TEMEL MUHASEBEKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

 • Muhasebenin Genel İlkeleri
 • Tekdüzen Hesap Planı, Çalışma ve Düzenleme İlkeleri
 • Temel Muhasebe Kavramları
 • Hesap Kavramı
 • Bilanço Hesapları

­   Aktif Hesaplar

­   Pasif Hesaplar

 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Nazım Hesaplar
 • Borçlu Hesap / Alacaklı Hesap
 • Borç / Alacak Kavramı
 • Aktif / Pasif Kavramı
 • Temel Muhasebe Belge ve Raporları

­    İşlem Fişleri

­    Yevmiye Defteri

­    Defteri Kebir

­    Yardımcı Defterler

­    Mizan

­    Bilanço

­    Gelir Tablosu

­    Fon Akım Tablosu

­    Nakit Akım Tablosu

­    Diğer Tablolar

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar HP finansal hesap makinesi (gerektiğinde  tarafımızca sağlanabilir)

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto