TEKNİK ANALİZ ve PİYASA PSİKOLOJİSİNİN ALGILANMASI (Uygulamalı)Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

I. Genel Bakış

 • Teknik Analiz Nedir ?

–         Kısa Tarihçe

–         Teknik Analizin Dayandığı Temel Varsayımlar

–         Temel Analiz- Teknik Analiz Karşılaştırması

 • Fiyat Hareketleri

 • Piyasa Psikolojisi ve Algılanması

 • Kullanılan Veri Tabanı

 • Grafikler

–         Line ( Çizgi )

–         Bar ( Çubuk )

–         Candlestick ( Mum )

–         Point and Figure ( Nokta ve Çarpı )

–         Market Profile ( Piyasa Profili )

 • Geleneksel Teknik Analizin Dayanakları

 • Mekanik Sistemler

II. Geleneksel Teknik Analiz

 • Support – Resistance ( Destek ve Dirençler )

–         Tanımlar

–         Grafik Üzerinde Tespit Edilmeleri

–         Destek ve Dirençlerin Birbirlerine Dönüşümleri

 • Trend ( Eğilim )

–         Trend Line ( Eğilim Çizgileri)

 • Oluşum Koşulları
 • Kırılma Koşulları
 • Fiyat Çizgisinin Trend Line’ a Yeniden Girişi

–         Trend Channels ( Eğilim Kanalları )

 • Oluşum Koşulları
 • Kırılma Koşulları
 • Fiyat Çizgisinin Trend Channel’a Yeniden Girişi
 • Fiyat Çizgisi Trend Channel’ı Ne Zaman Gerçekten Terk Eder ?
 • Trend Channel’dan Çıkan Fiyat Çizgisinin Hedefi Nedir ?
 • Formasyonlar

–         Dönüş Formasyonları

 • Head and Shoulders ( Omuz-Baş-Omuz )
  • Düz H & S
  • Ters H & S
  • Double Tops ( İkiz Tepe )
  • Double Bottoms ( İkiz Vadi )
  • Triple Tops ( Üçüz Tepe )
  • Triple Bottoms ( Üçüz Vadi )
  • Rounding Tops ( Yuvarlak Tepe )
  • Rounding Bottoms ( Yuvarlak Vadi )
  • “ V ” Shaped Tops & Bottoms

( V Şeklinde Tepe ve Vadi’ler )

 • Gaps ( Kopukluklar )
  • Common Gaps   (Alelade Kopukluklar )
  • Breakaway Gaps (Kaçış Kopuklukları)
  • Exhaustion Gaps (Tükeniş Kopuklukları)
 • Key Reversals / Island Reversals ( Anahtar / Ada Dönüşler )
  • Uzun Vadeli Trend Bitimlerini Nasıl Anlarız ?
  • Key Reversal Hacimle Nasıl Destekleniyor ?
 • Devamlılık Formasyonları
  • Üçgenler : Simetrik ve Dik Üçgenler
  • Wedge
  • Pennant
  • Flag
  • Dörtgenler ( Rectangles )
 • Retracements ( Geri Çekilmeler )

–         Piyasa Psikolojisi ve Etki -Tepki Zinciri

–         Dow Theory

–         Gann Theory ( Gann Açıları/ Çizgileri )

–         Elliott Wave Theory ( Elliott Dalgaları )

 • Fibonacci Sayıları : Doğuşu, Tarihçesi, Altın Oran Kavramı
 • Fibonacci Sayılarından  Yararlanarak Geri Çekilmelerin Tahmini
 • Fibonacci Sayılarından Yararlanarak Küçük yada Büyük Fiyat
 • Dalgalarının Ölçümü

–         Evre Teorisi

 • Göstergeler ( Indicators )

–         Hareketli Ortalamalar ( Moving Averages )

 • Basit Hareketli Ortalamalar  (Simple Moving Averages)
 • Tartılı Hareketli Ortalamalar(Weighted Moving Averages)
 • Üstel Hareketli Ortalamalar (Exponential Moving Averages)
 • Kaydırılmış Hareketli Ortalamalar (Displaced Moving Averages)
 • Ortalanmış Hareketli Ortalamalar (Centered Moving Averages)

–         Trende Hassas Göstergeler

 • Momentum
 • ROC
 • Price Oscillator
 • MACD
 • D Plus, D Minus, Average Directional Index (ADX)
 • Parabol
 • CCI

–         Kanal İçi Hareketlere Hassas Göstergeler

 • Relative Strength Index (RSI)
 • Stochastics
 • Willams R

–         İşlem Hacmi Göstergeleri

 • On-Balance Volume ( OBV )
 • Volume Accumulation
 • Örnek Olay Çalışmaları

 • Mekanik Alım-Satım ( Trading ) Sistemlerine İlişkin Örnek Modeller

 • Strateji Oluşturma ve Fon Yönetimi

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto