UYGULAMALI ÇEK VE SENET EĞİTİMİKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 1 veya 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Gişe Hizmetlerinin Önemi

 • Kıymetli Evrak Hukuku ve Önemli Noktalar

 • Çek / Senet ve Poliçenin Bankalar Açısından Önemi ve Avantajları

 • Şekil Şartları

 • Takip Avantajı

 • Ödememe Protestosu ve Çeklerin Arkasının Yazılması

 • Ciro ve Müracaat Borçluları

 • Tahsil Cirosu
 • Temlik Cirosu
 • Terhin Cirosu
 • Beyaz Ciro
 • Tam Ciro

 • Vadesi Geçmiş Çekler ve Senetler

 • Çek ve Çek Yasası

 • Müşterilere Çek Karnesi Verilmesi

 • Çek Ödemeleri

–         Çek’te İbraz Süresi

–         Çekin Ödenmemesi ve Hamilin Müracaat Hakkı

–         Çekten Cayma ve Ödemeden Men

–         Bankanın Sorumluluğu

–         Çek’te Zaman Aşımı

 • Takas Çek İşlemleri

 • Çek Çeşitleri

 • Karşılıksız Çek İşlemleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

Gerekli Belgeler Boş Çek ve Senet Örnekleri, Hamiline ve Nama Yazılı Çek Örnekleri, Çek Kabul ve Senet Tevdi Bordroları Örnekleri, Borçlu Cari Hesap Sözleşmesi Örneği, Ekstre Örneği, Arkası Yazılmış Çek Örneği, varsa örnek olabilecek olay hikayeleri, vb.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto