Stratejik Uluslararası Pazarlama Yönetimi



Eğitmenler : İrem Rona İnan-Ahmet Benderlioğlu-Ali Köseoğlu-Gökhan Aksay

Yer  : Kocaeli Sanayi Odası

Eğitim İçeriği :

Etkileme ve İkna yolu ile Müzakere
• Ben ve şirketim
• Etkileme becerilerinin önemi
• Müşteriyi tanımak için teknikler
o Rekabet analizi
o Tüketim zinciri analizi ve özellikler haritası
o Müşterinin beklentilerini belirlemek
• Empati haritası
• Etkin iletişim
• Soruların ikna amacıyla kullanımı
• Soruların etkisi
• Etkin dinleme teknikleri
• Uyumlu beden dili kullanımı
• Müşteri davranış biçimleri
o Vaka çalışmaları
• Pazardaki konumlar
• Pazar lideri stratejileri
• Karlılığın arttırılması
• Stratejik planlama aşamaları
• Firma misyonunun tanımlanması
• Ürün ömrü
• Ürün stratejisi
• Fiyatlandırma yaklaşımları
• Pazarlamayı doğru yapabilmek
• E – Ticaret büyük artış kaydetti
• Lider marka
• Hedef kitle Latinler
• Pazar segmentasyonu
• Segmentasyon basamakları
• Müşteri gelişim süreci
• Müşteri segmentleri
• Çizgi
• Çizginin altı
• Yeni ürün geliştirme
• Pazarlama ve marka
• Her şey marka olabilir
• Tüketicide marka imajı nasıl oluşturulur?
• Marka yönetimi nedir?
• Reklamda iki vazgeçilmez öğe: Mesaj + İzleyici
• Sosyal pazarlama
• Sosyal medya
• Digital marketing
• Tanıtım farklı
• Güncel pazarlama
• Etkili web sitesi
• Entegre pazarlama

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto