YÖNETİM BECERİLERİKimler Katılmalı        Yönetici adayları ve yöneticiler

Süre                           Katılımcı sayısı ve içeriğe göre 2 veya 3 gün 

 • Yönetim nedir?

Liderlik

 • Yöneticilik – liderlik ayrımı
 • Neden lider yöneticilik?
 • X-Y teorisi
 • Liderlik gridi
 • Liderlikte 3 temel unsur

Kişilik gücü

Bilgi gücü

Yetki gücü

 • Liderlik formülü
 • Liderlikte ilkeler
 • Durumsal liderlik

Yönlendirici

Destekleyici

 • Liderlik ve koçluk
 • Otokrat yöneticiden koçluğa

Hedef Saptama

 • Hedef tanımlarına, türlerine ve problemlerine genel bir bakış
 • Hedef planlama
 • Amaçları belirlemek
 • Öncelikleri saptamak
 • Faaliyetleri tanımlamak
 • Stratejik başarı alanlarını saptamak
 • Performans ölçütlerini belirlemek

Yetki devri (delegasyon)

 • Yetki devri nedir?
 • Yetki nin yararları nelerdir?
 • Yetki devri zordur önündeki somut ve psikolojijk engeller nasıl aşılır?
 • Adım adım yetki devri nasıl yapılır?
 • Peki ya ben ne yapacağım?

Yeni Kuşağı Anlama ve Birlikte Çalışma – Y – C Kuşağı

 • Bugun iş hayatına yeni atılan gençler neden daha özgüvenli ve iddialı?
 • Görsel ve teknolojik kuşak olmanin özellikleri
 • Yüksek beklentilerle hayata atılmanin tehlikeleri
 • Daha tembel, daha şımarik, daha “ukala” demek her şeyi açıklıyor mu?
 • Sabır yetecek mi?
 • Yeni kuşakla birlikte çalışmak

Karar Alma

 • Problem ve karar
 • Aklımız nasıl çalışıyor, neden aldanıyoruz?
 • Çözüm geliştirme ve karar alma teknikleri
 • Karar almada takım çalışmasının önemi
 • Karar alma yöntemleri
 • Önceliklerinde ve sınıflandırma
 • Hareket planlaması araçları
 • Hareket planlarının takip edilmesi
 • Vaka ve oyunlar
 • Kim gidecek çalışması

Yönetimde Stratejik Planlama

Yönetimde Stratejik Planlama’nın Anlamı

 • İş dünyasında strateji
 • Stratejik yönetim sürecinin etkinliği

Yönetimde Stratejik Planlama’nin Aşamaları

 • Durum analizi
 • SWOT
 • Rekabet avantajını belirleme
 • Maksimum kazanç sağlayacak stratejiyi oluşturma

Durum Analizi Yöntemleri

 • 7-S
 • PİMS
 • Değer Zinciri
 • SWOT Oluşturma

Rekabet Avantajını Belirleme

 • Temel itici güçler
 • Zamanı dikkate alma

Stratejik Konumlandırma

 • Karlılığı ve piyasa yapısını etkileyen faktörler
 • Ürün ve hizmeti farklılaştırma

Şirketlerin Başarısız Olma Nedenleri

 • Değer yönetimi
 • Günümüz iş dünyasının özellikleri
 • Stratejinin etkileri
 • Kavramlar arası ilişkiler; vizyon, misyon, strateji, politika, plan, program

Stratejik Yönetim

 • Stratejik planlama

Uygulama

 • İzleme
 • Yeniden planlama

Performans değerlendirme ve geri bildirim

 • Performans odaklı yönetim anlayışı
 • Ölçüt zinciri
 • Performans formülü
 • Yönetim aracı olarak geribildirim
 • Davranışa yönelik
 • Performansa yönelik
 • Hangisi en iyi ne zaman
 • Geribildirim modelleri
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto