DİJİTAL TİCARİ İSTİHBARAT

Eğitimin İçeriği:  

 • Rekabet İstihbaratı Prensipleri: Terminoloji, süreçler, uygulamalar, değerler, etik ve hukuksal boyut
 • Rekabet İstihbaratı’nda planlama, toplama, analiz, raporlama ve süreç yönetimi safhaları
 • Digital Rekabet Istihbarati- internet tabanli analiz ve karar verme
 • Enformasyon akışının kontrolü ve elde edilen istihbaratın kalite standartlarının sağlanması
 • Rekabet istihbaratı sisteminin işinize uygulanması, başarı faktörleri, roller, sorumluluklar, değerlendirme süreçleri ve rekabet istihbaratı yazılımları
 • İşletmenizin ve entellektüel sermayenizin sanayi casusluğuna ve bilgi hırsızlığına karşı korunması (Karşı İstihbarat-Counter Intelligence)

PAZARLAMA YÖNETİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Pazarlama Kavramı
 • Pazarlama Türleri
 • Pazarlama Planı
 • Pazarlama Karması
 • Pazar Araştırmaları Kapsam ve Aşamaları
 • Uluslararası Pazarlar
 • Tüketici Davranışları
 • Ürün ve Marka Yönetimi
 • Dağıtım Kanalları
 • Fiyatlandırma Stratejileri
 • Reklam ve Halkla İlişkiler
 • Satış arttırmas kampanyaları
 • Internet ve Pazarlama
 • Pazarlama biriminin kurulması
 • Sorular ve değerlendirme

ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI

Eğitim İçeriği: 

– Uluslararası Ticari Terimler

– Uluslararası Ödeme Şekilleri

– Uluslararası ticari işlemlerde kullanılan belgeler

– Akreditifli işlemlerde bankalar arası rambursman düzenlemesi

– İthalat mevzuatına ilişkin düzenlemeler

– İthalat bedelinin ödenmesi

– İthalat hesabının kapatılması

– İhracat mevzuatına ilişkin genel bilgiler

– TCMB bankalar uygulaması

– Forfaiting

– İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla

Türkiye’de Yerleşik Kişilere Kullandırılan Krediler

– Türk Eximbank kaynaklı krediler

E- DIŞ TİCARET UYGULAMALARI

Eğitim içeriği: 

E – DIŞ TİCARET NEDİR ?

 • Elektronik ticaret modelleri :
 • E – business

E – commerce

 • E – trade
 • Elektronik Ortamın Etkin Kullanımı
 • E – işletme olmak
 • Arama Motorları
 • Web siteleri
 • CRM Programlarının kullanımı
 • Alış veriş işlemleri
 • Sipariş – Ödeme – Lojistik işlemleri

E – İŞ MODELLERİ

 • Sanal Pazarlar
 • Aracı portallar
 • Değer zincirleri

E – TİCARETE EFSANALER VE GERÇEKLER

E – İŞ MODELİNDE 3 q + 1 s VE GELİR KAYNAKLARI

E – TİCARET TİPLERİ

 • Business to Business ( B 2 B )
 • Business to Customer ( B 2 C )
 • Customer to Business ( C 2 B )
 • Customer to Customer ( C 2 C )

AKREDİTİFLİ İŞLEMLER VE UYGULAMALARI

Eğitim İçeriği: 

 • Dış Ticaretin İşleyiş Mekanizması
 • Akreditif

Tanımı, Başlıca Özellikleri

Akreditif Türleri

Özellikli Akreditifler

 • Örnek Olay Çalışmaları

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

Eğitim İçeriği: 

 • Dış Ticarette Kullanılan Başlıca Belgeler

Taşıma Belgeleri

Sigorta Poliçesi

Fatura

Sağlık Sertifikası

Kalite ve Gözetim Sertifikası

Çeki Listesi

Menşe Şahadetnamesi

Diğer Belgeler

 • Örnek Olay Çalışmaları

DEVLET YARDIMLARI SEMİNERİ

Eğitim İçeriği : 

 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt içi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi (95/7 sayılı Tebliğ)
 2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi (97/5 sayılı Tebliğ)
 3. Araştırma – Geliştirme (AR-GE) Yardımı (98/10 sayılı Tebliğ)
 4. İstihdam Yardımı (2000/1 sayılı Tebliğ)
 5. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi (2009/5 sayılı Tebliğ)
 6. Yurt Dışı Birim , Marka ve Tanıtım Faaliyetleri (2010/6 sayılı Tebliğ)
 7. Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının ve TURQUALITY’ nin Desteklenmesi (2006/4 sayılı Tebliğ)
 8. Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği (2006/6 sayılı Tebliğ)
 9. Uluslarası Rekebetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (2006/8 sayılı Tebliğ)
 10. Tasarım Desteği 2008/2 sayılı Tebliğ)

İHRACAT MEVZUATI VE UYGULAMALARI SEMİNERİ

Eğitim İçeriği : 

 • İhracatın Tanımı, İhracatçı Olabilmek.
 • İhracat İşlemlerinde Bilinmesi Gerekenler
 • İhracatla İlgili Kurum ve Kuruluşlar
 • İhracat Yapılacak Ülkeye Göre Yapılacak İşlemler.
 • İhracat Evraklarının Hazırlanması (Fatura, Çeki Listesi, ATR/EUR-1 vs.)
 • İhracat İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
 • İhracat Şekilleri ve Esasları
 • İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
 • Özel Faturalı İşlemler
 • İhracatın Faydaları ve Riskleri Nelerdir?
 • İhracatta Risklerden Korunma Yolları
 • İhracatta Risk Yönetimi
 • İhracatın Püf Noktaları
 • İhracatta Dahilde İşleme Rejiminin Önemi
 • İhracatta Devlet Yardımları
 • Soru-Cevap.

İHRACATTA İŞLEM AKIŞI VE SÜREÇ YÖNETİMİ SEMİNERİ

Eğitim İçeriği : 

  1. İhracata Giriş 
 1. İhracat Rejimi 
 2. İhracatçı Birlikleri 
 3. Yasaklı Ürünler 
 4. Kotaya Tabi Ürünler 
 5. Kayda ve Ön İzne Tabi Ürünler 
 6. İhracat Türleri 
 7. İhracatta Teklif Oluşturma 
 8. İhracatta İşlem Akışı 
 9. İhracatta Dikkat Noktaları, Kritik Kontrol Noktaları ve Altın Kurallar

GÜMRÜKLERDE İŞLEM AKIŞI VE BAŞARILI SÜREÇ YÖNETİMİ SEMİNERİ

Eğitim İçeriği : 

  1. Gümrük İdaresi 
 1. İlgili Kurum ve Kuruluşlar 
 2. Gümrüklerde Temsil ve Müteselsil Sorumluluk 
 3. Gümrüklerde İş Takibi 
 4. T.C. Gümrük Kanunu 
 5. Temel Gümrük Uygulamaları 
 6. G.T.İ.P’ e İlişkin Kritik Noktalar 
 7. Gümrük Kıymeti, Vergileri ve Vergi Hesaplama Yöntemi 
 8. Gümrüklerde 10 Adımda Başarılı Süreç Yönetimi 
  1. Uluslararası Gümrükler 

DIŞ TİCARETTE TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİ SEMİNERİ

Eğitim İçeriği: 

 • Dış Ticaretin İşleyiş Mekanizması
 • Dış Ticarette Başlıca Ödeme Şekilleri

Peşin ödeme

Mal Mukabili Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme

Akreditif

Akreditif Türleri

Özellikli Akreditifler

 • Örnek Olay Çalışmaları

ULUSLARARASI PAZAR VE PİYASA ARAŞTIRMALARI SEMİNERİ

Eğitim İçeriği: 

– Yurtdışı Satışta 12 Ölümcül Hata

Yurtdışı Satış Adımları : 1) Araştır/Ayrıştır

– Satıştan önce yapılacak araştırma ve planlamalar

 • Hedef Pazar tayini
 • Hedef müşterilerin seçimi
 • 4P+2C+PEST Analizleri
 • Pazarlama Projesi

Yurtdışı Satış Adımları : 2) Temas : İhtiyacı Anla

– Müşteri ile temasta yapılacaklar

 • Müşterinin güvenini kazan
 • İhtiyacı anla

– İletişim becerileri

Yurtdışı Satış Adımları 3) Müşteriye Öneri

– Müşteriye nasıl bir fayda sunuyoruz

 • Özellik/Fayda/Çekicilik analizi
 • Teklif mektupları
 • Satış kanalları

– Yurtdışı satışta finansman alternatifleri / Ödeme koşulları

– Yurtdışı Satış Anlaşmasında olması gereken başlıklar

– Yurtdışı satış belgelerinin hazırlanması

 • Fatura/Konşimento/Gözetim Raporları/Kalite Belgeleri

Yurtdışı Satış Adımları : 4) Ülke/Müşteri Ziyaretleri

– Satış planlamasında zaman ve bölge planlaması

– Ülke/Müşteri ziyaret raporları ve değerlendirilmesi

Yurtdışı Satış Adımları : 5) Satışın Kapatılması

– Satış kapama teknikleri

– Zor müşterilerle baş etmek

– Yurtdışı satışta karşılaşılan zorluklar

Tekrar/Çapraz Satış

– Satışları artırmak için teknikler

 • Ansoff matriksi ile satışlarınızı artırın
 • CRM uygulamaları

– Çapraz Satış

Uygulamalar

GÜMRÜK MEVZUATI ve UYGULAMALARI SEMİNERİ

Eğitim İçeriği :

 1. İhracat mevzuatı ve uygulama esasları
 2. Deniz, hava ve kara gümrüklerinde iş akışı
 3. GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası)
 4. İhracatta Gümrük Beyannamesi
 5. İhracatçı Birliklerinin fonksiyonu , verdiği hizmetler
 6. KDV istisnası nedir? KDV tecil, terkin ve iade süreci
 7. İthalat mevzuatı ve uygulama esasları
 8. Rejimlerden (Transit, Dahilde İşleme, Antrepo ve Serbest Bölgeler) yararlanmanın yolları
 9. İthalatta “Gümrük Beyannamesi”
 10. Dolaşım ve menşe belgelerinin sağladığı vergi avantajları ve belgeleri
 11. İthalat Beyannamesinde vergi türlerinin tespiti ve vergi oranlarının hesaplanması
 12. Kaçakçılık kanununa göre İhracatçı ve İthalatçı firmaların dikkat etmesi gereken hususlar

İHRACATTA E-PAZARLAMA EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • E-Pazarlamanın Temelleri
 • Strateji Oluşturmada Uluslararası On-Line Pazar Araştırma Yöntemleri
 • İhracatta Etkili Web Sitesi Kurma
 • E-Maille Pazarlama
 • B2B ve B2C Web Siteleri
 • E-Ticarete Yönelik Devlet Yardımları

Amaç: İhracatta büyümek isteyen her firma dijital ortamı etkili biçimde kullanmalıdır. Bu amaca yönelik olarak e-pazarlama, bunun bölümleri ve en iyi uygulama örnekleri ihracat bakış açısı ile anlatılacaktır.

SATIŞ, İŞ İLETİŞİMİ VE MÜZAKERE

 •  Uluslararası ticaret ortamını anlamak
 • Ulusal ve Uluslararası İş Destek Kuruluşları
 • Temel Tanımlar
 • SATIŞ
 • Pazarlamada satışın rol ve önemini anlamak
 • Satış stratejilerini öğrenmek
 • Satış ortamını anlamak
 • Tüketici ve kurumsal satın alma davranışını anlamak
 • Satış hedefleri belirlemek
 • Personel seçimi, eğitimi ve motivasyon

 

 •  YAZILI VE SÖZLÜ İLETİŞİM 
   •  
 • MÜZAKERE
 • Müzakerede iletişim kurma
 • Müzakerede ikna etme
 • İlişkinin müzakere ve anlaşmazlıkların çözümündeki yapısını anlama
 • Uluslararası müzakereleri değerlendirme
 • Farklı kültürleri anlama

ULUSLARARASI PAZARLAMA

 • Uluslararası Pazarlamanın Temel Kavramları
 • Firma stratejileri (kurumsal, iş, işlevsel)
 • Uluslararası Pazarlama Stratejisi Oluşturmada İş Tanımı
 • Pazar Segmentasyonu ve Ürün Konumlandırma
 • Uluslararası Pazarlamada Güncel Sorunlar
 • Uluslararası Pazar Araştırma Kaynakları ve Hedef Pazar Seçim Kriterleri
 • Pazarla İletişim (kurumsal kimlik, marka, e-ticaret ve web sitesi, reklam)
 • Kişisel Satış ve Yerinde Pazar Araştırması Planlama
 • Dağıtım Kanalları Kurma
 • Fiyatlandırma ve Müzakere
 • Uluslararası Sözleşmeler
 • İhracatta Kullanılan Devlet Yardımları
 • Yurt Dışı Yatırım / İhracat Pazarlama Planı Örnek Olayı

İHRACATÇI FİRMALAR İÇİN HEDEF PAZAR BELİRLEME VE ULUSLARARASI PAZARLAMA

Eğitimin Amacı: Halen ihracat yapmakta olan veya yapmayı planlayan, tercihen bünyesinde yabancı dil bilen bir eleman istihdam eden üretici/ihracatçı firmaların yeni ülkelere yönelirken nasıl seçim yapılması gerektiği teorik ve uygulamalı/birebir çalışma şeklinde katılımcılara aktarılacaktır. Eğitimin sonunda gelecek iki yılda ihracat yapılması en doğru ülke pazarları belirlenerek, pazar giriş planı, mevcut devlet yardımları kullanımı da planlamaya dahil edilerek tamamlanacaktır.

Metodoloji:

 1. Uluslararası Pazarlamanın İhracat Odaklı Anlaşılması ve Planlama
 2. Firma bünyesinde hedef pazar analizi, çevre analizi, rekabet analizi yapmada, potansiyel müşterileri belirlemede kullanılacak bilgi kaynaklarının kullanımına ilişkin kapasite geliştirilecek.
 3. Trademap, TÜİK, WorldBank Statistics, EU Statistics, CBI, Euromonitor, EU ExportHelpdesk gibi yararlı kaynaklar gösterilerek, buraların kullanımına yönelik alışkanlık kazandırılacaktır.
 4. Trademap, BM-ITC tarafından hazırlanan, tüm dünya ihracat ve ithalat istatistiklerinin toplandığı, ücretsiz ve üyelikle çalışan değerli bir uluslararası ticaret kaynağıdır. Yıllar içinde ülkeler ve ürünler bazında oluşan değişimler tüm boyutlarıyla gösterilmektedir.

Süre: Eğitim 3 günlüktür.

 

  EĞİTİM BAŞLIKLARI SÜRE
 1. GÜN
 • İhracatta Hedef Pazar Belirlemenin Önemi ve Yöntemleri
 • İhracatta Kullanılan Devlet Yardımları
 • TradeMap Kullanımı
Saat 10.00 – 16.30
 1. GÜN
 • Atölye Çalışması (Her katılımcı kendi firması ve ürünleri için çalışma yapacaktır) Trademap, TÜİK, WorldBank Statistics, EU Statistics, CBI, Euromonitor, EU ExportHelpdesk

 

 • Müşteri Adresleri Belirleme
Saat 10.00 – 16.30
 1. GÜN
 • Pazara Giriş Planı Yazılması

 

Saat 10.00 – 16.30

STRATEJİK YÖNETİM

 

 • Stratejinin Temelleri
  • İş tanımı
  • Strateji çeşitleri (kurumsal-iş-işlevsel)
  • Strateji Seçimi
  • İşletmenin Ana İşlevleri (Pazarlama-Üretim)
  • Görevler
  • Aktiviteler
 • Yönetimin Temelleri
  • Yönetim Girdileri
  • Yönetim Süreçleri
  • Yönetici – Lider Tanımı
 • Strateji ile Yönetimi Birleştirmek
  • Stratejik Planlamanın Aşamaları
  • SWOT (İş ve dış analiz)
  • Vizyon-Misyon-Hedefler-Değerler
  • İş Planları
  • İşlevsel Planlar
  • Başarı Kriterlerini Belirleme
 • Stratejik Planlama Birleştirme

MASA BAŞI PAZAR VE MÜŞTERİ ARAŞTIRMASI EĞİTİMİ

 • GİRİŞ 
 • Masa başı ve yerinde pazar araştırma yöntemleri
 • Masa başı araştırmasından elde edilecek sonuçlar:
  • Hedef ülke seçimi
  • Sektörel pazar bilgileri
  • Rakip, teknoloji, trend analizi
  • Potansiyel müşteri araştırması
 • ÜCRETSİZ ON-LINE KAYNAKLAR
 • Ekonomi Bakanlığı’nın kaynakları (web sitesi ve Ticaret Müşavirlikleri)
 • Kalkınma Bakanlığı vd. ulusal kuruluşlar
 • Ulusal ve uluslararası işbirliği yapılabilecek kümeler
 • ITC’nin trademap.org ve diğer veri tabanları (macmap.org, procurement.org, investment.org)
 • TÜİK dış ticaret istatistikleri kullanımı
 • World Bank
 • EU Statistics
 • CBI
 • EU ExportHelpdesk
 • EU Market Access Database
 • Sektör ile ilgili web siteleri
 • Sosyal medya kullanımı
 • Internetten daha detaylı araştırma yapma yöntemleri
 • ÜCRETLİ VERİTABANLARI KULLANIMI
 • 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’in kullanımı (rapor ve e-ticaret sitelerine üyelik)
 • 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in kullanımı
 • Sektörle ilgili önemli pazar bilgisi sağlayan web siteleri
 • Sektörle ilgili önemli b2b web siteleri
 • VERİLERİN YORUMLANARAK HEDEF PAZAR BELİRLEME VE DİĞER STRATEJİK KARARLARDA KULLANIMI

İHRACATA HAZIRLIK SEMİNERİ

 • Dünya Ticaretini Belirleyen “Mega Trendler”
 • İhracatta Vizyon, Strateji ve Hedef Belirleme
 • Ürün ve Pazar Segmentasyonu
 • Ürün Konumlandırma
 • Uluslararası Pazar Araştırma Yöntemleri
 • Uluslararası Ticari Bilgi Kaynakları
 • Ticari İstihbarat Kanalları
 • Firmanın tanıtım yöntemleri ve planlama (kurumsal kimlik, marka, satış literatürü, web, sosyal medya, fuaralar, kişisel satış vd.)
 • Devlet Yardımları Kullanımı

YURTDIŞI BAYİ VE ACENTA YÖNETİMİ / DAĞITIM KANALLARI ÇEŞİTLENDİRİLMESİ

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

 • BAYİ VE ACENTA STANDARTLARI VE YÖNETİMİ
 • Bayi ve Acenta Sahip Olması Gereken Temel Özellikler.
 • Genel Hedef ve Stratejilerde Mutabakat

 

 • Çalışma Standartlarında Anlaşılması
 • Ticari Hedeflerin Anlaşılması
 • Strateji ve Aksiyon Planlarında Uzlaşılması
 • Stratejik Plan
  • KPI’lar
  • Kaynaklar
  • Analiz: SWOT, BCG
 • Bayi ve Acentanın Önceliklerini Anlamak

 

 • Kurumsal İlişkiler
 • Karar Sürecinde Yaşanacak Zorluklar
 • Bütçe ve Karlılık
 • Şirket Sırlarının Paylaşılması
 • İç İletişim
 • Bayi ve Acenta ile Birlikte Çalışmak

 

 • Bayi ve Acenta Yöneticisinin Rolü
 • Rutin Operasyonun Takip Edilmesi
 • Bayi ve Acenta Gelişimine Destek Olacak Projelerin Geliştirilmesi
 • Eleman Eğitimi ve Destek
 • Bayi ve Acenta Performansının Gözlenmesi ve Takip Edilmesi

 

 • Piyasa Ziyaretleri
 • Pazar Araştırma Raporları
 • Hedef Gerçekleştirme
 • Raporlar
 • Sorunların/Konuların Çözümlenmesi
 • Bayi ve Acenta Yönetimi ve İlişkilerin Yürütülmesi

 

 • Ortak Çalışma ve Bakış Açısının Oluşturulması
 • Güven Geliştirecek Aksiyonlar
 • Problem Çözme ve Karar Alma Yöntemi
 • DAĞITIM KANALLARI ÇEŞİTLENDİRİLMESİ

 

 • Dağıtım Stratejisi
 • Pazar Stratejisi
 • Pazar Araştırması
 • Ülkenin özellikleri
 • Piyasanın yapısı
 • Müşteriler
 • Rakipler
 • Tedarikçiler
 • Olası rakipler
 • Masa başı ve Saha
 • Hedef Pazarda Ticari Fırsatlar
 • Ürün, Bölge ve Sektöre Uygun Satış Kanallarının Seçimi
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto