TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİLERİNDE SON GELİŞMELER VE BEKLENTİLERAmaç Değişik sektörlerdeki yöneticileri, dünyada ve Türkiye’de yaşanan son ekonomik ve siyasal  gelişmeler konularında bilgilendirerek, alacakları stratejik kararlar öncesi gereken analizleri yapmalarına ve beklenti oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

Katılımcı Profili Şirketlerin/Bankaların orta ve üst yönetim kadroları

Katılımcı Sayısı 30 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

  • Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler

–        Dünyada Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler

  • 2000’li yıllarda dünya ekonomi ve siyasetinde

yeni trendler ve oluşumlar

  • Bölgesel Birliktelikler
  • Yeni Güç Dengeleri ve Şirket Birleşmeleri
  • Son Günlerdeki Fiyat Hareketlerinin Nedenleri

–        Türkiye’de Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler

  • Türkiye’deki İstikrar Arayışları ve Piyasalar

–        Yapısal Sorunlar

–        2000’li Yıllardaki IMF Destekli Programların Temel Hedefleri

–        Program Uygulamaları ve Piyasalar

  • Türkiye Ekonomisinde Trendler ve Beklentiler

–        Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri

–        Kısa Vadeli Çözümlerin Yarattığı Kısır Döngü

–        Orta Vadeli Yaklaşım Gerekliliği ve Siyasi Kararlılık ile Toplumsal Uzlaşmanın Önemi

–        Enflasyon, Faiz  ve Döviz Kuru Beklentileri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto