Yeni Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda Ticari İşletmeSüre: 2 gün

Eğitimin İçeriği :

 1. Yürürlükteki ve Yeni Ticaret Kanununda Ticari İşletme Kavramı:
  1. Tanım
  2. Organizasyon Yapısına göre Ticari İşletme : Şahıs-Adi ortaklık ve şirketler

–          Şahıs işletmesi ve Adi ortaklık

–          Ticari Şirketler : Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleri

 1. Büyüklüğüne Göre Ticari İşletme : Büyük işletmeler ve KOBİ’ler
 1. Tek ve Gurup Şirketleri : Yeni TTK ile gelen yeni bir tanım: Şirketler Topluluğu
 1. Halka Açık – Kapalı Şirket
 1. Sermaye Şirketleri :Anonim Şirket –Limited Şirket
  1. Kuruluş
  2. Genel Kurul
  3. Yönetim Kurulu
  4. Denetim
 1. Ticari Defter ve Kayıtlar
 1. Şirket ve Ortak ilişkileri
 1. Ticari işletmenin Yönetim ve Temsili:
 1. Müdür/Yönetim Kurulu
 2. Temsilci
 3. Ticari Mümessil- Ticari Vekil
 1. Ticari İşletmenin Malvarlığı :
 1. Varlıklar: maddi varlıklar, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticaret unvanı diğer varlıkları
 1. Borçları ve sorumluluğu  Sorumluluğun gurup şirketlerinde genişletilmesi
 1. Ticari İş
  1. Ticaret Kanununda Ticari İş Tanımı
  2. Borçlar Kanununda yeni bir kavram : Genel İşlem Şartları
  3. Haksız Rekabetin Ticari işletmenin varlığı ve Genel İşlem Şartları perspektifinde yeniden değerlendirilmesi
 1. Borçlar ve Sorumluluk Hukuku :
  1. Genel Olarak Borçların Nedenleri ve Sorumluluk Hukuku
  2. Ticari İşletme Hukuku bakımından sorumluluğun analizi

–          İşletmenin sorumluluğu

–          Yönetici ve ortakların sorumluluğu

–          Kamusal borçlar bakımından sorumluluk

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto