2-Stratejik Yönetim Sertifika Programı / 08 Kasım – 07 Aralık 2016Tarih: 08-09-15-16-22-23-29-30 Kasım / 06-07 Aralık 2016

Eğitmenler : İrem Rona İnan-Kudret Süzer- Esra Başak- Levent Tayla

Yer  : Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası- Yeniköy Cad. No: 88 Tarabya-İstanbul

Eğitim İçeriği:

1. MODÜL – ETKİLİ İLETİŞİM VE MÜZAKERE – 2 gün 

Müzakere 4 Temel Etken

– Ben ve diğerinin yaklaşımı

– İletişim

 • Etkin iletişim
 • İnsanlararası ilişki çözümlemesi
  • Algı ve tuzakları
  • İlişkilerde güven
 • Sözlü İletişim
 • Etkin dinleme teknikleri
 • Uyumlu beden dili kullanımı
 • Müşteri ihtiyaçlarını, beklentilerini ve endişelerini belirleme teknikleri
 • Müşteri davranış biçimleri
 • Vaka çalışmaları
 • Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek4- İlişkilerde Güç Dengesi
 • 3- İkna için Bilginin Kullanımı
 • Müzakere için sağlam bir çerçeve ve İkna
 • İkna sırları
 • Müzakere planının yapılması
 • Müzakere ve İknada hazırlık aşamasının önemi
 • Müzakere sürecinde aşamalar
 • Teklif güçlendiriciler

2.MODÜL – YÖNETİM TEKNİKLERİ– 2 gün 

 • Yenilikçi  Yönetim Anlayışı
 • Yenilikçi Yönetim Teknikleri
  • Liderlik / Yöneticilik
  • Farklı Liderlik Anlayışları
 • Hangi Liderlik Davranışı?
 • Liderin Özellikleri
 • İzleyicilerin Özellikleri
 • Görevin Özellikleri
 • Kurumsal Özellikler
 • Yönetimde Koçluk/Mentorluk yaklaşımı
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Planlama
 • Organize etme
 • Kontrol
 • Yöneticilikte ayrılmaz üçlü
 • Yetki
 • Sorumluluk
 • Hesap verebilirlik
 • Delegasyon
 • Delegasyonun yararları & Delegasyona Engeller
 • Delegasyon ne zaman yapılır?
 • Etkili Delegasyon

3.MODÜL – MS OUTLOOK İLE ZAMAN YÖNETİMİ/ TOPLANTI YÖNETİMİ – 2 gün

İşyükü ve Öncelik Yönetimi  

 • Gelen mailleri süratle işlemek
 • Önemli epostalara odaklanmak
 • Önceliklere odaklanabilmek
 • Önemli işleri zamanında tamamlamak
 • Yapılacak tüm işleri gerçekçi olarak takvimlendirmek
 • Gündelik işleri seçerken daha stratejik bakabilmek
 • Başkalarından beklediğiniz işlerin kontrolünü elde tutmak
 • Başkalarının sizden beklentilerini yönetmek ve bölünmeleri en aza indirmek

Toplantı Yönetimi 

 • Toplantının amacı
 • Katılımı sağlamanın önemi
 • Bireysel tarzların yönetimi
 • Gündem
 • Toplantıda iş bölümü

Toplantı Yönetimi Tarzları

 • Liderlik yapma
 • Hakemlik yapma
 • “Facilitator” olma

Toplantıdan Önce Hazırlık

 • Toplantı öncesi sorulacak sorular
 • Gündemin oluşturulması
 • Toplantı yapılacak mekanın hazırlığı

Toplantı Verimini Artıracak Teknikler

 • Temel ilkelerin açıklanması
 • Etkin kayıt tutma

4.MODÜL – STRATEJİDEN HEDEF BELİRLEMEYE – 1 gün

 • Temel strateji
 • SWOT analizi
 • Stratejinin oluşturulması
 • Stratejik hedeflerin tanımlanması
 • Uygun ölçümlerin tanımlanması
 • Projelerin geliştirilmesi
 • Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablosu
 • Hedeflerle öncülük etmek
 • Kişisel faaliyet planlaması

5.MODÜL – İNOVASYON – 1 gün 

 • İnovasyon
  • İnovasyon Çeşitleri
  • İnovasyon ve Yaratıcılığı Harekete Geçirenler
  • İnovasyon Süreci
  • İnovasyon Fırsatları
 • Yaratıcı Düşünebilme
  • Etkenleri
  • Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar – Avantaj mı? Dezavantaj mı?
  • Yaratıcı Tutum ve Davranışlar
 • Kalıpların Dışına Çıkabiliriz
 • Başka seçenek yok mu? – Nasıl?
 • Kalıpları Sorgulayabiliriz
 • Olanaksız olarak düşündüğümüz bir olay hangi koşullarda mümkün olabilir?
 • Değişik Açılardan Bakabiliriz
  • Yaratıcılıkta Dört Aşama
 • Yaratıcılığımızı Geliştirecek Yöntemler, 9 Farklı Teknik -Uygulama
 • Fikirlerin Değerlendirilmesi – Inovasyon Kriterleri
 • Grup Çalışmaları

6.MODÜL: EKİP MOTİVASYONU – 1 GÜN

 • Ulusal Kültürün Dört Boyutu ve Yönetim Tarzımız
 • Motivasyon
 • Motivasyon Kaynakları
 • Kişisel Motivasyon
 • İş Yerinde Farklı Kuşakların Motivasyonu
 • Ekip Motivasyonu 

7. MODÜL – EKİP OLMA VE EKİP YÖNETİMİ – 1 gün

 • Ulusal Kültürün Dört Boyutu ve Yönetim tarzımız
 • Ekip Yönetimi ve Yüksek Performans
 • Ekiplerin Gelişim Süreci
 • Ekip İçi Dinamikler
 • Ekip Motivasyonu
 • Ekiplerde Fikir Üretme ve Problem Çözme
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto