TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİSüre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Tedarik Zinciri Kavramı ve Tanımlar
• Tedarik Zinciri Yönetimi – Kapsam ve Amaç
• Tedarik Zinciri vs Lojistik Yönetimi
• Müşteri Talebi Belirsizliği ve Kamçı Etkisi
• Belirsizlikleri Azaltma Yöntemleri
• Tedarik Zinciri Tasarımı
 Üretim/Dağıtım Stratejileri – Kararları Etkileyen Faktörler
 Maliyet Unsurları – Yerleşim Planlaması ( Yer Seçim ) Metodu
 Dağıtım Ağı Dizaynı – Tedarikçi Seçimi
• Tedarik Zinciri Optimizasyon Modelleri
 Tesis Yeri Seçim Metotları – Talep ve Kapasite Tahsisi
 Toplam Maliyet Minimizasyonu – Konsolidasyon
• Tedarik Zincirinin Tasarımında Finansal Karar Modelleri
 Yatırımın Ortalama Karlılığı – Geri Ödeme Süresi
 Net Bugünkü ( Şimdiki ) Değer – Fayda / Maliyet Oranı
• Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı
 Dış Kaynak Kullanımı Kararları – 3PL, LLP, 4PL Kavramları
 Avantajlar, Riskler
• Tedarik Zinciri Koordinasyonunda Bilişim Sistemleri
 Intranet / Extranet – Elektronik Veri Değişimi – EDI
 Malzeme İhtiyaç Planlaması – MRP
 Dağıtım Kaynakları Planlaması – DRP
 Kurumsal Kaynak Planlaması – ERP
• Vakalarla Tedarik Zinciri Yönetimi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto