ULUSLARARASI PAZARLAMA • Uluslararası Pazarlamanın Temel Kavramları
 • Firma stratejileri (kurumsal, iş, işlevsel)
 • Uluslararası Pazarlama Stratejisi Oluşturmada İş Tanımı
 • Pazar Segmentasyonu ve Ürün Konumlandırma
 • Uluslararası Pazarlamada Güncel Sorunlar
 • Uluslararası Pazar Araştırma Kaynakları ve Hedef Pazar Seçim Kriterleri
 • Pazarla İletişim (kurumsal kimlik, marka, e-ticaret ve web sitesi, reklam)
 • Kişisel Satış ve Yerinde Pazar Araştırması Planlama
 • Dağıtım Kanalları Kurma
 • Fiyatlandırma ve Müzakere
 • Uluslararası Sözleşmeler
 • İhracatta Kullanılan Devlet Yardımları
 • Yurt Dışı Yatırım / İhracat Pazarlama Planı Örnek Olayı
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto