TEMEL KAMBİYO BİLGİLERİKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

 • Temel Kambiyo Bilgisi ve Türk Kambiyo Mevzuatı (T.P.K.K. 32 Sayılı Karar)
 • Kambiyo İle İlgili Temel Kavramlar

–         Konvertibl / Non-Konvertibl

–         Efektif

–         Türkiye’de Yerleşik Kişiler

–         Dışarıda Yerleşik Kişiler

–         Yetkili Müesseseler

–         Yolcu

–         Pasaport

–         Kur / Sabit-Cari-Alış/ Satış- Kur Farkı

–         Parite

–         Evaluasyon

–         Revaluasyon

–         Devaluasyon

–         İstatistik Kodlama

–         Döviz Alım/ Satım Belgeleri ve Kullanımda Dikkat Edilecek Unsurlar

 • Döviz İşlemleri

–         Döviz Alım-Satımı ve Muhasebesi

–         Dövize Natık Çekler

 • Seyahat Çekleri
 • Euroçek
 • Banka Çekleri
 • Şahıs Çekleri
 • Uluslararası Ödeme Emirleri
 • Çek İştira/ Tahsil İşlemleri ve Muhasebesi

–         Zorunlu  Döviz Devirleri

 • Efektif İşlemleri

–         Efektif Alım/ Satımı ve Muhasebesi

–         Efektif Deposu Sayımı ve Farklar

–         Zorunlu Efektif Devri

–         Efektif Pozisyonu

–         Muhasebe Kayıtları

 • Yurtdışından Gelen ve Gönderilen Havaleler

–         Havale ve Hukuki Niteliği

–         Havale Talimatının Yerine Getirilme Süresi

–         Havaleden Cayma

–         Havalenin Hesaba Kaydı ve Sonuçları

–         Muhasebe Kayıtları

 • Döviz Tevdiat Hesapları

–         Açılış

–         Temdit

–         Kapanış ve Muhasebesi

 • Döviz Pozisyonu ve Para Piyasası İşlemleri

–         Döviz Pozisyonu Kavramı ve Kapsamı

–         Döviz Pozisyon Yönetimine İlişkin Oranlar

–         Döviz Pozisyon Türleri

–         Muhabir Hesapları

–         Kur Verme Yöntemine Göre Dövizlerin Adlandırılması

–         Arbitraj

–         Dealing ( Vadeli-Vadesiz)

–         Muhabir Nezdinde Açılan Döviz Hesapları

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto