BAŞARILI SATIŞ İÇİN ALGI YÖNETİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

EĞİTİMİN AMACI 

Satış temel olarak karşımızdaki kişinin bakış açısını mantık, bilgi duygusal bağlantı, dil kullanımı ve güven duygusu geliştirerek değiştirebilme yeteneğidir.

Bir satış sürecinde satıcı ve müşteri arasındaki ilişki istendiği gibi gitmiyorsa, burada sorun ürün ya da hizmetin kalitesinde değil, satıcının müşteriyi anlamasına yönelik olan algı kalitesindedir.

Düşüncelerini etkilemeye çalıştığımız kişinin bakış açısını, yaklaşımını algılayabilmek, olaylara onun zihniyle ve duygularıyla bakabilmek bir satıcı olarak bize büyük bir avantaj kazandırır.

İşte bu noktada başarı, algı kavramının anlaşılmasından, algının yönetilmesine kadar uzanan bir dizi bilgi ve becerinin edinilmesinden geçer.

Algı yönetimi “hedef kitlenin, kendi hedeflerimiz doğrultusunda tavır almasını sağlamanın tüm teknikleri” olarak tanımlanır. Böyle bakınca, başarılı bir satış sorumlusunun müşterisini doğru anlayıp doğru yönlendirebilmesi algı yönetim tekniklerini ne kadar ustalıkla uyguladığına bağlıdır. 

Eğitim İçeriği:

 • Satış nedir?
 • Müşteri ve satıcı arasındaki ilişkiler.
 • Hedef kitle ve müşteriyi tanımak
 • Algı nedir – Gerçekliği algılayabilir miyiz?
 • Etik bir tartışma: Algı bir kandırmaca mı, etkili bir iletişim yöntemi mi?
 • Algıdan davranışa uzanan dolambaçlı yol.
 • Karar verme aşamasında mantık ve duyguların önemi.
 • Algı kalitesini nasıl yükseltebiliriz?
 • Zihin dili nedir nasıl uygulanır?
 • Algılama yönetiminin temel kuralları.
 • Görsel-İşitsel- Kinestetik müşteri tipleri.
 • Göz hareketleri nasıl okunur?
 • Beden diliyle aynalama nedir ve satışta nasıl kullanılır?
 • Hipnotik dil kalıplarının satış sürecinde kullanımı.
 • Telefonla iletişimin incelikleri.
 • Sorularla algı yönetimi.

Stratejik Pazarlama ve Satış Yönetimi Sertifika Programı

Tarih:
Eğitmenler : İrem Rona İnan-Kudret Süzer-Vildan Karadeniz- Ali Köseoğlu
Yer  : Alman- Türk Ticaret Sanayi Odası/ İstanbul

Eğitim İçeriği:

1.MODÜL: MÜŞTERİ ODAKLILIK – 1 GÜN

 • Müşteri Odaklılıktan ne anlıyoruz? Müşteri Odaklı Yönetim(İç müşteri/Dış müşteri)
 • Müşteri İlişkilerinde İletişim ve Müzakere
 • Müşteri davranış biçimleri
 • Vaka çalışmaları
 • Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek
 • Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
 • İhtiyaç Toplumundan Arzu Toplumuna
 • İhtiyaç/İstek ve İstek/Talep ilişkisi
 • Müşterilerin tercihi için ikna; Ürün: Özellik-Fayda-Avantaj
 • Müzakere için sağlam bir çerçeve ve İkna
 • İkna sırları
 • Müzakere planının yapılması
 • Müzakere ve İknada hazırlık aşamasının önemi
 • Müzakere sürecinde aşamalar
 • Teklif güçlendiriciler 

2.MODÜL: MÜŞTERİ DENEYİMİ İNOVASYONU-1 GÜN

 •  Müşteri Deneyimi
 • Müşteri Deneyimi Stratejisini Belirleme
 • Müşteri Deneyim İnovasyonu
 • Yaşam Biçimi ve Değer Yaratma
 • Olumlu His Yaratarak Anı Oluşturmak
 • Deneyim İnovasyonu için Teknikler
 • İtirazları karşılama
 • Şikayetçi müşteriden memnun müşteriye
 • Müşteri şikayetlerinden fırsat yaratmak

 3.MODÜL: PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ – 2 GÜN

 • Pazarlama Nedir?
  • Temel Pazarlama Kavramları
  • Pazarlamanın Fonksiyonu
  • İhtiyaç/İstek
  • İstek/Talep ilişkisi
  • Pazarlama Karması:
  • Ürün
  • Fiyat
  • Dağıtım
  • Tanıtım ve Promosyon
 • Stratejik Pazarlama ve Planlama Süreci:
  • Misyon,hedefler
  • Ürün hayat eğrisi pazarlama stratejileri
  • Pazarlama potansiyeli nerede? Pazar öncelikleri nasıl saptanır?
 • Pazarlama Odaklı Yaklaşım:
  • Mevcut pozisyon ve fırsatların analizi
 • Pazar Analizi: Günümüz Pazar özellikleri; Pazar gelişimi
 • Pazar Segmentasyonu:
  • Segmentlerin karlılığı ve segmentlere ulaşabilirlilik
  • Segmentasyon evreleri
  • Segmentasyon için muhtemel kriterler
 • Pazarlama Planı:
  • Neden planlama yöntemleri kullanmalıyız?Planlamanın amacı;planlamanın süreci
  • Nasıl hedef saptarız?
 •  Marka Olmak
  • Marka nedir? Markanın unsurları. Ürünler ve markalar
 • Marka yönetimi. Marka stratejisi. Marka konumlandırma

4. MODÜL – YÖNETİM- LİDERLİK-KOÇLUK – 2 GÜN

 • Yenilikçi  Yönetim Anlayışı
 • Yenilikçi Yönetim Teknikleri
  • Liderlik / Yöneticilik
 • Farklı Liderlik Anlayışları
 • Hangi Liderlik Davranışı?
 • Liderin Özellikleri
 • İzleyicilerin Özellikleri
 • Görevin Özellikleri
 • Kurumsal Özellikler
 • Yönetimde Koçluk/Mentorluk yaklaşımı
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Planlama
 • Organize etme
 • Kontrol
 • Yöneticilikte ayrılmaz üçlü
 • Yetki
 • Sorumluluk
 • Hesap verebilirlik
 • Delegasyon
 • Delegasyonun yararları & Delegasyona Engeller
 • Delegasyon ne zaman yapılır?
 • Etkili Delegasyon

5. MODÜL – SATIŞ YÖNETİMİ – 1 GÜN 

 • Müşteri Odaklı Satış Yönetimi
  • Müşterilerde Güven Uyandırmak
  • İhtiyaç ve uygun Satış Sunumu
  • İtirazlarla Başa Çıkmak ve İkna Etmek
  • Satış Kapama Şartları ve Sinyalleri
  • Satış Kapama Teknikleri
  • Müşteriyi ve Satışı Takip

6.MODÜL – İŞ YÜKÜ VE ÖNCELİK YÖNETİMİ – 1 GÜN 

 • Microsotf Outlook kullanan tüm profesyoneller için öncelik ve iş yükü yönetiminde en iyi uygulamalar:
  • Önceliklere odaklanabilmek
  • Önemli işleri zamanında tamamlamak
  • Gelen mailleri süratle işlemek
  • Önemli epostalara odaklanmak
  • Yapılacak tüm işleri gerçekçi olarak takvimlendirmek
  • Gündelik işleri seçerken daha stratejik bakabilmek
  • Başkalarından beklediğiniz işlerin kontrolünü elde tutmak
  • Başkalarının sizden beklentilerini yönetmek
  • Bölünmeleri en aza indirmek

7..MODÜL: STRATEJİDEN HEDEF BELİRLEMEYE – 1 GÜN 

 • Temel strateji
 • SWOT analizi
 • Stratejinin oluşturulması
 • Satış stratejilerinin geliştirilmesi
 • Stratejileri uygulamak için bir araç olan Dengeli Puan Tablosu
 • Stratejik hedeflerin tanımlanması
 • Uygun ölçümlerin tanımlanması
 • Projelerin geliştirilmesi
 • Satış Yöneticisinin stratejileri uygulamadaki rolü
 • Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablom
 • Hedeflerle öncülük etmek
 • Kişisel faaliyet planlaması  
 1. MODÜL – EKİP OLMA VE EKİP YÖNETİMİ – 1 gün
 •  Ulusal Kültürün Dört Boyutu ve Yönetim tarzımız
 • Ekip Yönetimi ve Yüksek Performans
 • Ekiplerin Gelişim Süreci
 • Ekip İçi Dinamikler
 • Ekip Motivasyonu
 • Ekiplerde Fikir Üretme ve Problem Çözme

İnovatif Yönetim Teknikleri Sertifika Programı

Tarih:
Eğitmenler : Gökhan Aksay – Ahmet Benderlioğlu – Ruhi Kaykayoğlu – İlker Ünsever – Uğur Tandoğan
Yer  : Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)

Eğitim İçeriği :

• Liderlik
• Liderlik İçin Güç Kaynakları
• Farklı Liderlik Anlayışları
o Odaklanmaya Göre
o Görev Odaklı
o İlişki Odaklı
o Elde Bulundurulmak İstenilen Güç Miktarına Göre
• Otorite
• Danışmacı
• Katılımcı
• Liberal
• Hangi Liderlik Davranışı?
• Liderin Özellikleri
• İzleyicilerin Özellikleri
• Görevin Özellikleri
• Kurumsal Özellikler
Delegeasyon:
Delegasyon:Delegasyonun Yararları
Delegasyona Engeller
Delegasyon Ne zaman Yapılır?
Etkili Delegasyon Nasıl Yapılır?
Motivasyon:
Motivasyon teorileri
Vaka Çalışmaları
• Finansal Performans
Finansal Bakış Açısı
• Mali Tablolara Giriş
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Kar ve zarar planlaması üzerinde çalışma
• Örnek Olay İncelemesi
• Maliyet Kavramı
• Değişken/Sabit Maliyetler
• Başabaş Analizi
• Başabaş Uygulamaları
• Nakit Akış Tablosu
• Örnek Olay İncelemesi
• İşletme Sermayesi
• Alacak, Stok Devir Hızı
• Mali Analiz Yöntemleri
• Likidite Karlılık Oranları, “Golden Ratio”
• Bayi Finansal Tabloları
• İşletme Neticeleri Tablosu
• Bayi Finansal Tabloları
• Mali Analiz uygulamaları
• Temel Hukuk Kavramları
• Yöneticinin Sözleşmeleri
• Rekabet Hukuku
• İnovasyon
– İnovasyon Çeşitleri
– İnovasyon ve Yaratıcılığı Harekete Geçirenler
– İnovatif Kurumsal Kültür – Durum Tespiti
– İnovasyon Süreci
– İnovasyon Fırsatları için
• Yaratıcı Düşünebilme
– Etkenleri
– Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar – Avantaj mı? Dezavantaj mı?
– Yaratıcılığı Tetiklemek için
– Yaratıcılıkta Dört Aşama
• Yaratıcılığımızı Geliştirecek Yöntemler, 9 Farklı Teknik -Uygulama
• Fikirlerin Değerlendirilmesi – Inovasyon Kriterleri
• Grup Çalışmaları
Ekip çalışanlarının performans yönetimi
Stratejik insan kaynakları planlaması

 

Uluslararası Stratejik Pazarlama ve Müzakere Teknikleri Sertifika Programı

 

Eğitmenler : İrem Rona İnan-Ahmet Benderlioğlu-Kemal Kılıçbay

Yer  : Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)

Eğitim İçeriği :

• Ben ve şirketim
• Etkileme becerilerinin önemi
• Müşteriyi tanımak için teknikler
o Rekabet analizi
o Tüketim zinciri analizi ve özellikler haritası
o Müşterinin beklentilerini belirlemek
• Empati haritası
• Etkin iletişim
• Soruların ikna amacıyla kullanımı
• Soruların etkisi
• Etkin dinleme teknikleri
• Uyumlu beden dili kullanımı
• Müşteri davranış biçimleri
o Vaka çalışmaları
Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek
• İkna sırları
• Müzakere planının yapılması
o Müzakere ve İknada hazırlık aşamasının önemi
o Müzakere sürecinde aşamalar
• Hazırlık
• Tartışma
• Teklif
Teklif güçlendiriciler
• Pazarlık
• İtirazlarını karşılama
o Farklı kültürlerle ilgili vaka çalışması
• Yeni ürün geliştirme
• Pazarlama ve marka
• Her şey marka olabilir
• Tüketicide marka imajı nasıl oluşturulur?
• Marka yönetimi nedir?
• Reklamda iki vazgeçilmez öğe: Mesaj + İzleyici
• Sosyal pazarlama
• Sosyal medya
• Digital marketing
• Tanıtım farklı
• Güncel pazarlama
• Etkili web sitesi
• Entegre pazarlama
Stratejiden Hedef Belirlemeye
Temel strateji
SWOT analizi
Stratejinin oluşturulması
Satış stratejilerinin geliştirilmesi
Stratejileri uygulamak için bir araç olan Dengeli Puan Tablosu
Stratejik hedeflerin tanımlanması
Uygun ölçümlerin tanımlanması
Projelerin geliştirilmesi
Satış Yöneticisinin stratejileri uygulamadaki rolü
Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablosu
Hedeflerle öncülük etmek
Kişisel faaliyet planlaması

Uluslararası Pazarlama ve İnovasyon

Eğitmenler : Ruhi Kaykayoğlu-Kemal Kılıçbay-İrem Nuhoğlu-İlker Ünsever-Uğur Tandoğan

Yer  : BÜYEM – Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Eğitim İçeriği :

• Fikir Geliştirmek İçin Yaratıcılık ve İnovasyon Kavramları: Kişisel Yaratıcılık ve İnovasyon Becerilerini Geliştirme Yöntemleri
o İş yerinde yaratıcılık nedir ve nasıl yaygınlaştırılır?
• İşletme Ortamında Yaratıcılık ve İnovasyon Kültürü Oluşturma Yaklaşımları
o Bireysel yaratıcılığımızı tetikleyici yöntemler
o Ekip halinde nasıl yaratıcı oluruz?
• Şirket İnovasyon Süreci, İnovasyon Türleri ve İnovasyon Yapma Metodları
o İş Yerinde İnovasyon İklimi Nasıl Oluşturulur?
• Şirket İçi İnovasyon Yaklaşımı, Yöneticiler İçin İnovasyon
o İnovasyon Tetikleyici Yöntemler
o Yöneticiler İçin İnovasyonun Önemi ve Yönetimi
• İnovasyon planları ve İnovasyon Örnekleri
o Firma İnovasyon Planı Hazırlama ve İnovasyon Ekipleri Kurma
• Pazardaki konumlar
• Pazar lideri stratejileri
• Karlılığın arttırılması
• Stratejik planlama aşamaları
• Firma misyonunun tanımlanması
• Ürün ömrü
• Ürün stratejisi
• Fiyatlandırma yaklaşımları
• Pazarlamayı doğru yapabilmek
• E – Ticaret büyük artış kaydetti
• Lider marka
• Hedef kitle
• Reklamda iki vazgeçilmez öğe: Mesaj + İzleyici
• Sosyal pazarlama
• Sosyal medya
• Digital marketing
• Tanıtım farklı
• Güncel pazarlama
• Etkili web sitesi
• Entegre pazarlama
Yurtdışı Satışta Başarı – Unsurları
– Başarılı satışçılar neleri iyi yapıyorlar?
– Satışta başarı alanları
• Satış süreci
• Satış becerileri
• Ekip çalışması
• Doğru seçim (eleman, müşteri, ülke)
Araştır/Ayrıştır
Temas : İhtiyacı Anla
– Müşteri ile temasta yapılacaklar
• Müşterinin güvenini kazan
Müşteriye Öneri
– Müşteriye nasıl bir fayda sunuyoruz
• Özellik/Fayda/Çekicilik analizi
• Teklif mektupları
• Satış kanalları

Uluslararası Stratejik İş Yönetimi Sertifika Programı

Eğitmenler : İlker Ünsever- Uğur Tandoğan- İrem Rona İnan-Ahmet Benderlioğlu

Yer  : Kocaeli Sanayi Odası

Eğitim İçeriği :

Stratejiden Hedef Belirlemeye
Temel strateji
SWOT analizi
Stratejinin oluşturulması
Satış stratejilerinin geliştirilmesi
Stratejileri uygulamak için bir araç olan Dengeli Puan Tablosu
Stratejik hedeflerin tanımlanması
Uygun ölçümlerin tanımlanması
Projelerin geliştirilmesi
Satış Yöneticisinin stratejileri uygulamadaki rolü
Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablosu
Hedeflerle öncülük etmek
Kişisel faaliyet planlaması
• Birlikte çalışan her grup ekip olabilir mi?
• Ekiplerin ortak özellikleri
• Yüksek düzeyde ekip performansı elde edebilmek
• Farklı davranış tarzlarına rağmen ekip ruhu yaratmaya odaklanmak
• Ortak çıkarlar ve değerler doğrultusunda başarıya ulaşmak
• Ekiplerde oluşabilecek sorunlar
• Ekip içi dinamikler
• Ekibin Ana Damarı Olan Güven Üzerine Çalışmak
• Ekip liderinin motivasyonu: Başkalarını motive edebilmek için ilk koşul

Stratejik Uluslararası Pazarlama Yönetimi

Eğitmenler : İrem Rona İnan-Ahmet Benderlioğlu-Ali Köseoğlu-Gökhan Aksay

Yer  : Kocaeli Sanayi Odası

Eğitim İçeriği :

Etkileme ve İkna yolu ile Müzakere
• Ben ve şirketim
• Etkileme becerilerinin önemi
• Müşteriyi tanımak için teknikler
o Rekabet analizi
o Tüketim zinciri analizi ve özellikler haritası
o Müşterinin beklentilerini belirlemek
• Empati haritası
• Etkin iletişim
• Soruların ikna amacıyla kullanımı
• Soruların etkisi
• Etkin dinleme teknikleri
• Uyumlu beden dili kullanımı
• Müşteri davranış biçimleri
o Vaka çalışmaları
• Pazardaki konumlar
• Pazar lideri stratejileri
• Karlılığın arttırılması
• Stratejik planlama aşamaları
• Firma misyonunun tanımlanması
• Ürün ömrü
• Ürün stratejisi
• Fiyatlandırma yaklaşımları
• Pazarlamayı doğru yapabilmek
• E – Ticaret büyük artış kaydetti
• Lider marka
• Hedef kitle Latinler
• Pazar segmentasyonu
• Segmentasyon basamakları
• Müşteri gelişim süreci
• Müşteri segmentleri
• Çizgi
• Çizginin altı
• Yeni ürün geliştirme
• Pazarlama ve marka
• Her şey marka olabilir
• Tüketicide marka imajı nasıl oluşturulur?
• Marka yönetimi nedir?
• Reklamda iki vazgeçilmez öğe: Mesaj + İzleyici
• Sosyal pazarlama
• Sosyal medya
• Digital marketing
• Tanıtım farklı
• Güncel pazarlama
• Etkili web sitesi
• Entegre pazarlama

İnovatif Uluslararası Pazarlama Yönetimi

Eğitmenler : Ruhi Kaykayoğlu-Ahmet Benderlioğlu-Ali Köseoğlu-İrem Nuhoğlu-İlker Ünsever-Uğur Tandoğan

Yer  : BÜYEM – Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Eğitim İçeriği :

Geliştirmek İçin Yaratıcılık ve İnovasyon Kavramları: Kişisel Yaratıcılık ve İnovasyon Becerilerini Geliştirme Yöntemleri

o İş yerinde yaratıcılık nedir ve nasıl yaygınlaştırılır?

• İşletme Ortamında Yaratıcılık ve İnovasyon Kültürü Oluşturma Yaklaşımları

o Bireysel yaratıcılığımızı tetikleyici yöntemlero Ekip halinde nasıl yaratıcı oluruz?

• Şirket İnovasyon Süreci, İnovasyon Türleri ve İnovasyon Yapma Metodları

o İş Yerinde İnovasyon İklimi Nasıl Oluşturulur?

• Şirket İçi İnovasyon Yaklaşımı, Yöneticiler İçin İnovasyon

o İnovasyon Tetikleyici Yöntemler

o Yöneticiler İçin İnovasyonun Önemi ve Yönetimi

• İnovasyon planları ve İnovasyon Örnekleri

o Firma İnovasyon Planı Hazırlama ve İnovasyon Ekipleri Kurma

• Yeni ürün geliştirme

• Pazarlama ve marka

• Her şey marka olabilir

• Tüketicide marka imajı nasıl oluşturulur?

• Marka yönetimi nedir?

• Reklamda iki vazgeçilmez öğe: Mesaj + İzleyici

• Sosyal pazarlama

• Sosyal medya

• Digital marketing

• Tanıtım farklı

• Güncel pazarlama

• Etkili web sitesi

• Entegre pazarlama

Stratejik Yönetim, Müzakere Teknikleri ve Liderlik Sertifika Programı

Eğitmenler : İrem Rona İnan – Vildan Karadeniz – Ahmet Benderlioğlu

Eğitim İçeriği :

Etkileme ve İkna yolu ile Müzakere

İnsanların görüşlerini değiştirmek için neler yapmalıyız?

Ben ve şirketim

Etkileme becerilerinin önemi

Müşteriyi tanımak için teknikler

 • Rekabet analizi
 • Tüketim zinciri analizi ve özellikler haritası
 • Müşterinin beklentilerini belirlemek

Empati haritası

Etkin iletişim

Soruların ikna amacıyla kullanımı

Soruların etkisi

Etkin dinleme teknikleri

Uyumlu beden dili kullanımı

Müşteri davranış biçimleri

 • Vaka çalışmaları

Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek

İkna sırları

Müzakere planının yapılması

 • Müzakere ve İknada hazırlık aşamasının önemi
 • Müzakere sürecinde aşamalar

Hazırlık

Tartışma

Teklif

Teklif güçlendiriciler

Pazarlık

İtirazlarını karşılama

 • Vaka çalışması

Stratejik Yönetim

Temel strateji

SWOT analizi

Stratejinin oluşturulması

Satış stratejilerinin geliştirilmesi

Stratejileri uygulamak için bir araç olan Dengeli Puan Tablosu

Stratejik hedeflerin tanımlanması

Uygun ölçümlerin tanımlanması

Projelerin geliştirilmesi

Satış Yöneticisinin stratejileri uygulamadaki rolü

Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablom

Hedeflerle öncülük etmek

Kişisel faaliyet planlaması

İnovasyon ve Yönetim Becerileri Sertifika Programı

Eğitmenler : İrem Rona İnan – Ali Köseoğlu – Uğur Tandoğan – Reha Abi – Hakan Şakar

Eğitim İçeriği :

1. Gün – İrem Rona İnan

• İnovasyon

– İnovasyon Çeşitleri

– İnovasyon ve Yaratıcılığı Harekete Geçirenler

– İnovasyon Süreci

– İnovasyon Fırsatları için

• Yaratıcı Düşünebilme

– Etkenleri

– Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar – Avantaj mı? Dezavantaj mı?

– Yaratıcı Tutum ve Davranışlar

Kalıpları Sorgulayabiliriz

Değişik Açılardan Bakabiliriz

6 Şapkalı Düşünce Tekniği

2. Gün – İrem Rona İnan

– Yaratıcılıkta Dört Aşama

• Yaratıcılığımızı Geliştirecek Yöntemler, 9 Farklı Teknik -Uygulama

• Fikirlerin Değerlendirilmesi – Inovasyon Kriterleri

• Grup Çalışmaları

3. Gün  – Ali Köseoğlu

İş planları yapma

Pazarın durumu

Ürünün durumu

Rekabet durumu

Bayinin durumu

Makro birimler

Temel performans Göstergeleri

Teşvik sisteminin önemi

4. Gün  – Ali Köseoğlu

Hedefler

Finansal hedefler

Pazarlama hedefleri

Hareket programları

Medya mecraları avantaj/dezavantaj

İletişim kanalları

5. Gün  – Uğur Tandoğan

• İnsan kaynakları yönetimi

• Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

6. Gün – Uğur Tandoğan

• Personel Seçimi Süreçleri ve İşe Yerleştirme

Performans Yönetimi

7. Gün – Reha Abi

• Liderlik

• Liderlik İçin Güç Kaynakları

• Farklı Liderlik Anlayışları

o Odaklanmaya Göre

o Görev Odaklı

o İlişki Odaklı

o Elde Bulundurulmak İstenilen Güç Miktarına Göre

• Otorite

• Danışmacı

• Katılımcı

• Liberal

• Hangi Liderlik Davranışı?

8. Gün  – Reha Abi

• Liderin Özellikleri

• İzleyicilerin Özellikleri

• Görevin Özellikleri

• Kurumsal Özellikler

• Koçluk

• Zaman Yönetimi

9. Gün – Hakan Şakar

• Finansal Performans

Finansal Bakış Açısı

• Mali Tablolara Giriş

• Bilanço

• Gelir Tablosu

• Kar ve zarar planlaması üzerinde çalışma

• Örnek Olay İncelemesi

• Maliyet Kavramı

• Değişken/Sabit Maliyetler

• Başabaş Analizi

• Başabaş Uygulamaları

10 Gün – Hakan Şakar

• Nakit Akış Tablosu

• Örnek Olay İncelemesi

• İşletme Sermayesi

• Alacak, Stok Devir Hızı

• Mali Analiz Yöntemleri

• Likidite Karlılık Oranları, “Golden Ratio”

• Finansal Tabloları

• İşletme Neticeleri Tablosu

• Finansal Tabloları

• Mali Analiz uygulamaları

Müşteri Odaklılık

Eğitmen : İrem Rona İnan

Eğitim İçeriği:

 • Müşteri
  • İç müşteri / dış müşteri
 • Müşteri hizmet kalitesi için tanıma ve anlama
  • Kurum
  • Ürün-Hizmet
  • Müşteri Psikolojisinin Analizi
 • Mükemmel Müşteri Hizmeti
  • Hizmet
  • Müşteri neden kaybediliyor?
  • Müşteri beklentilerinden hizmet sürecine geçiş
  • Müşteri tatmini ve kriterleri
  • Müşteri memnuniyetinin önemi
  • Müşteri hizmetini mükemmelleştirmek
  • Hizmetin boyutları: Süreç ve İnsan
  • Hizmet kalitesi ve hizmet kültürünü oluşturmak
  • Müşteri memnuniyeti ve sadakati
 • Etkin iletişim
  • Ben Dilinin Etkisi
  • Soruların Gücü
  • Hipnotik Dil Kalıpları
  • Uyumlu beden dili kullanımı
  • Etkin dinleme teknikleri
 • Müşteri davranış biçimleri
  • Vaka çalışmaları
 • Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek
 • Müşteri itirazlarını karşılama
  • Vaka çalışması
 • Şikayetçi müşteriden memnun müşteriye
  • Şikayetlere karşı olumlu tutum
  • Müşteri şikayetlerinden fırsat yaratmak
  • Şikayet karşılama teknikleri
  • Şikayetleri cevaplamanın kuralları

Kurumsal şikayet politikalarının oluşturulması

Otomotiv Kalite Yöneticisi Sertifika Programı TÜV-SÜD ile Birlikte

Eğitmen: Aret Canikyan

Eğitim İçeriği:

 

1.GÜN –

Giriş

• Otomotiv standartlarının tarihçesi

• ISO TS 16949:2002 ye giriş

• 4. Yönetim Sistemi

• 5. Yönetimin Sorumluluğu

• 6. Kaynak Yönetimi

• 7. Ürün Geçekleştirme

• 8. Ölçme Analiz ve İyileştirme

• Kontrol Planları

• Süreç Yaklaşımına göre sistem kurulumu

• Müşteri özel şartları ile süreçlerin ilişkilendirilmesi.

2.GÜN

 

• 7. Ürün Geçekleştirme

• 8. Ölçme Analiz ve İyileştirme

• Kontrol Planları

• Süreç Yaklaşımına göre sistem kurulumu

• Müşteri özel şartları ile süreçlerin ilişkilendirilmesi.

3.gün

• FMEA nedir?

• FMEA uygulaması

• Tasarım FMEA (DFMEA)

• DFMEA kalite hedefleri

• DFMEA örneği

4. gün

Proses FMEA (PFMEA)

• PFMEA kalite hedefleri

• PFMEA örneği

5.GÜN

– Proses, Proses Kontrol ve Proses Kalite Kontrol

– İstatistiksel Proses Kontrol nedir?

– Değişkenlik ve Nedenleri

– Veri nedir?

– Verilerin Değerlendirilmesi ve uygulanacak yöntemler

– Standard Sapma ve Normal Dağılım

6.GÜN

– Kontrol Parametlerinin Belirlenmesi

– Kontrol Limitlerinin Hesaplanması

– Kontrol Diyagramları : Hazırlanması ve Kullanımı

– Veri tiplerine göre Kontrol Diyagramları (X-R, np, u)

– Proses Yeterlilik Analizi : Cp ve Cpk

– Pozitrol Plan ve Kullanımı

7.GÜN

MSA nedir?

• Ölçüm Prosesi

• Ölçüm sistemi değişkenliği

• Ölçüm stratejisi ve planlama

Ölçüm cihazı seçim prosesi

• Ölçüm terminolojisi

• Ölçüm belirsizliği

• Örnek ölçüm sistemleri ve değişkenliğin belirlenme yöntemleri

8.gün

 

• Ürün Kalite Planlama döngüsü

• APQP nedir?

• Ürün Kalite Planlaması sorumlulukları

• APQP aşamaları

• APQP zaman çizelgesi

• APQP süreçlerinin girdileri/çıktıları

• Kontrol Planı metodolojisi

• PPAP Genel

• PPAP Şartları

• Müşteri Sunum Seviyeleri

• Müşteri bilgilendirme ve Değişiklikler

9.gün

APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA genel bilgiler

• Süreç yaklaşımı

• Süreç nedir?

• Temel süreçler

• Müşteri odaklı süreçler

• Destek süreçler

• Süreçlerin dokümantasyonu

• Süreç akış şemaları

• Süreçlerin geliştirilmesi

10. gün

ISO/TS 16949 Standardı gerekleri

•  Müşteriye özgü kurallar

• ISO 9001:2009 Standardından fakları

• Sertifikasyon Denetimi kuralları

• Denetimin amacı, tanımı ve çeşitleri

• Baş denetçi ve denetçi sorumlulukları

11.gün

Denetici özellikleri

• Denetime hazırlanma (planlama)

• Uygulama: soru listesi hazırlama

• Denetim aşamaları ve denetimin gerçekleştirilmesi

• Uygulama: Kalite el kitabı ve prosedür inceleme

• Denetimin raporlanması ve sonuçlarının izlenmesi

• Uygulama: tetkik yapılması

• Sınav – 2 saat

Dış Ticaretin Finansmanı

Katılımcı sayısı : 14 – 18 kişi

Eğitmen: Gökhan Aksay

Eğitim İçeriği:

– Uluslararası Ticari Terimler

– Uluslararası Ödeme Şekilleri

Peşin ödeme

Mal mukabili ödeme

Vesaik mukabili ödeme

Akreditifli Ödeme

– Uluslararası ticari işlemlerde kullanılan belgeler

– Vaka Çalışmaları

– Akreditifli işlemlerde bankalar arası rambursman düzenlemesi

– İthalat mevzuatına ilişkin düzenlemeler

– İthalat bedelinin ödenmesi

– İthalat hesabının kapatılması

– Vaka Çalışmaları

– İhracat mevzuatına ilişkin genel bilgiler

– TCMB bankalar uygulaması

– Forfaiting

– Vaka Çalışmaları

– İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla

Türkiye’de Yerleşik Kişilere Kullandırılan Krediler

– Türk Eximbank kaynaklı krediler

– Vaka Çalışmaları

İzmir İnovasyon, İnovatif Yönetim Teknikleri ve Stratejik Planlama Sertifika Programı

Eğitmen: Vildan Karadeniz – İrem Rona İnan

Eğitim İçeriği:

 

1.gün – Vildan Karadeniz

 

Günümüz İş Dünyası

 • Değişimi Etkileyen Faktörler
 • Değişimin Sonuçları
 • Değişime Uyum Sağlama
 • Yerel ve Uluslararası Pazarda Başarı için Değişimin Oyuncusu Olma
 • Kurum Olarak
 • Birey Olarak
 • Değişime Direnenlerle Başa Çıkma

Yenilikçi  Yönetim Anlayışı

 • Liderlik, Yöneticilik, Lider Yöneticilik
 • Organizasyonun Rekabete Hazırlanması
 • Farklı Yönetim Tarzları
 • Durumsal Liderlik
 • Eylem Odaklı Liderlik
 • Duygusal Zeka
 • Empati Kurabilme
 • Kültür ve Kuşak Farklılıklarını Yönetebilme
 • Geleceğin Lider Yöneticilerinden Beklenenler
 • Yenilikçi Kültür Yaratırken Lider Yöneticilerden Beklenenler

2.gün – Vildan Karadeniz

Zaman Yönetimi

 • Zamanın verimli ve Etkin Kullanımı
 • Verimlilik/ Etkinlik
 • Etkinlik / enerji Eğrisi İlişkisi
 • Acil / Önemli Matrisi
 • Dışarıdan Kaynaklanan
 • Bizden Kaynaklanan
 • Nasıl Başa Çıkılır?
 • Bölünme Analizi
 • Planlama
 • Önceliklendirme
 • Zaman Hırsızları
 • Delegasyon
 • Etkin Toplantı Kültürü

3.GÜN – İrem Rona İnan

İnovasyon ve Yaratıcılık

 • Inovasyon
 • Yaratıcı Düşüncenin Ürünü
 • İç ve Dış Müşteri için Yeni Fikir Yaratma- Değer Katma
 • İnovasyon ve Yaratıcılığı Harekete Geçirenler
 • İnovatif Kurumsal Kültür – Durum Tespiti
 • Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar- Avantaj mı? Dezavantaj mı?
 • Yaratıcı Tutum ve Davranışlar
 • Esnek Düşünebilmek

6 şapkalı Düşünce Yeteneği

 • Çabuk Düşünebilmek – Hızlı Düşün, çok üret

Birkaç iyi fikir için birçok kötü fikir

 • Kavram oluşturabilmek ve İlişkilendirmek
 • Konuya Odaklanabilmek
 • Yaratıcılıkta Dört Aşama

4.gün – İrem Rona İnan

Yaratıcılığımızı Geliştirecek 9 Teknik

5.gün – İrem Rona İnan

 

Müzakere, Etkileme ve İkna

 • İnsanların Görüşlerini Değiştirebilmek için Neler Yapmalıyız?
 • Etkileme Becerilerinin Tanımı
 • Etkilenecek Kişiyle İlişki Yönetiminin Önemi
 • Müzakerede Hazırlık Aşamasının Önemi
 • Müzakere Sürecinde Aşamalar
 • Hazırlık
 • Tartışma
 • Teklif
 • Pazarlık

6. gün – İrem Rona İnan

 • İknanın 5 ilkesi
 • Uygulamalar
 • “Evet” dedirtme Yöntemleri
 • Pazarlık Becerileri
 • İkna Stratejileri , taktikler

7.gün – Vildan Karadeniz

Yönetimde Stratejik Planlama

 • Kavramlar Arası İlişkiler: Misyon, Vizyon, Strateji, Politika, Plan, Program
 • Durum Analizi
 • SWOT, PESTLE
 • Rekabet Avantajını Belirleme
 • Temel İtici Güçler
 • Aşılması Gereken Engeller
 • Değer Yönetimi
 • Değer Zinciri Analizi

Hedeflerle Yönetim

 • Verimlilik için Hedef Saptama
 • Hedef Tanımlarına, Türlerine ve Problemlerine Genel Bir Bakış
 • Amaçları Belirlemek
 • Öncelikleri Saptama
 • Hedeflerin Hiyerarşisi

Planlama

 • Faaliyetleri Tanımlamak
 • Stratejik Başarı Alanlarını Saptamak
 • Performans Ölçütlerini Belirlemek
 • Planlamada Ana Hatalar

Stratejik Konumlandırma

Ürün ve Hizmeti Farklılaştırma

Şirketlerin Başarısız olma Nedenleri

 

8.gün  – Vildan Karadeniz

Karar Almada Yenilikçi Yaklaşımlar

 • Aklımız Nasıl Çalışıyor, Neden Aldanıyoruz?
 • Çözüm Geliştirme ve Karar Alma Teknikleri
 • Karar Ağaçları
 • Kök Nokta Analizi
 • Sonuç Çıkarma Merdiveni
 • Risk / Etki Analizi
 • Kuvvet Alanı Analizi
 • Mc Kinsey 7S Analizi
 • Grup Kararı Alma Teknikleri ve Grup Baskısını Önleme

Koçluk ve Geri Bildirim

 • Başarılı Koç Yetkinlikleri
 • GROW Modeli
 • Geri Bildirim Hataları
 • Örnek Vakalar

 

9.GÜN – Vildan Karadeniz

Proje Yönetimi

 • Proje Üçgeni
 • Bütçe
 • Takvim
 • Kapsam
 • Projeler Nasıl Başarılı Olur?
 • Proje Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Beceriler
 • Proje Analizi
 • Proje Başlatma Dökümanı
 • İş Ayrıştırma ve Kritik Yol
 • GANNT Diyagramı
 • Risk Yönetimi
 • İletişim Yönetimi

10.GÜN – Vildan Karadeniz

Ekiplerde Yenilikçi Kültür Yaratmak

 • Ekiplerde Çalışanları Motive Etmek
 • Motivasyon formülü nedir, uygulamaları nelerdir?
 • Ekipteki Değerli İnsanları Kaybetmemek için Neler Yapılmalıdır?
 • Mükemmel Ekipleri Ayıran Özellikler Nelerdir?
 • Ekibin Vizyon ve Misyonu Nasıl Belirlenir?
 • Ekip Hedefleri Hangi Düzeyde Belirlenmelidir?
 • Güçlü Yanlar İlkesi Ekip İçinde Nasıl Kullanılır?
 • Ekipler Arası Çatışma Nasıl Oluşur, Nasıl Önlenir?
 • “Biz Ruhu” nasıl Yaratılır?
 • Olumlu İş Tanımı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Alternatif Finansman Kaynakları

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği: 

 • Şirket bilanço yapısı – finansman ihtiyacı ilişkisi
 • Yan sanayi KOBİ’lerde ana sanayi ilişkileri çerçevesinde oluşan finansman ihtiyacı türleri
 • KOBİ’lerde kullanılan kredi türleri ve kredi ihtiyacı
  • İşletme Kredileri
  • İhracat Kredileri
  • Yatırım Kredileri
 • İhracata yönelik çalışan KOBİ’lerde finansman ihtiyacı ve türünün belirlenmesi
 • Leasing
  • Leasing nedir? Türkiye’deki gelişim süreci
  • Leasing türleri, finansal-operasyonel-adi kiralama ayırımı
  • Leasing mekanizması
  • Leasing sözleşmeleri ve mevzuat içindeki yeri
  • Leasing muhasebesi
  • Leasing’in vergi, teşvik ve gümrük mevzuatı içindeki yeri
  • Leasing’in avantajları ve dezavantajları
  • Leasing-diğer finansman alternatifleri karşılaştırması
  • Bir leasing sözleşmesi üzerinden örnek olay çalışması
 • Factoring
  • Factoring nedir?
  • Factoring nasıl ortaya çıktı?
  • Factoring türleri ve fonksiyonları
  • Türkiye’de Factoring işlemleri ve mevzuatı
  • Factoring muhasebesi
  • Factoring maliyetlerinin hesaplanması ve riskler
  • Diğer finansman yöntemleriyle karşılaştırılması
  • Factoring-banka kredisi karşılaştırması, örnek olay
  • Factoring’in avantajları ve dezavantajları
 • Forfaiting
  • Forfaiting nedir?
  • Forfaiting mekanizması, taraflar ve roller
  • Türkiye’de Forfaiting
  • Forfaiting’in İhracatçı ve İthalatçıya Sağladığı Avantajlar
 • Bankacılığa Yakın Sistemler
 • Katılım Bankacılığı ve KOBİ finansmanı
 • Katılım Bankalarının KOBİ’ler için geliştirdiği ürünler
 • Satıcı Kredileri (Ticari Borçlanma)
 • Ortaklık yolu ile finansman türleri
 • Halka açılmalar (IPO) ve Türkiye uygulaması
 • Doğrudan yabancı sermaye ve Türkiye uygulaması
 • Stratejik ortaklıklar
 • Finansal ortaklıklar (Private Equity)

Yurt Dışı Satış ve Pazarlama

Tarih :

Eğitmen: Vildan Karadeniz

Yer: Taksim – Titanic Otel

Eğitim İçeriği:

– Yurtdışı Satışta 12 Ölümcül Hata

Yurtdışı Satış Adımları : 1) Araştır/Ayrıştır

– Satıştan önce yapılacak araştırma ve planlamalar

• Hedef Pazar tayini

• Hedef müşterilerin seçimi

• 4P+2C+PEST Analizleri

• Pazarlama Projesi

Yurtdışı Satış Adımları : 2) Temas : İhtiyacı Anla

– Müşteri ile temasta yapılacaklar

• Müşterinin güvenini kazan

• İhtiyacı anla

– İletişim becerileri

Yurtdışı Satış Adımları 3) Müşteriye Öneri

– Müşteriye nasıl bir fayda sunuyoruz

• Özellik/Fayda/Çekicilik analizi

• Teklif mektupları

• Satış kanalları

– Yurtdışı satışta finansman alternatifleri / Ödeme koşulları

– Yurtdışı Satış Antlaşmasında olması gereken başlıklar

– Yurtdışı satış belgelerinin hazırlanması

• Fatura/Konşimento/Gözetim Raporları/Kalite Belgeleri

5.Seans : Yurtdışı Satış Adımları : 3) Ülke/Müşteri Ziyaretleri

– Satış planlamasında zaman ve bölge planlaması

– Ülke/Müşteri ziyaret raporları ve değerlendirilmesi

Yurtdışı Satış Adımları : 4) Satışın Kapatılması

– Satış kapama teknikleri

– Zor müşterilerle baş etmek

– Yurtdışı satışta karşılaşılan zorluklar

Tekrar/Çapraz Satış

– Satışları artırmak için teknikler

• Ansoff matriksi ile satışlarınızı artırın

• CRM uygulamaları

– Çapraz Satış

Uygulamalar

Etkileme ve İkna Yolu ile Müzakere Teknikleri

Eğitmen: İrem Rona İnan

Eğitim İçeriği:

 

• İnsanların görüşlerini değiştirebilmek için neler yapmalıyız?

• Satışta Etkileme becerilerinin önemi

• Müşteriyi tanımak için teknikler

• Doğru soru: Müşterim neden benden satın alsın? (Müşteri psikolojisinin analizi)

• SWOT analizi

• Rekabet analizi

• Benchmarking

• Satış müzakere planının yapılması

• Müzakere ve İknada hazırlık aşamasının önemi

• Müzakere sürecinde aşamalar

o Hazırlık

o Tartışma

o Teklif

o Pazarlık

• Müşteriyi ikna etmek – “Evet”dedirtme yöntemleri

o Müşterinin beklentilerini belirlemek

o Doğru soruları sormak

o Soru tablolarının kullanımı

o Etkin dinleme teknikleri

o Uyumlu beden dili kullanımı

o Müşterinin itirazlarını karşılamak için stratejiler

• Pazarlık becerileri

• Müşteri ilişkisini sürekli hale getirmek

Stratejik Finansal Planlama, Yönetim ve Finansal Tabloların Okunması Sertifika Programı

Süre: 8 gün

Eğitmen: Hakan Şakar

Eğitim İçeriği :

 1. Program :  Temel Finansal  Analiz Bilgileri  Eğitimi

 

 • İşletmelerde Muhasebe Kalemlerini Hakkında Temel Bilgiler

ü  Bilanço Büyüklüğü, Bilanço Kalemlerinin Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması

 • Ticari Alacakların İncelemesi
 • Ticari Alacakların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Alacak Vadesinin Hesaplanması
 • Ticari Alacakların Müşteriye Göre Dağılımı
 • Ticari Alacakların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı
 • Stokların İncelemesi
 • Stokların Hammadde /Yarı Mamul ve Mamul Olarak Dağılımı ve Önemi
 • Stokların Yaşlandırılması
 • Stok Şişkinlikleri
 • Stokların Dönme Hızının Hesaplanması
 • Maddi ve Mali Duran Varlıkların İncelenmesi
 • Kısa Vadeli Mali Borçların İncelenmesi
 • Banka / Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Kısa Vadeli Ticari Borçların İncelenmesi
 • Ticari Borçların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Borç Vadesinin Hesaplanması
 • Ticari Borçların Müşteriye Göre Dağılımı
 • Ticari Borçların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı
 • Özvarlıkların İncelenmesi
 • Gelir Tablosu, Gelir Tablosunun Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması
 • Cironun Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması
 • SMM’nin Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması
 • Gider Kalemlerinin ve Gelir Kalemlerinin Dağılımı ve İncelemesi
 • Bankaların Tüm Yukarıdaki Kalemlere Bakış Açısı Hakkında Bilgiler Verilmesi

 

 

 1. Program : Mali Tablolar Analiz Eğitimi

 

 • İşletmelerde Mali Tabloların Tanıtımı ve Mali Analiz Açısından İşlevleri

ü  Temel Mali Tablolar

 • Mizan
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu

ü  Temel Mali Tablolar ile İlgili  Dikey ve Yatay Analiz Teknikleri

 • Rasyo Analizi (Dikey Analiz)
 • Likidite Oranları ve Yorumlanmaları
 • Varlık ve Alacak Analiz Oranları ve Yorumlanmaları
 • Borçluluk ve Mali Yapı Oranları ve Yorumlanmaları
 • Karlılık ve Performans Oranları ve Yorumlanmaları
 • Gider ve Gider Analizi Oranları ve Yorumlanmaları
 • Teknik Analiz Oranları ve Yorumlanmaları
 • % Ağırlıklar Analizi (Dikey Analiz)
 • Varlık ve Alacakların Bilanço İçindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Kısa ve Orta/Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Bilanço içindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Özvarlıkların Bilanço İçindeki  % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • SMM ve Gelir / Gider Kalemlerinin Ciroya % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Trend Analizi (Yatay Analiz)
 • Rasyoların ve % Ağırlıkların Yıllar İtibarıyle Trendlerinin (Artış ya da Azalış Eğilimlerinin) İncelenmesi ve Yorumlanması
 • İstihbarat ve Bilgi Toplama Süreci
 • Memzuç Risk Cetvellerinin İncelenmesi
 • Diğer Banka Riskleri Hakkında Bilgi Toplanması
 • KKB Bilgilerinin Araştırılması
 • Piyasa İstihbaratı
 • Analitik Karar Verme Süreci
 • Evet / Hayır Kararını Etkileyen Etkenler
 • Banka ile İlişkilerindeki Davranışsal Gözlemler
 • Teminat Yapısının İncelenmesi
 • Diğer Etkenler

ü  Yardımcı Mali Tablolar

 • Fon Akım Tablosu ve İşlevleri
 • Yaratılan Fonların Kullanıldığı Alanların Saptanması
 • Kredinin Kullanım Amacının Saptanması
 • Nakit Akım Tablosu ve İşlevleri
 • Yaratılan Nakit Kaynakların ve Kullanıldığı Alanların Saptanması
 • Faaliyet Sonucu Yaratılan Nakit Tutarının ve Nakit Kredilerin Limitlerinin Hesaplanması
 • Nakit Döngü Süresinin Hesaplanması ve Nakit Kredilerin Vadesinin Saptanması
 • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Maddi Duran Varlıklar Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Mali Duran Varlıklar Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Özvarlık Değişim Tablosu ve İşlevleri

 

 1. Program : Bütçe ve Performans Kontrolü

 

ü  Bütçeleme Teknikleri

 • Bütçeleme Yönteminin Saptaması
 • Ciroyu Başlangıç Noktası Alan Yöntemler
 • Cironun Genel Artış Oranı Saptandıktan Sonra Satıcılara Dağıtımı Yöntemi (Yukarıdan Aşağıya Dağıtım)
 • Satıcıların Satış Hedeflerinin Oluşturulmasından Sonra Genel Cironun Saptanması Yöntemi (Aşağıdan Yukarıya Toplama)
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Karı Başlangıç Alan Yöntemler
 • Ürün Bazında Karın Hesaplanması Yöntemleri ve Ürün Bazında Kara Göre Kişisel ya da Genel Hedeflerin Saptanmasını Öngören Yaklaşım
 • Kar Marjından Ciroya Ulaşılması ve Cironun Satıcılara Dağıtımı Yöntemi
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Likiditeyi Başlangıç Alan Yöntemler
 • Tahsilata ve Tahsilat Oranını Temel Alan Hedeflerin Oluşturulması
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Piyasa Değerini Başlangıç Alan Yöntemler
 • Piyasa Değerinin Hesaplanması Yöntemleri
 • Piyasa Değeri Hedefinin Saptanması
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Melez Yöntemler
 • Ciro / Likidite Yöntemi
 • Ciro / Karlılık Yöntemi
 • Karlılık / Likidite Yöntemi
 • Karlılık / Piyasa Değeri Yöntemi

 

 1. Program : Finansal Matematik

 

 • Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri

­       Basit Faiz

­       Bileşik Faiz

­       Sürekli Faiz

 • Paranın Zaman Değeri

­       Şimdiki Değer Kavramı

­       Gelecekteki Değer

­       Annüite

­       Eşit Olmayan Nakit Akışları

­       Faizler, Yıllık Getiri

 • Borçlanma ve İtfa Tablolarının Düzenlenmesi
 • Kaynak Maliyetinin Hesaplanması
 • Kaynak Maliyetini Etkileyen Faktörler

–      Karşılıklar, Giderler, Sermaye Payı vb.

 • Banka Kredilerinin Maliyetinin Hesaplanması
 • Genel Giderler ve Sermaye Payının Maliyetlere Yansıtılarak Ortalama Kaynak Maliyetinin Hesaplanması
 • Ürün  Fiyatlaması ve Maliyetlerin Aktif-Pasif Yönetimi Açısından Önemi
 • Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması

­       Tahvillerin Fiyatlandırılması

­       İskontolu

­       Primli

­       Vade Getirisi

UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Süresi: 2 gün

Eğitmen: Hakan Şakar

Eğitimin İçeriği  :

Eğitim, şirketlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını örneklerle açıklamak ve banka kredi süreci çerçevesinde yapılacak mali analiz açısından UMS’na göre hazırlanan mali tabloların nasıl anlaşılması gerektiğini ve analiz yöntemlerini aktarmayı hedeflemiştir.

Konular itibariyle alt başlıklar :

1)Genel Anlamda UMS-TMS Süreci

2)UMS’nin amacı ve işlevleri

3)UMS’nin temel kavramları, değerleme yöntemleri ve ilkeleri

4)UMS kapsamında mali tabloların hazırlanması ve sunulması

5)IAS 1 – mali tabloların sunulması

 • · Bilanço
 • · Gelir tablosu
 • · Özkaynak değişim tablosu
 • · Nakit akım tablosu
 • · Açıklayıcı dipnotlar

6)IAS 34 – ara dönem mali tablolar

7)Mali tablolar ve ara dönem mali tabloların sunumu örneği

 • · IAS 18  gelirler
 • · IAS 2 stoklar ve değerleme uygulamaları
 • · IAS 16 maddi duran varlıklar, amortisman uygulamaları
 • · IAS 38 maddi olmayan duran varlıklar
 • · IAS 36 varlıklarda değer düşüklüğü
 • · IAS 23 borçlanma maliyetleri
 • · IAS 32 finansal varlıkların açıklama ve sunumları
 • · IAS 39 finansal varlıkların tanımlanması ve ölçümü

8)Mali yatırımlar, iştirakler ve konsolidasyon uygulamaları

 • · IFRS 3 ticari birleşmeler, pozitif ve negatif şerefiye
 • · IAS 27 konsolide mali tabloların düzenlenmesi
 • · IAS 28 iştirakler, mali yatırımlar

– Yatırımların maliyet yöntemine göre muhasebeleştirilmesi

– Yatırımların özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesi

 • IAS 31 ortak girişimlerdeki katılım payları

9)UMS’de dövizli işlemler muhasebesi ve kur farkı uygulamaları

 • IAS 21 döviz kurlarındaki değişikliklerin açıklanması, kur farkı muhasebesi
 • UMS’de enflasyon muhasebesi uygulaması
 • IAS 29 yüksek enflasyon altında finansal muhasebe

10)UMS’de finansal raporlama

 • IAS 14 bölümlere göre raporlama
 • IAS 30 bankalar ve diğer finansal kuruluşların rapor açıklamaları

11)UMS kapsamındaki diğer önemli konular

 • IAS 33 hisse başına kar
 • IAS 10 bilanço tahmini sonrası olaylar
 • IAS 37 karşılıklar, şarta bağlı yükümlülük ve varlıklar
 • IAS 8 net dönem K/Z, temel hata ve değişiklikler
 • IAS 17 finansal kiralama işlemleri
 • IAS 24 grup içi ilişkiler ve ilgili kuruluşlar
 • IAS 11 inşaat sözleşmeleri
 • IAS 40 yatırım amaçlı gayrımenkuller
 • IAS 12 gelir vergileri

12)UMS Uygulamaları ve Kredi Süreci Kapsamında Mali Analiz

13)UMS ile ilgili mali tablo değişikliklerinin mali analiz açısından değerlendirilmesi

14)Grup ilişkileri, iştirakler ve konsolidasyon uygulamalarının mali analiz açısından değerlendirilmesi

15)Döviz kuru ile ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi

16)Yüksek enflasyon altında finansal raporlamanın etkilerinin değerlendirilmesi

17)UMS uygulaması sonrası mali rasyo ve oran standartlarının değerlendirilmesi

Temel İhracat Eğitimi

Eğitmen: Nuray Onat

Eğitimin İçeriği :

İhracat yapan veya yapmaya hazırlanan şirketlerde işveren ve yönetici konumundaki giri¬şimcile¬rin ihracat bilincini geliştirmek, dış ticaret mevzuatı, kullanılan belgeler ve ödeme şekilleri konularında bilgilendirmek,  hedef pazar belirlenmesi, ihracatta izlenecek prosedür ve operasyonlar ile finansman temini açısından yapılması gerekenleri öğretmek.
Eğitim İçeriği:
İhracat
• İhracatın Tarifi
• İhracatın Yararları ve Riskleri
• Yapılan Hatalar
• Nasıl İhracatçı Olunur
• İhracat Yapmaya Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler
• İhracat İşlemleri
İhracat Prosedürleri
Finansman ve Ödeme
• Peşin Ödeme
• Mal Mukabili Ödeme
• Vesaik Mukabili Ödeme
• Akreditifli Ödeme
• Kabul Kredili Ödeme
Sözleşme
• İhracat Sözleşmesi
• Sözleşmenin Başlıca Unsurları
• Ticari Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları
• Uluslararası Uyuşmazlıklar İçin Belirlenen Kurallar
• INCOTERMS – Sevk ve Teslim Şekilleri
İhracata Hazırlık
• İhracatta İş Planlaması  ve Temel Unsurları
• İhracat İşlemleri İçin Düzenlenen Belli Başlı Belgeler
• İşlemler Sırasında Başvurulacak Kurumlar
Nakliye
• Paketleme ve Etiketleme
• Nakliye Alternatifleri  ve Nakliye İçin Düzenlenen Belgeler
İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Dahilde İşleme Rejimi
• DİİB kapsamında Yapılacak Gümrük Muafiyetli İthalat ve İhracat

Dış Ticaret Sertifika Programı

Süre : 10 gün

 

Eğitim İçeriği:

 

1.gün – 22 Şubat 2013 – Bülent Özsoy

Uluslararası Pazarlamada Rekabetçi Avantaj Dinamikleri,

Uluslararası Pazar Analizleri ve Potansiyel Belirleme,

Pazarlama Nedir?

• Pazarlamanın Adımları:

 • Araştırma
 • Müşteri
 • Rakipler
 • Politik, ekonomik, sosyal ve teknik ortam
 • Hangi Ülkeler
 • Hangi Müşteriler
 • Hangi Satış Kanalları
 • Fuarlardan Etkinlik ve Verimlilik Elde Etme
 • Ayrıştırma ve Temas Aşaması
 • Hedef Bölge ve Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • İhtiyacın Karlı Bir şekilde Karşılanması için Neler Yapmalı – Eylem Planı-
 • Her Müşteri Her Alan için Hedeflerin Belirlenmesi

2. gün – 23 Şubat 2013 –  Ali Köseoğlu

 • Stratejik Pazarlama ve Planlama Süreci:
 • Hedefler
 • Ürün hayat eğrisi pazarlama stratejileri
 • Pazarlama potansiyeli ve pazar öncelikleri
 • Mevcut pozisyon ve fırsatların analizi
 • Pazarlama Analiz Araçları:
 • SWOT
 • Stratejiden Hedef Belirlemeye

3. gün – 01 Mart 2013 – Bülent Özsoy

 

 • Elektronik Ortamın Etkin Kullanımı
 • E-ticaret
 • Arama Motorları
 • Web siteleri
 • CRM Programlarının kullanımı
 • Acenta
 • Toptan İthalatçı
 • Stratejik ve Yerel Ortaklıklar
 • Kendi Şirket ve Dağıtım Kanallarının Kurulması
 • Ürün, Bölge ve Sektöre Uygun Satış Kanallarının Seçimi
 • Distributör
 • Satış Kanallarının Yönetimi
 • Ziyaret Planlarının Yapılması
 • Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Müşteri İhtiyaçlarına Göre Kendi Bünyemizde Neler Yapmalıyız
 • İhracata Yönelik Devlet Yardımlarından Faydalanabileceğiniz Pazarlama   Destekleri

 

4. gün – 02 Mart 2013 Bülent Özsoy

 

 • Tedarikçi Seçimi ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Tedarikçi Zincirinde Lojistik Yönetimi

5. gün – 15 Mart 2013 – Bülent Özsoy

Seçilmiş Sektörler ve Bölgesel Pazarlar

6.gün – 22 Mart 2013 – Nuray Onat

 

 • Genel Kavramlar
 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri
 • Uluslararası Ticarette Kulanılan Belgeler
 • Incoterms Teslim Şekilleri
 • Uluslararası Ticarette Risk ve Risk Yönetim Metodları

 

7.gün – 23 Mart 2013 – Nuray Onat

 • Workshop : Akreditifli Ödeme
 • Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama
 • 600  Sayılı ICC Yayını (UCP)
 • MT 700 Swift  Formatı
 • Kambiyo Mevzuatı

8.gün – 24Mart 2013 – Nuray Onat

 

 • İhracat Mevzuatı  /  İhracatta  İş  Akışı
 • İthalat Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Hariçte İşleme Rejimi

 

9.gün – 29 Mart 2013 – Nuray Onat

 

 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Yurt İçinden ve Yurt Dışından Sağlanan İthalat Kredileri
 • Workshop : İthalat Kredileri

 

10.gün – 30 Mart 2013 – Nuray Onat

 

 • Yurt İçinden ve Yurt Dışından Sağlanan İhracat  Kredileri
 • Workshop: İhracat Kredileri
 • Türk Eximbank Kredileri

Marka ve Ürün Yönetimi

Eğitmen: Ali Köseoğlu

Eğitim İçeriği:

 

Değişen Dünyada  Pazarlamanın Rolü
• Yeni dünyada pazarlama ve ürün/marka yönetiminin yeni görevleri.
• ‘Yeni Patron: Müşteri’
• “0” kara yönelim, zorlaşan müşteri ihtiyaçları ve tatmini
• Müşteri odaklılık nedir?
• Dünyada pazarlama konusundaki gelişmeler
• Pazarlama karması (4P – 7P)
• Pazarlama İçin Temel Planlama  ve Ürün Becerileri
• Ürün/Marka yöneticilerinin rolü nedir?
• Satış Departmanı ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
• Ajanslar ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
• Araştırma şirketleri ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
• Birey olarak ürün yöneticisinin yetkinlikleri neler olmalı?
• Müşteriye değer katma – ürünlerimizle müşteriye katılan değeri netleştirmek ve geliştirmek
• Grup Çalışması: Değer Eğrisi
• Mevcut ürün ve rakip analizi :SWOT
• Ürün portföyünün değerlendirilmesi ve stratejik ürün planlaması

Marka Olmak

• Marka nedir? Markanın unsurları. Ürünler ve markalar.

• Marka yönetimi. Marka stratejisi. Marka konumlandırma

Müşteri İçgörüsünün Anlama veTemelleri

• Müşteriler ne ister?

• Müşteriler gerçekten ne ister?

• Müşteri ne istediklerini sorduğumuzda niye gerçekleri söylemezler?

• Müşteriye bakmakla müşteriyi görmenin farkı nedir?

Müşteri İçgörüsü Öğrenme Teknikleri

• Quizing (5N1K)

• Gözlemleme (Antropolog gibi düşünmek)

• Mülakat ve odak grupları

• Tekniklerin sınıf içi uygulamalarla derinlemesine kavranması

İletişim / Ürün – Tüketici

İletişim Karmasının Planlanması

• A-T-L ( Above The Line Activities )

• B-T-L ( Below The Line Activities )

• Event Marketing

• Reklam

• Promosyonlar / Tüketici ve Trade Promosyonlar

• Trade Marketing

Ürün Hayat Eğrisi

• Hayatı Uzatan Aksiyonlar

• Line Extention

• Nisch Destekleyiciler

• İlave Değerler

Ürün Bütçesi Hazırlık ve Yönetim

Pazarlama planının oluşturulması

OLASI BİR FİNANSAL KRİZ İŞLETMENİZİ NE KADAR ETKİLEYECEK?

OLASI BİR FİNANSAL KRİZ İŞLETMENİZİ NE KADAR ETKİLEYECEK ?

Son zamanlarda hem uluslararası düzeyde hem de ulusal düzeyde kriz beklentileri artmaktadır. Uluslararası düzeyde, bir yandan  A.B.D.’nin notunun düşürülmesi, diğer yandan Avrupa Birliği’nin zayıf ekonomik verileri nedeniyle kriz beklentileri yükselmektedir. Yunanistan, Portekiz, İrlanda’nın notlarının düşmesinden ve ödeme güçlüğüne girmesinden sonra İspanya, İtalya hatta Fransa’nın yüksek kamu borçları nedeniyle yaşadığı sorunlar ve notlarının düşme olasılıkları uluslararası yatırımcıları ürkütmekte ve uluslararası serbest likiditenin daralmasına neden olmaktadır. Ulusal düzeyde ise milli gelire oranla tehlikeli şekilde artan cari açık ülkemiz özelinde ayrıca bir yerel kriz tehlikesini yaratmaktadır.

Yukarıdaki nedenlerle, olası bir tekil yerel krizin veya uluslar arası bir krizin uzantısı ya da devamı anlamındaki yerel krizin olası ilk sonuçları YP kurlar ve faiz oranları üzerinde olabilecektir. Kur dengesinin değişmesinin ve beraberinde oluşabilecek faiz oranlarındaki değişikliklerin, sizin işletmenizin mali tabloları üzerinde yaratabileceği olası sonuçlar neler olabilir?

Döviz kurlarında ve faiz oranlarındaki olası artışlar, işletmenizde iki türlü sonuç doğurabilir:

a) Orta ve Uzun Vadedeki Gelişmeler :

Ciro Kaybı, Kar Kaybı, Özvarlık Kaybı, Alacak Kalitesinin Bozulması, Dış Finansman Olanaklarının Daralması vb.

b) Kısa Vadedeki Gelişmeler  :

YP Pozisyonunuzun Yaratabileceği Zarar, Vade Yapınıza Bağlı Olarak Faiz Oranlarındaki Artışın Yaratabileceği Zarar, Likidite Pozisyonuna Bağlı Olarak Ortaya Çıkabilecek Fonlama Problemleri, vb.

Eğitimin Amacı         :

Olası Bir Krizin Makro Düzeydeki Ekonomik Sonuçlarının ve Mikro Düzeyde İşletmelerin

Mali Tabloları Üzerindeki Sonuçlarının İncelenmesi Amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği        :

MAKRO PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

Krize İlişkin Veriler

Olası Krizin Bir Önceki Krizle  (2008-2009 Kriziyle)  Bağlantısı ve İlgisi

 • 2008-2009 Krizinin Nedenleri ve Sonuçları
 • Gelişmiş Ülkelerde Oluşan Kolay Kredilendirme Süreci
 • Gelişmiş Ülkelerde Krizin Yayılma Süreci : Türev Ürünler ve Türev Ürünlerin Fiyatlaması
 • 2008-2009 Krizinin Çözüm Yöntemi ve Bu Yöntemin Olası Krizle İlgisi, Neden / Sonuç İlişkisi
 • Gelişmiş Ülkelerde Siyasi Otoriteler Tarafından Zor Durumdaki İşletmelerin Hisse Senetlerinin  Satın Alınması ve Karşılıksız Fonlama (Düşük Faizle Sınırsız Fonlama)
 • Gelişmiş Ülkelerde Batması Gereken İşletme ve Bankaların Yaşatılması
 • Tüm Bu Politikaların Yaratmakta Olduğu Enflasyonist Sonuçlar

Bu Krize Özgü Yeni Gelişmeler

 • Avrupa Birliğinin Oluşması İlkelerindeki Zayıf Noktalar (Güçlü Merkez Ülkeler ve Zayıf Çevre Ülkeler)
 • Avrupa Birliğinin Zayıf Ekonomik Verileri ve Düşük Verimlilik Problemi
 • A.B. Ülkelerinde Yüksek Kamu Borçları
 • Çevre Ülkelerin (Yunanistan, İspanya, İrlanda, Portekiz vb.) Problemleri

Türkiye’nin Problemleri

 • Yüksek Cari Açık
 • Uluslararası Piyasalardaki Likidite Daralması ve Yatırım İsteğinde Azalma

MİKRO PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

İşletmelerin Kısa ve Orta / Uzun Vadede Yaşayabileceği Problemler

 • Kısa Vadede Yaşanabilecek Problemler
 • YP Kur Pozisyonun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Kur Artışından Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Faiz Pozisyonunun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Faiz Oranlarının Artışından Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Likidite Pozisyonun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Dış Borçlanma Olanaklarının Daralmasından  Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Orta ve Uzun Vadede Yaşanabilecek Problemler
 • Ciro Kaybı Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Kar Kaybı, Kar Marjının Düşmesi Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Özvarlık Kaybı Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Alacak Kalitesinin Bozulması Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Dış Finansman Olanaklarının Daralması Problemi ve Çözüm Önerileri
 • Krizde Alınabilecek Acil Önlemler
 • Kriz Döneminde Bütçeleme ve Hedef Politikası
 • Kriz Yönetimi

İşletme Mali Tabloları Üzerinde Uygulamalar

Finans Dışı Yöneticiler İçin Finans

Süre : 2 Gün

Yer :

Eğitmen: Özlem Özarslan Saydar

Eğitim İçeriği :

Temel Mali Tabloların Anlaşılması

– Tek Düzen Hesap Planı ve Mizan

– Bilanço

– Gelir Tablosu

– Bilanço ve gelir tablolarındaki önemli büyüklüklerin şirket yönetimi çerçevesinde yorumlanması (EBIT, EBITDA vb.)

Yardımcı Mali Tablolar

– Fon Akım Tablosu

– Nakit Akım Tablosu

– Diğer Tablolar ile ilgili özet bilgi :

. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

. Özvarlık Değişim Tablosu

. Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

. Kar Dağıtım Tablosu

Bir Şirketi Mali Tablolarını İnceleyerek Okumak

– Etkin bir finansal yönetim eksikliğinin şirkete maliyeti

– Finansal analiz; nasıl, ne zaman, kimin için ?

– Finansal analizde sektörel farklılıklar ve mali tablolara etkisi

– Finansal analizde konjonktürel ve mevsimsel özelliklerin etkisi

– Karlılık mı ? Nakit akışı mı ? Yoksa her ikisi mi ?

– Sağlıklı bir karlılık ve nakit akışı dengesi nasıl kurulur, nasıl ölçülür ?

– Tahakkuk (hesap) ve nakit bazlı büyüklüklerin anlaşılması, yorumu,

– Şirket üzerindeki etkisi

Mali Analiz Yöntemleri Yardımıyla Şirketin Finansal Yönetimi

–  Bilanço ve gelir tablolarının yüzde ve trend analizleri

–  Likidite, mali yapı, borç ödeme, faaliyet ve karlılık düzeyini ölçen oranlar, oran standartları ile karşılaştırma ve yorumlar

–   Basit tahmin teknikleriyle şirketin mali performansının arttırılmasına, mali risklerinin azaltılmasına yönelik önlemler

İşletme Sermayesi Yönetimi İlkeleri

–  İşletme sermayesi nedir, nasıl hesaplanır, olmazsa ne olur?

–  Nakit yönetimi ilkeleri ve teknikleri

–  Alacakların yönetimi

. İyi ve kötü alacakların ayrıştırılması

. Alacak yönetiminde karlılık analizi

. Kampanya uygulama kararları

– Finansal açıdan stok yönetimi ilkeleri

Finansal Anlamda Geleceğin Planlaması, İşletmelerde Basit Anlamda Finansal Planlama ve Kontrol

–  Finansal planlama araçları, hazırlanması ve kullanılması

–  İşletme bütçelerinden yararlanmak

–  Nakit bütçeleri

–  Proforma bilanço

–  Proforma gelir tablosu

–  Proforma fon akım, nakit akım analizi

Uygulamalı Akreditif

Eğitmen:

Amacı:

Firmalarında dış ticaretle ilgili görev yapanlara dış ticaretin temel ödeme aracı olan akreditifi her yönüyle inceleyerek ve örnekler üzerinde uygulamalar yaparak tam yetkinlik kazandırılması

Konular itibariyle alt başlıklar :

Uluslararası ticari terimler

Uluslararası ticarette ödeme şekilleri

Uluslararası ticari işlemlerde kullanılan belgeler

–      UCP 600

–      Genel Olarak Akreditif

–      Akreditifin Tarafları

–      Akreditif Çeşitleri

–      Akreditifte kullanılan Uluslararası Kısaltmalar

–      Akreditifte Tarafların Yetki ve Sorumlulukları

–      Akreditif Açtırma Aşamasında Önem Arzeden Konular

–      Akreditif Metninin Analizi ve Okuma Yöntemleri

–      Akreditif İşlemleri, Tarafların Sorumlulukları

–      Akreditifte Rezerv Konulması

–      Dış Ticarette Kullanılan Ticari, Mali ve Sevk Belgelerinin Hazırlanması

–      Risklerinin Yönetilmesi ve Teyitli Akreditifler

–      Banka Ret Nedenleri  ve Tarafların Yapabilecekleri

–      SWIFT Sisteminde Akreditif Formatları

–      Teminat Mektupları ve Akreditifle

–      Standby ve Banka Garantileri/Kontrgarantiler ile Akreditifin Karşılaştırılması

–      ICC Kuralları (UCP, URC, ISP, URDG, INCOTERMS vb.)

–      UCP 600 Maddelerinin Açıklanması

–      Gerçek Akreditif Metinleri Üzerinden Vesaik Hazırlanması

–      Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları

Hedef kitle (meslek grubu, düzey, vs.):

Şirketlerde dış ticaretle ilgili görevlerde bulunan yöneticiler, muhasebe, finans departmanları çalışanları

Müzakere Teknikleri

 

Eğitimin İçeriği :

 

 • Katılımcılarda ‘’müzakere’’ konusuna sistematik yaklaşım sağlamak
 • Müzakere Teknikleri hakkında bilgilendirmek
 • Tüm müzakere sürecini incelemek

 

1.gün:

 

 • Müzakere nedir?
 • Müzakereye başlamak için
 • Müzakerenin kullanım alanları
 • Müzakere türleri
 • 4 anahtar kavram paylaşımı
  • Anlaşma olamıyorsa en iyi alternatif
  • Müzakereye ne zaman nokta koyacağım
  • Olası anlaşma potansiyelinin olduğu alan
  • Değiş Tokuşlarla değer yaratılması
 • Sahipleri için düşük ama karşı taraf için olağanüstü değeri olan mal ya da hizmetlerin değiş tokuşu
 • Müzakerede 4 farklı tarz yaklaşım
 • Uzlaşmacı
 • Rekabetçi
 • İşbirlikçi
 • Kaçınmacı
 • Uyum sağlayan

2.gün:

 

 • Rekabet mi? İşbirliği mi?
 • Uzman müzakereci  için kurallar
 • “Hayır” nasıl “Evet”e çevrilir uygulamalı öğrenme
 • Müzakerenin 4 aşaması
  • Hazırlık
  • Görüşme
  • Teklif
  • Pazarlık-Anlaşma
 • Değişkenler ve Değerler – Burada amaç müzakerede değer katabilmek ve bütünleşrici uzun soluklu bir iş ortamı yaratabilmek
 • Seçenekler ve tavizler sunmayı planlamak
 • Taktiksel Yaklaşım- Karşı tarafa yüsek değer teşkil eden bir unsurun bizim için az maliyette olması

Müzakere sürecinde farklı davranış biçimlerine karşı yaklaşım

Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar

Süre: 1 Gün
Eğitmen: Murat Buket, Osman Yönder, Fatma Güneş
Eğitimin İçeriği:
 • T.C. Merkez Bankası Piyasaları
  • Araçlar ve Bünyesindeki Piyasalar
 • Bankalararası Piyasalar
  • Bankalararası TL Piyasası
  • Bankalararası Repo Piyasası
  • Bankalararası Tahvil Piyasası
  • Bankalararası Döviz Piyasası
 • İMKB Vadeli İşlemler Piyasası
  • İşleyiş Esasları
  • Vadeli İşlemler Piyasası Takas Esasları
  • Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitleri Esasları
  • Vadeli İşlemler Piyasası Takas Üyeliğine İlişkin Esaslar
 • Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası
  • Amaç ve Hukuki Dayanak
  • Kapsam
  • Borsa Üyelerine İlişkin Esaslar
  • İşlem ve Takas Esasları
 • İstanbul Altın Borsası
  • Altın Borsasının Kuruluşu ve Hukuki Yapısı
  • Borsadaki Piyasalar
  • İstanbul Altın Borsası Üyeliği
  • Kıymetli Madenler Piyasası
 • Tezgah-Üstü Piyasalar
  • Tezgah-üstü Hisse Senedi Piyasaları
  • Bankalararası TL Piyasası
  • Bankalararası Repo Piyasası
  • Bankalararası Tahvil Piyasası
  • Bankalararası Döviz Piyasası
  • Serbest Döviz Piyasası

Genel Ekonomi

Süre: 1 Gün
Eğitmen: Uğur Civelek, Dr. Erhan Aslanoğlu, Dr. Kerem Alkin
Eğitimin İçeriği:
 • Temel Kavramlar
 • Arz ve Talep Analizi
 • Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumu
 • Piyasa Türleri
 • Reel Kesim – Finansal Kesim Ayırımı
 • Piyasaların İşleyiş Mekanizmaları ve Etkileşimleri
 • Kamu Dengesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı
 • Para ve Maliye Politikaları

Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Süre: 1 Gün
Eğitmen: Osman Yönder, Murat Buket, Fatma Güneş
Eğitimin İçeriği:
 • Hisse Senetleri
  • Hisse Senetlerinin Tanımı, Ekonomik İşlevleri ve Nitelikleri
  • Hisse Senedi Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri
  • Hisse Senedi Çıkaracak Kuruluslar
  • Hisse Senetlerinin Fiyatı, Değeri ve Türleri
 • Tahviller
  • Tahvillerde Hukuki Çerçeve
  • Tahvil Alacaklısının Hakları
  • Tahvil türleri
  • Tahvillerde Değer Tanımlamaları
  • Hisse Senedi İle Tahvil Kıyaslaması
 • Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
  • Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu İhracına İlişkin Mevzuat
 • Gelir Ortaklığı Senetleri
 • Yatırım Fonları Katılma Belgeleri
  • Fon Kurucuları
  • Fon Türleri
  • Yatırım Fonu Portföyüne İlişkin Sınırlamalar
  • Fonların Yapabilecekleri Diğer İşlemler
  • Katılma Belgelerinin Fiyatları ve Pay Değeri
  • Katılma Belgelerinin Alım-Satımı
  • Katılma Belgesi Alım Satımına Aracılık
  • Katılma Belgesi Karşılığı Çek Hesabı
 • Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
  • Banka Bonoları
  • Banka Garantili Bonolar
  • Ortak Hükümler
 • Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
  • İhraç Edilecek VDMK’in Konusunu Oluşturabilecek Alacak Türleri
  • VDMK İhraç Edebilecekler
  • Alacakların Temellükü
 • Finansman Bonoları
 • Depo Sertifikaları
 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • Vadeli İşlem Sözleşmesinin (futures) Özellikleri
  • Opsiyon Sözleşmesi
  • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerine Konu Ürünlerde Aranan Temel Özellikler

İlgili Vergi Mevzuatı

Süre: 1 Gün
Eğitmen: Mehmet Altındağ
Eğitimin İçeriği:
 • Sermaye Piyasaları ve Vergilendirme İlkeleri
 • Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar
 • SP Araçlarının Vergilendirilmesi
 • SP Kurumlarının Vergilendirilmesi
 • Halka Açık Şirketlerde Vergilendirme Esasları
 • Sermaye Piyasasını Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirler
 • Gelirin Toplanması ve Beyanı
 • Beyaname Verilmeyen haller
 • Vergi Tevkifatı
 • Vergilerin Ödenmesi
 • Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç
 • Damga Vergisi Kanunu’nun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri
 • Harçlar Kanunu’nun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Vergi Suçları ve Cezaları
 • Yeniden Değerleme Uygulaması
 • Nakit Ödemede Bankalar ve Finans Kurumları

Hisse Senedi Piyasaları

Süre: 2 Gün
Eğitmen: Osman Yönder, Murat Buket, Fatma Güneş
Eğitimin İçeriği:
 • Temel Kavramlar
 • İMKB Hisse Senetleri Piyayasının İşleyişi
  • Müşteri ve Borsa Emirleri
  • Alım Satım ile İlgili Genel Kurallar
  • Emir Girişinde Sınırlamalar
  • Emir Çeşitleri
  • Tek Üyenin Taraf Olduğu İşlemler
  • Emirlerde Geçerlilik Süresi
 • Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de İşlem Görme
  • Genel Tanımlar
  • İMKB’de Kotasyon Esasları
  • İMKB’de Hisse Senedi Pazarları ve Kabul Esasları
  • Halka Arz ve Borsada İşlem Görme
  • Borsada İşlem Görme Esasları
  • Hisse Senetlerinin Borsada İşlem Görmesi
 • Borsa Üyeleri ve Üye Temsilcileri
  • Kurtaj Tarifesi ve Borsa Payı
  • Hisse Senetleri Piyasasında Teminat
 • Hisse Senetleri Piyasasında Pazarlar ve İşlem Kuralları
  • Ulusal Pazar
  • İkinci Ulusal Pazar
  • Yeni Ekonomi Pazarı
  • Gözaltı Pazarı
  • Toptan Satışlar Pazarı
  • Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı İşlemleri
  • Hisse Senetleri Piyasasında Eski-Yeni Uygulaması ve Yeni Hisse Pazarı
  • Resmi Müzayedeler
  • Hisse Senetleri Piyasasında Fiyatların Oluşum Yöntemi
 • Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Kuralları
 • Hisse Senetleri Piyasasında Endeksler ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri
 • SP Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri
 • İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyon
 • Hisse Senetleri Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler

İnovasyon ve Yaratıcılık

Tarih : 

Eğitmen : İrem Rona İnan

Yer : Taksim Titanic Hotel

Eğitim İçeriği:

İnovasyon

 • İnovasyon Çeşitleri
 • Yaratıcılığı Harekete Geçirenler
 • Kurumsal Kültür – Durum Tespiti
 • Süreçler
 • İnovasyon ve Yaratıcılık Fırsatları için

Yaratıcı Düşünebilme

 • Etkenleri
 • Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar- Avantaj mı? Dezavantaj mı?
 • Yaratıcılık için ;

– Farklı Olabilmek

– Yargılamayı Geciktirebilmek

– Esnek Düşünebilmek

– Çabuk Düşünebilmek – Hızlı Düşün, çok üret

Birkaç iyi fikir için birçok kötü fikir

– Konuya Odaklanabilmek

 • Yaratıcılıkta Dört Aşama

Yaratıcılığınızı geliştirecek Yöntemler ve 9 Teknik

 • Yaratıcılık Fikirlerini Geliştirmek için
 • Fikirlerin Değerlendirilmesi
 • Sonuçların Ölçümlenmesi
 • Liderlerin Yapması Gerekenler

Grup Çalışmaları

Öğrendikleri tekniklerle oluşturacakları yaratıcı bir fikrin sunumu ve yorumlar

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Süre:2 gün
Eğitimin Amacı :Müşteri memnuniyeti ve müşteri odaklı yaklaşım için gerekli  beceriler kazandırılacak, şikayetlerin ve kriz anlarının etkin kullanımını sağlamak için geliştirilecek yöntemler aktarılılacak.
Eğitimin İçeriği :
• Müşteri memnuniyeti sağlamakMemnun müşterinin tanımı ve önemi
Hizmetin ölçüsü
Beklentileri yönetmek
• Müşteri odaklı iletişimin tanımı ve aşamalarıNe zaman iletişim kuruyoruz
İletişimin anlamı
İletişimin faktörleri
İletişim aşamaları
Başarılı iletişimin anlamı
• İkna ve inandırıcılıkKimlere inanırız
İkna ve inandırıcılığın mantığı
Müşteri ile iletişimde güven oluşturma tekniği
• Müşteri odaklılığın iletişim tercihlerine etkisiAlternatif kalıplar
Kendimizi tanıyalım
İletişim kalıplarını nasıl farkederiz
Kalıpların etkin kullanımı
• Dinleme teknikleri
Dinleme hataları
Konsantrasyon sağlama teknikleri
Etkin dinleme becerilerini geliştirme yolları
• Müşteri karşısında zor anlarda etkili iletişim
Duyguların etkisi
Duygu yönetme süreci
• Müşteriye kendini ifade etme
İfadeye hazırlık
Konuşma
Müşterinin alışkanlıkları, değer ve inançları
• Stres ve olumsuz duyguların yönetimi
Stres kaynakları ve belirtileri
Stresle başa çıkmanın önemi ve başa çıkamamanın bedeli
Stres yönetim teknikleri
• Müşteri şikayetlerinin ve kriz anlarının etkin kullanımı
Müşteri neden şikayet eder
Müşteri şikayetlerinden ne kazanabiliriz
Şikayetleri fırsata dönüştürmek için teknikler
Krizler bizim için fırsata dönüşebilir mi?

Satış İçin Etkileme ve İkna

Süre:
Eğitimin Amacı :
İki kişi arasında iletişim başladığı anda birbirlerini etkileme ve ikna çabası da başlar. Önemli olan iknanın temelinde yer alan faktörleri bilmek ve bunlara uygun teknikleri uygulayabilmektir. Etkileme ve ikna tekniklerini satışın vazgeçilmez parçası haline getirmek. Herkesi her durumda ikna etmenin inceliklerini kavrayarak yeni alışkanlıklar edinmek.

Eğitimin İçeriği :

İnsanlar Neden İstediğinizi Yapar Ortak çıkarlar Benzer görüşler Güvenilirlik

 • Satış için İhtiyaç Belirleme
 • Satış için İhtiyaç Oluşturma
 • İlgi Çekmeden Etkileyemezsiniz İlgiyi oluşturan faktörler
 • İkna ve Etkileme Kurallar
 • İkna ve Etkileme Yöntemleri
 • Karşınızdakinin Duygusunu Yönetmek
 • Olumlu duygular yaratmak
 • Asla yapılmaması gerekenler
 • Olumsuzlukları dile getirirken dikkat edilecekler noktalar
 • Sunum Teknikleri

  Katılımcı Sayısı : 10-12 kişi
  Süre: 2 gün
  Kimler Katılmalı : İş hayatında sunum yapması, kalabalık grupların karşısında konuşması gereken herkes
  Eğitimin Amacı : Bu program, kalabalık karşısında konuşma yapan profesyonellerin söylediklerinin anlaşılması ve dinleyicileri ikna etmesi için gerekli tüm teknik ve beceriler konusunda yol göstermeyi amaçlıyor. Sunum öncesi hazırlık, sunumu yapan kişinin rolü, beden dilini kullanışı ve kendi tarzından uzaklaşmadan iletişim becerilerini geliştirmesi üzerinde yoğunlaşan program aynı zamanda sunumlarda görsel malzeme kullanımının da kurallarına değinmektedir. Sunum sırasında zor kişilerle baş etme ve sorulara yanıt verme teknikleri konusunda da ipuçları verilmektedir. Program boyunca, sunumları kameraya alınan katılımcıların kendilerini seyretmeleri sağlanarak artı ve eksilerinin değerlendirmesi yapılmaktadır.
  Bu programın sonunda katılımcılar :

  • Kalabalık karşısında söz aldıklarında korkuyu yenmenin yollarını öğrenecek
  • Sunumda hazırlığın önemini görecek
  • Profesyonellerin sunum tekniklerini ve sırlarını öğrenecek
  • Sunumlarında, netliğin, beden dilinin ve genel duruşun önemine odaklanacak
  • Farklı egzersizlerle sunum ortamında yaşanabilecekleri öngörerek temel sunum teknikleri konusunda bilgi sahibi olacak.
  © Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto