TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ; GÖSTERGELER VE GELİŞMELER

Süre: 2 gün 

Amaç: Bu seminerin amacı Türkiye ve Dünya ekonomisinin olası gelecek konjonktürünü daha iyi tahmin edebilmektir. Bu çerçevede en güncel veriler kullanılarak Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon, faizler, pariteler, altın ve emtia fiyatları gibi temel makroekonomik ve finansal büyüklükler tartışılmaktadır. 

İçerik:

Türkiye Ekonomisi –Resmi Makroekonomik Hedefler (Yıllık Program ve Orta Vadeli Ekonomik Program)

Makroekonomik Göstergelere İlişkin Piyasa Beklentileri

Uluslararası Kuruluşların Dünya Ekonomisine İlişkin Makroekonomik Tahminleri 

Dünya Ekonomisi – Son Göstergelerin Analizi

 • Büyüme
 • Enflasyon
 • Emtia Fiyatları
 • Piyasa Göstergeleri 

Türkiye Ekonomisi – Son Göstergelerin Analizi

 

 • Büyüme
 • Sanayi Üretimi
 • Tüketici Güven Endeksleri
 • Beklenti Anketleri
 • Enflasyon ve Faizler
 • İşsizlik
 • Kamu Dengesi
 • Ödemeler Dengesi
 • Reel Döviz Kuru Endeksi ve Tahmini

 

Gündem;  (Örnek)

 • Emtia Fiyatları
 • Fed ve Piayasalar
 • TCMB para politikasında değişim..
 • Siyasi ve Jeopolitik Gelişmeler

PARA, DÖVİZ VE SERMAYE PİYASALARI

PARA, DÖVİZ  VE SERMAYE PİYASALARI

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Genel Bakış

–         Dünya Ekonomisi ve Piyasalar

–         Türkiye Ekonomisi ve Piyasalaşma Süreci

 • Döviz Piyasaları

–        İşlem Türleri ve Fiyatlama

 • Dış Piyasa
 • İç Piyasa
  • Döviz Kuru (Nominal Anchor)
  • Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler
  • Döviz Sepeti
  • Spot vev Forward Fiyatlaması
  • (Spot Rates / Direct –Indirect Quotations/Reciprocals/Cross
  • (Swap Points /Forward Rates  Calculations)
  • Diğer Döviz İşlemleri
 • Faiz Piyasaları

–        İç Piyasa

–        Dış Piyasa

 • § Faizi Etkileyen Değişkenler (llikidite, yasal maliyetler, para politikası)
  • Basit Faiz – Bileşik Faiz
  • Verim Eğrisi
  • Spread ve Yasal Maliyetler
  • Spot ve Vadeli Maliyetler
 • Sermaye Piyasaları

–        Birincil ve İkincil Piyasalar

 • Organize ve Tezgahüstü (OTC) Piyasalar
 • Türkiye Sermaye Piyasası’nın tarihçesi ve SPK
 • Kamu Menkul Kıymetleri
 • Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Repo, GOS
 • İhraç Yöntemleri
 • Kamu Menkul Kıymetlerinin İşlem Gördüğü Pazarlar
 • Açık Piyasa İşlemleri
 • § Alacaklık Sağlayan Özel Sektör Menkul Kıymetleri
  • Tahviller, Finansman Bonoları; VDMK, Banka Bonosu
  • § Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde Fiyatlama
   • Hazine Bonosu, Repo Hesaplamaları
   • Bileşik Faiz Uygulamaları
   • Tahvil Değerlemesi
   • § Ortaklık Sağlayan Menkul Kıymetler
    • Hisse Senetlerinin Tanımı
    • Hisse Senetlerinin Halka Arzı
    • Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri
    • İMKB Hisse Senedi Piyasası İşlemleri
    • İMKB Endeksleri
    • § Diğer Menkul Kıymetler (HDT, KIT, KZOB, OYHS)
    • Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları
    • Menkul Kıymetlere Yatırım : Risk ve Portföy
 • Türev Ürünler : Futures, Options, Swap, FRA

–        Tanımlar

–        İşlem Gördükleri Pazarlar

–        Kontratlar ve Özellikleri

–        Fiyat Sistemi

–        İşleyiş Mekanizmaları

–        Katılımcılar

–        Türev Ürünlerin Kullanım Araçları

 • Temel Analiz ve Karar Alma

–        Beklenti Oluşturma

 • Merkez Bankası Bilançosu ve Para Politikası
 • Makro Göstergeler
 • Nakit Akışı
 • Kamu Borçlanması
 • Kur ve Faiz Tahmin Teorileri

–        Kısa ve Orta Vadeli Karar Alma

–        Türkiye İçin Faiz ve Döviz Tahmin Modelleri

 • Fon Yönetimi Bölümünün Organizasyonu ve İşlevleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

TEMEL MAKRO EKONOMİ VE GÜNCEL EKEONOMİK GELİŞMELER

Süre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

 1. Bölüm Temel Makro Ekonomi
 • Makro Ekonomik Göstergeler
 • Makro Denge, Genel Denge, Fiyat İstikrarı
 • Kamu Dengesi ve Maliyet Politikası
 • Dış Ödemeler Dengesi
 • Parasal Büyüklükler
 • Para Politikası
 • Genel Değerlendirme
 1. Bölüm Güncel Ekonomik Gelişmeler
 • Küreselleşmenin Getirdikleri ve Götürdükleri
 • Sürdürülebilir Olmayan Eğilimler
 • Geleneksel Olmayan Ekonomi Politikaları
 • Faaliyet Dışı Gelirler
 • Ekonomiye Yapılan Müdahale Çeşitleri
 • Beklenti Yönetimi
 • Gelişmiş Ekonomiler ve Gelişmekte Olanların Ayrışması
 • Finansal Kesim – Reel Kesimin Ayrışması
 • Uzlaşıya Dayalı Küresel Çözüm Gereksinimi
 • Yapısal Sorunlar
 • Genel Değerlendirme
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto