ZOR KİŞİLİKLER VE ZOR DURUMLARLA BAŞA ÇIKMASüre:       2 gün

Amacı:   Zor kişilerle ve onların yarattığı zor durumlarla başa çıkabilmek için benimsememiz gereken tutumları ve gerekli teknikleri içermektedir. Konu bütün yönleriyle ele alınmakta, seminer içerisinde kendi yaşadıkları gerçek  durumları tartışan katılımcılara kişisel eylem planları verilmektedir.

Katılımcılar bu seminerin sonunda aşağıdaki konulara yönelik bilgi, beceri ve yetkinlik kazanacaklardır.

 • Hayatınızdaki zor kişileri anlamak
  • İyi niyetle yapıldığı halde durumu daha kötüleştiren hatalar
  • Takım, takım oyuncusu olmayan kişiyle nasıl başa çıkabilir?
  • Alaycılığa karşı en iyi yanıt nedir?
  • Kendini bir üst pozisyonda gören kişiyle nasıl başa çıkılır?
  • Bir sorunu çözmek için üçüncü bir taraf ne zaman ve nasıl dahil edilmeli?
 • Tam olarak ne yapılması ve ne söylenmesi gerektiğini bilmek
  • Bir kişi –hatta patron- bağırmaya başlarsa ne yapmalı?
  • Birisi sizin fikrinizi sahiplenip övgü alırsa ne yapmalı?
  • Zor bir ilişkinin kurtarılmaya değip değmeyeceğini nasıl belirlemeli, değmeyecekse ne yapmalı?
  • Bir kişiyi kin tutmaktan vazgeçirmenin en iyi yolu
  • Başkalarına, size söylediğinin tam tersini söyleyen kişiyle ne yapmalı?
  • Zor kişinin bir üst amirine ne zaman ve nasıl gitmeli?
  • Herşeyi kişisel algılayan hassas kişilerle nasıl ilgilenmeli?
 • Zor kişilerin hedefi olmamak
  • Birisi sizi insafsızca eleştirirse ne yapmalı?
  • Mazeret bulan ve  suçlayıcılar ile nasıl baş edilebilir?
  • Birinin tehditi ile karşılaşıldığında ne yapılabilir?
  • Damarınıza basılması nasıl önlenebilir?
  • Çalışmayan ancak “Patronun Gözdesi” olanlar ile nasıl baş edilmeli?
 • İnsanların içindeki iyiyi ortaya çıkarmak
  • Rekabetçi iş arkadaşları ile nasıl çalışıılır?
  • Bireysel çalışmayı tercih edenler ile nasıl başedilmeli?
  • Sözünü tutmayacağından süphelendiğiniz durumda ne yapmalı?
  • Agresif insanlara çatışmaya girmeleri yerine başka seçenekler sunmak
  • Zor insanlarla başa çıkmak için kullanılacak beden dili
  • Yöneticiler için: itaat etmeyen, tembel ve işlerini sevmeyen kişiler ile nasıl başa çıkılabilir?

Eğitimin İçeriği:

 • Zor kişi kimdir?
 • Zor kişi ile mücadele konusunda strateji nasıl geliştirilir?
 • Kişiyi zor hale getiren faktörlerin analizi
 • Zor kişiyi daha iyi tanımak için davranışsal analiz
 • Davranışsal analiz sonucunda zor kişiyle başa çıkma yöntemleri
 • Eylem planlarının oluşturulması
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto