Stratejik Pazarlama ve Satış Yönetimi Sertifika Programı

Tarih:
Eğitmenler : İrem Rona İnan-Kudret Süzer-Vildan Karadeniz- Ali Köseoğlu
Yer  : Alman- Türk Ticaret Sanayi Odası/ İstanbul

Eğitim İçeriği:

1.MODÜL: MÜŞTERİ ODAKLILIK – 1 GÜN

 • Müşteri Odaklılıktan ne anlıyoruz? Müşteri Odaklı Yönetim(İç müşteri/Dış müşteri)
 • Müşteri İlişkilerinde İletişim ve Müzakere
 • Müşteri davranış biçimleri
 • Vaka çalışmaları
 • Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek
 • Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
 • İhtiyaç Toplumundan Arzu Toplumuna
 • İhtiyaç/İstek ve İstek/Talep ilişkisi
 • Müşterilerin tercihi için ikna; Ürün: Özellik-Fayda-Avantaj
 • Müzakere için sağlam bir çerçeve ve İkna
 • İkna sırları
 • Müzakere planının yapılması
 • Müzakere ve İknada hazırlık aşamasının önemi
 • Müzakere sürecinde aşamalar
 • Teklif güçlendiriciler 

2.MODÜL: MÜŞTERİ DENEYİMİ İNOVASYONU-1 GÜN

 •  Müşteri Deneyimi
 • Müşteri Deneyimi Stratejisini Belirleme
 • Müşteri Deneyim İnovasyonu
 • Yaşam Biçimi ve Değer Yaratma
 • Olumlu His Yaratarak Anı Oluşturmak
 • Deneyim İnovasyonu için Teknikler
 • İtirazları karşılama
 • Şikayetçi müşteriden memnun müşteriye
 • Müşteri şikayetlerinden fırsat yaratmak

 3.MODÜL: PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ – 2 GÜN

 • Pazarlama Nedir?
  • Temel Pazarlama Kavramları
  • Pazarlamanın Fonksiyonu
  • İhtiyaç/İstek
  • İstek/Talep ilişkisi
  • Pazarlama Karması:
  • Ürün
  • Fiyat
  • Dağıtım
  • Tanıtım ve Promosyon
 • Stratejik Pazarlama ve Planlama Süreci:
  • Misyon,hedefler
  • Ürün hayat eğrisi pazarlama stratejileri
  • Pazarlama potansiyeli nerede? Pazar öncelikleri nasıl saptanır?
 • Pazarlama Odaklı Yaklaşım:
  • Mevcut pozisyon ve fırsatların analizi
 • Pazar Analizi: Günümüz Pazar özellikleri; Pazar gelişimi
 • Pazar Segmentasyonu:
  • Segmentlerin karlılığı ve segmentlere ulaşabilirlilik
  • Segmentasyon evreleri
  • Segmentasyon için muhtemel kriterler
 • Pazarlama Planı:
  • Neden planlama yöntemleri kullanmalıyız?Planlamanın amacı;planlamanın süreci
  • Nasıl hedef saptarız?
 •  Marka Olmak
  • Marka nedir? Markanın unsurları. Ürünler ve markalar
 • Marka yönetimi. Marka stratejisi. Marka konumlandırma

4. MODÜL – YÖNETİM- LİDERLİK-KOÇLUK – 2 GÜN

 • Yenilikçi  Yönetim Anlayışı
 • Yenilikçi Yönetim Teknikleri
  • Liderlik / Yöneticilik
 • Farklı Liderlik Anlayışları
 • Hangi Liderlik Davranışı?
 • Liderin Özellikleri
 • İzleyicilerin Özellikleri
 • Görevin Özellikleri
 • Kurumsal Özellikler
 • Yönetimde Koçluk/Mentorluk yaklaşımı
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Planlama
 • Organize etme
 • Kontrol
 • Yöneticilikte ayrılmaz üçlü
 • Yetki
 • Sorumluluk
 • Hesap verebilirlik
 • Delegasyon
 • Delegasyonun yararları & Delegasyona Engeller
 • Delegasyon ne zaman yapılır?
 • Etkili Delegasyon

5. MODÜL – SATIŞ YÖNETİMİ – 1 GÜN 

 • Müşteri Odaklı Satış Yönetimi
  • Müşterilerde Güven Uyandırmak
  • İhtiyaç ve uygun Satış Sunumu
  • İtirazlarla Başa Çıkmak ve İkna Etmek
  • Satış Kapama Şartları ve Sinyalleri
  • Satış Kapama Teknikleri
  • Müşteriyi ve Satışı Takip

6.MODÜL – İŞ YÜKÜ VE ÖNCELİK YÖNETİMİ – 1 GÜN 

 • Microsotf Outlook kullanan tüm profesyoneller için öncelik ve iş yükü yönetiminde en iyi uygulamalar:
  • Önceliklere odaklanabilmek
  • Önemli işleri zamanında tamamlamak
  • Gelen mailleri süratle işlemek
  • Önemli epostalara odaklanmak
  • Yapılacak tüm işleri gerçekçi olarak takvimlendirmek
  • Gündelik işleri seçerken daha stratejik bakabilmek
  • Başkalarından beklediğiniz işlerin kontrolünü elde tutmak
  • Başkalarının sizden beklentilerini yönetmek
  • Bölünmeleri en aza indirmek

7..MODÜL: STRATEJİDEN HEDEF BELİRLEMEYE – 1 GÜN 

 • Temel strateji
 • SWOT analizi
 • Stratejinin oluşturulması
 • Satış stratejilerinin geliştirilmesi
 • Stratejileri uygulamak için bir araç olan Dengeli Puan Tablosu
 • Stratejik hedeflerin tanımlanması
 • Uygun ölçümlerin tanımlanması
 • Projelerin geliştirilmesi
 • Satış Yöneticisinin stratejileri uygulamadaki rolü
 • Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablom
 • Hedeflerle öncülük etmek
 • Kişisel faaliyet planlaması  
 1. MODÜL – EKİP OLMA VE EKİP YÖNETİMİ – 1 gün
 •  Ulusal Kültürün Dört Boyutu ve Yönetim tarzımız
 • Ekip Yönetimi ve Yüksek Performans
 • Ekiplerin Gelişim Süreci
 • Ekip İçi Dinamikler
 • Ekip Motivasyonu
 • Ekiplerde Fikir Üretme ve Problem Çözme

İnovatif Yönetim Teknikleri Sertifika Programı

Tarih:
Eğitmenler : Gökhan Aksay – Ahmet Benderlioğlu – Ruhi Kaykayoğlu – İlker Ünsever – Uğur Tandoğan
Yer  : Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)

Eğitim İçeriği :

• Liderlik
• Liderlik İçin Güç Kaynakları
• Farklı Liderlik Anlayışları
o Odaklanmaya Göre
o Görev Odaklı
o İlişki Odaklı
o Elde Bulundurulmak İstenilen Güç Miktarına Göre
• Otorite
• Danışmacı
• Katılımcı
• Liberal
• Hangi Liderlik Davranışı?
• Liderin Özellikleri
• İzleyicilerin Özellikleri
• Görevin Özellikleri
• Kurumsal Özellikler
Delegeasyon:
Delegasyon:Delegasyonun Yararları
Delegasyona Engeller
Delegasyon Ne zaman Yapılır?
Etkili Delegasyon Nasıl Yapılır?
Motivasyon:
Motivasyon teorileri
Vaka Çalışmaları
• Finansal Performans
Finansal Bakış Açısı
• Mali Tablolara Giriş
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Kar ve zarar planlaması üzerinde çalışma
• Örnek Olay İncelemesi
• Maliyet Kavramı
• Değişken/Sabit Maliyetler
• Başabaş Analizi
• Başabaş Uygulamaları
• Nakit Akış Tablosu
• Örnek Olay İncelemesi
• İşletme Sermayesi
• Alacak, Stok Devir Hızı
• Mali Analiz Yöntemleri
• Likidite Karlılık Oranları, “Golden Ratio”
• Bayi Finansal Tabloları
• İşletme Neticeleri Tablosu
• Bayi Finansal Tabloları
• Mali Analiz uygulamaları
• Temel Hukuk Kavramları
• Yöneticinin Sözleşmeleri
• Rekabet Hukuku
• İnovasyon
– İnovasyon Çeşitleri
– İnovasyon ve Yaratıcılığı Harekete Geçirenler
– İnovatif Kurumsal Kültür – Durum Tespiti
– İnovasyon Süreci
– İnovasyon Fırsatları için
• Yaratıcı Düşünebilme
– Etkenleri
– Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar – Avantaj mı? Dezavantaj mı?
– Yaratıcılığı Tetiklemek için
– Yaratıcılıkta Dört Aşama
• Yaratıcılığımızı Geliştirecek Yöntemler, 9 Farklı Teknik -Uygulama
• Fikirlerin Değerlendirilmesi – Inovasyon Kriterleri
• Grup Çalışmaları
Ekip çalışanlarının performans yönetimi
Stratejik insan kaynakları planlaması

 

Uluslararası Stratejik Pazarlama ve Müzakere Teknikleri Sertifika Programı

 

Eğitmenler : İrem Rona İnan-Ahmet Benderlioğlu-Kemal Kılıçbay

Yer  : Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)

Eğitim İçeriği :

• Ben ve şirketim
• Etkileme becerilerinin önemi
• Müşteriyi tanımak için teknikler
o Rekabet analizi
o Tüketim zinciri analizi ve özellikler haritası
o Müşterinin beklentilerini belirlemek
• Empati haritası
• Etkin iletişim
• Soruların ikna amacıyla kullanımı
• Soruların etkisi
• Etkin dinleme teknikleri
• Uyumlu beden dili kullanımı
• Müşteri davranış biçimleri
o Vaka çalışmaları
Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek
• İkna sırları
• Müzakere planının yapılması
o Müzakere ve İknada hazırlık aşamasının önemi
o Müzakere sürecinde aşamalar
• Hazırlık
• Tartışma
• Teklif
Teklif güçlendiriciler
• Pazarlık
• İtirazlarını karşılama
o Farklı kültürlerle ilgili vaka çalışması
• Yeni ürün geliştirme
• Pazarlama ve marka
• Her şey marka olabilir
• Tüketicide marka imajı nasıl oluşturulur?
• Marka yönetimi nedir?
• Reklamda iki vazgeçilmez öğe: Mesaj + İzleyici
• Sosyal pazarlama
• Sosyal medya
• Digital marketing
• Tanıtım farklı
• Güncel pazarlama
• Etkili web sitesi
• Entegre pazarlama
Stratejiden Hedef Belirlemeye
Temel strateji
SWOT analizi
Stratejinin oluşturulması
Satış stratejilerinin geliştirilmesi
Stratejileri uygulamak için bir araç olan Dengeli Puan Tablosu
Stratejik hedeflerin tanımlanması
Uygun ölçümlerin tanımlanması
Projelerin geliştirilmesi
Satış Yöneticisinin stratejileri uygulamadaki rolü
Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablosu
Hedeflerle öncülük etmek
Kişisel faaliyet planlaması

Uluslararası Pazarlama ve İnovasyon

Eğitmenler : Ruhi Kaykayoğlu-Kemal Kılıçbay-İrem Nuhoğlu-İlker Ünsever-Uğur Tandoğan

Yer  : BÜYEM – Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Eğitim İçeriği :

• Fikir Geliştirmek İçin Yaratıcılık ve İnovasyon Kavramları: Kişisel Yaratıcılık ve İnovasyon Becerilerini Geliştirme Yöntemleri
o İş yerinde yaratıcılık nedir ve nasıl yaygınlaştırılır?
• İşletme Ortamında Yaratıcılık ve İnovasyon Kültürü Oluşturma Yaklaşımları
o Bireysel yaratıcılığımızı tetikleyici yöntemler
o Ekip halinde nasıl yaratıcı oluruz?
• Şirket İnovasyon Süreci, İnovasyon Türleri ve İnovasyon Yapma Metodları
o İş Yerinde İnovasyon İklimi Nasıl Oluşturulur?
• Şirket İçi İnovasyon Yaklaşımı, Yöneticiler İçin İnovasyon
o İnovasyon Tetikleyici Yöntemler
o Yöneticiler İçin İnovasyonun Önemi ve Yönetimi
• İnovasyon planları ve İnovasyon Örnekleri
o Firma İnovasyon Planı Hazırlama ve İnovasyon Ekipleri Kurma
• Pazardaki konumlar
• Pazar lideri stratejileri
• Karlılığın arttırılması
• Stratejik planlama aşamaları
• Firma misyonunun tanımlanması
• Ürün ömrü
• Ürün stratejisi
• Fiyatlandırma yaklaşımları
• Pazarlamayı doğru yapabilmek
• E – Ticaret büyük artış kaydetti
• Lider marka
• Hedef kitle
• Reklamda iki vazgeçilmez öğe: Mesaj + İzleyici
• Sosyal pazarlama
• Sosyal medya
• Digital marketing
• Tanıtım farklı
• Güncel pazarlama
• Etkili web sitesi
• Entegre pazarlama
Yurtdışı Satışta Başarı – Unsurları
– Başarılı satışçılar neleri iyi yapıyorlar?
– Satışta başarı alanları
• Satış süreci
• Satış becerileri
• Ekip çalışması
• Doğru seçim (eleman, müşteri, ülke)
Araştır/Ayrıştır
Temas : İhtiyacı Anla
– Müşteri ile temasta yapılacaklar
• Müşterinin güvenini kazan
Müşteriye Öneri
– Müşteriye nasıl bir fayda sunuyoruz
• Özellik/Fayda/Çekicilik analizi
• Teklif mektupları
• Satış kanalları

Uluslararası Stratejik İş Yönetimi Sertifika Programı

Eğitmenler : İlker Ünsever- Uğur Tandoğan- İrem Rona İnan-Ahmet Benderlioğlu

Yer  : Kocaeli Sanayi Odası

Eğitim İçeriği :

Stratejiden Hedef Belirlemeye
Temel strateji
SWOT analizi
Stratejinin oluşturulması
Satış stratejilerinin geliştirilmesi
Stratejileri uygulamak için bir araç olan Dengeli Puan Tablosu
Stratejik hedeflerin tanımlanması
Uygun ölçümlerin tanımlanması
Projelerin geliştirilmesi
Satış Yöneticisinin stratejileri uygulamadaki rolü
Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablosu
Hedeflerle öncülük etmek
Kişisel faaliyet planlaması
• Birlikte çalışan her grup ekip olabilir mi?
• Ekiplerin ortak özellikleri
• Yüksek düzeyde ekip performansı elde edebilmek
• Farklı davranış tarzlarına rağmen ekip ruhu yaratmaya odaklanmak
• Ortak çıkarlar ve değerler doğrultusunda başarıya ulaşmak
• Ekiplerde oluşabilecek sorunlar
• Ekip içi dinamikler
• Ekibin Ana Damarı Olan Güven Üzerine Çalışmak
• Ekip liderinin motivasyonu: Başkalarını motive edebilmek için ilk koşul

Stratejik Uluslararası Pazarlama Yönetimi

Eğitmenler : İrem Rona İnan-Ahmet Benderlioğlu-Ali Köseoğlu-Gökhan Aksay

Yer  : Kocaeli Sanayi Odası

Eğitim İçeriği :

Etkileme ve İkna yolu ile Müzakere
• Ben ve şirketim
• Etkileme becerilerinin önemi
• Müşteriyi tanımak için teknikler
o Rekabet analizi
o Tüketim zinciri analizi ve özellikler haritası
o Müşterinin beklentilerini belirlemek
• Empati haritası
• Etkin iletişim
• Soruların ikna amacıyla kullanımı
• Soruların etkisi
• Etkin dinleme teknikleri
• Uyumlu beden dili kullanımı
• Müşteri davranış biçimleri
o Vaka çalışmaları
• Pazardaki konumlar
• Pazar lideri stratejileri
• Karlılığın arttırılması
• Stratejik planlama aşamaları
• Firma misyonunun tanımlanması
• Ürün ömrü
• Ürün stratejisi
• Fiyatlandırma yaklaşımları
• Pazarlamayı doğru yapabilmek
• E – Ticaret büyük artış kaydetti
• Lider marka
• Hedef kitle Latinler
• Pazar segmentasyonu
• Segmentasyon basamakları
• Müşteri gelişim süreci
• Müşteri segmentleri
• Çizgi
• Çizginin altı
• Yeni ürün geliştirme
• Pazarlama ve marka
• Her şey marka olabilir
• Tüketicide marka imajı nasıl oluşturulur?
• Marka yönetimi nedir?
• Reklamda iki vazgeçilmez öğe: Mesaj + İzleyici
• Sosyal pazarlama
• Sosyal medya
• Digital marketing
• Tanıtım farklı
• Güncel pazarlama
• Etkili web sitesi
• Entegre pazarlama

İnovatif Uluslararası Pazarlama Yönetimi

Eğitmenler : Ruhi Kaykayoğlu-Ahmet Benderlioğlu-Ali Köseoğlu-İrem Nuhoğlu-İlker Ünsever-Uğur Tandoğan

Yer  : BÜYEM – Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Eğitim İçeriği :

Geliştirmek İçin Yaratıcılık ve İnovasyon Kavramları: Kişisel Yaratıcılık ve İnovasyon Becerilerini Geliştirme Yöntemleri

o İş yerinde yaratıcılık nedir ve nasıl yaygınlaştırılır?

• İşletme Ortamında Yaratıcılık ve İnovasyon Kültürü Oluşturma Yaklaşımları

o Bireysel yaratıcılığımızı tetikleyici yöntemlero Ekip halinde nasıl yaratıcı oluruz?

• Şirket İnovasyon Süreci, İnovasyon Türleri ve İnovasyon Yapma Metodları

o İş Yerinde İnovasyon İklimi Nasıl Oluşturulur?

• Şirket İçi İnovasyon Yaklaşımı, Yöneticiler İçin İnovasyon

o İnovasyon Tetikleyici Yöntemler

o Yöneticiler İçin İnovasyonun Önemi ve Yönetimi

• İnovasyon planları ve İnovasyon Örnekleri

o Firma İnovasyon Planı Hazırlama ve İnovasyon Ekipleri Kurma

• Yeni ürün geliştirme

• Pazarlama ve marka

• Her şey marka olabilir

• Tüketicide marka imajı nasıl oluşturulur?

• Marka yönetimi nedir?

• Reklamda iki vazgeçilmez öğe: Mesaj + İzleyici

• Sosyal pazarlama

• Sosyal medya

• Digital marketing

• Tanıtım farklı

• Güncel pazarlama

• Etkili web sitesi

• Entegre pazarlama

Stratejik Yönetim, Müzakere Teknikleri ve Liderlik Sertifika Programı

Eğitmenler : İrem Rona İnan – Vildan Karadeniz – Ahmet Benderlioğlu

Eğitim İçeriği :

Etkileme ve İkna yolu ile Müzakere

İnsanların görüşlerini değiştirmek için neler yapmalıyız?

Ben ve şirketim

Etkileme becerilerinin önemi

Müşteriyi tanımak için teknikler

 • Rekabet analizi
 • Tüketim zinciri analizi ve özellikler haritası
 • Müşterinin beklentilerini belirlemek

Empati haritası

Etkin iletişim

Soruların ikna amacıyla kullanımı

Soruların etkisi

Etkin dinleme teknikleri

Uyumlu beden dili kullanımı

Müşteri davranış biçimleri

 • Vaka çalışmaları

Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek

İkna sırları

Müzakere planının yapılması

 • Müzakere ve İknada hazırlık aşamasının önemi
 • Müzakere sürecinde aşamalar

Hazırlık

Tartışma

Teklif

Teklif güçlendiriciler

Pazarlık

İtirazlarını karşılama

 • Vaka çalışması

Stratejik Yönetim

Temel strateji

SWOT analizi

Stratejinin oluşturulması

Satış stratejilerinin geliştirilmesi

Stratejileri uygulamak için bir araç olan Dengeli Puan Tablosu

Stratejik hedeflerin tanımlanması

Uygun ölçümlerin tanımlanması

Projelerin geliştirilmesi

Satış Yöneticisinin stratejileri uygulamadaki rolü

Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablom

Hedeflerle öncülük etmek

Kişisel faaliyet planlaması

İnovasyon ve Yönetim Becerileri Sertifika Programı

Eğitmenler : İrem Rona İnan – Ali Köseoğlu – Uğur Tandoğan – Reha Abi – Hakan Şakar

Eğitim İçeriği :

1. Gün – İrem Rona İnan

• İnovasyon

– İnovasyon Çeşitleri

– İnovasyon ve Yaratıcılığı Harekete Geçirenler

– İnovasyon Süreci

– İnovasyon Fırsatları için

• Yaratıcı Düşünebilme

– Etkenleri

– Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar – Avantaj mı? Dezavantaj mı?

– Yaratıcı Tutum ve Davranışlar

Kalıpları Sorgulayabiliriz

Değişik Açılardan Bakabiliriz

6 Şapkalı Düşünce Tekniği

2. Gün – İrem Rona İnan

– Yaratıcılıkta Dört Aşama

• Yaratıcılığımızı Geliştirecek Yöntemler, 9 Farklı Teknik -Uygulama

• Fikirlerin Değerlendirilmesi – Inovasyon Kriterleri

• Grup Çalışmaları

3. Gün  – Ali Köseoğlu

İş planları yapma

Pazarın durumu

Ürünün durumu

Rekabet durumu

Bayinin durumu

Makro birimler

Temel performans Göstergeleri

Teşvik sisteminin önemi

4. Gün  – Ali Köseoğlu

Hedefler

Finansal hedefler

Pazarlama hedefleri

Hareket programları

Medya mecraları avantaj/dezavantaj

İletişim kanalları

5. Gün  – Uğur Tandoğan

• İnsan kaynakları yönetimi

• Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

6. Gün – Uğur Tandoğan

• Personel Seçimi Süreçleri ve İşe Yerleştirme

Performans Yönetimi

7. Gün – Reha Abi

• Liderlik

• Liderlik İçin Güç Kaynakları

• Farklı Liderlik Anlayışları

o Odaklanmaya Göre

o Görev Odaklı

o İlişki Odaklı

o Elde Bulundurulmak İstenilen Güç Miktarına Göre

• Otorite

• Danışmacı

• Katılımcı

• Liberal

• Hangi Liderlik Davranışı?

8. Gün  – Reha Abi

• Liderin Özellikleri

• İzleyicilerin Özellikleri

• Görevin Özellikleri

• Kurumsal Özellikler

• Koçluk

• Zaman Yönetimi

9. Gün – Hakan Şakar

• Finansal Performans

Finansal Bakış Açısı

• Mali Tablolara Giriş

• Bilanço

• Gelir Tablosu

• Kar ve zarar planlaması üzerinde çalışma

• Örnek Olay İncelemesi

• Maliyet Kavramı

• Değişken/Sabit Maliyetler

• Başabaş Analizi

• Başabaş Uygulamaları

10 Gün – Hakan Şakar

• Nakit Akış Tablosu

• Örnek Olay İncelemesi

• İşletme Sermayesi

• Alacak, Stok Devir Hızı

• Mali Analiz Yöntemleri

• Likidite Karlılık Oranları, “Golden Ratio”

• Finansal Tabloları

• İşletme Neticeleri Tablosu

• Finansal Tabloları

• Mali Analiz uygulamaları

Stratejik Finansal Planlama, Yönetim ve Finansal Tabloların Okunması Sertifika Programı

Süre: 8 gün

Eğitmen: Hakan Şakar

Eğitim İçeriği :

 1. Program :  Temel Finansal  Analiz Bilgileri  Eğitimi

 

 • İşletmelerde Muhasebe Kalemlerini Hakkında Temel Bilgiler

ü  Bilanço Büyüklüğü, Bilanço Kalemlerinin Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması

 • Ticari Alacakların İncelemesi
 • Ticari Alacakların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Alacak Vadesinin Hesaplanması
 • Ticari Alacakların Müşteriye Göre Dağılımı
 • Ticari Alacakların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı
 • Stokların İncelemesi
 • Stokların Hammadde /Yarı Mamul ve Mamul Olarak Dağılımı ve Önemi
 • Stokların Yaşlandırılması
 • Stok Şişkinlikleri
 • Stokların Dönme Hızının Hesaplanması
 • Maddi ve Mali Duran Varlıkların İncelenmesi
 • Kısa Vadeli Mali Borçların İncelenmesi
 • Banka / Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Kısa Vadeli Ticari Borçların İncelenmesi
 • Ticari Borçların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Borç Vadesinin Hesaplanması
 • Ticari Borçların Müşteriye Göre Dağılımı
 • Ticari Borçların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı
 • Özvarlıkların İncelenmesi
 • Gelir Tablosu, Gelir Tablosunun Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması
 • Cironun Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması
 • SMM’nin Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması
 • Gider Kalemlerinin ve Gelir Kalemlerinin Dağılımı ve İncelemesi
 • Bankaların Tüm Yukarıdaki Kalemlere Bakış Açısı Hakkında Bilgiler Verilmesi

 

 

 1. Program : Mali Tablolar Analiz Eğitimi

 

 • İşletmelerde Mali Tabloların Tanıtımı ve Mali Analiz Açısından İşlevleri

ü  Temel Mali Tablolar

 • Mizan
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu

ü  Temel Mali Tablolar ile İlgili  Dikey ve Yatay Analiz Teknikleri

 • Rasyo Analizi (Dikey Analiz)
 • Likidite Oranları ve Yorumlanmaları
 • Varlık ve Alacak Analiz Oranları ve Yorumlanmaları
 • Borçluluk ve Mali Yapı Oranları ve Yorumlanmaları
 • Karlılık ve Performans Oranları ve Yorumlanmaları
 • Gider ve Gider Analizi Oranları ve Yorumlanmaları
 • Teknik Analiz Oranları ve Yorumlanmaları
 • % Ağırlıklar Analizi (Dikey Analiz)
 • Varlık ve Alacakların Bilanço İçindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Kısa ve Orta/Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Bilanço içindeki % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Özvarlıkların Bilanço İçindeki  % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • SMM ve Gelir / Gider Kalemlerinin Ciroya % Ağırlıkları ve Yorumlanmaları
 • Trend Analizi (Yatay Analiz)
 • Rasyoların ve % Ağırlıkların Yıllar İtibarıyle Trendlerinin (Artış ya da Azalış Eğilimlerinin) İncelenmesi ve Yorumlanması
 • İstihbarat ve Bilgi Toplama Süreci
 • Memzuç Risk Cetvellerinin İncelenmesi
 • Diğer Banka Riskleri Hakkında Bilgi Toplanması
 • KKB Bilgilerinin Araştırılması
 • Piyasa İstihbaratı
 • Analitik Karar Verme Süreci
 • Evet / Hayır Kararını Etkileyen Etkenler
 • Banka ile İlişkilerindeki Davranışsal Gözlemler
 • Teminat Yapısının İncelenmesi
 • Diğer Etkenler

ü  Yardımcı Mali Tablolar

 • Fon Akım Tablosu ve İşlevleri
 • Yaratılan Fonların Kullanıldığı Alanların Saptanması
 • Kredinin Kullanım Amacının Saptanması
 • Nakit Akım Tablosu ve İşlevleri
 • Yaratılan Nakit Kaynakların ve Kullanıldığı Alanların Saptanması
 • Faaliyet Sonucu Yaratılan Nakit Tutarının ve Nakit Kredilerin Limitlerinin Hesaplanması
 • Nakit Döngü Süresinin Hesaplanması ve Nakit Kredilerin Vadesinin Saptanması
 • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Maddi Duran Varlıklar Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Mali Duran Varlıklar Değişim Tablosu ve İşlevleri
 • Özvarlık Değişim Tablosu ve İşlevleri

 

 1. Program : Bütçe ve Performans Kontrolü

 

ü  Bütçeleme Teknikleri

 • Bütçeleme Yönteminin Saptaması
 • Ciroyu Başlangıç Noktası Alan Yöntemler
 • Cironun Genel Artış Oranı Saptandıktan Sonra Satıcılara Dağıtımı Yöntemi (Yukarıdan Aşağıya Dağıtım)
 • Satıcıların Satış Hedeflerinin Oluşturulmasından Sonra Genel Cironun Saptanması Yöntemi (Aşağıdan Yukarıya Toplama)
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Karı Başlangıç Alan Yöntemler
 • Ürün Bazında Karın Hesaplanması Yöntemleri ve Ürün Bazında Kara Göre Kişisel ya da Genel Hedeflerin Saptanmasını Öngören Yaklaşım
 • Kar Marjından Ciroya Ulaşılması ve Cironun Satıcılara Dağıtımı Yöntemi
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Likiditeyi Başlangıç Alan Yöntemler
 • Tahsilata ve Tahsilat Oranını Temel Alan Hedeflerin Oluşturulması
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Piyasa Değerini Başlangıç Alan Yöntemler
 • Piyasa Değerinin Hesaplanması Yöntemleri
 • Piyasa Değeri Hedefinin Saptanması
 • Gerçekleşmelerin Takibi
 • Melez Yöntemler
 • Ciro / Likidite Yöntemi
 • Ciro / Karlılık Yöntemi
 • Karlılık / Likidite Yöntemi
 • Karlılık / Piyasa Değeri Yöntemi

 

 1. Program : Finansal Matematik

 

 • Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri

­       Basit Faiz

­       Bileşik Faiz

­       Sürekli Faiz

 • Paranın Zaman Değeri

­       Şimdiki Değer Kavramı

­       Gelecekteki Değer

­       Annüite

­       Eşit Olmayan Nakit Akışları

­       Faizler, Yıllık Getiri

 • Borçlanma ve İtfa Tablolarının Düzenlenmesi
 • Kaynak Maliyetinin Hesaplanması
 • Kaynak Maliyetini Etkileyen Faktörler

–      Karşılıklar, Giderler, Sermaye Payı vb.

 • Banka Kredilerinin Maliyetinin Hesaplanması
 • Genel Giderler ve Sermaye Payının Maliyetlere Yansıtılarak Ortalama Kaynak Maliyetinin Hesaplanması
 • Ürün  Fiyatlaması ve Maliyetlerin Aktif-Pasif Yönetimi Açısından Önemi
 • Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması

­       Tahvillerin Fiyatlandırılması

­       İskontolu

­       Primli

­       Vade Getirisi

UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Süresi: 2 gün

Eğitmen: Hakan Şakar

Eğitimin İçeriği  :

Eğitim, şirketlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını örneklerle açıklamak ve banka kredi süreci çerçevesinde yapılacak mali analiz açısından UMS’na göre hazırlanan mali tabloların nasıl anlaşılması gerektiğini ve analiz yöntemlerini aktarmayı hedeflemiştir.

Konular itibariyle alt başlıklar :

1)Genel Anlamda UMS-TMS Süreci

2)UMS’nin amacı ve işlevleri

3)UMS’nin temel kavramları, değerleme yöntemleri ve ilkeleri

4)UMS kapsamında mali tabloların hazırlanması ve sunulması

5)IAS 1 – mali tabloların sunulması

 • · Bilanço
 • · Gelir tablosu
 • · Özkaynak değişim tablosu
 • · Nakit akım tablosu
 • · Açıklayıcı dipnotlar

6)IAS 34 – ara dönem mali tablolar

7)Mali tablolar ve ara dönem mali tabloların sunumu örneği

 • · IAS 18  gelirler
 • · IAS 2 stoklar ve değerleme uygulamaları
 • · IAS 16 maddi duran varlıklar, amortisman uygulamaları
 • · IAS 38 maddi olmayan duran varlıklar
 • · IAS 36 varlıklarda değer düşüklüğü
 • · IAS 23 borçlanma maliyetleri
 • · IAS 32 finansal varlıkların açıklama ve sunumları
 • · IAS 39 finansal varlıkların tanımlanması ve ölçümü

8)Mali yatırımlar, iştirakler ve konsolidasyon uygulamaları

 • · IFRS 3 ticari birleşmeler, pozitif ve negatif şerefiye
 • · IAS 27 konsolide mali tabloların düzenlenmesi
 • · IAS 28 iştirakler, mali yatırımlar

– Yatırımların maliyet yöntemine göre muhasebeleştirilmesi

– Yatırımların özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesi

 • IAS 31 ortak girişimlerdeki katılım payları

9)UMS’de dövizli işlemler muhasebesi ve kur farkı uygulamaları

 • IAS 21 döviz kurlarındaki değişikliklerin açıklanması, kur farkı muhasebesi
 • UMS’de enflasyon muhasebesi uygulaması
 • IAS 29 yüksek enflasyon altında finansal muhasebe

10)UMS’de finansal raporlama

 • IAS 14 bölümlere göre raporlama
 • IAS 30 bankalar ve diğer finansal kuruluşların rapor açıklamaları

11)UMS kapsamındaki diğer önemli konular

 • IAS 33 hisse başına kar
 • IAS 10 bilanço tahmini sonrası olaylar
 • IAS 37 karşılıklar, şarta bağlı yükümlülük ve varlıklar
 • IAS 8 net dönem K/Z, temel hata ve değişiklikler
 • IAS 17 finansal kiralama işlemleri
 • IAS 24 grup içi ilişkiler ve ilgili kuruluşlar
 • IAS 11 inşaat sözleşmeleri
 • IAS 40 yatırım amaçlı gayrımenkuller
 • IAS 12 gelir vergileri

12)UMS Uygulamaları ve Kredi Süreci Kapsamında Mali Analiz

13)UMS ile ilgili mali tablo değişikliklerinin mali analiz açısından değerlendirilmesi

14)Grup ilişkileri, iştirakler ve konsolidasyon uygulamalarının mali analiz açısından değerlendirilmesi

15)Döviz kuru ile ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi

16)Yüksek enflasyon altında finansal raporlamanın etkilerinin değerlendirilmesi

17)UMS uygulaması sonrası mali rasyo ve oran standartlarının değerlendirilmesi

Temel İhracat Eğitimi

Eğitmen: Nuray Onat

Eğitimin İçeriği :

İhracat yapan veya yapmaya hazırlanan şirketlerde işveren ve yönetici konumundaki giri¬şimcile¬rin ihracat bilincini geliştirmek, dış ticaret mevzuatı, kullanılan belgeler ve ödeme şekilleri konularında bilgilendirmek,  hedef pazar belirlenmesi, ihracatta izlenecek prosedür ve operasyonlar ile finansman temini açısından yapılması gerekenleri öğretmek.
Eğitim İçeriği:
İhracat
• İhracatın Tarifi
• İhracatın Yararları ve Riskleri
• Yapılan Hatalar
• Nasıl İhracatçı Olunur
• İhracat Yapmaya Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler
• İhracat İşlemleri
İhracat Prosedürleri
Finansman ve Ödeme
• Peşin Ödeme
• Mal Mukabili Ödeme
• Vesaik Mukabili Ödeme
• Akreditifli Ödeme
• Kabul Kredili Ödeme
Sözleşme
• İhracat Sözleşmesi
• Sözleşmenin Başlıca Unsurları
• Ticari Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları
• Uluslararası Uyuşmazlıklar İçin Belirlenen Kurallar
• INCOTERMS – Sevk ve Teslim Şekilleri
İhracata Hazırlık
• İhracatta İş Planlaması  ve Temel Unsurları
• İhracat İşlemleri İçin Düzenlenen Belli Başlı Belgeler
• İşlemler Sırasında Başvurulacak Kurumlar
Nakliye
• Paketleme ve Etiketleme
• Nakliye Alternatifleri  ve Nakliye İçin Düzenlenen Belgeler
İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Dahilde İşleme Rejimi
• DİİB kapsamında Yapılacak Gümrük Muafiyetli İthalat ve İhracat

Dış Ticaret Sertifika Programı

Süre : 10 gün

 

Eğitim İçeriği:

 

1.gün – 22 Şubat 2013 – Bülent Özsoy

Uluslararası Pazarlamada Rekabetçi Avantaj Dinamikleri,

Uluslararası Pazar Analizleri ve Potansiyel Belirleme,

Pazarlama Nedir?

• Pazarlamanın Adımları:

 • Araştırma
 • Müşteri
 • Rakipler
 • Politik, ekonomik, sosyal ve teknik ortam
 • Hangi Ülkeler
 • Hangi Müşteriler
 • Hangi Satış Kanalları
 • Fuarlardan Etkinlik ve Verimlilik Elde Etme
 • Ayrıştırma ve Temas Aşaması
 • Hedef Bölge ve Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • İhtiyacın Karlı Bir şekilde Karşılanması için Neler Yapmalı – Eylem Planı-
 • Her Müşteri Her Alan için Hedeflerin Belirlenmesi

2. gün – 23 Şubat 2013 –  Ali Köseoğlu

 • Stratejik Pazarlama ve Planlama Süreci:
 • Hedefler
 • Ürün hayat eğrisi pazarlama stratejileri
 • Pazarlama potansiyeli ve pazar öncelikleri
 • Mevcut pozisyon ve fırsatların analizi
 • Pazarlama Analiz Araçları:
 • SWOT
 • Stratejiden Hedef Belirlemeye

3. gün – 01 Mart 2013 – Bülent Özsoy

 

 • Elektronik Ortamın Etkin Kullanımı
 • E-ticaret
 • Arama Motorları
 • Web siteleri
 • CRM Programlarının kullanımı
 • Acenta
 • Toptan İthalatçı
 • Stratejik ve Yerel Ortaklıklar
 • Kendi Şirket ve Dağıtım Kanallarının Kurulması
 • Ürün, Bölge ve Sektöre Uygun Satış Kanallarının Seçimi
 • Distributör
 • Satış Kanallarının Yönetimi
 • Ziyaret Planlarının Yapılması
 • Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Müşteri İhtiyaçlarına Göre Kendi Bünyemizde Neler Yapmalıyız
 • İhracata Yönelik Devlet Yardımlarından Faydalanabileceğiniz Pazarlama   Destekleri

 

4. gün – 02 Mart 2013 Bülent Özsoy

 

 • Tedarikçi Seçimi ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Tedarikçi Zincirinde Lojistik Yönetimi

5. gün – 15 Mart 2013 – Bülent Özsoy

Seçilmiş Sektörler ve Bölgesel Pazarlar

6.gün – 22 Mart 2013 – Nuray Onat

 

 • Genel Kavramlar
 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri
 • Uluslararası Ticarette Kulanılan Belgeler
 • Incoterms Teslim Şekilleri
 • Uluslararası Ticarette Risk ve Risk Yönetim Metodları

 

7.gün – 23 Mart 2013 – Nuray Onat

 • Workshop : Akreditifli Ödeme
 • Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama
 • 600  Sayılı ICC Yayını (UCP)
 • MT 700 Swift  Formatı
 • Kambiyo Mevzuatı

8.gün – 24Mart 2013 – Nuray Onat

 

 • İhracat Mevzuatı  /  İhracatta  İş  Akışı
 • İthalat Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Hariçte İşleme Rejimi

 

9.gün – 29 Mart 2013 – Nuray Onat

 

 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Yurt İçinden ve Yurt Dışından Sağlanan İthalat Kredileri
 • Workshop : İthalat Kredileri

 

10.gün – 30 Mart 2013 – Nuray Onat

 

 • Yurt İçinden ve Yurt Dışından Sağlanan İhracat  Kredileri
 • Workshop: İhracat Kredileri
 • Türk Eximbank Kredileri

Marka ve Ürün Yönetimi

Eğitmen: Ali Köseoğlu

Eğitim İçeriği:

 

Değişen Dünyada  Pazarlamanın Rolü
• Yeni dünyada pazarlama ve ürün/marka yönetiminin yeni görevleri.
• ‘Yeni Patron: Müşteri’
• “0” kara yönelim, zorlaşan müşteri ihtiyaçları ve tatmini
• Müşteri odaklılık nedir?
• Dünyada pazarlama konusundaki gelişmeler
• Pazarlama karması (4P – 7P)
• Pazarlama İçin Temel Planlama  ve Ürün Becerileri
• Ürün/Marka yöneticilerinin rolü nedir?
• Satış Departmanı ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
• Ajanslar ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
• Araştırma şirketleri ile koordinasyon ve ilişki yönetimi
• Birey olarak ürün yöneticisinin yetkinlikleri neler olmalı?
• Müşteriye değer katma – ürünlerimizle müşteriye katılan değeri netleştirmek ve geliştirmek
• Grup Çalışması: Değer Eğrisi
• Mevcut ürün ve rakip analizi :SWOT
• Ürün portföyünün değerlendirilmesi ve stratejik ürün planlaması

Marka Olmak

• Marka nedir? Markanın unsurları. Ürünler ve markalar.

• Marka yönetimi. Marka stratejisi. Marka konumlandırma

Müşteri İçgörüsünün Anlama veTemelleri

• Müşteriler ne ister?

• Müşteriler gerçekten ne ister?

• Müşteri ne istediklerini sorduğumuzda niye gerçekleri söylemezler?

• Müşteriye bakmakla müşteriyi görmenin farkı nedir?

Müşteri İçgörüsü Öğrenme Teknikleri

• Quizing (5N1K)

• Gözlemleme (Antropolog gibi düşünmek)

• Mülakat ve odak grupları

• Tekniklerin sınıf içi uygulamalarla derinlemesine kavranması

İletişim / Ürün – Tüketici

İletişim Karmasının Planlanması

• A-T-L ( Above The Line Activities )

• B-T-L ( Below The Line Activities )

• Event Marketing

• Reklam

• Promosyonlar / Tüketici ve Trade Promosyonlar

• Trade Marketing

Ürün Hayat Eğrisi

• Hayatı Uzatan Aksiyonlar

• Line Extention

• Nisch Destekleyiciler

• İlave Değerler

Ürün Bütçesi Hazırlık ve Yönetim

Pazarlama planının oluşturulması

Uygulamalı Akreditif

Eğitmen:

Amacı:

Firmalarında dış ticaretle ilgili görev yapanlara dış ticaretin temel ödeme aracı olan akreditifi her yönüyle inceleyerek ve örnekler üzerinde uygulamalar yaparak tam yetkinlik kazandırılması

Konular itibariyle alt başlıklar :

Uluslararası ticari terimler

Uluslararası ticarette ödeme şekilleri

Uluslararası ticari işlemlerde kullanılan belgeler

–      UCP 600

–      Genel Olarak Akreditif

–      Akreditifin Tarafları

–      Akreditif Çeşitleri

–      Akreditifte kullanılan Uluslararası Kısaltmalar

–      Akreditifte Tarafların Yetki ve Sorumlulukları

–      Akreditif Açtırma Aşamasında Önem Arzeden Konular

–      Akreditif Metninin Analizi ve Okuma Yöntemleri

–      Akreditif İşlemleri, Tarafların Sorumlulukları

–      Akreditifte Rezerv Konulması

–      Dış Ticarette Kullanılan Ticari, Mali ve Sevk Belgelerinin Hazırlanması

–      Risklerinin Yönetilmesi ve Teyitli Akreditifler

–      Banka Ret Nedenleri  ve Tarafların Yapabilecekleri

–      SWIFT Sisteminde Akreditif Formatları

–      Teminat Mektupları ve Akreditifle

–      Standby ve Banka Garantileri/Kontrgarantiler ile Akreditifin Karşılaştırılması

–      ICC Kuralları (UCP, URC, ISP, URDG, INCOTERMS vb.)

–      UCP 600 Maddelerinin Açıklanması

–      Gerçek Akreditif Metinleri Üzerinden Vesaik Hazırlanması

–      Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları

Hedef kitle (meslek grubu, düzey, vs.):

Şirketlerde dış ticaretle ilgili görevlerde bulunan yöneticiler, muhasebe, finans departmanları çalışanları

Müzakere Teknikleri

 

Eğitimin İçeriği :

 

 • Katılımcılarda ‘’müzakere’’ konusuna sistematik yaklaşım sağlamak
 • Müzakere Teknikleri hakkında bilgilendirmek
 • Tüm müzakere sürecini incelemek

 

1.gün:

 

 • Müzakere nedir?
 • Müzakereye başlamak için
 • Müzakerenin kullanım alanları
 • Müzakere türleri
 • 4 anahtar kavram paylaşımı
  • Anlaşma olamıyorsa en iyi alternatif
  • Müzakereye ne zaman nokta koyacağım
  • Olası anlaşma potansiyelinin olduğu alan
  • Değiş Tokuşlarla değer yaratılması
 • Sahipleri için düşük ama karşı taraf için olağanüstü değeri olan mal ya da hizmetlerin değiş tokuşu
 • Müzakerede 4 farklı tarz yaklaşım
 • Uzlaşmacı
 • Rekabetçi
 • İşbirlikçi
 • Kaçınmacı
 • Uyum sağlayan

2.gün:

 

 • Rekabet mi? İşbirliği mi?
 • Uzman müzakereci  için kurallar
 • “Hayır” nasıl “Evet”e çevrilir uygulamalı öğrenme
 • Müzakerenin 4 aşaması
  • Hazırlık
  • Görüşme
  • Teklif
  • Pazarlık-Anlaşma
 • Değişkenler ve Değerler – Burada amaç müzakerede değer katabilmek ve bütünleşrici uzun soluklu bir iş ortamı yaratabilmek
 • Seçenekler ve tavizler sunmayı planlamak
 • Taktiksel Yaklaşım- Karşı tarafa yüsek değer teşkil eden bir unsurun bizim için az maliyette olması

Müzakere sürecinde farklı davranış biçimlerine karşı yaklaşım

İnovasyon ve Yaratıcılık

Tarih : 

Eğitmen : İrem Rona İnan

Yer : Taksim Titanic Hotel

Eğitim İçeriği:

İnovasyon

 • İnovasyon Çeşitleri
 • Yaratıcılığı Harekete Geçirenler
 • Kurumsal Kültür – Durum Tespiti
 • Süreçler
 • İnovasyon ve Yaratıcılık Fırsatları için

Yaratıcı Düşünebilme

 • Etkenleri
 • Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar- Avantaj mı? Dezavantaj mı?
 • Yaratıcılık için ;

– Farklı Olabilmek

– Yargılamayı Geciktirebilmek

– Esnek Düşünebilmek

– Çabuk Düşünebilmek – Hızlı Düşün, çok üret

Birkaç iyi fikir için birçok kötü fikir

– Konuya Odaklanabilmek

 • Yaratıcılıkta Dört Aşama

Yaratıcılığınızı geliştirecek Yöntemler ve 9 Teknik

 • Yaratıcılık Fikirlerini Geliştirmek için
 • Fikirlerin Değerlendirilmesi
 • Sonuçların Ölçümlenmesi
 • Liderlerin Yapması Gerekenler

Grup Çalışmaları

Öğrendikleri tekniklerle oluşturacakları yaratıcı bir fikrin sunumu ve yorumlar

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto