Uygulamalı AkreditifEğitmen:

Amacı:

Firmalarında dış ticaretle ilgili görev yapanlara dış ticaretin temel ödeme aracı olan akreditifi her yönüyle inceleyerek ve örnekler üzerinde uygulamalar yaparak tam yetkinlik kazandırılması

Konular itibariyle alt başlıklar :

Uluslararası ticari terimler

Uluslararası ticarette ödeme şekilleri

Uluslararası ticari işlemlerde kullanılan belgeler

–      UCP 600

–      Genel Olarak Akreditif

–      Akreditifin Tarafları

–      Akreditif Çeşitleri

–      Akreditifte kullanılan Uluslararası Kısaltmalar

–      Akreditifte Tarafların Yetki ve Sorumlulukları

–      Akreditif Açtırma Aşamasında Önem Arzeden Konular

–      Akreditif Metninin Analizi ve Okuma Yöntemleri

–      Akreditif İşlemleri, Tarafların Sorumlulukları

–      Akreditifte Rezerv Konulması

–      Dış Ticarette Kullanılan Ticari, Mali ve Sevk Belgelerinin Hazırlanması

–      Risklerinin Yönetilmesi ve Teyitli Akreditifler

–      Banka Ret Nedenleri  ve Tarafların Yapabilecekleri

–      SWIFT Sisteminde Akreditif Formatları

–      Teminat Mektupları ve Akreditifle

–      Standby ve Banka Garantileri/Kontrgarantiler ile Akreditifin Karşılaştırılması

–      ICC Kuralları (UCP, URC, ISP, URDG, INCOTERMS vb.)

–      UCP 600 Maddelerinin Açıklanması

–      Gerçek Akreditif Metinleri Üzerinden Vesaik Hazırlanması

–      Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları

Hedef kitle (meslek grubu, düzey, vs.):

Şirketlerde dış ticaretle ilgili görevlerde bulunan yöneticiler, muhasebe, finans departmanları çalışanları

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto