EKİP OLMA

Süre: 2 gün

 Amaç:

 • Ekip çalışmasının tüm unsurlarına hakim olmak
 • Ekip ruhunu oluşturacak becerilere hakim olmak
 • Ortak çıkarlar ve değerler doğrultusunda başarıya ulaşmak
 • Stratejik düşünmek ve birlikte hareket etmenin önemi üzerinde çalışmak
 • Proaktif olmanın anlamını çözmek: iletişimi en üst seviyede tutmak
 • Bireysel hedeflerle takımın hedeflerini buluşturmak

 Eğitim İçeriği:

 • Birlikte çalışan her grup takım olabilir mi?
 • Takım oluşturma süreci
 • Takımların ortak özellikleri
 • Yüksek düzeyde takım performansı elde edebilmek
 • Takım ruhunu oluşturacak beceriler
 • Ortak çıkarlar ve değerler doğrultusunda başarıya ulaşmak
 • Bireysel hedeflerle takımın hedeflerini buluşturmak
 • Takım liderinin özellikleri
 • Kendini yöneten takımlar
 • Sinerjik iletişim: iletişimi en üst seviyede tutmak
 • Takımlarda Oluşabilecek sorunlar
 • Takım içi Dinamikler
 • Takım içi Çatışma Yönetimi
 • Farklı Kişilikler, Farklı Yaklaşımlar
  • Mc Cleland Sosyal İhtiyaçlar Kuramı

Oyun ve egzersizler

 • Viking saldırısı
 • Kağıttan kule yapımı
 • Güven oyunu
 • Değişik testler

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

Süre: 2 gün

Eğitim içeriği:

 • Etkili iletişim
  • Etkiler Dairesi
  • Algılama
  • İletişimde engeller
  • Sözlü iletişim
   • Ben dili
   • Hipnotik dil kalıpları
   • Soruların ikna amacıyla kullanımı
  • Sözlü olmayan iletişim
   • Beden dili
   • Ses
   • Dış görünüm
  • Dinleme becerisi
  • Empati
  • Zor İnsanlar ve Duyguları Yönetmek
  • Kendimizi Tanımak-Müşterimizi Tanımak,
  • İkna
  • Etkili E-posta

ZOR KİŞİLER VE ZOR DURUMLARIN YÖNETİMİ

SÜRE: 2 gün 

EĞİTMEN: İrem RONA İNAN 

EĞİTİMİN AMACI:

 Zor müşterilere (iç ve dış) daha pozitif ve profesyonelce yaklaşmayı başarmak ve zor kişilerin hedefi olmamak için farklı bakış açıları geliştirmeyi, durumları objektif değerlendirmeyi, strateji belirlemeyi, farklı yaklaşım tarzları ile tepkileri nasıl etkilediğini ve özdenetim sağlamayı öğrenmek. 

YÖNTEM: Konuya yönelik bilgi aktarımı yanında, testler, videolar, vaka çalışmaları ile interaktif bir eğitim yapılacaktır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ: 

 • Zor kişi ve zor durumların yönetimine yönelik strateji belirlemek
  • Daha önce iç veya dış müşterisi ile yaşamış olduğu bir hikaye üzerinden çalışmak
 • Zor kişi ve zor durumların yönetimi ve 4 etken 
 • Benim ve müşterimin (iç veya dış) yaklaşımı
 • Proaktif yaklaşım
  • Profil testi
 • Etkiler dairesi
 • Empati kurabilmek ve empati haritası
 • Kimin hangi durumda zor insana dönüşebileceğini anlamak
 • Zor durumları yargılamadan anlamak
 • Yaklaşım tarzımızın tepkileri nasıl etkilediğini görmek
 • Karşı tarafın tutumunu değiştirmek
 • Zor durumların hedefi olmamak
 • İletişim, etkileme, müzakere ve ikna
 • Algılama ve farklı açılardan bakabilmek
 • Objektif değerlendirmenin önemi
 • Güvenilir olmak ve güvenmek
 • İletişim
 • İletişim tarzları
 • Suçlamadan kendini ifade edebilmek
 • Etkin dinlemek
 • İkna yöntemi olarak soru sormak
 • Müzakere öncesi bilginin yapılandırılması
 • TA Psikolojik Oyunlar
 • Fayda ve Korku Yaklaşımı
  • Farklı Kişilikler, Farklı Yaklaşımlar 
 • Eğitimde öğrendikleri Zor kişi ve zor durumların yönetimine yönelik strateji belirlemek

Eğitimin başında yazdıkları zor kişi ve zor durum hikayesi üzerinden yeniden bir çalışma yapılır, hikayenin başına dönebilselerdi neleri farklı yapmak isterlerdi? – sohbet ve eğitmen önerileri

 • Çatışma yönetim şeklimize yönelik bir test ve duyguları yönetmek
 • Özgüven ve Özdenetim
 • Zihinsel teknikler
 • Duygularımızı Tanımak ve Kontrol Etmek
 • Duyguların olgulara uygunluğu
 • İç sesi değerlendirmek
 • Fiziksel teknikler
 • Durum değişikliği
 • Risklerin hesaplanması

RAPORLAMA TEKNİKLERİ

Süre:                          1 gün 

Eğitimin İçeriği: 

GİRİŞ

 • Yazılı iletişimin kurumsallaşmada rolü
 • Rapor yazmaktaki hedefler 

RAPORDA İÇERİK

 • Yazılı iletişimde etkinlik artırıcı faktörler
 • Bölüm oluşturma teknikleri

Faktörel

Sayısal

Metodolojik

RAPORDA BİÇİM

 • Dokümantasyon
 • Kaynakça
 • Bulunması gereken bölümler
 • Görselleştirme 

RAPOR YAZMANIN AŞAMALARI

 • Hazırlık
 • Yazma süreci
 • Raporun izlenmesi

Workshop: Bir raporun çatısının oluşturularak kısaca sunulması

 

 

KONSANTRASYON TEKNİKLERİ

Süre: 2 gün

 Eğitim Yöntemi: Testler ve uygulama ağırlıklıdır. Bunun yanında farkındalık sağlayıcı bilgiler verilecektir. Öğrendikleri teknikleri ve yaklaşımları günlük yaşamlarında daha kolay uygulayabilmeleri amacıyla eğitim süresince eylem önerileri üzerinde durulacaktır.

 Eğitimin amacı:

Konsantrasyon, bezginlik duymadan fiziki ve zihni enerjiyi tek bir noktaya sürekli uygulama yeteneğidir.” Thomas Edison

Programı amacı, profesyonel yaşamda başarılı olmak için, bütün dikkatin bir noktaya toplanması, bütün öğrenme ve odaklanma mekanizmalarının aynı noktaya yönlendirilmesi, bütün alıcıların verimli çalışmaya hazır hale getirilerek algının en yüksek performansına ulaşmasını sağlamak için gerekli teknikleri paylaşmaktır.

Dikkati kuvvetlendirmek, ilgisizliği yenmek, dışarıdan gelen uyaranlardan kendini tecrit etmeyi başarmak için 2 gün boyunca farklı bilgiler ve egzersizler aracılığıyla, katılımcıların tek bir şey ya da fikir üzerine bütün dikkatini vermesi için yapması gerekenlerin üzerinden geçilecektir. Konsantrasyon teknikleri, kaygı ve stresi azaltıcı zihinsel ve fiziksel teknikler, hafıza teknikleri ve hızlı okuma teknikleri ile çalışmalar yapılacaktır. 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 DİSİPLİNLİ ZİHİN

 • Geleceği inşa edecek 5 zihinden biri “Disiplinli Zihin”
 • Konsantrasyon ve Odaklanma
 • En güçlü motivasyon aracı bir amaç sahibi olmak

KONSANTRASYON

 • Dalgınlık: neden, ne zaman, hangi koşullarda?
 • Aklınızı Yaptığınızdan Başka Bir Şeyin Rahat Bırakmaması
 • Duygusal Nedenler

KENDİNİZİ TANIYOR MUSUNUZ?

 • Aynı anda olup biten birçok şey olmasına karşın dikkati tek bir şey üzerinde odaklamak olanaklı mıdır?
 • Seçici dikkat ve Filtreleme
 • Mesaja odaklanmak
 • Hangi koşullar altında aynı anda birden fazla şeye dikkat edebiliriz?
 • Dikkat ve görsel algı

 KONSANTRASYONU ARTIRMA TEKNİKLERİ

KAYGI VE STRESİN KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BAŞ ETME YOLLARI

 • Stres Ölçeği
 • Fiziksel teknikler
 • Zihinsel teknikler 

HAFIZA

 • Hafıza Teknikleri

HIZLI OKUMA

ARTI EKEN ARTI BİÇER

Süre: 2 gün 

Eğitim İçeriği:

Bu eğitimde öncelikle amaç, katılımcıların olumsuz otomatik düşüncelerinden sıyrılarak yapıcı ve işlevsel zihinsel tutumlar geliştirmeleri yönünde farkındalık yaşamalarını sağlamaktır. Kişi neler yapmaktadır, nerelerde daha iyidir, hangi konularda ve neden zorlanmaktadır? Ardından kendilerine dair kazandıkları farkındalıklarla, hedeflenen alanda kendilerini geliştirmeleri için; yaşantılarından kesitleri deneyimlemeleri, diğer katılımcıların çözümlerini gözlemlemeleri ve kendi yeni davranış biçimlerini ve çözümlerini bulmaları amaçlanmaktadır. 

 • Etki alanına odaklanma
  • İlke merkezli
  • Karşılıklı bağımlılık
  • İçten dışa yaklaşım 
 • Etkinlik – Verimlilik
 • SMART Hedefler
 • Hedeflerinize Ulaştığınızı Nasıl Anlayacaksınız?
 • Kişisel Vizyon
 • Kimlik (Bunu başararak kim olacaksınız?)
 • Değerler (Bunu başarmak “Neden” önemli?)
 • Yetkinlikler (Nasıl başarabilirsiniz? Hangi yetkinlikleriniz var? Hangilerini geliştirebilirsiniz?)
 • Eylemler (Başarmak için hangi adımlar gerekli?)
 • Yer-Zaman (Nerede/Ne zaman başlayabilirsiniz?)
 • Motivasyon kavramı ve profesyonel yaşamda motivasyonun anlamı ve önemi
 • Kendi Gücümüzü Keşfetmek
 • Kişisel zekayı kullanmak ve geliştirmek
 • Duygularımızla baş etmek
 • Temel motivasyon modelleri

–    İlgi Göstermek ve Görmek:

 • Kişilerarası zekayı geliştirmek
 • Empati
 • Olumlu iş tanımı
 • İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek
 • Pozitif düşünce becerileri
 • “Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev”
 • İç ses çalışması

ZAMAN VE ÖNCELİK YÖNETİMİ

Süre: 1 gün 

Eğitim İçeriği: 

 • Hedef oluşturma orta ve kısa vadeli hedeflerimizi belirlemek
 • Kişisel verimliliği arttırmak
 • Zaman tasarrufu için yöntemler
 • Kendimize zaman yaratmak
 • Önceliklerimizi doğru belirlemek
 • Doğru planlama yapmak
 • Kavramların Açıklanması
 • Önemli işler
 • Acil İşler
 • Zaman Çalıcılar
 • Ziyaretçiler
 • Hayır diyememek
 • Açık olmayan öncelik

 

KAYNAKLARI KULLANMA BECERİLERİ VE ÖZDENETİM

Süre: 1 gün

 Eğitim İçeriği:

 Özdenetim, kişinin kendini düzenlemesidir. Sahip olduğu kaynakların farkında olması, bu kaynakları nasıl kullandığını görmesi ve en etkili şekilde kullanmayı öğrenmesidir.

Bu eğitimde amaç, katılımcıların kaynak kullanımı konusunda farkındalık ve bilgi kazanmaları, tüketen ufak ayrıntılar konusunda bilgi edinmeleri ve edindikleri becerileri uygulamalarıdır.

 • Verimlilik
  • Nedir?
  • Etkinlik Nedir?
  • Etkin Verimlilik Neden Gereklidir?
  • Verimliliği Etkileyen Faktörler
  • Verimlilik Artışı Nasıl Sağlanır?

SUNUM BECERİLERİ

Süre: 2 gün 

Kimler Katılmalı: İş hayatında sunum yapması gereken herkes

Katılımcı Sayısı: 10-12 Kişi

Amaç: Bu program, gruplar karşısında konuşma yapan profesyonellerin söylediklerinin anlaşılması ve dinleyicileri ikna etmesi için gerekli tüm teknik ve beceriler konusunda yol göstermeyi amaçlıyor. Sunum öncesi hazırlık, sunumu yapan kişinin rolü, beden dilini kullanışı ve kendi tarzından uzaklaşmadan iletişim becerilerini geliştirmesi üzerinde yoğunlaşan program aynı zamanda sunumlarda görsel malzeme kullanımının da kurallarına değinmektedir. Sunum sırasında zor kişilerle baş etme ve sorulara yanıt verme teknikleri konusunda da ipuçları verilmektedir. Program boyunca, sunumları kameraya alınan katılımcıların kendilerini seyretmeleri sağlanarak artı ve eksilerinin değerlendirmesi yapılmaktadır. Program boyunca, sunumları kameraya alınan katılımcıların kendilerini seyretmeleri sağlanarak artı ve eksilerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Bu programın sonunda katılımcılar:  

 • Gruplar karşısında söz aldıklarında korkuyu yenmenin yollarını öğrenecek
 • Sunumda hazırlığın önemini görecek
 • Profesyonellerin sunum tekniklerini ve sırlarını öğrenecek
 • Sunumlarında, netliğin, beden dilinin ve genel duruşun önemine odaklanacak
 • Farklı egzersizlerle sunum ortamında yaşanabilecekleri öngörerek temel sunum teknikleri konusunda bilgi sahibi olacak. 

Egzersizler

  • 4 sunum / 2 kamera çekimi

İNOVASYON VE YARATICILIK

“İç veya Dış Müşteri için Yeni Fikir Yaratma – Değer Katma”

İnovasyon, yeni hizmetler, yeni ürünler, yeni iş modelleri, yeni süreçler, yeni iş imkanları, yeni pazarlar, yeni maliyet düşürme teknikleri, yeni yönetim teknikleri geliştirmenizi sağlayacak olan bir süreç, bir şirket kültürü.

İnovasyon, her çalışanın yeni fikirleri uygulaması ile bir değer yaratması.  İç veya dış müşteri olsun, bütün inovasyonlar müşteri için değer yaratma üzerine odaklanmalı. Inovatif çalışmanın temelinde farklılaşma var. Yeni ürün ve hizmeti yaratmanın yanı sıra, müşterinizin, sizin ürün ya da hizmetinize olan ihtiyacını fark etmesinden, kullanma aşamasına kadar her süreçte farklı olabilmek, hem kurumunuza hem de müşterinize değer katabilmek.

Süre: 2 gün

Kimler Katılmalı: İç veya dış müşterisine çözüm üreten, fikir üreten tüm çalışanlar

 Eğitim İçeriği:

 • İnovasyon
  • İnovasyon Çeşitleri
  • İnovasyon ve Yaratıcılığı Harekete Geçirenler
  • İnovasyon Süreci
  • İnovasyon Fırsatlarını Yakalamak için
   • Süreçler-Tüketim Zincir Analizi
   • İş Eko-sistemi
  • Yaratıcı Düşünebilme
   • Etkenleri
   • Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar – Avantaj mı? Dezavantaj mı?
   • Yaratıcı Tutum ve Davranışlar
  • Farklı Olabilmek
  • Yargılamayı Geciktirebilmek
  • Esnek Düşünebilmek
  • Kalıpların Dışına Çıkabiliriz

Başka seçenek yok mu? – Nasıl?

 • Kalıpları Sorgulayabiliriz

Olanaksız olarak düşündüğümüz bir olay hangi koşullarda mümkün olabilir?

 • Değişik Açılardan Bakabiliriz

6 Şapkalı Düşünce Tekniği

 • Yaratıcılıkta Dört Aşama
 • Yaratıcılığımızı Geliştirecek Yöntemler, 9 Farklı Teknik -Uygulama
 • Yaratıcılık Fikrilerini Geliştirmek için
 • Fikirlerin Değerlendirilmesi – Inovasyon Kriterleri

Grup Çalışmaları  Öğrendikleri tekniklerle oluşturacakları inovatif bir fikrin sunumu ve yorumlar

 

İŞ YAŞAMINDA KENDİ SINIRLARINI AŞMAK

Süre: 2 gün 

Eğitim İçeriği: 

Bu program kişileri konfor alanlarının dışına çıkartıp kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayacaktır. Kişisel yaratıcılık, kişisel farkındalık ve proaktif olmak, sorumluluk almak, değerlerini yaşatmak, etkin iletişim kurabilmek gibi bir dizi beceri gerektirir. Bu beceriler mevcut bakış açımızı yaratıcılığa doğru çevirebilmek için gereklidir.

KİŞİSEL YÖNETİM

 • Proaktif kişiler
  • İlke merkezli
  • Karşılıklı bağımlılık
  • Etki alanına odaklı
  • İçten dışa yaklaşım 
 • Etkinlik – Verimlilik

 

 • İnisiyatif kullanma
 • Güvenli, Saldırgan ve Eğilgen Davranışlar
 • Güven oluşturmak 

MOTİVASYON 

 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Öz Disiplin Oluşturmak
 • Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak
 • Mükemmeli Arayış
 • Olumlu İş Tanımı

 

İLİŞKİLER

 

 • Duygusal ve Sosyal Zekamızı Geliştirmek
 • Algılama Sorunlarını Aşmak
 • Etkin sözlü iletişim
 • Ben dili
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Soruların Etkisi
 • İlgi Göstermek ve Görmek
 • İlişkileri Yönetmek
 • Dinleme Becerilerini geliştirmek
 • Empati Haritası
 • Uyumlu Beden Dili Kullanımı
 • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak 

İŞ BAŞARISI İÇİN KURALLAR:

 • Kişisel Kalite Standartları Geliştirmek
 • Hayata Karşı Olumlu Bir Tutum Geliştirmek
 • Zekamızı Başarı İçin Kullanmak

Yaratıcılığı Geliştirmek için Teknikler

GÜVEN OLUŞTURMA

Süre: 1 gün

 Eğitim İçeriği:

Hayır demeniz gereken bir şeye yine evet dediniz. Neden hayır demekte zorlanıyoruz?

Başkalarıyla olan etkileşimimizle, yaptıklarımızın, söylediklerimizin sonuçlarıyla ilgili elde edeceğimiz farkındalık bize yararlı olur. Sağlıklı ve profesyonel bir işyerinde işin gerekleriyle ilgili sınırları net olarak çizebilmeliyiz ve bu da güvenli davranış gerektiriyor.

Eğitimin amacı:

Eğitim, müşterileri, işyerinde takım arkadaşları, birlikte çalıştığı diğer kişiler ve yöneticilerine karşı daha güvenli olmayı arzu eden kişilerin bu yönlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kişilerin, başkalarınca sevilmeme, benimsenmeme veya başkalarına karşı kırıcı olma korkularını aşmalarına ve kendilerin etkili hedefler belirlemelerine yardımcı olacak, kötü hissetmeden hayır demelerini ve başkaları tarafından zorlandıklarında profesyonel kalmayı öğrenmelerine yardımcı olacaktır.

 Eğitimin sonunda katılımcılar,

Saldırgan, güvenli ve pasif davranışların arasındaki farkı tanımlayabilecek,

Güvenli olmalarının önündeki engelleri ve onları nasıl aşacaklarını bilecek,

Güvenli ve kendinden emin olmalarını engelleyen kanı ve olumsuz telkinleri nasıl aşacaklarını bilecek,

Zor kişilerle bağ kurabilme becerisini geliştirecek,

Dinleme becerisini geliştirecek,

Yanlış varsayımda bulunmamak için etkili soru sorabilmeyi,

İsteklerin nasıl dile getirebileceğini, nasıl hayır denebileceğini ve saygın kalınabileceğini

öğreneceklerdir.

VERİMLİLİK EĞİTİMİ

Süre : 2 gün

 Amaç: Üretimde çalışan orta düzey sorumlu ve şeflerde değişen dünya ve buna bağlı olarak değişen müşteri profilini memnun etmek ve işletme olarak ayakta kalabilmek için işletmelerin göz önünde bulundurması gereken aşağıdaki konular hakkında farkındalık yaratmak ve verimlilik ölçme faaliyetinin önemini içselleştirmelerini sağlamak.

 Eğitim İçeriği: 

 • Günümüz İş Dünyası
  • Değişimin Kurumsal Sonuçları
  • Değişimin Bireyler Üzerindeki Etkileri
  • Günümüz İş Dünyasında Müşteri Profili
  • İç / Dış Müşteri Kavramları 
 • Değerler
  • Nedir?
  • Kişisel ve Kurumsal Değerlerin Önemi ve İşlevi

 

 • Hedef
  • Nedir?
  • Neden Önemlidir?
  • Ölçme / Değerlendirme

 

 • Başarılı İşletmelerin 3 Ana Hedefi
  • Kalite
  • Maliyet
  • Teslimat Tarihi (termin)

 

 • Süreç
 • Nedir?
 • Süreçlerle Yönetim Nedir? Neden Gereklidir?
 • Üretim Süreçleri Nelerdir?
 • İyi Yönetilen Süreçlerin Özellikleri 

 

 • Verimlilik
  • Nedir?
  • Etkinlik Nedir?
  • Etkin Verimlilik Neden Gereklidir?
  • Verimliliği Etkileyen Faktörler
  • Verimlilik Artışı Nasıl Sağlanır?

BÜTÜNSEL BAKIŞ AÇISI

Süre: 1 gün

 Eğitim İçeriği:

Kişilerin, iş ve sosyal hayatta hem kendi hem de çevrelerine karşı farkındalıklarını artırmak. Bütünü ve bütünün içindeki rolünü görebilmeleri yönünde bakış açısı kazandırarak, süreçlere proaktif yaklaşımla etkin bir şekilde katılımlarını sağlamak.

Grup çalışması ağırlıklı bir program olacaktır.

 

 • Bütünselliği geliştirme
 • Bütün içindeki rolleri fark etme
 • Bütünsellik seviyesini geliştirmek için;
  • Daha geniş bir bakış açısı edinme
  • Birbirinizi için çalışın
  • Birlikte planlayın
  • Ortak standartları paylaşın
  • İletişim kurun
 • Süreçlere farklı yaklaşımlar geliştirme
 • Bölümler arasında iletişimi geliştirme
 • Direnç alanlarını belirleme
 • Bütünsellik için dahili standartları belirleme
 • Problemi sahiplenme
 • En parlak fikirleri dahil etme

FARKLI KUŞAKLARLA ÇALIŞMAK

Süre: 1 gün

 Eğitimin içeriği 

 • Kendimizi Tanıyalım
  • Proaktif kişiler ve proaktif dil
  • Profil testi – Güçlü ve zayıf yönlerim
  • Önyargılar, algılar
 • Karşımızdakini Anlayalım
  • Kuşak Farklılıkları
  • X Kuşağının Özellikleri, Beklentileri
  • Y Kuşağının Özellikleri, Beklentileri
  • Empati
  • Empati Haritası
  • Sosyal ve Yönetsel Beceriler
  • İletişim
  • Çatışma Yönetimi
  • Başkalarını Geliştirme
  • Etkileme
  • Motivasyon

MOTİVASYON VE KNOW-WHY – NEDEN YAPTIĞINI BİLMEK

Kimler Katılmalı: Profesyonel iş yaşamındaki herkes

 Süre: 2 gün 

Yaptığımız işte başarılı olmak için neden yaptığımızı biliyor olmak başarının temel

taşıdır. Bugüne kadar hep “Nasıl Yapılmalı” üzerinde duruldu. Oysa ki “NEDEN?” sorusu

sorgulama ve gelişimi de beraberinde getirir.

Çocukkken en çok sorulan ve yaş ilerledikçe maalesef vazgeçilen “NEDEN?- NİYE ?”

bugün profesyonel yaşamda motivasyonun ve başarının anahtarı.

 

“BİR İŞ YAPILMAYA DEĞER İSE İYİ YAPILMAYI HAK EDER” 

Bu programın amacı:

 1Yaptığımız işte başarılı olabilmek için önce neden yaptığımızı bilmek çok önemlidir.

2-Neden yaptığımızı bilirsek yaptığımız işe hem kendimizden bir şeyler katarız hem de kendimizin

önemini anlarız.

3-Bizden istenen işi sadece bize verildiği için ve olması gerektiği kadar yaparsak, sürekli

birilerinin bize yönlendirmesini bekleriz.

4-Neden-niçin bilmek kendimizi geliştirmemizi, fikir üretmemizi ve bunları paylaşmamızı sağlar.

5-Önce yaptığımız işi yaşamamız gerekiyor ki bu da neden-niçin yaptığımızı bilmekle başlıyor.

6- Devamlı sorgulayarak yaptığımız işi geliştirebiliriz.

7-Rakiplerin yaptığını ve müşterilerin beklentilerini bir danışman olarak görüp sürekli yenilikçi ve

bir adım önde firma olabiliriz.

8-Fabrika işçisi veya depocu sorumlu olduğu bir vidanın fabrika çıkışında pırıl pırıl bir otomobil

olacağını bilir ve sonra kendisinin de buna benzer bir otomobile binerek çocukları ile pikniğe

gideceğini düşünürse yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu anlar diye düşünüyoruz. (olumlu iş

tanımlaması) 

Eğitim İçeriği: 

 • Proaktif kişiler
  • İlke merkezli
  • Karşılıklı bağımlılık
  • Etki alanına odaklı
  • İçten dışa yaklaşım 
 • Etkinlik – Verimlilik

 

 • İnisiyatif kullanma

 

 • Amaç Nedir? Hedef Nedir?

 

 • SMART Hedefler
 • Belirli
 • Ölçülebilir
 • Kabul edilen
 • Gerçekçi
 • Zamana bağlı

 

 • Hedeflerinize Ulaştığınızı Nasıl Anlayacaksınız?

 

 • Kişisel Vizyon
 • Kimlik (Bunu başararak kim olacaksınız?)
 • Değerler (Bunu başarmak “Neden” önemli?)
 • Yetkinlikler (Nasıl başarabilirsiniz? Hangi yetkinlikleriniz var? Hangilerini geliştirebilirsiniz?)
 • Eylemler (Başarmak için hangi adımlar gerekli?)
 • Yer-Zaman (Nerede/Ne zaman başlayabilirsiniz?)

 

 • Motivasyon kavramı ve profesyonel yaşamda motivasyonun anlamı ve önemi
 • Kendi Gücümüzü Keşfetmek
 • Kişisel zekayı kullanmak ve geliştirmek
 • Duygularımızla baş etmek

 

 • Temel motivasyon modelleri

–    İlgi Göstermek ve Görmek:

 • Kişilerarası zekayı geliştirmek
 • Empati
 • 7/24 İlişki yönetimi
 • Olumlu iş tanımı
 • İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek
 • Pozitif düşünce becerileri
 • “Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev”

 

 • İşimizi sahiplenmek için yapılması gerekenler:
 • Büyük resmi görmek
 • Aidiyet duygusunu geliştirmek
 • Başarıya odaklanmak

 

 • Kritik başarı faktörleri:
 • Stratejik öncelikler ve hedefler
 • Ortak felsefe ve vizyon
 • Takım sinerjisi
 • Motivasyonda Profiller
 • Vaka Çalışması – Değişik İnsanların İhtiyaçları

 

 • Geleceği İnşa Edecek 5 Zihin

PROFESYONEL YAŞAM VE KURUM KÜLTÜRÜNÜ TEMSİL ETMEK

Süre: 2 gün

 Amacı: Kurum kültürünü anlamak ve içselleştirmek. Bireysel kalitenin farkına varmak ve geliştirmek, bireysel farklılıklarını koruyarak kurum kültürünü temsil etmek. Profesyonel yaşam için gerekli olan bakış açısını kazanmak.

 Kimler Katılmalı: Program katılımcı profiline gore yeniden yapılandırılmaktadır.

İşe yeni başlayanlar – Asistanlar – Şoförler – Güvenlik – Mutfak – Servis ve Ofis Çalışanları

 Mutfak çalışanlarına ayrıca servis hizmeti verilir.

 Eğitim İçeriği: 

 • Ben ve çalıştığım kurum
 • Kurumsal İmaj
  • Kurumsal Algı
 • Kurum kültürünüzün tüm unsurları
 • SWOT Analizi / Artılar-eksiler
 • Kurum kültürü nasıl hayata geçirilir, içselleştirilir, geliştirilir?
 • Kalite Zinciri
 • Değer Kalitesi
 • Bireysel Kalite
 • Ekip Kalitesi
 • Kurum Kalitesi
 • Ürün/Hizmet Kalitesi
 • Bireysel kalite
 • Durumsal Boyut
 • Durumun ve gerekliliklerin farkında olmak
 • Performans
 • POP Potansiyel Performans
 • GEP Gerçek Performans
 • Fiziksel Kalite
 • Profesyonel Dış Görünüş
 • Giyim tarzı
 • Ses Kullanımı
 • Yüz İfadesi
 • Sosyal Alan
 • Duygusal Kalite
 • Nasıl Bir Yeni Dünya
 • “Anlamak”
 • Önce İnsan
 • Farkındalık
 • Duygusal Zeka
 • Kişisel Sorumluluk
 • İlişkiler
 • Duygusal ve Sosyal Zekamızı Geliştirmek
 • Algılama Sorunlarını Aşmak
 • Etkin sözlü iletişim
 • Ben dili
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Soruların Etkisi
 • İlgi Göstermek ve Görmek
 • İlişkileri Yönetmek
 • Dinleme Becerilerini geliştirmek
 • Empati Haritası
 • Uyumlu Beden Dili Kullanımı
 • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak
 • Profesyonel Bilinç
 • İş Yeri Genel Kuralları
 • İş Toplantıları
 • İş Yemekleri
 • Karşınızdakini etkilemenin, onda saygı ve sempati uyandırmanın en etkili yollarından biri.. Görgü Kuralları

BEN VE İŞİM (İŞ MÜKEMMELLİĞİ)

Katılımcı sayısı: 14-16 kişi

Süre: 2 gün

 Amaç: İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek

 Eğitim İçeriği:

 KİŞİSEL YÖNETİM 

 • İlk izlenim
 • Kişisel İmaj
 • Görgü kuralları
 • Güvenli, Saldırgan ve Eğilgen Davranışlar
 • Güven oluşturmak

 MOTİVASYON 

 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Öz Disiplin Oluşturmak
 • Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak
 • Mükemmeli Arayış
 • Olumlu İş Tanımı

İLİŞKİLER

 • Duygusal ve Sosyal Zekamızı Geliştirmek
 • Algılama Sorunlarını Aşmak
 • Etkin sözlü iletişim
 • Ben dili
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Soruların Etkisi
 • İlgi Göstermek ve Görmek
 • İlişkileri Yönetmek
 • Dinleme Becerilerini geliştirmek
 • Empati Haritası
 • Uyumlu Beden Dili Kullanımı
 • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak 

ZAMAN YÖNETİMİ

 • Hayat hedeflerimizi belirlemek
 • Kişisel verimliliği arttırmak
 • Zaman tasarrufu için yöntemler
 • Kendimize zaman yaratmak
 • Önceliklerimizi doğru belirlemek
 • Doğru planlama yapmak 

İŞ BAŞARISI İÇİN KURALLAR:

 • Kişisel Kalite Standartları Geliştirmek
 • Hayata Karşı Olumlu Bir Tutum Geliştirmek
 • Zekamızı Başarı İçin Kullanmak
 • İşimizi Sahiplenmek
 • İş Hayatı İçin Dersler

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto