Vergi MevzuatıKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  gün

Eğitmenler Av. Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

  • Vergi Hukuku’ na İlişkin Temel İlkeler ve Uygulama Esasları

–       Mükellef –Vergi sorumlusu

–       Vergiyi doğuran olay

–       Verginin tarafları

–       Vergi alacağını ortadan kaldıran haller

–       Vergi cezaları ve cezaları ortadan kaldıran haller

–       Vergi Kanunlarında süre uzatan haller

–       Sorumluluk uygulaması

* Kanun temsilcilerinin sorumluluğu

* Katma Değer Vergisinde stopaj uygulaması

  • Gelir Vergisi Hükümleri

–       Vergilendirme ve Beyan

–       Stopaj

–       Mevduata İlişkin Gelir Vergisi Hükümleri

–       Menkul Kıymetlere İlişkin Hükümler

* Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili gelirlerinin

vergilendirilmesi

* Eurobond’ların vergilendirilmesi

–       Repo’ya İlişkin Hükümler

–       Off-shore İşlemlerine İlişkin Hükümler

–       Diğer

  • Kurumlar Vergisi Hükümleri

–     Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi

* İndirilecek giderler

* İndirilemeyecek giderler

–     Hesaplanması

–     İstisnalar

–     Dağıtılabilir Kazanç

  • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması
  • Damga Vergisi Uygulaması
  • Veraset ve İntikal Vergisi’nin İlgili Hükümleri
  • Diğer Vergi Uygulamaları

–         Emlak Vergisi

–         İlan ve Reklam Vergisi

–         Çevre Temizlik Vergisi

–         Motorlu Taşıtlar Vergisi

–         Harçlar

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto