NEUROMARKETINGSüre: 2 gün

Eğitim içeriği:

 • Neurolinguistic ve neuromarketing, kısaca…
 • Karar verici: Beyin
  • Beynin çalışması, prensipleri
 • Beyni uyaranlar neler?
  • Beyni uyaran altılı
 • Beyne hitap etmeyi başarmak
  • Adım adım nasıl başaracağız?
 • Peki, pazarlamada etkileme kabiliyetimizi nasıl arttırırız?
  • Kendimizi nasıl farklı kılarız?
  • İnsanlara ulaşmanın kuralları?
   • Kendi kendini kontrol etme
   • Kendi kendini dinleme
   • Karşısındakine dinlediğini hissettirme
   • İlginç olmaktan çok ilgili olma
   • Karşısındakini değerli hissettirme
   • Uyumsuzluğu giderme
  • Etkimizi artırmanın yolları
 • Etkileme ve ikna
  • Yaşamda etkileme ve ikna niçin gereklidir?
  • Sonuç çıkarma silsilesi
  • İnançlar ve değerler ve bilinçaltı
  • Johari Penceresi
  • Dört davranış biçimi – Etkileyen, Egemen, Uysal, Sabırlı

Dört davranış biçimi – Bunlarla başa çıkmanın yollar

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto