YETKİNLİK BAZLI PERSONEL SEÇME ve YERLEŞTİRMEKriter Bazlı Personel Seçme Yöntemleri

Temel Kavramlar 

Kimler katılmalı: İnsan Kaynakları Profesyonelleri ve Yöneticiler

Süre: 2 gün 

Amaç:

Personel seçme süreçlerinin etkilik ve geçerlilik düzeyini yükseltmek ve personel devir hızını düşürmek için kullanılan kriter bazlı personel seçme yöntemlerinin tanıtılması; örnek uygulama ve konuyla ilgili araştırmaların sunumu. 

Eğitim İçeriği:

  • Tüm şirketlerin gündemden düşmeyen konusu: doğru kişiyi seçmek
  • Personel seçme süreçlerinde kullanılan yöntemler ve geçerlilik düzeyleri
  • Personel seçme süreçlerine kriter bazlı yaklaşım ve katkıları
  • Pozisyon spesifik performans kriterleri ve çalışma yetkinliklerinin PS süreçlerindeki yeri ve önemi
  • PS süreçlerinde değerlendirilebilen değişkenler ve ölçme/değerlendirme yöntemleri
  • PS süreçlerinde psikometrik test ve envanterlerin kullanımı ve katkıları
  • Pozisyon spesifik yetkinlik profilleri ve PS süreçlerinde kullanımı
  • Yetkinlik bazlı görüşme teknikleri ve uygulama esasları
  • PS süreçlerinde “değerlendirme merkezi” (assessment center) yöntemleri ve katkıları
  • Kurumsal Personel Seçme Sistemi yapılandırma çalışması; çok aşamalı değerlendirme modeli, kurumsal normlar, entegre personel seçme sistemi yönetimi
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto