BAŞARILI SATIŞ İÇİN ALGI YÖNETİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

EĞİTİMİN AMACI 

Satış temel olarak karşımızdaki kişinin bakış açısını mantık, bilgi duygusal bağlantı, dil kullanımı ve güven duygusu geliştirerek değiştirebilme yeteneğidir.

Bir satış sürecinde satıcı ve müşteri arasındaki ilişki istendiği gibi gitmiyorsa, burada sorun ürün ya da hizmetin kalitesinde değil, satıcının müşteriyi anlamasına yönelik olan algı kalitesindedir.

Düşüncelerini etkilemeye çalıştığımız kişinin bakış açısını, yaklaşımını algılayabilmek, olaylara onun zihniyle ve duygularıyla bakabilmek bir satıcı olarak bize büyük bir avantaj kazandırır.

İşte bu noktada başarı, algı kavramının anlaşılmasından, algının yönetilmesine kadar uzanan bir dizi bilgi ve becerinin edinilmesinden geçer.

Algı yönetimi “hedef kitlenin, kendi hedeflerimiz doğrultusunda tavır almasını sağlamanın tüm teknikleri” olarak tanımlanır. Böyle bakınca, başarılı bir satış sorumlusunun müşterisini doğru anlayıp doğru yönlendirebilmesi algı yönetim tekniklerini ne kadar ustalıkla uyguladığına bağlıdır. 

Eğitim İçeriği:

 • Satış nedir?
 • Müşteri ve satıcı arasındaki ilişkiler.
 • Hedef kitle ve müşteriyi tanımak
 • Algı nedir – Gerçekliği algılayabilir miyiz?
 • Etik bir tartışma: Algı bir kandırmaca mı, etkili bir iletişim yöntemi mi?
 • Algıdan davranışa uzanan dolambaçlı yol.
 • Karar verme aşamasında mantık ve duyguların önemi.
 • Algı kalitesini nasıl yükseltebiliriz?
 • Zihin dili nedir nasıl uygulanır?
 • Algılama yönetiminin temel kuralları.
 • Görsel-İşitsel- Kinestetik müşteri tipleri.
 • Göz hareketleri nasıl okunur?
 • Beden diliyle aynalama nedir ve satışta nasıl kullanılır?
 • Hipnotik dil kalıplarının satış sürecinde kullanımı.
 • Telefonla iletişimin incelikleri.
 • Sorularla algı yönetimi.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Süre:2 gün
Eğitimin Amacı :Müşteri memnuniyeti ve müşteri odaklı yaklaşım için gerekli  beceriler kazandırılacak, şikayetlerin ve kriz anlarının etkin kullanımını sağlamak için geliştirilecek yöntemler aktarılılacak.
Eğitimin İçeriği :
• Müşteri memnuniyeti sağlamakMemnun müşterinin tanımı ve önemi
Hizmetin ölçüsü
Beklentileri yönetmek
• Müşteri odaklı iletişimin tanımı ve aşamalarıNe zaman iletişim kuruyoruz
İletişimin anlamı
İletişimin faktörleri
İletişim aşamaları
Başarılı iletişimin anlamı
• İkna ve inandırıcılıkKimlere inanırız
İkna ve inandırıcılığın mantığı
Müşteri ile iletişimde güven oluşturma tekniği
• Müşteri odaklılığın iletişim tercihlerine etkisiAlternatif kalıplar
Kendimizi tanıyalım
İletişim kalıplarını nasıl farkederiz
Kalıpların etkin kullanımı
• Dinleme teknikleri
Dinleme hataları
Konsantrasyon sağlama teknikleri
Etkin dinleme becerilerini geliştirme yolları
• Müşteri karşısında zor anlarda etkili iletişim
Duyguların etkisi
Duygu yönetme süreci
• Müşteriye kendini ifade etme
İfadeye hazırlık
Konuşma
Müşterinin alışkanlıkları, değer ve inançları
• Stres ve olumsuz duyguların yönetimi
Stres kaynakları ve belirtileri
Stresle başa çıkmanın önemi ve başa çıkamamanın bedeli
Stres yönetim teknikleri
• Müşteri şikayetlerinin ve kriz anlarının etkin kullanımı
Müşteri neden şikayet eder
Müşteri şikayetlerinden ne kazanabiliriz
Şikayetleri fırsata dönüştürmek için teknikler
Krizler bizim için fırsata dönüşebilir mi?

Satış İçin Etkileme ve İkna

Süre:
Eğitimin Amacı :
İki kişi arasında iletişim başladığı anda birbirlerini etkileme ve ikna çabası da başlar. Önemli olan iknanın temelinde yer alan faktörleri bilmek ve bunlara uygun teknikleri uygulayabilmektir. Etkileme ve ikna tekniklerini satışın vazgeçilmez parçası haline getirmek. Herkesi her durumda ikna etmenin inceliklerini kavrayarak yeni alışkanlıklar edinmek.

Eğitimin İçeriği :

İnsanlar Neden İstediğinizi Yapar Ortak çıkarlar Benzer görüşler Güvenilirlik

 • Satış için İhtiyaç Belirleme
 • Satış için İhtiyaç Oluşturma
 • İlgi Çekmeden Etkileyemezsiniz İlgiyi oluşturan faktörler
 • İkna ve Etkileme Kurallar
 • İkna ve Etkileme Yöntemleri
 • Karşınızdakinin Duygusunu Yönetmek
 • Olumlu duygular yaratmak
 • Asla yapılmaması gerekenler
 • Olumsuzlukları dile getirirken dikkat edilecekler noktalar
 • Sunum Teknikleri

  Katılımcı Sayısı : 10-12 kişi
  Süre: 2 gün
  Kimler Katılmalı : İş hayatında sunum yapması, kalabalık grupların karşısında konuşması gereken herkes
  Eğitimin Amacı : Bu program, kalabalık karşısında konuşma yapan profesyonellerin söylediklerinin anlaşılması ve dinleyicileri ikna etmesi için gerekli tüm teknik ve beceriler konusunda yol göstermeyi amaçlıyor. Sunum öncesi hazırlık, sunumu yapan kişinin rolü, beden dilini kullanışı ve kendi tarzından uzaklaşmadan iletişim becerilerini geliştirmesi üzerinde yoğunlaşan program aynı zamanda sunumlarda görsel malzeme kullanımının da kurallarına değinmektedir. Sunum sırasında zor kişilerle baş etme ve sorulara yanıt verme teknikleri konusunda da ipuçları verilmektedir. Program boyunca, sunumları kameraya alınan katılımcıların kendilerini seyretmeleri sağlanarak artı ve eksilerinin değerlendirmesi yapılmaktadır.
  Bu programın sonunda katılımcılar :

  • Kalabalık karşısında söz aldıklarında korkuyu yenmenin yollarını öğrenecek
  • Sunumda hazırlığın önemini görecek
  • Profesyonellerin sunum tekniklerini ve sırlarını öğrenecek
  • Sunumlarında, netliğin, beden dilinin ve genel duruşun önemine odaklanacak
  • Farklı egzersizlerle sunum ortamında yaşanabilecekleri öngörerek temel sunum teknikleri konusunda bilgi sahibi olacak.
  © Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto