STRATEJİK YÖNETİM 

 • Stratejinin Temelleri
  • İş tanımı
  • Strateji çeşitleri (kurumsal-iş-işlevsel)
  • Strateji Seçimi
  • İşletmenin Ana İşlevleri (Pazarlama-Üretim)
  • Görevler
  • Aktiviteler
 • Yönetimin Temelleri
  • Yönetim Girdileri
  • Yönetim Süreçleri
  • Yönetici – Lider Tanımı
 • Strateji ile Yönetimi Birleştirmek
  • Stratejik Planlamanın Aşamaları
  • SWOT (İş ve dış analiz)
  • Vizyon-Misyon-Hedefler-Değerler
  • İş Planları
  • İşlevsel Planlar
  • Başarı Kriterlerini Belirleme
 • Stratejik Planlama Birleştirme
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto