleyişi ile İlgili Genel Bilgiler
 • Borsada İşlem Görecek Sözleşmeler
 • İşlem Yapma Amaçları

7. BÖLÜM : OPSİYONLAR

 • Türleri – Tipleri
 • Temel Opsiyon Stratejileri
 • Fiyatlaması
 • Korunma İşlemleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

RİSK YÖNETİMİ (BRYG-S1) (Gelişmiş-Simülasyonlu 1. Versiyon)

Amaç Bu eğitim, risk yöneticilerine konu ile ilgili ileri düzey bilgi vermeyi ve ORACLE yazılım dili ile ve ORACLE geliştirme ürünleri kullanılarak hazırlanmış sanal bankalar ve reel piyasa ortamında banka Genel Müdürlük ve Şube bilançosu yönetme deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde ve bankanın bilanço yöneten birim ve

şubelerinde görev alan üst düzey yetkililer

Katılım Önkoşulu Risk yönetimi konusunda yöneticilik yapmak ya da bir başka üst düzey banka birim ya da şubesini yönetiyor olmak ve tercihan ya RYK3 veya RYK3S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak, finans matematiği ve istatistik bilgisi sahibi olmak önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 4 gün teorik eğitim, 6 gün bilgisayarlı uygulama

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

 • Standart Sapmalar
 • Varyans/Kovaryans
  • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

 • Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
 • Net Faiz Geliri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Özvarlığın Piyasa Değeri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

3. Gün

 • Ekonomik Özvarlık Oranı

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Faiz Oranları Açık Tabloları

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
 • Gap Analizi
 • Dışbükeysellik (Convexity)
 • Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

4. Gün

–         Kur Riski

 • Kur Riskinin Hedge Edilmesi
 • Bilanço İçi Hedge
 • Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
  • VaR
  • CaR
  • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

 • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Geleneksel Yaklaşım
 • Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değerleri Yaklaşımı
  • Operasyon Riski
  • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)

5-10. Günler

 • Sanal Ortamda kurulan bankalar piyasasında işlemler gerçekleştirmek
 • Mevduat kabulü, bireysel, kurumsal ve ticari plasmanlar yapılması
 • Menkul değer portföyü taşıma, alım/satımı
 • Sermaye arttırımı
 • Sermaye Benzeri Kredi temini
 • Sabit kıymetler ve iştirakler alım satımı
 • Şubeler cari hesapları aracılığıyla, şube yönetimi
 • Özet ve değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve 1 adet Server HP hesap makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – III (3. Seviye – Simülasyonlu) (BRY3-S)

Amaç : Bu eğitim, risk yöneticilerine konu ile ilgili ayrıntılı ve gelişmiş bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili : Risk yönetimi bölümünde  görev alan üst düzey yetkililer

Katılım Önkoşulu  : EXCEL kullanım bilgisi ve risk yönetimi konusunda çalışmakta olmak ve tercihan RYK2 veya RYK2-S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak finans matematiği ve istatistik bilgisi sahibi olmak önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı  : 20 Kişi

Süre  : 3-4  Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

 • Standart Sapmalar
 • Varyans/Kovaryans
  • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

 • Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
 • Net Faiz Geliri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Özvarlığın Piyasa Değeri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

3. Gün

 • Ekonomik Özvarlık Oranı

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Faiz Oranları Açık Tabloları

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
 • Gap Analizi
 • Dışbükeysellik (Convexity)
 • Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

4. Gün

–         Kur Riski

 • Kur Riskinin Hedge Edilmesi
 • Bilanço İçi Hedge
 • Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
  • VaR
  • CaR
  • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

 • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Geleneksel Yaklaşım
 • Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değerleri Yaklaşımı
  • Operasyon Riski
  • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
  • Özet ve Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve HP finansal hesap

makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – III (3. Seviye – Simülasyonsuz) (BRY3)

Amaç Bu eğitim, risk yöneticilerine konu ile ilgili ayrıntılı ve gelişmiş bilgi

vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan üst düzey yetkililer

Katılım Önkoşulu Risk yönetimi konusunda çalışıyor olmak ve tercihan RYK2 veya RYK2-S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak finans matematiği ve istatistik bilgisi sahibi olmak önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3-4 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

 • Standart Sapmalar
 • Varyans/Kovaryans
  • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

 • Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
 • Net Faiz Geliri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Özvarlığın Piyasa Değeri

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

3. Gün

 • Ekonomik Özvarlık Oranı

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • Faiz Oranları Açık Tabloları

–        Riskin Ölçümü

–        Riskin Hedge Edilmesi

¬  Bilanço İçi Hedge

¬  Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)

 • IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
 • Gap Analizi
 • Dışbükeysellik (Convexity)
 • Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

4. Gün

–         Kur Riski

 • Kur Riskinin Hedge Edilmesi
 • Bilanço İçi Hedge
 • Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
  • VaR
  • CaR
  • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

 • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Geleneksel Yaklaşım
 • Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değerleri Yaklaşımı
  • Operasyon Riski
  • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
  • Özet ve Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar HP finansal hesap makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – II (2. Seviye – Simülasyonlu) (BRY2-S)

Amaç Bu eğitim, risk yönetimi kavramı ile tanışmış olanlara orta düzey bilgi vermeyi, riskler ve risk

ölçümü teknikleri hakkında ayrıntılı örnekler yaparak öğretmeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan üst düzey yetkili ve yöneticiler ve risk

yönetimi bölümü dışında kalan ve bilgi edinmesi beklenen üst düzey yöneticiler

Katılım Önkoşulu Excel kullanım bilgisi olmak, risk yönetimi konusunda çalışmış olmak ya da

çalışmamış olsa bile temel bilgisi olmak (RYK1 veya RYK1-S eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak) finans matematiğine aşina olmak (Finansal Matematik Eğitimi almış ya da HP finansal hesap makinesi kullanmış olmak) önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–          Ölçüm Yöntemleri

 • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

 • Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
 • Net Faiz Geliri
 • Özvarlığın Piyasa Değeri
 • Ekonomik Özvarlık Oranı
 • Faiz Oranları Açık Tabloları
 • IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
 • Gap Analizi
 • Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

3. Gün

–         Kur Riski

 • Kur Riskinin Hedge Edilmesi
 • Bilanço İçi Hedge
 • Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
  • VaR
  • CaR
  • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

 • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Operasyon Riski
 • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve HP finansal hesap

makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – II (2. Seviye – Simülasyonsuz) (BRY2)

bilgi vermeyi, riskler ve risk ölçümü teknikleri hakkında ayrıntılı örnekler yaparak öğretmeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan üst düzey yetkili ve yöneticiler ve risk yönetimi bölümü dışında kalan ve bilgi edinmesi beklenen üst düzey yöneticiler.

Katılım Önkoşulu Risk yönetimi konusunda çalışmış olmak ya da çalışmamış olsa bile temel bilgisi olmak (RYK1 veya RYK1-S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak) finans matematiğine aşina olmak (Finansal Matematik Eğitimi almış ya da HP finansal hesap makinesi kullanmış olmak) önkoşuldur.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi

–         Ölçüm Yöntemleri

–         Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

–         Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar

–         Net Faiz Geliri

–         Özvarlığın Piyasa Değeri

–         Ekonomik Özvarlık Oranı

–         Faiz Oranları Açık Tabloları

–         IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)

–         Gap Analizi

–         Faiz Riskinin Hedge Edilmesi

3. Gün

–         Kur Riski

–         Kur Riskinin Hedge Edilmesi

 • VaR
 • CaR
 • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski

–         Gap Analizi

–         Likidite Riskinin Hedge Edilmesi

 • Müşteri (Kredi) Riski

–         Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Operasyon Riski
 • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
 • Özet ve Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar HP finansal hesap makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – I (1. Seviye – Simülasyonlu) (BRY1-S)

Amaç Bu eğitim, risk yönetimi kavramı ile ilk kez tanışanlara temel bilgi

vermeyi, kavramları tanıtmayı, basit ve kolay anlaşılır örnek olaylar ile bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan orta düzey yetkili ve yöneticiler ve risk yönetimi bölümü dışında kalan orta-üst düzey yöneticiler

Katılım Önkoşulu Katılımcıların Excel kullanım bilgisinin olması önkoşuldur. Ayrıca,

katılımcıların genel bankacılık ve krediler bilgileri sahip olmaları ve Finansal Matematik Eğitimine katılmış olmaları ya da HP finansal hesap makinesi kullanımına aşina olmaları yararlı olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi
 • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

–         Kur Riski

 • VaR
 • CaR
 • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski
 • Müşteri (Kredi) Riski
 • Operasyon Riski
 • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
 • Özet ve değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar PC ve HP finansal hesap

makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir)

RİSK YÖNETİMİ – I (1. Seviye – Simülasyonsuz) (BRY1)

Amaç Bu eğitim, risk yönetimi kavramı ile ilk kez tanışanlara temel bilgi

vermeyi, kavramları tanıtmayı, basit ve kolay anlaşılır örnek olaylar ile bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan orta düzey yetkili ve yöneticiler ve risk yönetimi bölümü dışında kalan orta-üst düzey yöneticiler

Katılım Önkoşulu Herhangi bir önkoşul olmamakla birlikte, katılımcıların genel bankacılık ve krediler bilgilerine sahip olmaları ve Finansal Matematik Eğitimine katılmış olmaları ya da HP finansal hesap makinesi kullanımına aşina olmaları yararlı olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi
 • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

–         Kur Riski

 • VaR
 • CaR
 • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski
 • Müşteri (Kredi) Riski
 • Operasyon Riski
 • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
 • Özet ve değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar HP finansal hesap makinesi (gerektiğinde  tarafımızca sağlanabilir)

PORTFÖY YÖNETİMİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Portföy Yönetimine Kavramsal Bakış
 • Portföy Yönetim Süreci
 • Portföy Çeşitleri
 • Yatırım Sürecinde Portföy Riski
 • Portföy Yönetiminde Kullanılan Modern Yaklaşımlar
 • Portföy Yönetim Performansının Ölçülmesi
 • Portföy Yönetiminde Döviz ve Döviz Portföyleri
 • Portföy Yönetiminde Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Tahvil Portföyleri

–         Tahvil Fiyatlaması ve Değerlemesi

–         Tahvillerde Vade ve Getiri İlişkileri

–         Tahvil Değerlemesinde Süre (duration) ve Bağışıklama (immunization)

–         Tahvil portföy Yönetiminde Aktif ve Pasif Stratejiler

 • Portföy Sigortası (Options,  Futures, Forward…)

Gerekli Araçlar Barkovizyon, flip chart

KREDİ SÜRECİ – II (BKS2)

Amaç Bankaların kredi süreçlerinin oluşumunda görev alan üst düzey

yöneticileri kredi süreci hakkında bilgilendirmek

Katılımcı Profili Kredi pazarlama yönetmenleri, operasyon yönetmenleri, krediler

tahsis ve takip bölümündeki yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili bölümlerde 3-5 yıl deneyim ya da KR1 eğitiminin alınmış

olması yararlı olmaktadır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Temel Hesaplama Kavramları

–          Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

–          İskonto Faizi, doğrusal ve iç faizli iskonto yöntemi

–          Bileşik faize göre hesaplanan iskonto yöntemi

–          Ödeme tablolarının oluşturulması

2. Gün

 • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri
 • Bankalararası Plasmanlara İlişkin Kredi Süreci
 • Menkul Değerler Kredi Süreci
 • Bireysel Kredi Süreçleri

3. Gün

 • Teminatlar
 • Gayrinakit Krediler

–          Teminat Mektupları

–          İthalat Akreditif Kredileri

 • Sorunlu Krediler Süreci ve Çözüme İlişkin Pratik Uygulamalar

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

KREDİ SÜRECİ – I (BKS1)

Amaç Bankaların kredi süreçlerinin oluşumunda görev alan orta düzey

yöneticileri, müşteri temsilcileri, operasyon yetkililerinin sürecin tamamı hakkında bilgilendirilmesi.

Katılımcı Profili Kredi sürecinin operasyon ve pazarlama bölümlerinde görev alan orta düzey yöneticiler.

Katılım Önkoşulu Katılımcıları ilgili bölümlerde 1-3 yıllık deneyim sahibi olmaları

ve katılanların kendi bölümlerine göre ayrılmış olması yararlı olmaktadır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Temel Hesaplama Kavramları

–         Adat, ortalama, faiz hesaplama yöntemleri

–         Basit, bileşik Faiz

–         Ödeme tabloları oluşturulması

2.Gün

 • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri

–         Bireysel Kredi Süreçleri

–         Teminatlar

3. Gün

 • Gayrinakdi krediler

–         Teminat Mektupları

–         İthalat Kredileri

 • Sorunlu Krediler Süreci

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

FİNANSAL PİYASALAR YATIRIM VE RİSK YÖNETİMİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Finansal Piyasalar

–         Makro Denge ve Beklentiler

–         Beklentiler ve Piyasalar

–         Piyasa Altyapısının Yeterliliği

 • Finansal Piyasalarda Yatırım ve Risk

–         Fiyat Riski

–         Sistemik Risk

–         Toplam Risk ve Getiri

 • Risk Yönetimi

–         Riske Maruz Değer

–         Volatilite

–         Risk Yönetiminde Kullanılan Araçlar

–         Kur Riskinin Yönetimi

–         Faiz Riskinn Yönetmi

–         Emtez Fiyat Riskinin Yönetimi

–         Operasyon Riskinin Yönetimi

–         Sektör veya Ülke Riskinin Yönetimi

 • Türev Ürünler

–         Forwards, Futures

–         Options

–         Diğer Türev Çeşitleri

–         Genel Değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

FİNANSAL ANALİZ VE KREDİ SÜRECİ (İleri Düzey)

Amaç Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm  orta ve üst düzey yöneticileri mali analiz ve kredi süreci hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Şube ve birim yönetcileri ile pazarlama bölümü orta düzey yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve şirketler muhasebesi hakkında bilgi sahibi olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

MALİ ANALİZ SÜRECİ

 • Şirketler Hesap Planı Hakkında Genel Bilgiler

 • Aktif Hesaplar/Pasif Hesaplar/Nazım Hesaplar

 • Türkiye’deki Kayıt Sisteminin Zaafiyetleri

–      Kayıt Dışı İşlemler

–      Stoklar/Stok Sayımları

–      Sorunlu Alacak Tanımlamaları

–      Bilanço Dışı Taahhütler

–      Vade Gruplamaları

–      Reeskontlar

–      Kur  Farkları

–      Diğer Sorunlar

 • Temel Mali Tablolar

–      Mizan

–      Bilanço

–      Gelir Tablosu

 • Yardımcı Mali Tablolar

–      Fon Akım Tablosu

–      Nakit Akım Tablosu

–      Net İşletme Sermayesi Değişim Tablos

–      Özvarlık Değişim Tablosu

–      Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

–      Kar Dağıtım Tablosu

 • Düzeltme / Arındırma İşlemleri ve Kayıtları

 • Analiz ve Sonuç

 • Örnek Olaylar

KREDİ SÜRECİ

 • Temel Hesaplama Kavramları

–          Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

–          İskonto Faizi, doğrusal ve iç faizli iskonto yöntemi

–          Bileşik faize göre hesaplanan iskonto yöntemi

–          Ödeme tablolarının oluşturulması

 • Kurumsal ve Ticari Kredi Süreçleri

–             Kredileri Sınıflandırılması

* Teminatlarına Göre

.  Açık Krediler

.  Kef.Karş. Krediler

.  Çek / Senet Karş.Kred.

.  İpotek Karş. Kred.

.  Emtia Muk.Krediler

.   Menkul Değerler Karşılığı Krediler

.   Nakit / Mevduat Karşılığı Krediler

.   Alacağın Temliği Karşılığı Krediler

.   Diğer Teminat Karşılığı Krediler

*  Kullanımlarına Göre

.   Spot Krediler

.   Rotatif Krediler

.   İskonto/İştira Kredileri

.   İtfa Tablosu Olan Krediler (Bireysel Krediler)

*  Nakit / Gayrinakit Krediler

.   Teminat Mektupları

.   İthalat Akreditif Kredileri

.   Vadeli Akreditif Kredileri

.   Kabul / Aval Kredileri

*  Kullanım Amaçlarına Göre

 • Bankalararası Plasmanlara İlişkin Kredi Süreci

 • Menkul Değerler Kredi Süreci
 • Bireysel Kredi Süreçleri

 • Sorunlu Krediler Süreci ve Çözüme İlişkin Pratik Uygulamalar

Gerekli Araçlar Hesap makinesi, projeksiyon, flip chart. (İstenirse ve yeterli sayıda bilgisayar temin edilirse mali analiz eğitimi bilgisayar simülasyonlu olarak gerçekleştirilebilir.)

FİNANSAL ARİTMETİK (BFA1)

Amaç           Finansal hesaplamalarda kullanılan matematik yaklaşımların (formüllerin) tanıtımı ve finansal hesap makinesi kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Bankaların operasyon ve pazarlama bölümlerinde görev alan orta düzey yöneticileri.

Katılım Önkoşulu Matematik ön bilgisi ve finansal hesap makinelerine aşinalık yararlı olabilmektedir.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği        1. Gün

 • Adat, Ortalama, Yıllık Basit ve Bileşik Faiz Oranı
 • Net Bugünkü Değer ve Net Gelecekteki Değer
 • Rotatif, Spot ve Kontratlı (Bireysel Kredi veya Finansal Kiralama)
 • Plasmanlarda Hesaplama Yöntemleri

2. Gün

 • İç Verim ve Doğrudan İskonto Hesaplaması Teknikleri
 • Piyasa Fiyatları İle Hesaplama Teknikleri
 • Düzenli ve Düzensiz Nakit Akımlarına İlişkin Hesaplamalar
 • Makina Kullanım Çalışmaları

Gerekli Araçlar HP Finansal Hesap makinesi

ENFLASYON MUHASEBESİ, MALİ TABLOLARDA ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME, DÜZELTİLMİŞ TABLOLARIN YORUM VE ANALİZİ

Amaç :

Ticari ve Kurumsal Bankacılık kredi analistleri / müşteri temsilcilerine enflasyon muhasebesi uygulaması, mali tabloların  enflasyona gore nasıl düzeltileceği, düzeltilmiş tabloların mali ve ekonomik analizlerde kullanım süreç ve biçimleri konusunda  yeterlilik sağlamaktır.

Yöntem :

Eğitim programı akışı sanayi, hizmetler ve nakit yönetimi ağırlıklı çalışan 3 şirket üzerinden iki dönem karşılaştırmalı olarak sunulur. Bu sunum sırasında mümkün olduğunca sektörel farklılıklar dikkate alınarak konu işlenir. Enflasyon düzeltme işlemleri, mali tabloların düzenlenmesi ve düzeltilmiş tabloların analizi ile ilgili uygulama ve hesaplar sınıf ile birlikte yapılır. Eğitim notları ve örnek uygulama formatı eğitmen tarafından dağıtılacaktır.

Süre : 2 gün

Önkoşul :

Katılımcıların; yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olmaları şarttır. Mali analiz eğitimi ile mali tabloların hazırlanması, aktarma arındırma işlemleri eğitimi almış olmaları bu eğitimin verimini arttırır.

Eğitimin İçeriği :

 1. 1. Enflasyonun mali tablolara etkisi

–      Parasal ve parasal olmayan kalemler

–      Parasal ve parasal olmayan işlemler

–      Enflasyon düzeltme katsayılarının çıkıç mantığı ve kullanımı

 1. 2. Enflasyon düzeltme işlemleri

–      Bilanço

–      Gelir tablosu

–      Net parasal kazanç / kayıbın belirlenmesi

–      Kar dağıtım tablosu

–      Fon akım tablosu

 1. 3. Düzeltilmiş Mali Tabloların Analizi

–      Mali ve ekonomik genel değerlendirme

–      Düzeltilmiş mali tabloların özellikleri

–       Düzeltilmiş bilanço ve gelir tablolarının karşılaştırmalı, yüzde, ve oran yöntemleri ile  analizi, aktif-pasif kompozisyonundaki değişiklikler

–      Fon akım tablosu analizi

–      Mali bünye ve karlılık analizi (aktif ve ortak karlılığı)

–      Net parasal pozisyon analizi

–      Düzeltilmiş mali tabloların şirket değerine ve kredibilitesine olan etkileri

–      Sektörel farklılıkların tartışılması

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

BANKALARDA KAYNAK MALİYETİ ve FİYATLAMA (BKMF)

Amaç :

Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm

üst düzey yöneticileri kaynak maliyetinin hesaplanması ve fiyatlama  yöntemleri hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili :

Şube ve birim yönetcileri ile mali kontrol  ve iç denetim birimi yöneticileri.

Katılım Önkoşulu :

İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve finansal aritmetik eğitimi almış olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı : 20 Kişi

Süre : 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Temel Hesaplama Kavramlarının Hatırlatılması

–         Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

 • Kaynak Maliyetinin Hesaplanması Teknikleri
 • Yabancı Kaynakların Ortalama Maliyetinin ve Ortalama Vadelerinin Bulunması
 • Özkaynakların Maliyetinin Hesaplamaya Eklenmesi

2. Gün

 • Yabancı Para Fonlamadan Doğan Uzun ya da Kısa Pozisyonun Hesaplamaya Katılması
 • Donmuş Aktiflerin Hesaplamaya Katılması
 • Kredi Müşterilerinin Risk Katsayılarının Hesaplamaya Katılması
 • Genel Giderlerin Hesaplamaya Katılması
 • Şubeler Cari Hesapları Fiyatlamasının Yapılması

Gerekli Araçlar :

HP finansal hesap makinesi

BANKACILIK SİMÜLASYONU (Şube ve Genel Müdürlük Yönetimi)

Katılımcı Profili :

a) Yöneticiler : Genel Müdür Yardımcıları, Birim ve Şube Müdürleri..

b) Potansiyel Yönetici Adayları : Müfettişler, Uzmanlar, Müdür Yardımcıları….

Grup Kompozisyonu :

Katılımcılar eşit bilgi düzeyinde olmalıdır. Mevcut yöneticiler ile potansiyel yönetici adayları ayrı gruplarda olmalı, gerektiğinde ana gruplar da bilgi düzeylerine göre alt gruplara ayrılmalıdır. Bu konuda  grupların oluşturulmasında MIDA tarafından hazırlanmış eğitim araştırma formları yardımıyla eğitimcilerimiz de katkıda bulunabilirler. Eğitim en az 10, en fazla 20 kişiden oluşan gruplar ile yapılmalıdır.

Katılımcı Sayısı :

En az 10, en fazla 20 Kişi

Süre :

Eğitimin maksimum süre sınırlaması olmamakla birlikte; yöneticiler için 4, potansiyel yönetici adayları için 6 günlük eğitimin yeterli olacağı düşünülmektedir.

Eğitimin İçeriği :

Eğitim 2 seçenekli olarak hazırlanmaktadır:

1) Her katılımcının bir bankayı temsil ettiği eğitim ortamı :

Bu eğitimde katılımcıların her biri tek şubeli bir bankanın Genel Müdürü olarak işlem yapacaklar ve katılımcı sayısına uygun bilgisayar  şebekesi oluşturulacaktır. MİDA’dan eğitim koordinatörü olarak katılacak eğitimci, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Eximbank Genel Müdürlüğü, Serbest Piyasa Koşulları yaratıcısı olarak çalışacak, her türlü fiyat hareketlerinin oluşturulmasını ( Hazine Bonosu/Devlet Tahvili ihraç faizlerinin ve vadesinin, TCMB kurlarının belirlenmesi, bankalara verilecek kredilerin faiz ve vadesinin belirlenmesi vb.) sağlayacak, ekonomiye ve piyasaya ilişkin bilgileri saptayarak duyuracaktır. Bankaların kendi aralarındaki işlemlere ait fiyat bildirim ve onayları serbest olarak kendileri tarafından saptanabilecek ve tüm bilgiler bir ekran aracılığı ile tüm bankalara (katılımcılara) duyurulacaktır.

Gerek eğitim koordinatörünün ve gerekse bankaların kendi aralarında oluşturdukları fiyatlar karşılıklı olarak kabul gördüğünde, hesap limitleri ve bakiyeleri uygun olduğunda sistem tarafında gerçekleştirilerek bankaların ilgili hesaplarına otomatik olarak geçilecektir. Katılımcılar eğitime başladıklarında daha önce bilançosu oluşturulmuş bir bankayı tüm olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte devralacaklar, bilançoya ilişkin bilgiler eğitim başlamadan önce kendilerine aktarılacaktır. Eğitime katılanların bir bölümüne sonradan katılmak isteyenler için sıfır bilançolu yeni bir banka kurulacak ve yeni katılımcı  katıldığı anda sisteme girmiş olacaktır. Görüldüğü gibi eğitime herhangi bir noktadan başlamak mümkün olduğu gibi, çıkan birine ait bankayı bir başka katılımcıya devretmek de mümkün olabilecektir.

Yapılacak İşlemler :

Bedelli veya bedelsiz sermaye arttırımı,

Mevduat kabul etmek ve mevduat faizlerini saptamak,

Diğer bankalardan, TCMB’ndan ve Eximbank’tan kredi almak,

Diğer bankalara plasman yapmak ve plasman faizlerini saptamak,

Menkul değerler portföyü oluşturmak ve yönetmek, (almak, satmak, repo ve ters repo işlemleri yapmak, teminata menkul değer vererek borç para bulmak..)

Bireysel ve kurumsal krediler vermek, geri çağırmak, tahsil güçlüğü gösterenleri takibe almak ve karşılık ayırmak,

Sabit varlık, iştirak alım ve satımları, yeniden değerlemesi,

Diğer işlemler…

2) Her grup katılımcının bir bankayı ve şubelerini temsil ettiği eğitim ortamı:

Bu eğitimde 3-4 kişiden oluşan gruplardaki katılımcılardan biri bankanın genel müdürü, diğerleri de bankaya bağlı şube müdürlerini temsil edecekler ve toplam olarak 4-5 bankadan oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubu oluşturulacaktır. Bu eğitimde genel müdürler bir önceki işlemlere ek olarak şubelerini de yönetecekler ve şubeler cari hesapları faizleri aracılığı ile piyasa bağlantılarını farklı yerel piyasalara uygun hale getirmeye çalışacaklardır.

Eğitimin Teknik Altyapısı :

Eğitim birbirine paralel bağlanmış ve birbirleriyle konuşabilen kişisel bilgisayarlar (P.C.) aracılığıyla gerçekleştirilecek ve her katılımcı tamamen kendine ait bir kişisel bilgisayar ile eğitime katılacaktır.

Eğitimin Kullanım Özellikleri :

Yapılan işlemler sadece basit komutların yerine getirilmesi (hazine bonosu al, hazine bonosu sat, repo yap, kredi ver, vb.) ile gerçekleştirilmiş olacak; işlemlerin gerektirdiği tüm muhasebe kayıtları ve hesaplamalar (reeskont, evalüasyon, yeniden değerleme ve amortisman işlemleri dahil) sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kullanıcı bir eğitim günü içinde 2’şer saatlik 3-4 işgününü yaşayacak ve her an bir önceki gün sonundaki evalüasyon ve reeskont kayıtlarını içeren bilanço ve gelir tablosunu görebilecektir. Her gün sonu işlemi sonrası 15-30 dakika kadar bir süre işlemlere ara verilecek ve katılımcılara bir önceki gün sonu itibariyle ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve bir sonraki güne hazırlık yapılması için zaman tanınacaktır.

Referanslar:

Bankalar Birliği

Citibank

Akbank

Finansbank

Pamukbank

Ziraat Bankası

T. Ekonomi Bankası

Alternatifbank

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto