Uluslararası Stratejik Pazarlama ve Müzakere Teknikleri Sertifika Programı



 

Eğitmenler : İrem Rona İnan-Ahmet Benderlioğlu-Kemal Kılıçbay

Yer  : Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)

Eğitim İçeriği :

• Ben ve şirketim
• Etkileme becerilerinin önemi
• Müşteriyi tanımak için teknikler
o Rekabet analizi
o Tüketim zinciri analizi ve özellikler haritası
o Müşterinin beklentilerini belirlemek
• Empati haritası
• Etkin iletişim
• Soruların ikna amacıyla kullanımı
• Soruların etkisi
• Etkin dinleme teknikleri
• Uyumlu beden dili kullanımı
• Müşteri davranış biçimleri
o Vaka çalışmaları
Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek
• İkna sırları
• Müzakere planının yapılması
o Müzakere ve İknada hazırlık aşamasının önemi
o Müzakere sürecinde aşamalar
• Hazırlık
• Tartışma
• Teklif
Teklif güçlendiriciler
• Pazarlık
• İtirazlarını karşılama
o Farklı kültürlerle ilgili vaka çalışması
• Yeni ürün geliştirme
• Pazarlama ve marka
• Her şey marka olabilir
• Tüketicide marka imajı nasıl oluşturulur?
• Marka yönetimi nedir?
• Reklamda iki vazgeçilmez öğe: Mesaj + İzleyici
• Sosyal pazarlama
• Sosyal medya
• Digital marketing
• Tanıtım farklı
• Güncel pazarlama
• Etkili web sitesi
• Entegre pazarlama
Stratejiden Hedef Belirlemeye
Temel strateji
SWOT analizi
Stratejinin oluşturulması
Satış stratejilerinin geliştirilmesi
Stratejileri uygulamak için bir araç olan Dengeli Puan Tablosu
Stratejik hedeflerin tanımlanması
Uygun ölçümlerin tanımlanması
Projelerin geliştirilmesi
Satış Yöneticisinin stratejileri uygulamadaki rolü
Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablosu
Hedeflerle öncülük etmek
Kişisel faaliyet planlaması

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto