Temel İhracat EğitimiEğitmen: Nuray Onat

Eğitimin İçeriği :

İhracat yapan veya yapmaya hazırlanan şirketlerde işveren ve yönetici konumundaki giri¬şimcile¬rin ihracat bilincini geliştirmek, dış ticaret mevzuatı, kullanılan belgeler ve ödeme şekilleri konularında bilgilendirmek,  hedef pazar belirlenmesi, ihracatta izlenecek prosedür ve operasyonlar ile finansman temini açısından yapılması gerekenleri öğretmek.
Eğitim İçeriği:
İhracat
• İhracatın Tarifi
• İhracatın Yararları ve Riskleri
• Yapılan Hatalar
• Nasıl İhracatçı Olunur
• İhracat Yapmaya Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler
• İhracat İşlemleri
İhracat Prosedürleri
Finansman ve Ödeme
• Peşin Ödeme
• Mal Mukabili Ödeme
• Vesaik Mukabili Ödeme
• Akreditifli Ödeme
• Kabul Kredili Ödeme
Sözleşme
• İhracat Sözleşmesi
• Sözleşmenin Başlıca Unsurları
• Ticari Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları
• Uluslararası Uyuşmazlıklar İçin Belirlenen Kurallar
• INCOTERMS – Sevk ve Teslim Şekilleri
İhracata Hazırlık
• İhracatta İş Planlaması  ve Temel Unsurları
• İhracat İşlemleri İçin Düzenlenen Belli Başlı Belgeler
• İşlemler Sırasında Başvurulacak Kurumlar
Nakliye
• Paketleme ve Etiketleme
• Nakliye Alternatifleri  ve Nakliye İçin Düzenlenen Belgeler
İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Dahilde İşleme Rejimi
• DİİB kapsamında Yapılacak Gümrük Muafiyetli İthalat ve İhracat
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto