Zeynep İyiler 

UZMANLIK KONULARI:

 • Temel İhracat
 • Uluslararası Pazarlama
 • Dış Pazarda Müşteri Bulma Teknikleri
 • E-Ticaret Uygulamaları
 • İhracat ve İthalat Yönetimi
 • Dış Ticaret ve Sigorta
 • Dış Ticaret mevzuatı
 • Stratejik Yönetim
 • Stratejik İş Planlaması

EĞİTİMİ:

– Okan Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Doktora Programı (2013- Devam)

– A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yüksek Lisans,1996

– A.Ü. SBF Uluslararası İlişkiler, Lisans, 1991

İŞ DENEYİMİ:

– Okan Üniversitesi 10.01.2014 – Devam ediyor – Öğretim Görevlisi

– Deniz Dış Ticaret Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri – 14.04.2016 – Devam ediyor – Firma Sahibi

– Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü – 04.06.2011 – 18.11.2013 – İhracatı Geliştirme Uzmanı, Şube Md., KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Proje Koordinasyon Birimi Uzmanı

– Mülga İhracatı Gelitirme Etüd Merkezi – 01.01.1996 – 03.06.2011 –

 • Uzman Yrd. (1996-1999)
 • Uzman (Marmara Bölge Müdürlüğü, 2000-2009)
 • Marmara Bölge Müdür Yardımcısı (2008-2011)

 MESLEKİ EĞİTİM VE SERTİFİKALAR: 

 • 19-23 Ağustos 2013: Sertifikalı Küme Yöneticileri Eğitim Programı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Ekonomi Bakanlığı, Ankara-Türkiye
 • “Cluster Benchmarking Expert Certificate”: Avrupa Küme Analizleri Merkezi (ESCA), Berlin-Almanya
 • 2008-2009: Hollanda’nın EVD (Agency for International Business and Cooperation) kurumu ile İGEME’nin 2008 yılında düzenlediği “Exportrain: Strengthening the capacity of the Turkish Export Promotion Centre IGEME on training in international trade and doing business with The Netherlands in particular” Projesinde “Train the Trainer” eğitimini başarıyla tamamlama. Deavmında KOBİ’lere çok sayıda şehirde “İhracata Hazırlık Çalıştayı” eğitimi verilmiştir.
 • 9-13 Kasım 2009: Proje Yönetim Döngüsü Eğitimi, DeLeeuw International, İstanbul-Türkiye
 • 7-8 Ekim 2009: Webit- E-marketing and Digital Business Expo and Conference: İki gün süren Güney Doğu Avrupa e-ticaret çevrelerinin ve dünyanın en büyük hizmet sağlayıcı teknoloji kuruluşlarının uzmanlarının sunuş yaptığı önemli bir seminerdir. Sertifika alınmıştır. Sofya-Bulgaristan
 • 5-9 Şubat 2007: Project Cycle and IPA: Project Development and Implementation Training Programme, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İstanbul-Türkiye
 • 30 Nisan-4 Mayıs 2007: Advanced Project Formulation, Project Fiche and Grand Proposal Writing Programme, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İstanbul-Türkiye
 • 11-12 Eylül 2007: Gartner CIO (Chief Information Officer) Summit Etkinliği: Büyük uluslararası kuruluşların ve çok uluslu şirketlerin Bilgi Teknolojileri Sorumluları’nın katıldığı üst düzey bir toplantıdır. Barselona-İspanya
 • 19-23 Haziran 2005: UNECE (UN Economic Council for Europe) 3rd Executive Forum on Trade Facilitation “Paperless Trade in International Supply Chains: Enhancing Efficiency and Security”- Cenevre-İsviçre
 • 03-31.05 2005: Proje Yönetimi Sertifika Programı ve program sonunda düzenlenen sınavı başarıyla tamamlamıştır. İstanbul Kurumsal Gelişim ve PMI (Project Management Institute)
 • Ağustos-Aralık 2003: BM-ITC Winning with the Web (WWW) projesinde Ulusal Danışman olarak çalışma (Opet, Papirüs Ambalaj, Erbakır, Gökçelik, Garipoğlu, 3e Lojistik, Ece Fermuar, Uysal Tekstil, Mesa Etiket, Yapı Kredi firmalarının elektronik iş ve ticaret uygulamaları yerinde incelenerek Türkçe ve İngilizce rapor haline getirilmiştir)
 • 2000-2001: BM-Uluslararası Ticaret Merkezi-ITC (International Trade Center) KOBİ’lere Küresel Rekabet Gücü Kazandırılması “Trade Tutor Team Building Programme”, Master Trainer Sertifikası ile başarıyla bitirme
 • 11 Kasım 1999: Euro-Mediterranean Network Project of the International Trade Promotion Bodies, The European Group for International Trade Promotion (GEPCI) and AWO-WIFI Österreich, Management of Interantional Marketing, Kahire-Mısır
 • 13-18 Kasım 1999: Euro-Mediterranean Network Project of the International Trade Promotion Bodies, The European Group for International Trade Promotion (GEPCI) and AWO-WIFI Österreich, Management of New Communication Systems, Kahire-Mısır
 • 21-22 Kasım 1999: Euro-Mediterranean Network Project of the International Trade Promotion Bodies, The European Group for International Trade Promotion (GEPCI) and AWO-WIFI Österreich, Management of Business Information, Kahire-Mısır
 • 22-24 Ekim 1999: 1st Conference on Electronic Commerce in South-Eastern Europe, Selanik-Yunanistan
 • 12-14 Ekim 1998: Development of Networks of Mediterranean Technology Nodes (MED-ITNs) European Commission, METU, Buraeu van Dijk, Ankara-Türkiye
 • 16-27 Kasım 1998: The MED-ITN Electronic Commerce Seminar of the European Commission, Grenoble Business School, Grenoble-Fransa 

YAYINLAR:

1-       E-Ticaret: İstanbul Sanayi Odası (2015)

2-       EKONOMİ BAKANLIĞI’NDAN ÇIKAN YAYINLARI

–        Kümeler İçin AR-GE ve İnovasyon Yönetimi Kılavuzu, ortak yazar (Temmuz 2013)

–        Kümeler İçin Uluslararasılaştırma Stratejileri ve Pazarlama Kılavuzu, ortak yazar (Temmuz 2013)

3-       MÜLGA İGEME’DEN ÇIKAN YAYINLARI:

–        Ulkemasalari.gov.tr’de “İhracata Giriş” bölümünde sunulan İhracat Öyküleri- 16 sektörel öykü,  (2009) (Sözkonusu öyküler çeşitli üniversitelerde derslerde okutulmakta, Abant İzzet Baysal Ün.’de 2011’de çıkan İhracat Yönetimi kitabına izinsiz olarak tamamen alınmıştır.)

–        Yurt Dışına E-Ticaret (B2C E-İhracat), İGEME, ortak yayın, Kasım 2009

–        Pazarla İletişim  – İGEME Yayını 2009 (3.baskı)

–        Elektronik Ticaret ve Pazarlama – İGEME Yayını 2009 (2. baskı)

–        Mısır Yerinde Pazar Araştırması, İGEME Yayını, 2005

–        İş Yönetim Sistemi, İGEME, ortak yayın, 2006

–        Ankara Ticaret Noktası Tanıtım Broşürü (1999)

–        Ticaret ve Ticaret Noktaları, İGEME Yayını, Uzmanlık Tezi, 1999

YAPTIĞI BİLİMSEL SUNUMLAR

Kobi’ler ve Verimlilik Kongresi, 25-26 Kasım 2008, “Küresel Network’e Girmenin Yolları” oturumu, “E-Ticaret ve KOBİ’lere Faydaları” 26 Kasım 2008 İstanbul

Türkiye Bilişim Derneği, 2. İstanbul Bilişim Kongresi, E-Ticaret ve Camialar oturumu, “E-Dış Ticaret” başlıklı sunuş  3 Haziran 2008        İstanbul

Kobi’ler ve Verimlilik Kongresi, İhracatta Devlet Yardımları sunuşu 17-18 Kasım 2009 İstanbul

Çeşitli Yayın Organlarında Çıkan Yazılar

TÜRKÇE

“Kağıtsız Ticaret: Ticaret Noktaları” İGEME’den Bakış, 1997

“Elektronik Ticaret”, Kamu Çalışanları Derneği Dergisi, 1998

İnternet’in Türkiye Ekonomisine Etkileri, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Bilgi Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu’na sunulan çalışma, Ocak 2000

“Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Etkileri”, Görünüm (TÜSİAD Dergisi), Sayı 42, Mart-Nisan 2000

“Avrupa Birliği’nin Bilim ve Teknoloji Politikaları ve Çerçeve Programlar”, İGEME’den Bakış, Mart 2000

“Ticaret Noktaları ve Elektronik Ticaret”, Elektronik Ticaret, Editör Veysel Bozkurt, Alfa Yayınevi, Mayıs 2000, sy. 159-182

“Ekonomik, Teknik, Sosyal ve Yasal Boyutlarıyla Elektronik Ticaret”, Kitap tanıtımı, İktisat Dergisi, Kasım 2000, No: 407

“Pazarlarla İletişim Araçları”, İGEME’den Bakış, Ağustos 2002

“Pazarlarla İletişim”, Deri’den, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği dergisi, Ağustos 2002

İş Yönetim Sistemi kapsamında İGEME yönetimine sunulan Pazarlarla İletişim Araçları başlıklı çalışma, Mayıs 2002

İş Yönetim Sistemi kapsamında İGEME yönetimine sunulan Stratejik iş Yönetim Planlaması başlıklı çalışma, Mayıs 2002

“Pazarlama, Yönetim ve Stratejiye Yeni Bir Yaklaşım”, İGEME’den Bakış, Ağustos 2003

“Firma Bakış açısından İGEME Aktiviteleri”, Harçlık, elektronik dergi, Ocak 2004

“Pazarlama ve Yönetim İçin İş Yönetim Sistemi”, Logisticoutsource sitesinin elektronik bülteni, Şubat 2004

KOBİ’lerin Pazarlamada Bilgi Teknolojisi Kullanımı (Pazarlama Amaçlı KOBİ Web Sitelerinin Etkinleştirilmesi), İGEME’den Bakış, Ocak-Nisan 2005, sayı 29

KOBİ’lerin Pazarlamada Bilgi Teknolojisi Kullanımı (Pazarlama Amaçlı KOBİ Web Sitelerinin Etkinleştirilmesi) makalesi Müsteşarlığımız koordinatörlüğünde yürütülen e-ticaret çalışmaları kapsamında http://www.e-ticaret.gov.tr sitesinde de yayımlanmaya başlamıştır.  Haziran 2005-2006

“Pazar Araştırmaları Nasıl Yapılmalı?”, İstanbul Kuyumcular Odası Bülteni, Aralık 2006

Pazar Araştırma Yöntemleri, İnfomag, Aralık 2006

Dış Pazar Araştırması, Sektörel Tanıtım, Makina İmalatçıları Birliği Dergisi, Kasım 2006/11

İGEME’den Bakış’ın e özel sayısı için hazırlanan  “İnternet ve Pazarlama” makalesi, Ekim 2007

Kobiklinik web sitesinde “E-pazarlama” ve “Elektronik Ticaret ve Pazarlama” kitabı ile ilgili söyleşi (http://www.kobiklinik.com/tr/roportaj.asp?ID=56), Ocak 2008’de yayına başladı

E-ticaret, Goldnews (İstanbul Kuyumcular Odası), Mayıs-Haziran 2008

Dünya Gıda Dergisi, “Küresel Firma Olmaya Geçişte E-Pazarlama 1”, Eylül 2008

Dünya Gıda Dergisi, “Küresel Firma Olmaya Geçişte E-Pazarlama 2”, Ekim 2008

“İhracat ve Pazarlama Yöntemleri”, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Ekonomi Dergisi, Ocak-Mart 2009

“İhracatta Teklif Oluşturma ve Broşür Hazırlama”, Sakarya Ekonomi Dergisi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Nisan-Haziran 2009

İhracat İçin Etkili Web Sitesi Oluşturma”, Sakarya Ekonomi Dergisi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Ocak-Şubat 2010

“Dünya Önemli Hazır Giyim Perakendecilerinin İnternet Stratejileri”, İTKİB HEDEF (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) aylık dergisi,  15 Haziran – 15 Temmuz 2010

“JC Penney Örneğinde Çok Kanallı Perakendecilik”, İTKİB HEDEF (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) aylık dergisi,  15 Ekim – 15 Kasım 2010

“İhracatta E-Pazarlama”, Turkish Jewellery Export (İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği yayını), Temmuz- Ağustos 2011

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto