TÜRK FİNANS PİYASASININ YAPISI VE FİNANSAL KURUMLARAmaç Özellikle management trainee’ ler için finansal piyasalarımızın ve kurumlarımızın son 30 yılda geçirdiği değişme ve yapısal özellikler başta olmak üzere düzenleyici-denetleyici kurumlar ile piyasalarda faaliyet gösteren icracı kuruluşların örneklerle tanıtımını amaçlamıştır.

Yöntem Program, eğitimcinin gözlemlediği çok sayıda örnek olay ile birlikte sunulur. Finansal kurumlar işlem yaptıkları başlıca ürünlerin de tanıtımı ile aktarılır. Eğitimin akışı powerpoint sunumu ile gerçekleştirilir. Katılımcılara bir ana eğitim dokümanı ile yardımcı dokümanlar verilir.

Önkoşul Katılımcıların daha önce başka bir eğitim alma gerekliliği yoktur.

Süre 3 gün

Eğitimin İçeriği

–          1950 yılından günümüze kadar Türk finans sistemini yapısal anlamda etkileyen başlıca ekonomik-politik olayların çerçevesinde ve bankacılık sistemi özelinde piyasa ve kurumların geçirdiği değişim süreci

–          Finansal sistemimizin özellikleri, harita ve organizasyonu, rekabet gücü, etkinliği, sorunları, düşük enflasyon ortamında sisteminden beklentiler

–          Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

. BDDK

. SPK

. Merkez Bankası

. Hazine

–          İcracı Kurumlar

. Ticari bankalar

. Kalkınma ve Yatırım Bankaları

. Leasing ve Factoring Şirketleri

. Aracı Kurumlar

. Portföy Yönetim Şirketleri

. Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Ortaklıkları

. İMKB

. Sigorta Şirketleri

. Özel Finans Kurumları

. Özel Emeklilik Şirketleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flipchart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto