EKİP OLMA

Süre: 2 gün

 Amaç:

 • Ekip çalışmasının tüm unsurlarına hakim olmak
 • Ekip ruhunu oluşturacak becerilere hakim olmak
 • Ortak çıkarlar ve değerler doğrultusunda başarıya ulaşmak
 • Stratejik düşünmek ve birlikte hareket etmenin önemi üzerinde çalışmak
 • Proaktif olmanın anlamını çözmek: iletişimi en üst seviyede tutmak
 • Bireysel hedeflerle takımın hedeflerini buluşturmak

 Eğitim İçeriği:

 • Birlikte çalışan her grup takım olabilir mi?
 • Takım oluşturma süreci
 • Takımların ortak özellikleri
 • Yüksek düzeyde takım performansı elde edebilmek
 • Takım ruhunu oluşturacak beceriler
 • Ortak çıkarlar ve değerler doğrultusunda başarıya ulaşmak
 • Bireysel hedeflerle takımın hedeflerini buluşturmak
 • Takım liderinin özellikleri
 • Kendini yöneten takımlar
 • Sinerjik iletişim: iletişimi en üst seviyede tutmak
 • Takımlarda Oluşabilecek sorunlar
 • Takım içi Dinamikler
 • Takım içi Çatışma Yönetimi
 • Farklı Kişilikler, Farklı Yaklaşımlar
  • Mc Cleland Sosyal İhtiyaçlar Kuramı

Oyun ve egzersizler

 • Viking saldırısı
 • Kağıttan kule yapımı
 • Güven oyunu
 • Değişik testler

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

Süre: 2 gün

Eğitim içeriği:

 • Etkili iletişim
  • Etkiler Dairesi
  • Algılama
  • İletişimde engeller
  • Sözlü iletişim
   • Ben dili
   • Hipnotik dil kalıpları
   • Soruların ikna amacıyla kullanımı
  • Sözlü olmayan iletişim
   • Beden dili
   • Ses
   • Dış görünüm
  • Dinleme becerisi
  • Empati
  • Zor İnsanlar ve Duyguları Yönetmek
  • Kendimizi Tanımak-Müşterimizi Tanımak,
  • İkna
  • Etkili E-posta

ZOR KİŞİLER VE ZOR DURUMLARIN YÖNETİMİ

SÜRE: 2 gün 

EĞİTMEN: İrem RONA İNAN 

EĞİTİMİN AMACI:

 Zor müşterilere (iç ve dış) daha pozitif ve profesyonelce yaklaşmayı başarmak ve zor kişilerin hedefi olmamak için farklı bakış açıları geliştirmeyi, durumları objektif değerlendirmeyi, strateji belirlemeyi, farklı yaklaşım tarzları ile tepkileri nasıl etkilediğini ve özdenetim sağlamayı öğrenmek. 

YÖNTEM: Konuya yönelik bilgi aktarımı yanında, testler, videolar, vaka çalışmaları ile interaktif bir eğitim yapılacaktır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ: 

 • Zor kişi ve zor durumların yönetimine yönelik strateji belirlemek
  • Daha önce iç veya dış müşterisi ile yaşamış olduğu bir hikaye üzerinden çalışmak
 • Zor kişi ve zor durumların yönetimi ve 4 etken 
 • Benim ve müşterimin (iç veya dış) yaklaşımı
 • Proaktif yaklaşım
  • Profil testi
 • Etkiler dairesi
 • Empati kurabilmek ve empati haritası
 • Kimin hangi durumda zor insana dönüşebileceğini anlamak
 • Zor durumları yargılamadan anlamak
 • Yaklaşım tarzımızın tepkileri nasıl etkilediğini görmek
 • Karşı tarafın tutumunu değiştirmek
 • Zor durumların hedefi olmamak
 • İletişim, etkileme, müzakere ve ikna
 • Algılama ve farklı açılardan bakabilmek
 • Objektif değerlendirmenin önemi
 • Güvenilir olmak ve güvenmek
 • İletişim
 • İletişim tarzları
 • Suçlamadan kendini ifade edebilmek
 • Etkin dinlemek
 • İkna yöntemi olarak soru sormak
 • Müzakere öncesi bilginin yapılandırılması
 • TA Psikolojik Oyunlar
 • Fayda ve Korku Yaklaşımı
  • Farklı Kişilikler, Farklı Yaklaşımlar 
 • Eğitimde öğrendikleri Zor kişi ve zor durumların yönetimine yönelik strateji belirlemek

Eğitimin başında yazdıkları zor kişi ve zor durum hikayesi üzerinden yeniden bir çalışma yapılır, hikayenin başına dönebilselerdi neleri farklı yapmak isterlerdi? – sohbet ve eğitmen önerileri

 • Çatışma yönetim şeklimize yönelik bir test ve duyguları yönetmek
 • Özgüven ve Özdenetim
 • Zihinsel teknikler
 • Duygularımızı Tanımak ve Kontrol Etmek
 • Duyguların olgulara uygunluğu
 • İç sesi değerlendirmek
 • Fiziksel teknikler
 • Durum değişikliği
 • Risklerin hesaplanması

LOJİSTİKTE BT (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ)

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• TZ ve Lojistikte Bilişim Sistemlerinin Rolü ve Gelişimi
• E-Lojistik ve M-Lojistik
• Tedarik Zinciri Entegrasyonunda Bilişim Sistemleri
 -Intranet / Extranet / Internet
 -Elektronik Veri Değişimi (EDI)
 -Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
 -Üretim Kaynakları Planlaması (MRPII)
 -Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP)
 -Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
• Depo Yönetiminde Bilişim Sistemleri
 -Depo Yönetim Sistem Yazılımları (WMS)
 -Otomatik Tanımlama Sistemleri (BARkod-QRkod-RFID)
 -Sipariş Yönetim Sistemi (OMS)
• Taşımacılık Yönetiminde Bilişim Sistemleri
 -Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS)
 -Akıllı Ulaştırma Sistemleri (ITS)
 -Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
 -Araç/Sürücü Takip ve Bilgi Sistemleri (GPS,GPRS)
• E-Satınalma Uygulamaları
• Sosyal Ağların Lojistik Sektöründeki Yeri ve Önemi
• Türkiye ve Dünyadan Örnek Uygulamalar ve Vaka Analizleri

DEPO VE STOK YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

Eğitimin Amacı: Üretim ve hizmetlerde kullanılacak malzemelerin ihtiyaç planlaması sonucunda stok yönetiminin nasıl yapılacağını, stok yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulacağını ve depo yönetiminin en etkin biçimde, en uygun maliyetlerle nasıl yapılacağını aktarmaktır.

Eğitim İçeriği:

• Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydaları nelerdir?
Depo ve depocunun önemi
Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri
Öğrenen organizasyon. KAİZEN’e giriş
Sıfır hatalı stok yönetimi
Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk alma, işi sevmenin önemi)

Güvenli çalışma
Deponun iç organizasyonu
Depo bir maliyet bileşenidir! Depo neden bir gereksinimdir?
Stok planı (Stok Maliyeti, Stok Devir Hızı)
Depo yerinin seçimi
Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı
Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş
Depo değerlendirme ölçütleri. Etkin depolama işlemleri

Performans ve kontrol raporları
Maliyet planlaması
Maliyet tasarruf yöntemler
Depo verimlilik esasları ve hesapları
Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları
Adresleme teknikleri
• Mal hareket şekilleri
FİFO-LİFO
KAİZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi.

Depo projelendirme esasları
Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri
Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları
• İstif makinelerinin kullanımı,

Temel depolama prosedürleri
Stok sorumluluğu
• Sorumluluk analizi
Kabul prosedürü
Sevkiyat prosedürü
Depolama dökümanlar
• Talimatlar
Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları
Barkod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi

• Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar
Malzeme kodlama sistemleri

SATINALMA

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Tedarik Zinciri-Lojistik-Satınalma İlişkisi
• Satınalmanın 7 Doğrusu
• Satınalma Maliyet Analizleri
• Satınalma Türleri ve Organizasyon Yapıları
• Satınalma Fonksiyonları ve Görevleri
• Satınalma Sürecinin Temel Aşamaları
• Stratejik Satınalma Yönetimi – Amaç ve Sorumluluklar
• Temel Fonksiyon ve Faaliyetler
• Satınalma ve Tedarikçi Stratejileri
• Ekonomik Sipariş Hacminin Belirlenmesi
• Talep Tahmin Yöntemleri
• Perakende Kategori Yönetiminde Satınalma
• Satınalmada Müzakere ve Sözleşme Yönetimi
• Satınalma Performansının Ölçülmesi
• E-Satınalma – Global Satınalma – Dış Kaynak Kullanımı
• Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
• Tedarikçi Seçme Süreci
• Tedarikçi Fiyat, Maliyet ve Finansal Durum Analizi
• Tedarikçi Sözleşmesi
• Tedarikçi Performansının Yönetimi
• Tedarikçi Geliştirme Uygulamaları

PERAKENDE VE E-TİCARET LOJİSTİĞİ

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Perakende Ürünlerin Özellikleri
• Perakende Tedarik Zinciri
• Perakende Ticarette Trendler
• Perakende Yönetiminde Lojistik Faaliyetler
• -Kategori Yönetimi Yaklaşımı
• -Talep Tahmini
• -Mağaza Yeri Seçimi
• -Satınalmanın Önemi
• -Stok Yönetimi İlkeleri
• -Tedarikçi Seçimi ve Yönetimi
• -E-Tedarik
• Hızlı Tüketim Malları (FMCG) Özellikleri
• Perakende Ticarette E-Değişim
• Türkiye’de ve Dünyada E-Ticaretin Gelişimi
• E-Ticarette Değişen Müşteri Beklentileri
• E-Ticaret İş Modeli Gereksinimleri
• E-Ticaretin Lojistiğe Etkileri
• E-Ticarette Depolar ve Dağıtım Merkezleri
• E-Ticarette Üçüncü Parti Lojistik Hizmetler
• E-Perakende Lojistiğinde Sipariş Fabrikaları
• E-Ticarette Bilişim Teknolojilerinin Yeri ve Önemi
• Yeni Trend: E-Ticaretten M-Ticarete Geçiş
• Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler ve Vakalar

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Lojistik Kavramı ve Tanımlar
• Lojistiğin Tedarik Zincirindeki Yeri ve Önemi
• Temel ve Destek Lojistik Fonksiyonlar
• Taşımacılığın Lojistikteki Yeri ve Önemi
• Lojistikte Depoların İşlevi ve Türleri
• Lojistik – Pazarlama – Üretim İlişkisi
• Lojistik Yönetiminde Temel Amaçlar
• Lojistik Optimizasyonu
• Lojistik Maliyetlerin Analizi ve Yönetimi
• Yük Taşımacılığı Modları ve Karşılaştırması
• Karma (Çok Modlu) Taşımacılık Sistemleri
 -Intermodal -Multimodal -Kombine
• Uygun Taşıma Modunun Belirlenmesi
• Alternatif Dağıtım Organizasyonları
 -MilkRun (Döngüsel Sefer) -CrossDocking (Çapraz Sevkiyat)
• Taşımacılıkta Performans Yönetimi
• Lojistikte Gelişen/Değişen Kavram ve Güncel Yaklaşımlar
 -Global Lojistik -Kombine Taşımacılık -Yeşil Lojistik
 -Stratejik Satınalma -Tam Zamanında Lojistik -Tersine Lojistik
 -E-Lojistik -E-Ticaret Lojistiği
• Uluslararası Lojistikte Gümrükleme ve Sigorta
• Uluslararası Teslim Şekilleri – Incoterms
• E-Lojistik / Lojistikte Bilişim Sistemlerinin Rolü
• Lojistik Hizmetlerde Dış Kaynak (3PL / 4PL) Kullanımı
• Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörü

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Tedarik Zinciri Kavramı ve Tanımlar
• Tedarik Zinciri Yönetimi – Kapsam ve Amaç
• Tedarik Zinciri vs Lojistik Yönetimi
• Müşteri Talebi Belirsizliği ve Kamçı Etkisi
• Belirsizlikleri Azaltma Yöntemleri
• Tedarik Zinciri Tasarımı
 Üretim/Dağıtım Stratejileri – Kararları Etkileyen Faktörler
 Maliyet Unsurları – Yerleşim Planlaması ( Yer Seçim ) Metodu
 Dağıtım Ağı Dizaynı – Tedarikçi Seçimi
• Tedarik Zinciri Optimizasyon Modelleri
 Tesis Yeri Seçim Metotları – Talep ve Kapasite Tahsisi
 Toplam Maliyet Minimizasyonu – Konsolidasyon
• Tedarik Zincirinin Tasarımında Finansal Karar Modelleri
 Yatırımın Ortalama Karlılığı – Geri Ödeme Süresi
 Net Bugünkü ( Şimdiki ) Değer – Fayda / Maliyet Oranı
• Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı
 Dış Kaynak Kullanımı Kararları – 3PL, LLP, 4PL Kavramları
 Avantajlar, Riskler
• Tedarik Zinciri Koordinasyonunda Bilişim Sistemleri
 Intranet / Extranet – Elektronik Veri Değişimi – EDI
 Malzeme İhtiyaç Planlaması – MRP
 Dağıtım Kaynakları Planlaması – DRP
 Kurumsal Kaynak Planlaması – ERP
• Vakalarla Tedarik Zinciri Yönetimi

HİKAYE ANLATARAK ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Süre: 2 gün

Bu eğitim ve work-shop’da katılımcılar, yaşadıkları çatışmaları hikayeleştirecekler, mekanı ve hikayedeki tüm kahramanları oluşturacaklar, onların yerine geçerek isteklerini anlayacaklar ve hikayenin sonunu yaratarak çatışmayı yönetecekler.

Eğitimin ilk gününde çatışma çözümüne yönelik etkileme, müzakere ve iknanın etkenleri üzerinde çalışmalar yapılacak ve eylem önerileri oluşturulacak. İkinci gününde ise her katılımcı çatışma alanlarına yönelik hikayeler oluşturacak ve hikayenin sonuçlarını yazarak çatışmalarını yönetecek.

Kurumsal hayatta çatışmaları nasıl çözdüğümüz, başarılı olma yolundaki diğer çabalarımız kadar önemli. Hatta çatışmaları nasıl çözdüğümüz, başarılı olmamız için gereken becerilerimizi ortaya çıkarabilmemize ya da becerilerimizi ifade edemememize neden olan önemli bir etken. Çatışmalarda  yetersiz kalan, kimi zaman saldırgan kimi zaman da kaçınmacı bir yaklaşım benimseyen kişiler sürdürülebilir bir başarı yolundan uzak kalıyorlar. Oysa ki çatışma çözümünde işbirlikçi yaklaşım benimseyen, karşısındakini kazan kazan yaklaşımıyla ikna eden çalışanların hayatlarındaki başarının daha kalıcı olduğu bir gerçek.

Algı Gözlükleri Ve Tuzakları: Diğer İnsanları Ve Bireysel Farklılıkları Algılarken Düşülen Tuzaklar

Zihin Varsayar Ve Yorumlar:

İlişkilerde Güven Ve Kontrol: “Direksiyon Kimde?”

Kendini Anlatmada Kişisel  Engeller:

Sosyal Rollerin Analizi Ve Kendini Var edebilme:

Transaksiyonel Analiz: “İlişkilerdeki Problemli Dinamikler”

Ebeveyn-Çocuk İlişkisinden Empatik Yetişkinler İlişkisine Geçiş

“Kendimi Anlatıyorum, Ama Anlaşılıyor Muyum?”

İş yerinde çatışma kaynakları

Çatışmaları nasıl çözeriz?

 • Etkileme – Müzakere-İkna
  • 4 Temel etken
  • İnsan Profilleri
 • Duyguları yönetmek
 • Durum değişikliği

 

İkinci gününde her katılımcı çatışma alanlarına yönelik hikayelerini aşağıdaki ana başlıklara odaklanarak oluşturacak ve sonuçlarını yaşayacaklar.

 • Kim bu karakterler?
 • Ne istiyorlar?
 • Ne nedenle (Niçin) istiyorlar?
 • Nasıl arayacaklar?
 • Kim, neden, nasıl bunlara engel olacak?
 • Sonuçları nelerdir?

ALGI YÖNETİMİ

Süre: 1 gün 

Eğitim İçeriği:

Kendinizi dış dünyasına sunma biçiminiz kişisel reklamınızdır. Bu reklam sizin kim olduğunuzu, yaptığınız işi ve işinizin uzmanı olduğunuz mesajını aktaran bir araç olmalıdır.

 • Algı nedir ve nasıl oluşturulur?
 • Algı bileşenleri nelerdir?
 • İlk izlenimin iletişim üzerindeki etkisini kavramak ve profesyonel yaşamda başarılı, kalıcı ilk izlenim için profesyonel imaj oluşturmak
 • Kurumsal imaj – kişisel imaj bütünlüğünün önemini kavramak
 • İş etiketi; ortamın kontrolü nasıl sağlanır?
 • Neden iki ayrı insan bütünüyle aynı uyarıcıya tepki olarak iki ayrı algı yaşar?
 • Çevredeki özellikler ile ilgili bildiklerimiz algımızı etkiliyor mu?
 • Bilinçaltının algılama üzerindeki etkisi
 • Önyargılarımızın algılamaya etkisi
 • Algılamayı etkileyen faktörler
  • Kültür
  • Sosyal Konum
  • Duygular
  • Deneyim
  • Eğitim
  • Beklenti ve İstekler
  • Grup Baskısı
  • Güç
  • Önyargı

EMPATİ HARİTASI

Müşterimiz-Yöneticimiz- İş Arkadaşımız Kim?

 Süre: 1 gün

 Atölye Çalışması

İster yöneticiniz, ister iş arkadaşınız veya müşteriniz olsun onu anlayabilmek için yapılacak bir atölye çalışmasıdır.

Atölye çalışması iki aşamadan oluşuyor.

İlk önce sizi siz yapan temel etkiler nelerdir? Yaşamsal deneyimleriniz sizi nasıl etkiliyor? Ne sıklıkla filtrelerinizi temizliyorsunuz? Kendimizi ve başkalarını nasıl gördüğümüzü hesaba katmadıkça diğerlerinin kendilerini nasıl gördüklerini, bu konuda neler hissettiklerini anlayamayız.

“Empati Haritası” ile zihnimizi karşımızdaki ile aynı boyuta taşıyoruz. Karşımızdaki kişinin beş duyusuna,  yaşamsal deneyimlerine yöneliyoruz ve onu keşfediyoruz.   Yöneticimiz, iş arkadaşımız ya da müşterimiz kim? Kriterlerimiz farklı da olsa onun gözüyle bakabildiğimizde ne görüyoruz?

 

DUYGULARIN YÖNETİMİ VE DUYGUSAL ZEKA

Kimler Katılmalı        Kurumdaki bütün çalışanlar 

Süre   2 gün 

Eğitim İçeriği:

 • Duygusal Zeka
 • İş yaşamında duygusal zeka
 • Duygusal zekası yüksek insanın özellikleri
 • Duygusal zeka ve akılcı zeka arasındaki ilişki
 • Duygusal zekanın temel öğesi: Empati
 • İnsanlarla olumlu ilişki kurmanın yolları
 • Duygularımızı nasıl ifade edebiliriz?
 • Zor zamanlarda kendimizi ve başkalarını motive etmek
 • Olumlu düşünmenin gücü
 • Kendimizle ve başkalarıyla barış içinde olmak
 • Duygusal zekanın iş yaşamımıza katkıları 
 • Çoklu Zeka
  • Kişisel
  • Kişilerarası
 • Duygusal Zeka Bileşenleri
  • Özbilinç
   • Özdeğerlendirme
   • Özgüven
  • Özdenetim
   • Olumsuz Duygularla Başa Çıkma
  • Nefes egzersizleri
  • Gevşeme egzersizleri
  • Zihinsel düzenleme
  • Duygu yönetimi – öfkeyi yenmek

 

 • Sosyal Bilinç
  • Empati
   • Nedir? Neden Önemlidir?
   • Empati – Sempati ?
   • Empatide Psikolojik Duruş
   • Nasıl Empati Kurabiliriz?
    • Empatinin Bileşenleri
    • Empatik Dinleme
   • Sosyal Beceriler
    • Başkalarını Geliştirme
    • Etkileme
    • İletişim
    • Çatışma Yönetimi
    • Değişimi Yönetme
    • Güven Çemberi Oluşturma

 

TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM

Süre: 2 gün 

Amaç: Başarılı yönetici  asistanlarının sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri telefonda etkili iletişim becerisidir. Zaten zor olan etkili iletişim, telefonda karşımızdakini göremediğimiz için daha da güç olabilir.

Bu eğitim, katılımcılara kuruma değer katan etkin telefon iletişimi için gerekli bilgi ve becerileri interaktif bir ortamda uygulamalı olarak paylaşmayı hedeflemektedir. 

Program:

 • İletişim
  • Nedir?
  • Nelerden Oluşur?
  • İletişim Engellerini Aşmak
   • Algı,
   • Empati
   • Semantik (Dile Dayalı)
   • Değerler, İnançlar,Önyargılar, Varsayımlar
   • Uyum Sağlama
 • Telefonda Etkili İletişim
  • Telefon İletişiminin Farkı
  • Sesi Kullanma, Artikülasyon, Diksiyon
  • Etkin ve Aktif Dinleme
  • Soru Sorma
  • Saldırgan, Eğilgen, Güvenli Davranış
 • Etkin Telefon İletişimi İçin Kurallar
  • İlk İzlenim
  • Görüşme Öncesinde, Esnasında, Sonrasında
  • Arandığımızda
  • Aradığımızda
  • Protokol Kuralları

 

MÜZAKERE ATÖLYESİ-KAMERA ÇEKİMİ

Süre: 3 gün 

Amaç: Günümüz iş dünyasında artan rekabet ortamıyla birlikte müzakere yapmadan geçen günümüz yok ya da çok az. Müşterilerimizle, iş arkadaşlarımız veya yöneticilerimizle ancak müzakere yaparak ikna edebilmemiz ve  fikirlerimizi hayata geçirebilmemiz söz konusu. Bu program, müzakere yapan profesyonellerin karşı tarafı dinlemesi, söylediklerinin anlaşılması ve dinleyicileri ikna etmesi için gerekli tüm teknik ve beceriler konusunda yol göstermeyi amaçlıyor. Müzakere öncesi hazırlık, müzakere stratejisini belirleme, müzakere yapan kişinin rolü, beden dilini kullanışı ve kendi tarzından uzaklaşmadan müzakere becerilerini geliştirmesi üzerinde yoğunlaşan program. Müzakere sırasında zor kişilerle baş etme, dinleme, soru sorma ve yanıt verme teknikleri konusunda da bilgi verilmekte ve uygulamalar ile interaktif bir çalışma sağlanmaktadır.

Programın 3. gününde  ikili müzakere görüşmeleri kameraya alınarak ve katılımcıların kendilerini seyretmeleri sağlanarak artı ve eksilerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Katılımcı sayısı: En fazla 12kişi ( 3.gün kamera çekimi nedeni ile katılımcı sayısı sınırlandırılmıştır) 

Eğitim İçeriği: 

 • Müzakereye başlamak için
 • Müzakerenin kullanım alanları
 • Müzakere türleri
 • 4 anahtar kavram paylaşımı
  • Anlaşma olamıyorsa en iyi alternatif
  • Müzakereye ne zaman nokta koyacağım
  • Olası anlaşma potansiyelinin olduğu alan
  • Değiş Tokuşlarla değer yaratılması
 • Sahipleri için düşük ama karşı taraf için olağanüstü değeri olan mal ya da hizmetlerin değiş tokuşu
 • Müzakerede 4 farklı tarz yaklaşım
 • Uzlaşmacı
 • Rekabetçi
 • İşbirlikçi
 • Kaçınmacı
 • Uyum sağlayan 
 • Rekabet mi? İşbirliği mi?
 • Uzman müzakereci için kurallar
 • “Hayır” nasıl “Evet”e çevrilir uygulamalı öğrenme
 • Müzakerenin 4 aşaması
  • Hazırlık
  • Görüşme
  • Teklif
  • Pazarlık-Anlaşma
 • Değişkenler ve Değerler – Burada amaç müzakerede değer katabilmek ve bütünleşrici uzun soluklu bir iş ortamı yaratabilmek
 • Seçenekler ve tavizler sunmayı planlamak
 • Taktiksel Yaklaşım- Karşı tarafa yüsek değer teşkil eden bir unsurun bizim için az maliyette olması
 • Müzakere sürecinde farklı davranış biçimlerine karşı yaklaşım
 • Kameraya alınarak katılımcıların müzakere süreçlerini incelemeleri ve yorumlar

 

FİLM ANALİZLERİ İLE İLETİŞİM – MOTİVASYON

Süre: 1 gün

 Atölye çalışması

İzlenilen film ile ilgili değerlendirmeleri yaparken katılımcıların kendi bakış açılarının farkına varmaları, diğerleri ile fikirlerini paylaşmaları ve yeni yaklaşım tarzlarıyla bakış açılarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Seçilen film katılımcılarla birlikte izlendikten sonra filmdeki karakterlerin ve yaşanan olayların değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmeler ile birlikte katılımcılar kendi görüş ve yaşantılarını paylaşacakları egzersiz ve sorularla interaktif bir rol alırlar.

İLİŞKİ YÖNETİMİ

Süre: 2 gün 

 • Eğitimin içeriği

Kurum dışı veya kurum içi ilişkilerde, iletişim becerilerini geliştirmek için gerekli değerlerin ve öğelerin üzerinden giderek profesyonel yaşamda sosyal zekanın önemi vurgulanacaktır. Kişisel yönetimin kişiler arası ilişkilere etkisi üzerinde çalışılacak, iletişimi oluşturan unsurlar incelenecektir. Sözlü ve yazılı iletişimde kurum içinde dikkat edilmesi gereken öğeler örneklerle anlatılacaktır.

 • Eğitimin hedefleri
 • Öz değerlendirme, öz yönetim ve özgüvenin ilişki yönetimindeki rolünü çözmek
 • Sosyal becerileri geliştirmek
 • Sözlü ve yazılı iletişimde sorumlu çalışanlar olarak davranabilmek
 • Yazılı iletişimde ve Outlook kullanımında dikkat edilmesi gereken unsurlar, kurallar
 • Zor insanlarla baş etmeyi başarmak
 • Çatışma yönetimi tekniklerini bilinçli kullanmak
 • Değişimi takım olarak yönetmek

 

 • Egzersizler
 • Role-play: iş ortamında yaşanan durumlardan yola çıkarak doğru diyalog kurmanın püf noktaları üzerinde grup çalışmaları yapılacaktır.
 • Egzersiz: Mail ortamında iletişim konusunda örnek yazılar yazılacaktır.
 • Testler: İlişki yönetiminde katılımcıların davranış biçimlerine açıklık getiren testler uygulanacaktır.

 

 • Davranış değişikliği
 • Sosyal etki ve ikna kabiliyetlerin geliştirilmesi
 • Empati becerilerinin geliştirilmesi
 • Çatışma yönetimi tekniklerinin bilinçli kullanımı
 • Pozitif düşünce ve davranışların geliştirilmesi
 • Sosyal becerilerin başarılı bir profesyonel yaşama olan etkisinin farkına varılması.

 

RAPORLAMA TEKNİKLERİ

Süre:                          1 gün 

Eğitimin İçeriği: 

GİRİŞ

 • Yazılı iletişimin kurumsallaşmada rolü
 • Rapor yazmaktaki hedefler 

RAPORDA İÇERİK

 • Yazılı iletişimde etkinlik artırıcı faktörler
 • Bölüm oluşturma teknikleri

Faktörel

Sayısal

Metodolojik

RAPORDA BİÇİM

 • Dokümantasyon
 • Kaynakça
 • Bulunması gereken bölümler
 • Görselleştirme 

RAPOR YAZMANIN AŞAMALARI

 • Hazırlık
 • Yazma süreci
 • Raporun izlenmesi

Workshop: Bir raporun çatısının oluşturularak kısaca sunulması

 

 

KONSANTRASYON TEKNİKLERİ

Süre: 2 gün

 Eğitim Yöntemi: Testler ve uygulama ağırlıklıdır. Bunun yanında farkındalık sağlayıcı bilgiler verilecektir. Öğrendikleri teknikleri ve yaklaşımları günlük yaşamlarında daha kolay uygulayabilmeleri amacıyla eğitim süresince eylem önerileri üzerinde durulacaktır.

 Eğitimin amacı:

Konsantrasyon, bezginlik duymadan fiziki ve zihni enerjiyi tek bir noktaya sürekli uygulama yeteneğidir.” Thomas Edison

Programı amacı, profesyonel yaşamda başarılı olmak için, bütün dikkatin bir noktaya toplanması, bütün öğrenme ve odaklanma mekanizmalarının aynı noktaya yönlendirilmesi, bütün alıcıların verimli çalışmaya hazır hale getirilerek algının en yüksek performansına ulaşmasını sağlamak için gerekli teknikleri paylaşmaktır.

Dikkati kuvvetlendirmek, ilgisizliği yenmek, dışarıdan gelen uyaranlardan kendini tecrit etmeyi başarmak için 2 gün boyunca farklı bilgiler ve egzersizler aracılığıyla, katılımcıların tek bir şey ya da fikir üzerine bütün dikkatini vermesi için yapması gerekenlerin üzerinden geçilecektir. Konsantrasyon teknikleri, kaygı ve stresi azaltıcı zihinsel ve fiziksel teknikler, hafıza teknikleri ve hızlı okuma teknikleri ile çalışmalar yapılacaktır. 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 DİSİPLİNLİ ZİHİN

 • Geleceği inşa edecek 5 zihinden biri “Disiplinli Zihin”
 • Konsantrasyon ve Odaklanma
 • En güçlü motivasyon aracı bir amaç sahibi olmak

KONSANTRASYON

 • Dalgınlık: neden, ne zaman, hangi koşullarda?
 • Aklınızı Yaptığınızdan Başka Bir Şeyin Rahat Bırakmaması
 • Duygusal Nedenler

KENDİNİZİ TANIYOR MUSUNUZ?

 • Aynı anda olup biten birçok şey olmasına karşın dikkati tek bir şey üzerinde odaklamak olanaklı mıdır?
 • Seçici dikkat ve Filtreleme
 • Mesaja odaklanmak
 • Hangi koşullar altında aynı anda birden fazla şeye dikkat edebiliriz?
 • Dikkat ve görsel algı

 KONSANTRASYONU ARTIRMA TEKNİKLERİ

KAYGI VE STRESİN KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BAŞ ETME YOLLARI

 • Stres Ölçeği
 • Fiziksel teknikler
 • Zihinsel teknikler 

HAFIZA

 • Hafıza Teknikleri

HIZLI OKUMA

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

Süre: 2 gün

Eğitim içeriği:

 • Etkili iletişim
  • Etkiler Dairesi
  • Algılama
  • İletişimde engeller
  • Sözlü iletişim
   • Ben dili
   • Hipnotik dil kalıpları
   • Soruların ikna amacıyla kullanımı
  • Sözlü olmayan iletişim
   • Beden dili
   • Ses
   • Dış görünüm
  • Dinleme becerisi
  • Empati
  • Zor İnsanlar ve Duyguları Yönetmek
  • Kendimizi Tanımak-Müşterimizi Tanımak,
  • İkna
  • Etkili E-posta

MÜZAKERE BECERİLERİ

Süre:   2 gün

Amacı:   

 • Katılımcılarda ‘’müzakere’’ konusuna sistematik yaklaşım sağlamak
 • Müzakere Teknikleri hakkında bilgilendirmek
 • Tüm müzakere sürecini incelemek

Eğitim içeriği:

 • Müzakereye başlamak için
 • Müzakerenin kullanım alanları
 • Müzakere türleri
 • 4 anahtar kavram paylaşımı
  • Anlaşma olamıyorsa en iyi alternatif
  • Müzakereye ne zaman nokta koyacağım
  • Olası anlaşma potansiyelinin olduğu alan
  • Değiş Tokuşlarla değer yaratılması
 • Sahipleri için düşük ama karşı taraf için olağanüstü değeri olan mal ya da hizmetlerin değiş tokuşu
 • Müzakerede 4 farklı tarz yaklaşım
 • Uzlaşmacı
 • Rekabetçi
 • İşbirlikçi
 • Kaçınmacı
 • Uyum sağlayan 
 • Rekabet mi? İşbirliği mi?
 • Uzman müzakereci için kurallar
 • “Hayır” nasıl “Evet”e çevrilir uygulamalı öğrenme
 • Müzakerenin 4 aşaması
  • Hazırlık
  • Görüşme
  • Teklif
  • Pazarlık-Anlaşma
 • Değişkenler ve Değerler – Burada amaç müzakerede değer katabilmek ve bütünleşrici uzun soluklu bir iş ortamı yaratabilmek
 • Seçenekler ve tavizler sunmayı planlamak
 • Taktiksel Yaklaşım- Karşı tarafa yüsek değer teşkil eden bir unsurun bizim için az maliyette olması
 • Müzakere sürecinde farklı davranış biçimlerine karşı yaklaşım

 

 

ETKİLEME VE İKNA

Süre: 2 gün 

Eğitimin Amacı:

Kurumsal hayatta başarılı olma yolundaki gücümüzü nereden aldığımız, en az gücümüzü nasıl kullandığımız kadar önemli. Gücünü ünvan, konum veya tanıdık gibi dış faktörlerden alan çalışan ve/veya yöneticiler “gerçek güç”ten ve sürdürülebilir bir başarı yolundan uzak kalıyorlar. Oysa ki gücünü “içinden” alan, etkisini ve ikna edici olmasını kendisine borçlu olan çalışanların hayatlarındaki başarının daha kalıcı olduğu bir gerçek.

Günümüz dünyasının dinamikleri fazlasıyla kompleks, ilişkiler birbirine girmiş, çözülmesi gereken konular karışık. Tek başımıza tüm sorumluluğunu taşıyabileceğimiz, A’dan Z’ye her şeyi kendimiz halledebileceğimiz, karar mekanizmasının her aşamasında tek merci olduğumuz durumlar yok veya yok kadar az. Hepimiz bir fikre, bir görüşe veya bir çözüme sahip olmanın etrafımızdaki diğer insanları ikna etmeden hiçbir etkisi olmayacağının farkındayız. Eğitimin amacı, iletişim becerilerini geliştirmek, iş hayatının ayrılmaz parçası olan etkileme ve ikna tekniklerini ilişki yönetiminin vazgeçilmez parçası haline getirmek. Herkesi her durumda ikna etmenin inceliklerini kavrayarak yeni alışkanlıklar edinmek.

Eğitim İçeriği:

 

 • Etkili İnsan
 • Proaktif
 • İlke Merkezli
 • Kişisel Misyon Bildirgesi hazırlama
 • Karşılıklı Bağımlılık
 • Etki alanına odaklı
 • İlgi alanı-etki alanı çalışması
 • İçten dışa yaklaşım
 • Durumlar üzerinden birlikte analiz
 • Etkiler dairesi
 • Sizi siz yapan temel etkiler-kişisel engeller

 

 • Etkileme ve İkna

Etkileme becerilerinin önemi

 

Neden benim fikrimi kabul etsinler?

 • SWOT Analizi
 • Rekabet analizi
 • Tüketim zinciri analizi ve özellikler haritası

 

Aşamalar

 • Hazırlık
 • İknada hazırlık aşamasının önemi
 • Beklentileri belirlemek
 • Empati haritası
 • Tartışma
 • Etkin iletişim
 • Algılama
 • Sözlü iletişim
 • Etkin dinleme teknikleri
 • Uyumlu beden dili kullanımı
 • Davranış biçimleri
 • Vaka çalışmaları
 • Zor insanlarla başa çıkmak ve duyguları yönetmek
 • İkna sırları

STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DUYGU YÖNETİMİ

Süre: 1 gün

 Amacı: Mükemmel performansın önündeki en önemli engellerden biri strestir. Bu program, katılımcıların olumlu ve olumsuz stresi ayırt etmelerini, duygularını yöneterek öfkeyi yenmelerini, stresi yönetmelerini ve kendi performansları için bir engel olmaktan çıkarıp tam tersine performans arttırıcı bir faktör olarak kullanmalarını sağlamak. 

Eğitim İçeriği:

 • Stresin bedene etkisi
 • Psikolojik özellikler
 • Olumlu ve olumsuz stresler
 • Stres kaynakları
 • İş stresi
 • Tükenme belirtileri
 • Kaygılar
 • Stresle Başa çıkma
 • Nefes egzersizleri
 • Gevşeme egzersizleri
 • Zihinsel düzenleme

Duygu yönetimi – öfkeyi yenmek

 

STRATEJİK BAKIŞ, PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME

Süre: 2 gün 

Amaç: Problemler karşısında stratejik bakış geliştirmelerini, problemlerin kök analizini yapabilmelerini, problem önündeki engelleri görebilmelerini ve alışılan çözüm yolları dışında öğrendikleri teknikler ile farklı çözümler üretebilmelerini sağlamak, iyi bir kararın özellikleri ve karar verme stratejileri üzerinde durarak yol haritaları belirlemek.

Şirket kaynaklarını daha verimli kullanma ve süreçleri daha etkin hale getirme konusunda da çözüm üretebilme üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Eğitim İçeriği: 

 • Problem nedir?
 • Problem çözme süreci
 • Problemin belirlenmesi
 • Bir problemin zihinde tasarımlanması
 • Problem nedenleri
  • Algı
  • Balık Kılçığı
  • SWOT
 • Problem çözmenin önündeki engeller
 • İşleve saplanma
 • Bir problemin ifade ediliş biçiminin önemi
 • Beynin güçlü yanı
 • Yaratıcı problem çözme teknikleri
  • Araç amaç analizi – alt hedefler
  • Analojik düşünme
  • 6 Şapkalı Düşünce Tekniği
  • 5N-1K
  • İlerleme Çözüm Matriksi
  • 360 derece Düşünme
  • Fikir merdiveni
  • Mind mapping – zihin Haritası
  • Nitelikleri sıralama- bağlantı Kurma
 • Karar Verme
 • İnsanlar akıl yürütürken ne gibi hatalar yaparlar?
 • İnsanlar karar veirirken ne tip akıl yürütme “tuzaklarına” düşerler?
 • Dugular karaları nasıl etkiler?
 • Karar verme prosesi
 • İyi bir kararın özellikleri
 • Çok kriterli seçme matriksi
 • Karlılık Bazlı Karar Verme Stratejileri- Beklenen Yarar
 • Kararla İlgili Denetim Listesi Oluşturma

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Süre: (2 gün)

Günümüz kurumlarında, çalışan profili giderek daha da çeşitlenmektedir.  Birbirinden farklı altyapı, kişilik, eğitim, kültür ve deneyime sahip bir insan gücüyle iş yaşamının giderek karmaşıklaşan, artan ve hızlanan talepleri karşılanırken çatışma ortamının doğması kaçınılmazdır.

Bu eğitimin amacı:

 • Katılımcıların çatışma çeşitleri, nedenleri ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olmalarını,
 • Çatışmaları başarılı bir şekilde yönetebilmek için, kendi duygularını ve çatışma tarzlarını çeşitli uygulamalarla farkederek kendilerini yönetme becerisi kazanmalarını sağlamak.

Eğitim İçeriği:

 • Çatışma
 • Çatışmanın 3 Unsuru:
  • Çatışmaya Giren
  • Çatışma Konusu
  • Çatışmanın Sonucu
 • Çatışma Tanımları
 • Çatışma Nedenleri
 • İşbölümü / Rollerin Net Tanımlanmaması
 • Karşılıklı Bağımlılık
 • Sınırlı Kaynakların Paylaşılması
 • Ortak Karar Verme Zorunluluğu
 • Kişilik, Kültür, Algı, Duygu, İhtiyaç ve Amaç Farklılıkları
 • Motivasyon Eksikliği
 • Grup Etkileşiminin Çatışmaya Yansıması
 • Çatışma Çözümleme ve MüdahaleTeknikleri
 • Genel Yaklaşımlar
 • İlgi Bazlı İlişki Yaklaşımı
  • Önce İlişki
  • Kişiyi Olaydan Ayırmak
  • Görünenin Altındakini Anlamak
  • “Verileri” Ortaya Koymak
  • Ortak Çözüm Üretmek
 • Thomas Killman Çatışan Tarzlar Kuramı ve Testi
  • Hangi Tarz Ne Zaman?
 • Toplantılardaki Çatışmaları Yönetmek
 • Ekip İçi Çatışmayı Yönetmek
 • Çatışma Yönetiminde Gerekli Araç ve Beceriler
 • Liderlik Özellikleri
  • Etkileme ve İkna
  • Güvenilme
  • Adil Olma
  • Durumsal Liderlik
 • İletişim Becerileri
  • Dinleme
  • Soru Sorma (5N1K)
  • Empati Kurabilme
  • Çatışan Tarafların Gerçek Dünyalarını Anlamak
   • Soğan Modeli
  • Farklı Kişilikler, Farklı Yaklaşımlar
   • Mc Cleland Sosyal İhtiyaçlar Kuramı
  • Kişisel ve Sosyal Zeka
   • Çoklu Zeka Envanteri(Uygulama)
  • Güvenli Davranış
  • Yapıcı Geribildirim Alabilme / Verebilme (Uygulama)

ZOR KİŞİLİKLER VE ZOR DURUMLARLA BAŞA ÇIKMA

Süre:       2 gün

Amacı:   Zor kişilerle ve onların yarattığı zor durumlarla başa çıkabilmek için benimsememiz gereken tutumları ve gerekli teknikleri içermektedir. Konu bütün yönleriyle ele alınmakta, seminer içerisinde kendi yaşadıkları gerçek  durumları tartışan katılımcılara kişisel eylem planları verilmektedir.

Katılımcılar bu seminerin sonunda aşağıdaki konulara yönelik bilgi, beceri ve yetkinlik kazanacaklardır.

 • Hayatınızdaki zor kişileri anlamak
  • İyi niyetle yapıldığı halde durumu daha kötüleştiren hatalar
  • Takım, takım oyuncusu olmayan kişiyle nasıl başa çıkabilir?
  • Alaycılığa karşı en iyi yanıt nedir?
  • Kendini bir üst pozisyonda gören kişiyle nasıl başa çıkılır?
  • Bir sorunu çözmek için üçüncü bir taraf ne zaman ve nasıl dahil edilmeli?
 • Tam olarak ne yapılması ve ne söylenmesi gerektiğini bilmek
  • Bir kişi –hatta patron- bağırmaya başlarsa ne yapmalı?
  • Birisi sizin fikrinizi sahiplenip övgü alırsa ne yapmalı?
  • Zor bir ilişkinin kurtarılmaya değip değmeyeceğini nasıl belirlemeli, değmeyecekse ne yapmalı?
  • Bir kişiyi kin tutmaktan vazgeçirmenin en iyi yolu
  • Başkalarına, size söylediğinin tam tersini söyleyen kişiyle ne yapmalı?
  • Zor kişinin bir üst amirine ne zaman ve nasıl gitmeli?
  • Herşeyi kişisel algılayan hassas kişilerle nasıl ilgilenmeli?
 • Zor kişilerin hedefi olmamak
  • Birisi sizi insafsızca eleştirirse ne yapmalı?
  • Mazeret bulan ve  suçlayıcılar ile nasıl baş edilebilir?
  • Birinin tehditi ile karşılaşıldığında ne yapılabilir?
  • Damarınıza basılması nasıl önlenebilir?
  • Çalışmayan ancak “Patronun Gözdesi” olanlar ile nasıl baş edilmeli?
 • İnsanların içindeki iyiyi ortaya çıkarmak
  • Rekabetçi iş arkadaşları ile nasıl çalışıılır?
  • Bireysel çalışmayı tercih edenler ile nasıl başedilmeli?
  • Sözünü tutmayacağından süphelendiğiniz durumda ne yapmalı?
  • Agresif insanlara çatışmaya girmeleri yerine başka seçenekler sunmak
  • Zor insanlarla başa çıkmak için kullanılacak beden dili
  • Yöneticiler için: itaat etmeyen, tembel ve işlerini sevmeyen kişiler ile nasıl başa çıkılabilir?

Eğitimin İçeriği:

 • Zor kişi kimdir?
 • Zor kişi ile mücadele konusunda strateji nasıl geliştirilir?
 • Kişiyi zor hale getiren faktörlerin analizi
 • Zor kişiyi daha iyi tanımak için davranışsal analiz
 • Davranışsal analiz sonucunda zor kişiyle başa çıkma yöntemleri
 • Eylem planlarının oluşturulması

ARTI EKEN ARTI BİÇER

Süre: 2 gün 

Eğitim İçeriği:

Bu eğitimde öncelikle amaç, katılımcıların olumsuz otomatik düşüncelerinden sıyrılarak yapıcı ve işlevsel zihinsel tutumlar geliştirmeleri yönünde farkındalık yaşamalarını sağlamaktır. Kişi neler yapmaktadır, nerelerde daha iyidir, hangi konularda ve neden zorlanmaktadır? Ardından kendilerine dair kazandıkları farkındalıklarla, hedeflenen alanda kendilerini geliştirmeleri için; yaşantılarından kesitleri deneyimlemeleri, diğer katılımcıların çözümlerini gözlemlemeleri ve kendi yeni davranış biçimlerini ve çözümlerini bulmaları amaçlanmaktadır. 

 • Etki alanına odaklanma
  • İlke merkezli
  • Karşılıklı bağımlılık
  • İçten dışa yaklaşım 
 • Etkinlik – Verimlilik
 • SMART Hedefler
 • Hedeflerinize Ulaştığınızı Nasıl Anlayacaksınız?
 • Kişisel Vizyon
 • Kimlik (Bunu başararak kim olacaksınız?)
 • Değerler (Bunu başarmak “Neden” önemli?)
 • Yetkinlikler (Nasıl başarabilirsiniz? Hangi yetkinlikleriniz var? Hangilerini geliştirebilirsiniz?)
 • Eylemler (Başarmak için hangi adımlar gerekli?)
 • Yer-Zaman (Nerede/Ne zaman başlayabilirsiniz?)
 • Motivasyon kavramı ve profesyonel yaşamda motivasyonun anlamı ve önemi
 • Kendi Gücümüzü Keşfetmek
 • Kişisel zekayı kullanmak ve geliştirmek
 • Duygularımızla baş etmek
 • Temel motivasyon modelleri

–    İlgi Göstermek ve Görmek:

 • Kişilerarası zekayı geliştirmek
 • Empati
 • Olumlu iş tanımı
 • İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek
 • Pozitif düşünce becerileri
 • “Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev”
 • İç ses çalışması

ZAMAN VE ÖNCELİK YÖNETİMİ

Süre: 1 gün 

Eğitim İçeriği: 

 • Hedef oluşturma orta ve kısa vadeli hedeflerimizi belirlemek
 • Kişisel verimliliği arttırmak
 • Zaman tasarrufu için yöntemler
 • Kendimize zaman yaratmak
 • Önceliklerimizi doğru belirlemek
 • Doğru planlama yapmak
 • Kavramların Açıklanması
 • Önemli işler
 • Acil İşler
 • Zaman Çalıcılar
 • Ziyaretçiler
 • Hayır diyememek
 • Açık olmayan öncelik

 

KAYNAKLARI KULLANMA BECERİLERİ VE ÖZDENETİM

Süre: 1 gün

 Eğitim İçeriği:

 Özdenetim, kişinin kendini düzenlemesidir. Sahip olduğu kaynakların farkında olması, bu kaynakları nasıl kullandığını görmesi ve en etkili şekilde kullanmayı öğrenmesidir.

Bu eğitimde amaç, katılımcıların kaynak kullanımı konusunda farkındalık ve bilgi kazanmaları, tüketen ufak ayrıntılar konusunda bilgi edinmeleri ve edindikleri becerileri uygulamalarıdır.

 • Verimlilik
  • Nedir?
  • Etkinlik Nedir?
  • Etkin Verimlilik Neden Gereklidir?
  • Verimliliği Etkileyen Faktörler
  • Verimlilik Artışı Nasıl Sağlanır?

SUNUM BECERİLERİ

Süre: 2 gün 

Kimler Katılmalı: İş hayatında sunum yapması gereken herkes

Katılımcı Sayısı: 10-12 Kişi

Amaç: Bu program, gruplar karşısında konuşma yapan profesyonellerin söylediklerinin anlaşılması ve dinleyicileri ikna etmesi için gerekli tüm teknik ve beceriler konusunda yol göstermeyi amaçlıyor. Sunum öncesi hazırlık, sunumu yapan kişinin rolü, beden dilini kullanışı ve kendi tarzından uzaklaşmadan iletişim becerilerini geliştirmesi üzerinde yoğunlaşan program aynı zamanda sunumlarda görsel malzeme kullanımının da kurallarına değinmektedir. Sunum sırasında zor kişilerle baş etme ve sorulara yanıt verme teknikleri konusunda da ipuçları verilmektedir. Program boyunca, sunumları kameraya alınan katılımcıların kendilerini seyretmeleri sağlanarak artı ve eksilerinin değerlendirmesi yapılmaktadır. Program boyunca, sunumları kameraya alınan katılımcıların kendilerini seyretmeleri sağlanarak artı ve eksilerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Bu programın sonunda katılımcılar:  

 • Gruplar karşısında söz aldıklarında korkuyu yenmenin yollarını öğrenecek
 • Sunumda hazırlığın önemini görecek
 • Profesyonellerin sunum tekniklerini ve sırlarını öğrenecek
 • Sunumlarında, netliğin, beden dilinin ve genel duruşun önemine odaklanacak
 • Farklı egzersizlerle sunum ortamında yaşanabilecekleri öngörerek temel sunum teknikleri konusunda bilgi sahibi olacak. 

Egzersizler

  • 4 sunum / 2 kamera çekimi

İNOVASYON VE YARATICILIK

“İç veya Dış Müşteri için Yeni Fikir Yaratma – Değer Katma”

İnovasyon, yeni hizmetler, yeni ürünler, yeni iş modelleri, yeni süreçler, yeni iş imkanları, yeni pazarlar, yeni maliyet düşürme teknikleri, yeni yönetim teknikleri geliştirmenizi sağlayacak olan bir süreç, bir şirket kültürü.

İnovasyon, her çalışanın yeni fikirleri uygulaması ile bir değer yaratması.  İç veya dış müşteri olsun, bütün inovasyonlar müşteri için değer yaratma üzerine odaklanmalı. Inovatif çalışmanın temelinde farklılaşma var. Yeni ürün ve hizmeti yaratmanın yanı sıra, müşterinizin, sizin ürün ya da hizmetinize olan ihtiyacını fark etmesinden, kullanma aşamasına kadar her süreçte farklı olabilmek, hem kurumunuza hem de müşterinize değer katabilmek.

Süre: 2 gün

Kimler Katılmalı: İç veya dış müşterisine çözüm üreten, fikir üreten tüm çalışanlar

 Eğitim İçeriği:

 • İnovasyon
  • İnovasyon Çeşitleri
  • İnovasyon ve Yaratıcılığı Harekete Geçirenler
  • İnovasyon Süreci
  • İnovasyon Fırsatlarını Yakalamak için
   • Süreçler-Tüketim Zincir Analizi
   • İş Eko-sistemi
  • Yaratıcı Düşünebilme
   • Etkenleri
   • Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar – Avantaj mı? Dezavantaj mı?
   • Yaratıcı Tutum ve Davranışlar
  • Farklı Olabilmek
  • Yargılamayı Geciktirebilmek
  • Esnek Düşünebilmek
  • Kalıpların Dışına Çıkabiliriz

Başka seçenek yok mu? – Nasıl?

 • Kalıpları Sorgulayabiliriz

Olanaksız olarak düşündüğümüz bir olay hangi koşullarda mümkün olabilir?

 • Değişik Açılardan Bakabiliriz

6 Şapkalı Düşünce Tekniği

 • Yaratıcılıkta Dört Aşama
 • Yaratıcılığımızı Geliştirecek Yöntemler, 9 Farklı Teknik -Uygulama
 • Yaratıcılık Fikrilerini Geliştirmek için
 • Fikirlerin Değerlendirilmesi – Inovasyon Kriterleri

Grup Çalışmaları  Öğrendikleri tekniklerle oluşturacakları inovatif bir fikrin sunumu ve yorumlar

 

İŞ YAŞAMINDA KENDİ SINIRLARINI AŞMAK

Süre: 2 gün 

Eğitim İçeriği: 

Bu program kişileri konfor alanlarının dışına çıkartıp kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayacaktır. Kişisel yaratıcılık, kişisel farkındalık ve proaktif olmak, sorumluluk almak, değerlerini yaşatmak, etkin iletişim kurabilmek gibi bir dizi beceri gerektirir. Bu beceriler mevcut bakış açımızı yaratıcılığa doğru çevirebilmek için gereklidir.

KİŞİSEL YÖNETİM

 • Proaktif kişiler
  • İlke merkezli
  • Karşılıklı bağımlılık
  • Etki alanına odaklı
  • İçten dışa yaklaşım 
 • Etkinlik – Verimlilik

 

 • İnisiyatif kullanma
 • Güvenli, Saldırgan ve Eğilgen Davranışlar
 • Güven oluşturmak 

MOTİVASYON 

 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Öz Disiplin Oluşturmak
 • Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak
 • Mükemmeli Arayış
 • Olumlu İş Tanımı

 

İLİŞKİLER

 

 • Duygusal ve Sosyal Zekamızı Geliştirmek
 • Algılama Sorunlarını Aşmak
 • Etkin sözlü iletişim
 • Ben dili
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Soruların Etkisi
 • İlgi Göstermek ve Görmek
 • İlişkileri Yönetmek
 • Dinleme Becerilerini geliştirmek
 • Empati Haritası
 • Uyumlu Beden Dili Kullanımı
 • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak 

İŞ BAŞARISI İÇİN KURALLAR:

 • Kişisel Kalite Standartları Geliştirmek
 • Hayata Karşı Olumlu Bir Tutum Geliştirmek
 • Zekamızı Başarı İçin Kullanmak

Yaratıcılığı Geliştirmek için Teknikler

GÜVEN OLUŞTURMA

Süre: 1 gün

 Eğitim İçeriği:

Hayır demeniz gereken bir şeye yine evet dediniz. Neden hayır demekte zorlanıyoruz?

Başkalarıyla olan etkileşimimizle, yaptıklarımızın, söylediklerimizin sonuçlarıyla ilgili elde edeceğimiz farkındalık bize yararlı olur. Sağlıklı ve profesyonel bir işyerinde işin gerekleriyle ilgili sınırları net olarak çizebilmeliyiz ve bu da güvenli davranış gerektiriyor.

Eğitimin amacı:

Eğitim, müşterileri, işyerinde takım arkadaşları, birlikte çalıştığı diğer kişiler ve yöneticilerine karşı daha güvenli olmayı arzu eden kişilerin bu yönlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kişilerin, başkalarınca sevilmeme, benimsenmeme veya başkalarına karşı kırıcı olma korkularını aşmalarına ve kendilerin etkili hedefler belirlemelerine yardımcı olacak, kötü hissetmeden hayır demelerini ve başkaları tarafından zorlandıklarında profesyonel kalmayı öğrenmelerine yardımcı olacaktır.

 Eğitimin sonunda katılımcılar,

Saldırgan, güvenli ve pasif davranışların arasındaki farkı tanımlayabilecek,

Güvenli olmalarının önündeki engelleri ve onları nasıl aşacaklarını bilecek,

Güvenli ve kendinden emin olmalarını engelleyen kanı ve olumsuz telkinleri nasıl aşacaklarını bilecek,

Zor kişilerle bağ kurabilme becerisini geliştirecek,

Dinleme becerisini geliştirecek,

Yanlış varsayımda bulunmamak için etkili soru sorabilmeyi,

İsteklerin nasıl dile getirebileceğini, nasıl hayır denebileceğini ve saygın kalınabileceğini

öğreneceklerdir.

VERİMLİLİK EĞİTİMİ

Süre : 2 gün

 Amaç: Üretimde çalışan orta düzey sorumlu ve şeflerde değişen dünya ve buna bağlı olarak değişen müşteri profilini memnun etmek ve işletme olarak ayakta kalabilmek için işletmelerin göz önünde bulundurması gereken aşağıdaki konular hakkında farkındalık yaratmak ve verimlilik ölçme faaliyetinin önemini içselleştirmelerini sağlamak.

 Eğitim İçeriği: 

 • Günümüz İş Dünyası
  • Değişimin Kurumsal Sonuçları
  • Değişimin Bireyler Üzerindeki Etkileri
  • Günümüz İş Dünyasında Müşteri Profili
  • İç / Dış Müşteri Kavramları 
 • Değerler
  • Nedir?
  • Kişisel ve Kurumsal Değerlerin Önemi ve İşlevi

 

 • Hedef
  • Nedir?
  • Neden Önemlidir?
  • Ölçme / Değerlendirme

 

 • Başarılı İşletmelerin 3 Ana Hedefi
  • Kalite
  • Maliyet
  • Teslimat Tarihi (termin)

 

 • Süreç
 • Nedir?
 • Süreçlerle Yönetim Nedir? Neden Gereklidir?
 • Üretim Süreçleri Nelerdir?
 • İyi Yönetilen Süreçlerin Özellikleri 

 

 • Verimlilik
  • Nedir?
  • Etkinlik Nedir?
  • Etkin Verimlilik Neden Gereklidir?
  • Verimliliği Etkileyen Faktörler
  • Verimlilik Artışı Nasıl Sağlanır?

BÜTÜNSEL BAKIŞ AÇISI

Süre: 1 gün

 Eğitim İçeriği:

Kişilerin, iş ve sosyal hayatta hem kendi hem de çevrelerine karşı farkındalıklarını artırmak. Bütünü ve bütünün içindeki rolünü görebilmeleri yönünde bakış açısı kazandırarak, süreçlere proaktif yaklaşımla etkin bir şekilde katılımlarını sağlamak.

Grup çalışması ağırlıklı bir program olacaktır.

 

 • Bütünselliği geliştirme
 • Bütün içindeki rolleri fark etme
 • Bütünsellik seviyesini geliştirmek için;
  • Daha geniş bir bakış açısı edinme
  • Birbirinizi için çalışın
  • Birlikte planlayın
  • Ortak standartları paylaşın
  • İletişim kurun
 • Süreçlere farklı yaklaşımlar geliştirme
 • Bölümler arasında iletişimi geliştirme
 • Direnç alanlarını belirleme
 • Bütünsellik için dahili standartları belirleme
 • Problemi sahiplenme
 • En parlak fikirleri dahil etme

FARKLI KUŞAKLARLA ÇALIŞMAK

Süre: 1 gün

 Eğitimin içeriği 

 • Kendimizi Tanıyalım
  • Proaktif kişiler ve proaktif dil
  • Profil testi – Güçlü ve zayıf yönlerim
  • Önyargılar, algılar
 • Karşımızdakini Anlayalım
  • Kuşak Farklılıkları
  • X Kuşağının Özellikleri, Beklentileri
  • Y Kuşağının Özellikleri, Beklentileri
  • Empati
  • Empati Haritası
  • Sosyal ve Yönetsel Beceriler
  • İletişim
  • Çatışma Yönetimi
  • Başkalarını Geliştirme
  • Etkileme
  • Motivasyon

MOTİVASYON VE KNOW-WHY – NEDEN YAPTIĞINI BİLMEK

Kimler Katılmalı: Profesyonel iş yaşamındaki herkes

 Süre: 2 gün 

Yaptığımız işte başarılı olmak için neden yaptığımızı biliyor olmak başarının temel

taşıdır. Bugüne kadar hep “Nasıl Yapılmalı” üzerinde duruldu. Oysa ki “NEDEN?” sorusu

sorgulama ve gelişimi de beraberinde getirir.

Çocukkken en çok sorulan ve yaş ilerledikçe maalesef vazgeçilen “NEDEN?- NİYE ?”

bugün profesyonel yaşamda motivasyonun ve başarının anahtarı.

 

“BİR İŞ YAPILMAYA DEĞER İSE İYİ YAPILMAYI HAK EDER” 

Bu programın amacı:

 1Yaptığımız işte başarılı olabilmek için önce neden yaptığımızı bilmek çok önemlidir.

2-Neden yaptığımızı bilirsek yaptığımız işe hem kendimizden bir şeyler katarız hem de kendimizin

önemini anlarız.

3-Bizden istenen işi sadece bize verildiği için ve olması gerektiği kadar yaparsak, sürekli

birilerinin bize yönlendirmesini bekleriz.

4-Neden-niçin bilmek kendimizi geliştirmemizi, fikir üretmemizi ve bunları paylaşmamızı sağlar.

5-Önce yaptığımız işi yaşamamız gerekiyor ki bu da neden-niçin yaptığımızı bilmekle başlıyor.

6- Devamlı sorgulayarak yaptığımız işi geliştirebiliriz.

7-Rakiplerin yaptığını ve müşterilerin beklentilerini bir danışman olarak görüp sürekli yenilikçi ve

bir adım önde firma olabiliriz.

8-Fabrika işçisi veya depocu sorumlu olduğu bir vidanın fabrika çıkışında pırıl pırıl bir otomobil

olacağını bilir ve sonra kendisinin de buna benzer bir otomobile binerek çocukları ile pikniğe

gideceğini düşünürse yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu anlar diye düşünüyoruz. (olumlu iş

tanımlaması) 

Eğitim İçeriği: 

 • Proaktif kişiler
  • İlke merkezli
  • Karşılıklı bağımlılık
  • Etki alanına odaklı
  • İçten dışa yaklaşım 
 • Etkinlik – Verimlilik

 

 • İnisiyatif kullanma

 

 • Amaç Nedir? Hedef Nedir?

 

 • SMART Hedefler
 • Belirli
 • Ölçülebilir
 • Kabul edilen
 • Gerçekçi
 • Zamana bağlı

 

 • Hedeflerinize Ulaştığınızı Nasıl Anlayacaksınız?

 

 • Kişisel Vizyon
 • Kimlik (Bunu başararak kim olacaksınız?)
 • Değerler (Bunu başarmak “Neden” önemli?)
 • Yetkinlikler (Nasıl başarabilirsiniz? Hangi yetkinlikleriniz var? Hangilerini geliştirebilirsiniz?)
 • Eylemler (Başarmak için hangi adımlar gerekli?)
 • Yer-Zaman (Nerede/Ne zaman başlayabilirsiniz?)

 

 • Motivasyon kavramı ve profesyonel yaşamda motivasyonun anlamı ve önemi
 • Kendi Gücümüzü Keşfetmek
 • Kişisel zekayı kullanmak ve geliştirmek
 • Duygularımızla baş etmek

 

 • Temel motivasyon modelleri

–    İlgi Göstermek ve Görmek:

 • Kişilerarası zekayı geliştirmek
 • Empati
 • 7/24 İlişki yönetimi
 • Olumlu iş tanımı
 • İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek
 • Pozitif düşünce becerileri
 • “Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev”

 

 • İşimizi sahiplenmek için yapılması gerekenler:
 • Büyük resmi görmek
 • Aidiyet duygusunu geliştirmek
 • Başarıya odaklanmak

 

 • Kritik başarı faktörleri:
 • Stratejik öncelikler ve hedefler
 • Ortak felsefe ve vizyon
 • Takım sinerjisi
 • Motivasyonda Profiller
 • Vaka Çalışması – Değişik İnsanların İhtiyaçları

 

 • Geleceği İnşa Edecek 5 Zihin

PROFESYONEL YAŞAM VE KURUM KÜLTÜRÜNÜ TEMSİL ETMEK

Süre: 2 gün

 Amacı: Kurum kültürünü anlamak ve içselleştirmek. Bireysel kalitenin farkına varmak ve geliştirmek, bireysel farklılıklarını koruyarak kurum kültürünü temsil etmek. Profesyonel yaşam için gerekli olan bakış açısını kazanmak.

 Kimler Katılmalı: Program katılımcı profiline gore yeniden yapılandırılmaktadır.

İşe yeni başlayanlar – Asistanlar – Şoförler – Güvenlik – Mutfak – Servis ve Ofis Çalışanları

 Mutfak çalışanlarına ayrıca servis hizmeti verilir.

 Eğitim İçeriği: 

 • Ben ve çalıştığım kurum
 • Kurumsal İmaj
  • Kurumsal Algı
 • Kurum kültürünüzün tüm unsurları
 • SWOT Analizi / Artılar-eksiler
 • Kurum kültürü nasıl hayata geçirilir, içselleştirilir, geliştirilir?
 • Kalite Zinciri
 • Değer Kalitesi
 • Bireysel Kalite
 • Ekip Kalitesi
 • Kurum Kalitesi
 • Ürün/Hizmet Kalitesi
 • Bireysel kalite
 • Durumsal Boyut
 • Durumun ve gerekliliklerin farkında olmak
 • Performans
 • POP Potansiyel Performans
 • GEP Gerçek Performans
 • Fiziksel Kalite
 • Profesyonel Dış Görünüş
 • Giyim tarzı
 • Ses Kullanımı
 • Yüz İfadesi
 • Sosyal Alan
 • Duygusal Kalite
 • Nasıl Bir Yeni Dünya
 • “Anlamak”
 • Önce İnsan
 • Farkındalık
 • Duygusal Zeka
 • Kişisel Sorumluluk
 • İlişkiler
 • Duygusal ve Sosyal Zekamızı Geliştirmek
 • Algılama Sorunlarını Aşmak
 • Etkin sözlü iletişim
 • Ben dili
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Soruların Etkisi
 • İlgi Göstermek ve Görmek
 • İlişkileri Yönetmek
 • Dinleme Becerilerini geliştirmek
 • Empati Haritası
 • Uyumlu Beden Dili Kullanımı
 • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak
 • Profesyonel Bilinç
 • İş Yeri Genel Kuralları
 • İş Toplantıları
 • İş Yemekleri
 • Karşınızdakini etkilemenin, onda saygı ve sempati uyandırmanın en etkili yollarından biri.. Görgü Kuralları

BEN VE İŞİM (İŞ MÜKEMMELLİĞİ)

Katılımcı sayısı: 14-16 kişi

Süre: 2 gün

 Amaç: İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek

 Eğitim İçeriği:

 KİŞİSEL YÖNETİM 

 • İlk izlenim
 • Kişisel İmaj
 • Görgü kuralları
 • Güvenli, Saldırgan ve Eğilgen Davranışlar
 • Güven oluşturmak

 MOTİVASYON 

 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Öz Disiplin Oluşturmak
 • Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak
 • Mükemmeli Arayış
 • Olumlu İş Tanımı

İLİŞKİLER

 • Duygusal ve Sosyal Zekamızı Geliştirmek
 • Algılama Sorunlarını Aşmak
 • Etkin sözlü iletişim
 • Ben dili
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Soruların Etkisi
 • İlgi Göstermek ve Görmek
 • İlişkileri Yönetmek
 • Dinleme Becerilerini geliştirmek
 • Empati Haritası
 • Uyumlu Beden Dili Kullanımı
 • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak 

ZAMAN YÖNETİMİ

 • Hayat hedeflerimizi belirlemek
 • Kişisel verimliliği arttırmak
 • Zaman tasarrufu için yöntemler
 • Kendimize zaman yaratmak
 • Önceliklerimizi doğru belirlemek
 • Doğru planlama yapmak 

İŞ BAŞARISI İÇİN KURALLAR:

 • Kişisel Kalite Standartları Geliştirmek
 • Hayata Karşı Olumlu Bir Tutum Geliştirmek
 • Zekamızı Başarı İçin Kullanmak
 • İşimizi Sahiplenmek
 • İş Hayatı İçin Dersler

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto