DIŞ PAZARDA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ

Süre: 2 gün

Eğitmen: Zeynep İyiler

Eğitim İçeriği: 

 • İhracatta Uluslararası Pazarlamanın Temelleri
 • İhracat Yönetiminin Temelleri
 • Organizasyon
 • Doğru pazarda olmanın yararları
 • ITC Pazar Analiz Araçları (Trademap, Market Access Map vd.)
 • AB Pazar Verisi Kaynakları
 • Dünya Bankası
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İhracatta Hedef Pazar Seçme Gerekliliği
 • Pazarı izleme amaçlı “Dış Ticaret Bilgi Sistemi” kurmanın aşamaları
 • Hedef Pazar Seçme Metodolojisi
 • Değerlendirme Kriterleri
 • Hedef Pazar Seçme Metodolojisi
 • Kriterlerin Pazar, Ürün ve Ölçek bazında Küresel Düzeyde Yeniden Ayarlanması
 • Pazar Seçme Sürecinde Kullanılacak Veri Kaynakları
 • Pazar Seçme Sürecinde Kullanılacak Veri Kaynakları

Diğerleri

 • Potansiyel Müşteri Bilgisi Araştırma Yöntemleri
 • Pazar ve Müşteri Bilgisi Bulmada Kullanılabilecek Devlet Destekleri
 • Örnek Sektörel Analizler ve Başarı Hikayeleri

B2B Görüşmeleri ve Fuar Davranışları

HAZIRLIK AŞAMASI

Müşteriler, pazarlar ve fuarlar hakkında bilgi toplamak

Amaçları belirlemek ve bunlara uygun etkinlikleri tercih etmek

Bütçe ve satış hedeflerini tespit etmek

Teşvikleri araştırmak

Tanıtım materyalleri hazırlamak

Ulaşım ve operasyonel faaliyetleri düzenlemek

Katılımınızı duyurmak ve iş çevrenize davet göndermek

FUAR SÜRECİ VE GÖRÜŞMELER

Profesyonel (sakin, ilgili ve uzman) tavra sahip olmak

Kültürel farklılıklara duyarlı olmak

Karşıdan mümkün olduğunca çok bilgi almak

Karar vericileri tespit etmek

Müşterinin ne beklediğini kavramak

Gelen talepleri ne kadar karşılayabileceğinizi bilmek

Sunabileceğiniz çözümleri ve neden avantajlı olduğunuzu aktarabilmek

Yenilikleri öne çıkarmak

Sıcak satış yapmak

Teslim ve ödeme şartlarını müzakere etmek

Sürekli olabilecek ilişkilere odaklanmak

Şikâyetleri karşılamak

İndirim taleplerine cevap vermek

Çevrede dolaşmak ve gelişmeleri gözlemek

FUAR VE GÖRÜŞME SONRASI

Sonuçları gözden geçirmek

Karşı tarafın irtibat kişisi olmak

İşinizi nazik biçimde takip etmek

Kendinizi hatırlatmak

SINIF İÇİ UYGULAMALAR

Dış Ticaretin Finansmanı

Katılımcı sayısı : 14 – 18 kişi

Eğitmen: Gökhan Aksay

Eğitim İçeriği:

– Uluslararası Ticari Terimler

– Uluslararası Ödeme Şekilleri

Peşin ödeme

Mal mukabili ödeme

Vesaik mukabili ödeme

Akreditifli Ödeme

– Uluslararası ticari işlemlerde kullanılan belgeler

– Vaka Çalışmaları

– Akreditifli işlemlerde bankalar arası rambursman düzenlemesi

– İthalat mevzuatına ilişkin düzenlemeler

– İthalat bedelinin ödenmesi

– İthalat hesabının kapatılması

– Vaka Çalışmaları

– İhracat mevzuatına ilişkin genel bilgiler

– TCMB bankalar uygulaması

– Forfaiting

– Vaka Çalışmaları

– İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla

Türkiye’de Yerleşik Kişilere Kullandırılan Krediler

– Türk Eximbank kaynaklı krediler

– Vaka Çalışmaları

Dış Ticaret Ürünleri

Süre : Katılımcıların içerik talebine göre 1veya 2 gün (09:30 – 17:30)

Katılımcı sayısı : 14 – 16 kişi

Eğitmen : Nuray Onat

Eğitimin Hedefi          : Katılımcılara dış ticaretle ilgili uluslararası mevzuat, uluslararası teslim şekilleri, uluslararası ticarette aranan başlıca belgeler ve uluslararası ödeme şekilleri konularının aktarılmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

 • Giriş
 • Dış Ticaret

–       Tanımı

–       Bankaların Rolü

 • Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) Yayımları

–       Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar (500 Sayılı Broşür)

–       Tahsiller İçin Yeknesak Kurallar (522 Sayılı Broşür)

–       Incoterms (Ticari Terimlerle İlgili ICC ‘ nin Resmi Kuralları İçin Açıklamalar ) ( 560 Sayılı Broşür)

 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Sevk ve Teslim (Satış) Şekilleri (Incoterms)

1-    EXW İşyerinde Teslim

2-    FCA Taşıyıcıya Masrafsız

3-    FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız

4-    FOB Gemide Masrafsız

5-    CFR Mal Bedeli ve Navlun

6-    CIF Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun

7-    CPT Taşıma Ödenmiş Olarak

8-    CIP Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak

9-    DAF Sınırda Teslim

10- DES Gemide Teslim

11- DEQ Rıhtımda Teslim

12- DDU Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim

13- DDP Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim

 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Vesaik (Belgeler)

1 – Ticari Belgeler

a)    Fatura

b)    Çeki Listesi

c)    Koli Müfredat Listesi

d)    Kalite Raporu

2- Resmi Belgeler

a)    EUR1 ve T2L Formları

b)    A.TR Dolaşım Belgesi

c)    Menşe Şehadetnamesi

d)    Kara Liste Sertifikası

e)    Sağlık veya Veteriner Sertifikaları

3- Sigorta Belgeleri

4- Taşıma Belgeleri

a)    Paket Posta Makbuzu

b)    Nakliyeci Makbuzu

c)    Karayolu Taşıma Belgesi

d)    Hamule Senedi

e)    Havayolu (Uçak) Konişmentosu

f)     Deniz Konişmentosu

g)    Çok Şekilli (Multimodal) Taşımaya İlişkin Taşıma Belgeleri

h)    Navlun Komisyoncuları Tarafından Düzenlenen Taşıma Belgeleri

5- Finans Belgeleri

a)    Poliçeler

b)    Senet

 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri

1-    Mal Mukabili Ödeme

2-    Peşin Ödeme

3-    Akreditifli Ödeme (Vesikalı Krediler)

– Akreditifte Taraflar ve Tarafların Yükümlülüğü

– Akreditif Prosedürü

– Akreditif Vesaikinin İbrazı

– Akreditif Vesaikinin İncelenmesi

– Akreditif Vesaikinin Muhabire Gönderilmesi

– Akreditif Bedelinin Ödenmesi

– Akreditiflerde Başlıca Rezerv Nedenleri

– Akreditif Çeşitleri

–Dönülebilir (Kabilirücu) Akreditif

–Dönülemez (Gayrikabilirücu) Akreditif

–Teyitli Akreditif

–Teyitsiz Akreditif

–Vadeli Akreditif

–Karşılıklı Akreditif

–Devredilebilir (Kabilidevir) Akreditif

–Red Clause Akreditif

–Green Clause Akreditif

–Stand-By Akreditif

–Rotatif – Devreden Akreditif

4-    Vesaik Mukabili Ödeme

5-    Kabul Kredili Ödeme

 • Uygulamaya İlişkin Örnek Olaylar (Vaka Tartışmaları)
 • Ülkemiz İthalat Mevzuatı
 • Ülkemiz İhracat Mevzuatı

İthalat – İhracat

Süre : Katılımcıların içerik talebine göre 2 veya 4 gün (09:30 – 17:30)

Katılımcı sayısı : 14 – 16 kişi

Eğitmen : Nuray Onat

Eğitimin Hedefi : Katılımcılara ithalata, ihracata ilişkin ülkemiz uygulama esaslarının aktarılmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

 • Giriş
 • Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) Yayımları

–       Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar (500 Sayılı Broşür)

–       Tahsiller İçin Yeknesak Kurallar (522 Sayılı Broşür)

–       Incoterms (Ticari Terimlerle İlgili ICC ‘ nin Resmi Kuralları İçin Açıklamalar ) ( 560 Sayılı Broşür)

 • Ülkemiz İthalat Mevzuatı

–       İthalata İlişkin Genel Esaslar

–       Ödeme Şekilleri

-Peşin Ödeme

-Mal Mukabili Ödeme

-Vesaik Mukabili Ödeme

-Akreditifli Ödeme

-Kabul Kredili Ödeme

–       İthalat Bedellerinin Ödenmesi

-İthalat Bedellerinin Mal ve Hizmet İhraç Bedelleri İle Mahsuben Ödenmesi

-Özel Takas

-Bağlı Muamele

-İthalat Bedellerinin Döviz Kredilerinden Karşılanması

–       İthalat Bedellerinin Kapatılması

–       Hesap Kapatmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

–       İthalat Hesaplarının Terkini

–       Mücbir Sebep Halleri ve Tevsik Şekilleri

– DİİB kapsamında Yapılacak Gümrük Muafiyetli İthalat

–       Dahilde İşleme Rejimi

– Ülkemiz İhracat Mevzuatı

–       İhracat Bedellerinin Tahsil Şekilleri

-Peşin Ödeme

-Mal Mukabili Ödeme

-Vesaik Mukabili Ödeme

-Akreditifli Ödeme

-Kabul Kredili Ödeme

–       Özellik Arzetmeyen İhracat

–       Kayda Bağlı İhracat

–       Özelliği Olan İhracat

-Kredili İhracat

-Konsinye İhracat

-İthal Edilmiş Malların İhracı

-Diğer

— Transit Ticaret

— Bedelsiz İhracat

— Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat

— Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak

İhracat

— Takas Kapsamında Yapılacak İhracat

— Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat

–       Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılma

–       İhracat Bedellerinin Tahsili

-İhracat Bedellerinin Tahsil Usulleri

-İhracat Bedellerinin Tahsili ve Serbest Kullanıma Bırakılan Dövizler

-İhracat Bedellerinden İhracatla İlgili Giderlerin Mahsubu

–       İhracat Hesabının Kapatılması

–       Terkin

Prefinansman Kredileri

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto