SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİM PROGRAMISüre: 1 gün

Eğitim İçeriği:

 1. 1. Yurtiçi Düzenlemeler
 • 5519 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Ø Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
 • Ø Diğer düzenlemeler

 1. 2. Yurtdışı Düzenlemeler
 • Ø Uluslararası düzenlemeler
 • Ø FATF
 • Ø Egmont Grubu
 • Avrupa Birliği Direktifleri

 1. 3. Temel Kavram ve Tanımlar
 • Suç geliri
 • Aklama suçu
 • Terörün finansmanı
 • MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)

 1. 4. Suç Geliri Aklanmasının Aşamalar
 • Yerleştirme aşaması
 • Ayrıştırma aşaması
 • Bütünleştirme aşaması

 1. 5. Suç Geliri Aklanmasının Yöntemleri
 2. 6. Yükümlüler
 3. 7. Yükümlülükler
 • Kimlik tespiti
 • Şüpheli işlem bildirimi
 • Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile ilgili diğer tedbirler
 • Devamlı bilgi verme
 • Bilgi ve belge verme
 • Muhafaza ve ibraz

 1. 8. Yükümlülük İhlalinde Uygulanaxak Cezalar
 • İdari cezalar
 • Adli cezalar

 1. 9. “Müşterinin tanınması” ve müşterilerin “risk esaslı” olarak derecelendirilmesi ve değerlendirilmesi

10. Örnek olaylar

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto