ULUSLARARASI PARA SERMAYE PİYASALARISüre    3 Gün

Eğitimin İçeriği

– Borç Enstrümanları ve Paranın Zaman Değeri

 • Paranın Zaman Değeri
 • Para Piyasası Ürünleri
 • Sabit Getirili Menkul Kıymetler

– Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Faiz Oranı Hassasiyeti ve Swap’lar

 • Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Faiz Oranı Hassasiyetleri
 • Faiz Oranı Swap’ları
 • Döviz Swap’ları

– Verim Eğrileri ve Diğer Borç Enstrümanları

 • Verim Eğrileri
 • Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
 • FRN’ler

– Faiz Türev Ürünleri

 • Kısa Vadeli Faiz Türevleri
 • Uzun Vadeli Futures Kontratları
 • FRA’lar ve Korunma Aracı Olarak Futures

– Opsiyon Bağlantılı Melez Enstrümanlar

 • İstatistik ve Olasılığın Temelleri
 • Opsiyonlar ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri
 • Çevrilebilir Tahviller
 • Equity Warrants
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto