VERGİ HUKUKUKatılımcı Sayısı : 20 Kişi

Süre : 2  Gün

Eğitimin İçeriği :

  • ·Vergi Hukuku Nedir? İlkeleri ve Uygulama Esasları Nelerdir?
  • ·Bankalar Açısından Gelir Vergisi Hükümleri

–      Vergilendirme ve Beyan

–      Stopaj

–      Mevduata İlişkin Gelir Vergisi Hükümleri

–      Menkul Kıymetlere İlişkin Hükümler

–      Repo’ya İlişkin Hükümler

–      Off-shore İşlemlerine İlişkin Hükümler

–      Diğer

  • Bankalar Açısından Kurumlar Vergisi Hükümleri

–     Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi

–     Hesaplanması

–     İstisnalar

–     Dağıtılabilir Kazanç

  • Bankalar Kanununda Yer Alan Düzenlemeler
  • Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Düzenlemeler
  • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması
  • Damga Vergisi Uygulaması
  • Diğer Vergi Uygulamaları

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto