ALGI YÖNETİMİ

Süre: 1 gün 

Eğitim İçeriği:

Kendinizi dış dünyasına sunma biçiminiz kişisel reklamınızdır. Bu reklam sizin kim olduğunuzu, yaptığınız işi ve işinizin uzmanı olduğunuz mesajını aktaran bir araç olmalıdır.

 • Algı nedir ve nasıl oluşturulur?
 • Algı bileşenleri nelerdir?
 • İlk izlenimin iletişim üzerindeki etkisini kavramak ve profesyonel yaşamda başarılı, kalıcı ilk izlenim için profesyonel imaj oluşturmak
 • Kurumsal imaj – kişisel imaj bütünlüğünün önemini kavramak
 • İş etiketi; ortamın kontrolü nasıl sağlanır?
 • Neden iki ayrı insan bütünüyle aynı uyarıcıya tepki olarak iki ayrı algı yaşar?
 • Çevredeki özellikler ile ilgili bildiklerimiz algımızı etkiliyor mu?
 • Bilinçaltının algılama üzerindeki etkisi
 • Önyargılarımızın algılamaya etkisi
 • Algılamayı etkileyen faktörler
  • Kültür
  • Sosyal Konum
  • Duygular
  • Deneyim
  • Eğitim
  • Beklenti ve İstekler
  • Grup Baskısı
  • Güç
  • Önyargı

EMPATİ HARİTASI

Müşterimiz-Yöneticimiz- İş Arkadaşımız Kim?

 Süre: 1 gün

 Atölye Çalışması

İster yöneticiniz, ister iş arkadaşınız veya müşteriniz olsun onu anlayabilmek için yapılacak bir atölye çalışmasıdır.

Atölye çalışması iki aşamadan oluşuyor.

İlk önce sizi siz yapan temel etkiler nelerdir? Yaşamsal deneyimleriniz sizi nasıl etkiliyor? Ne sıklıkla filtrelerinizi temizliyorsunuz? Kendimizi ve başkalarını nasıl gördüğümüzü hesaba katmadıkça diğerlerinin kendilerini nasıl gördüklerini, bu konuda neler hissettiklerini anlayamayız.

“Empati Haritası” ile zihnimizi karşımızdaki ile aynı boyuta taşıyoruz. Karşımızdaki kişinin beş duyusuna,  yaşamsal deneyimlerine yöneliyoruz ve onu keşfediyoruz.   Yöneticimiz, iş arkadaşımız ya da müşterimiz kim? Kriterlerimiz farklı da olsa onun gözüyle bakabildiğimizde ne görüyoruz?

 

DUYGULARIN YÖNETİMİ VE DUYGUSAL ZEKA

Kimler Katılmalı        Kurumdaki bütün çalışanlar 

Süre   2 gün 

Eğitim İçeriği:

 • Duygusal Zeka
 • İş yaşamında duygusal zeka
 • Duygusal zekası yüksek insanın özellikleri
 • Duygusal zeka ve akılcı zeka arasındaki ilişki
 • Duygusal zekanın temel öğesi: Empati
 • İnsanlarla olumlu ilişki kurmanın yolları
 • Duygularımızı nasıl ifade edebiliriz?
 • Zor zamanlarda kendimizi ve başkalarını motive etmek
 • Olumlu düşünmenin gücü
 • Kendimizle ve başkalarıyla barış içinde olmak
 • Duygusal zekanın iş yaşamımıza katkıları 
 • Çoklu Zeka
  • Kişisel
  • Kişilerarası
 • Duygusal Zeka Bileşenleri
  • Özbilinç
   • Özdeğerlendirme
   • Özgüven
  • Özdenetim
   • Olumsuz Duygularla Başa Çıkma
  • Nefes egzersizleri
  • Gevşeme egzersizleri
  • Zihinsel düzenleme
  • Duygu yönetimi – öfkeyi yenmek

 

 • Sosyal Bilinç
  • Empati
   • Nedir? Neden Önemlidir?
   • Empati – Sempati ?
   • Empatide Psikolojik Duruş
   • Nasıl Empati Kurabiliriz?
    • Empatinin Bileşenleri
    • Empatik Dinleme
   • Sosyal Beceriler
    • Başkalarını Geliştirme
    • Etkileme
    • İletişim
    • Çatışma Yönetimi
    • Değişimi Yönetme
    • Güven Çemberi Oluşturma

 

TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM

Süre: 2 gün 

Amaç: Başarılı yönetici  asistanlarının sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri telefonda etkili iletişim becerisidir. Zaten zor olan etkili iletişim, telefonda karşımızdakini göremediğimiz için daha da güç olabilir.

Bu eğitim, katılımcılara kuruma değer katan etkin telefon iletişimi için gerekli bilgi ve becerileri interaktif bir ortamda uygulamalı olarak paylaşmayı hedeflemektedir. 

Program:

 • İletişim
  • Nedir?
  • Nelerden Oluşur?
  • İletişim Engellerini Aşmak
   • Algı,
   • Empati
   • Semantik (Dile Dayalı)
   • Değerler, İnançlar,Önyargılar, Varsayımlar
   • Uyum Sağlama
 • Telefonda Etkili İletişim
  • Telefon İletişiminin Farkı
  • Sesi Kullanma, Artikülasyon, Diksiyon
  • Etkin ve Aktif Dinleme
  • Soru Sorma
  • Saldırgan, Eğilgen, Güvenli Davranış
 • Etkin Telefon İletişimi İçin Kurallar
  • İlk İzlenim
  • Görüşme Öncesinde, Esnasında, Sonrasında
  • Arandığımızda
  • Aradığımızda
  • Protokol Kuralları

 

MÜZAKERE ATÖLYESİ-KAMERA ÇEKİMİ

Süre: 3 gün 

Amaç: Günümüz iş dünyasında artan rekabet ortamıyla birlikte müzakere yapmadan geçen günümüz yok ya da çok az. Müşterilerimizle, iş arkadaşlarımız veya yöneticilerimizle ancak müzakere yaparak ikna edebilmemiz ve  fikirlerimizi hayata geçirebilmemiz söz konusu. Bu program, müzakere yapan profesyonellerin karşı tarafı dinlemesi, söylediklerinin anlaşılması ve dinleyicileri ikna etmesi için gerekli tüm teknik ve beceriler konusunda yol göstermeyi amaçlıyor. Müzakere öncesi hazırlık, müzakere stratejisini belirleme, müzakere yapan kişinin rolü, beden dilini kullanışı ve kendi tarzından uzaklaşmadan müzakere becerilerini geliştirmesi üzerinde yoğunlaşan program. Müzakere sırasında zor kişilerle baş etme, dinleme, soru sorma ve yanıt verme teknikleri konusunda da bilgi verilmekte ve uygulamalar ile interaktif bir çalışma sağlanmaktadır.

Programın 3. gününde  ikili müzakere görüşmeleri kameraya alınarak ve katılımcıların kendilerini seyretmeleri sağlanarak artı ve eksilerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Katılımcı sayısı: En fazla 12kişi ( 3.gün kamera çekimi nedeni ile katılımcı sayısı sınırlandırılmıştır) 

Eğitim İçeriği: 

 • Müzakereye başlamak için
 • Müzakerenin kullanım alanları
 • Müzakere türleri
 • 4 anahtar kavram paylaşımı
  • Anlaşma olamıyorsa en iyi alternatif
  • Müzakereye ne zaman nokta koyacağım
  • Olası anlaşma potansiyelinin olduğu alan
  • Değiş Tokuşlarla değer yaratılması
 • Sahipleri için düşük ama karşı taraf için olağanüstü değeri olan mal ya da hizmetlerin değiş tokuşu
 • Müzakerede 4 farklı tarz yaklaşım
 • Uzlaşmacı
 • Rekabetçi
 • İşbirlikçi
 • Kaçınmacı
 • Uyum sağlayan 
 • Rekabet mi? İşbirliği mi?
 • Uzman müzakereci için kurallar
 • “Hayır” nasıl “Evet”e çevrilir uygulamalı öğrenme
 • Müzakerenin 4 aşaması
  • Hazırlık
  • Görüşme
  • Teklif
  • Pazarlık-Anlaşma
 • Değişkenler ve Değerler – Burada amaç müzakerede değer katabilmek ve bütünleşrici uzun soluklu bir iş ortamı yaratabilmek
 • Seçenekler ve tavizler sunmayı planlamak
 • Taktiksel Yaklaşım- Karşı tarafa yüsek değer teşkil eden bir unsurun bizim için az maliyette olması
 • Müzakere sürecinde farklı davranış biçimlerine karşı yaklaşım
 • Kameraya alınarak katılımcıların müzakere süreçlerini incelemeleri ve yorumlar

 

FİLM ANALİZLERİ İLE İLETİŞİM – MOTİVASYON

Süre: 1 gün

 Atölye çalışması

İzlenilen film ile ilgili değerlendirmeleri yaparken katılımcıların kendi bakış açılarının farkına varmaları, diğerleri ile fikirlerini paylaşmaları ve yeni yaklaşım tarzlarıyla bakış açılarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Seçilen film katılımcılarla birlikte izlendikten sonra filmdeki karakterlerin ve yaşanan olayların değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmeler ile birlikte katılımcılar kendi görüş ve yaşantılarını paylaşacakları egzersiz ve sorularla interaktif bir rol alırlar.

İLİŞKİ YÖNETİMİ

Süre: 2 gün 

 • Eğitimin içeriği

Kurum dışı veya kurum içi ilişkilerde, iletişim becerilerini geliştirmek için gerekli değerlerin ve öğelerin üzerinden giderek profesyonel yaşamda sosyal zekanın önemi vurgulanacaktır. Kişisel yönetimin kişiler arası ilişkilere etkisi üzerinde çalışılacak, iletişimi oluşturan unsurlar incelenecektir. Sözlü ve yazılı iletişimde kurum içinde dikkat edilmesi gereken öğeler örneklerle anlatılacaktır.

 • Eğitimin hedefleri
 • Öz değerlendirme, öz yönetim ve özgüvenin ilişki yönetimindeki rolünü çözmek
 • Sosyal becerileri geliştirmek
 • Sözlü ve yazılı iletişimde sorumlu çalışanlar olarak davranabilmek
 • Yazılı iletişimde ve Outlook kullanımında dikkat edilmesi gereken unsurlar, kurallar
 • Zor insanlarla baş etmeyi başarmak
 • Çatışma yönetimi tekniklerini bilinçli kullanmak
 • Değişimi takım olarak yönetmek

 

 • Egzersizler
 • Role-play: iş ortamında yaşanan durumlardan yola çıkarak doğru diyalog kurmanın püf noktaları üzerinde grup çalışmaları yapılacaktır.
 • Egzersiz: Mail ortamında iletişim konusunda örnek yazılar yazılacaktır.
 • Testler: İlişki yönetiminde katılımcıların davranış biçimlerine açıklık getiren testler uygulanacaktır.

 

 • Davranış değişikliği
 • Sosyal etki ve ikna kabiliyetlerin geliştirilmesi
 • Empati becerilerinin geliştirilmesi
 • Çatışma yönetimi tekniklerinin bilinçli kullanımı
 • Pozitif düşünce ve davranışların geliştirilmesi
 • Sosyal becerilerin başarılı bir profesyonel yaşama olan etkisinin farkına varılması.

 

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

Süre: 2 gün

Eğitim içeriği:

 • Etkili iletişim
  • Etkiler Dairesi
  • Algılama
  • İletişimde engeller
  • Sözlü iletişim
   • Ben dili
   • Hipnotik dil kalıpları
   • Soruların ikna amacıyla kullanımı
  • Sözlü olmayan iletişim
   • Beden dili
   • Ses
   • Dış görünüm
  • Dinleme becerisi
  • Empati
  • Zor İnsanlar ve Duyguları Yönetmek
  • Kendimizi Tanımak-Müşterimizi Tanımak,
  • İkna
  • Etkili E-posta

MÜZAKERE BECERİLERİ

Süre:   2 gün

Amacı:   

 • Katılımcılarda ‘’müzakere’’ konusuna sistematik yaklaşım sağlamak
 • Müzakere Teknikleri hakkında bilgilendirmek
 • Tüm müzakere sürecini incelemek

Eğitim içeriği:

 • Müzakereye başlamak için
 • Müzakerenin kullanım alanları
 • Müzakere türleri
 • 4 anahtar kavram paylaşımı
  • Anlaşma olamıyorsa en iyi alternatif
  • Müzakereye ne zaman nokta koyacağım
  • Olası anlaşma potansiyelinin olduğu alan
  • Değiş Tokuşlarla değer yaratılması
 • Sahipleri için düşük ama karşı taraf için olağanüstü değeri olan mal ya da hizmetlerin değiş tokuşu
 • Müzakerede 4 farklı tarz yaklaşım
 • Uzlaşmacı
 • Rekabetçi
 • İşbirlikçi
 • Kaçınmacı
 • Uyum sağlayan 
 • Rekabet mi? İşbirliği mi?
 • Uzman müzakereci için kurallar
 • “Hayır” nasıl “Evet”e çevrilir uygulamalı öğrenme
 • Müzakerenin 4 aşaması
  • Hazırlık
  • Görüşme
  • Teklif
  • Pazarlık-Anlaşma
 • Değişkenler ve Değerler – Burada amaç müzakerede değer katabilmek ve bütünleşrici uzun soluklu bir iş ortamı yaratabilmek
 • Seçenekler ve tavizler sunmayı planlamak
 • Taktiksel Yaklaşım- Karşı tarafa yüsek değer teşkil eden bir unsurun bizim için az maliyette olması
 • Müzakere sürecinde farklı davranış biçimlerine karşı yaklaşım

 

 

ETKİLEME VE İKNA

Süre: 2 gün 

Eğitimin Amacı:

Kurumsal hayatta başarılı olma yolundaki gücümüzü nereden aldığımız, en az gücümüzü nasıl kullandığımız kadar önemli. Gücünü ünvan, konum veya tanıdık gibi dış faktörlerden alan çalışan ve/veya yöneticiler “gerçek güç”ten ve sürdürülebilir bir başarı yolundan uzak kalıyorlar. Oysa ki gücünü “içinden” alan, etkisini ve ikna edici olmasını kendisine borçlu olan çalışanların hayatlarındaki başarının daha kalıcı olduğu bir gerçek.

Günümüz dünyasının dinamikleri fazlasıyla kompleks, ilişkiler birbirine girmiş, çözülmesi gereken konular karışık. Tek başımıza tüm sorumluluğunu taşıyabileceğimiz, A’dan Z’ye her şeyi kendimiz halledebileceğimiz, karar mekanizmasının her aşamasında tek merci olduğumuz durumlar yok veya yok kadar az. Hepimiz bir fikre, bir görüşe veya bir çözüme sahip olmanın etrafımızdaki diğer insanları ikna etmeden hiçbir etkisi olmayacağının farkındayız. Eğitimin amacı, iletişim becerilerini geliştirmek, iş hayatının ayrılmaz parçası olan etkileme ve ikna tekniklerini ilişki yönetiminin vazgeçilmez parçası haline getirmek. Herkesi her durumda ikna etmenin inceliklerini kavrayarak yeni alışkanlıklar edinmek.

Eğitim İçeriği:

 

 • Etkili İnsan
 • Proaktif
 • İlke Merkezli
 • Kişisel Misyon Bildirgesi hazırlama
 • Karşılıklı Bağımlılık
 • Etki alanına odaklı
 • İlgi alanı-etki alanı çalışması
 • İçten dışa yaklaşım
 • Durumlar üzerinden birlikte analiz
 • Etkiler dairesi
 • Sizi siz yapan temel etkiler-kişisel engeller

 

 • Etkileme ve İkna

Etkileme becerilerinin önemi

 

Neden benim fikrimi kabul etsinler?

 • SWOT Analizi
 • Rekabet analizi
 • Tüketim zinciri analizi ve özellikler haritası

 

Aşamalar

 • Hazırlık
 • İknada hazırlık aşamasının önemi
 • Beklentileri belirlemek
 • Empati haritası
 • Tartışma
 • Etkin iletişim
 • Algılama
 • Sözlü iletişim
 • Etkin dinleme teknikleri
 • Uyumlu beden dili kullanımı
 • Davranış biçimleri
 • Vaka çalışmaları
 • Zor insanlarla başa çıkmak ve duyguları yönetmek
 • İkna sırları
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto