YETKİNLİK BAZLI PERSONEL SEÇME ve YERLEŞTİRME

Kriter Bazlı Personel Seçme Yöntemleri

Temel Kavramlar 

Kimler katılmalı: İnsan Kaynakları Profesyonelleri ve Yöneticiler

Süre: 2 gün 

Amaç:

Personel seçme süreçlerinin etkilik ve geçerlilik düzeyini yükseltmek ve personel devir hızını düşürmek için kullanılan kriter bazlı personel seçme yöntemlerinin tanıtılması; örnek uygulama ve konuyla ilgili araştırmaların sunumu. 

Eğitim İçeriği:

 • Tüm şirketlerin gündemden düşmeyen konusu: doğru kişiyi seçmek
 • Personel seçme süreçlerinde kullanılan yöntemler ve geçerlilik düzeyleri
 • Personel seçme süreçlerine kriter bazlı yaklaşım ve katkıları
 • Pozisyon spesifik performans kriterleri ve çalışma yetkinliklerinin PS süreçlerindeki yeri ve önemi
 • PS süreçlerinde değerlendirilebilen değişkenler ve ölçme/değerlendirme yöntemleri
 • PS süreçlerinde psikometrik test ve envanterlerin kullanımı ve katkıları
 • Pozisyon spesifik yetkinlik profilleri ve PS süreçlerinde kullanımı
 • Yetkinlik bazlı görüşme teknikleri ve uygulama esasları
 • PS süreçlerinde “değerlendirme merkezi” (assessment center) yöntemleri ve katkıları
 • Kurumsal Personel Seçme Sistemi yapılandırma çalışması; çok aşamalı değerlendirme modeli, kurumsal normlar, entegre personel seçme sistemi yönetimi

PERFORMANS GÖRÜŞMELERİ

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği: 

 • Performans Görüşmeleri
  • Tanımı
  • Amacı
  • Öncesinde -,
   • Net Hedeflerde Anlaşmış Olmak
   • Zamanında ve Etkin Geri Bildirim
   • Kişileri İyi Şeyler Yaparken Yakalamak
   • Adalet, Güven ve Tutarlılık Testlerinden Geçmek
   • Hazırlık
  • Sırasında-,
   • Aktif Dinleme
   • Önce Başarıyı Takdir
   • Açık Ve Dürüst Olma
  • Sonrasında Yapılması Gerekenler
   • Gelişmeyi Takip
   • Zamanında Ve Etkin Geri Bildirim
  • Geri Bildirim
  • Olumlu Bir Ortam Yaratmak
  • Çalışana Performans Değerlendirme Sürecinde Adil Rolü Olduğunu Hissettirmek
  • Etkin Geri Bildirim Alabilmek ve Verebilmek
  • Etkin Geri Bildirim Modeli
   • Durum
   • Davranış
   • Yarattığı Etki
  • Geri Bildirim Matrixi
  • Kişiye Değil, Konuya Odaklanmak
 • Beklenin Altında Performans Gösterenler
 • Düşük Performansın Gerçek Nedenini Anlamak
 • Çözümü Tartışmak
 • GROW Modeli
 • Kişisel Gelişim ve Performans İyileştirme için Yeni SMART Hedefler Belirlemek
 • Özet
 • Yüksek Performans Gösterenler
 • Başarıyı Takdir Etmek ve Kutlamak
 • Kuvvetli Yönlerin Nasıl ve Hangi Alanda Daha da Etkin Kullanılabileceğini Tartışmak
 • Motivasyon Faktörlerini Belirginleştirmek
 • Demotive Olmalarını Önlemek
 • Kariyer Beklentilerini Konuşmak
 • Tutulamayacak Sözler Vermemek
 • Gelişime Açık Alanlar için Gelişim Alternetiflerini Belirginleştirmek
 • Ekip İçinde Huzursuzluk Çıkarmalarını Önlemek
 • Yeni SMART Hedefler Belirlemek
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto