1-Stratejik Pazarlama ve Satış Yönetimi Sertifika Programı / 3 Kasım – 2 Aralık 2016Tarih: 03-04 / 10-11/ 17-18/ 24-25 Kasım – 1-2 Aralık 2016

Eğitmenler : İrem Rona İnan-Kudret Süzer- Esra Başak- Levent Tayla

Yer  : Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası- Yeniköy Cad. No: 88 Tarabya-İstanbul

Eğitim İçeriği:

1. MODÜL: MÜŞTERİ ODAKLILIK – 1 GÜN

 • Müşteri Odaklılıktan ne anlıyoruz? Müşteri Odaklı Yönetim(İç müşteri/Dış müşteri)
 • Müşteri İlişkilerinde İletişim ve Müzakere
 • Müşteri davranış biçimleri
 • Vaka çalışmaları
 • Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek
 • Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
 • İhtiyaç Toplumundan Arzu Toplumuna
 • İhtiyaç/İstek ve İstek/Talep ilişkisi
 • Müşterilerin tercihi için ikna; Ürün: Özellik-Fayda-Avantaj
 • Müzakere için sağlam bir çerçeve ve İkna
 • İkna sırları
 • Müzakere planının yapılması
 • Müzakere ve İknada hazırlık aşamasının önemi
 • Müzakere sürecinde aşamalar
 • Teklif güçlendiriciler  

2. MODÜL: MÜŞTERİ DENEYİMİ İNOVASYONU – 1 GÜN 

 • Müşteri Deneyimi
 • Müşteri Deneyimi Stratejisini Belirleme
 • Müşteri Deneyim İnovasyonu
 • Yaşam Biçimi ve Değer Yaratma
 • Olumlu His Yaratarak Anı Oluşturmak
 • Deneyim İnovasyonu için Teknikler
 • İtirazları karşılama
 • Şikayetçi müşteriden memnun müşteriye
 • Müşteri şikayetlerinden fırsat yaratmak  

3.MODÜL: PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ – 2 GÜN

 • Pazarlama Nedir?
  • Temel Pazarlama Kavramları
  • Pazarlamanın Fonksiyonu
  • İhtiyaç/İstek
  • İstek/Talep ilişkisi
  • Pazarlama Karması:
  • Ürün
  • Fiyat
  • Dağıtım
  • Tanıtım ve Promosyon
  • Misyon,hedefler
  • Ürün hayat eğrisi pazarlama stratejileri
  • Pazarlama potansiyeli nerede? Pazar öncelikleri nasıl saptanır?
  • Mevcut pozisyon ve fırsatların analizi
  • Segmentlerin karlılığı ve segmentlere ulaşabilirlilik
  • Segmentasyon evreleri
  • Segmentasyon için muhtemel kriterler
  • Stratejik Pazarlama ve Planlama Süreci:
  • Pazarlama Odaklı Yaklaşım:
  • Pazar Analizi: Günümüz Pazar özellikleri; Pazar gelişimi
  • Pazar Segmentasyonu:
  • Pazarlama Planı:
   • Neden planlama yöntemleri kullanmalıyız? Planlamanın amacı; planlamanın süreci
   • Nasıl hedef saptarız?
 • Marka Olmak
  • Marka nedir? Markanın unsurları. Ürünler ve markalar
 • Marka yönetimi. Marka stratejisi. Marka konumlandırma  

4. MODÜL – YÖNETİM TEKNİKLERİ– 2 GÜN

 • İnovatif Yönetim Anlayışı
 • İnovatif Yönetim Teknikleri
  • Liderlik / Yöneticilik
  • Farklı Liderlik Anlayışları
 • Hangi Liderlik Davranışı?
 • Liderin Özellikleri
 • İzleyicilerin Özellikleri
 • Görevin Özellikleri
 • Kurumsal Özellikler
 • Yönetimde Koçluk/Mentorluk yaklaşımı
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Planlama
 • Organize etme
 • Kontrol
 • Yöneticilikte ayrılmaz üçlü
 • Yetki
 • Sorumluluk
 • Hesap verebilirlik
 • Delegasyon
 • Delegasyonun yararları & Delegasyona Engeller
 • Delegasyon ne zaman yapılır?
 • Etkili Delegasyon

5. MODÜL: SATIŞ YÖNETİMİ – 1 GÜN 

 • Müşteri Odaklı Satış Yönetimi
  • Müşterilerde Güven Uyandırmak
  • İhtiyaç ve uygun Satış Sunumu
  • İtirazlarla Başa Çıkmak ve İkna Etmek
  • Satış Kapama Şartları ve Sinyalleri
  • Satış Kapama Teknikleri
  • Müşteriyi ve Satışı Takip

6.MODÜL: EKİP MOTİVASYONU – 1 GÜN

 • İnovatif Yönetimde Motivasyon Kaynakları
 • Ulusal Kültürün Dört Boyutu ve Yönetim Tarzımız
 • Motivasyon Kaynakları
 • Kişisel Motivasyon
 • İş Yerinde Farklı Kuşakların Motivasyonu
 • Ekip Motivasyonu

7. MODÜL: MS OUTLOOK ile ZAMAN YÖNETİMİ – 1 GÜN 

Microsotf Outlook kullanan tüm profesyoneller için öncelik ve iş yükü yönetiminde en iyi uygulamalar:

 • Önceliklere odaklanabilmek
 • Önemli işleri zamanında tamamlamak
 • Gelen mailleri süratle işlemek
 • Önemli epostalara odaklanmak
 • Yapılacak tüm işleri gerçekçi olarak takvimlendirmek
 • Gündelik işleri seçerken daha stratejik bakabilmek
 • Başkalarından beklediğiniz işlerin kontrolünü elde tutmak
 • Başkalarının sizden beklentilerini yönetmek
 • Bölünmeleri en aza indirmek 

8. MODÜL: EKİP OLMA VE EKİP YÖNETİMİ – 1 gün

 • Ekip Yönetimi ve Yüksek Performans
  • Bireysel-Ekip ve Yönetim Yaklaşımı
  • Ekip Oluşturma
  • Ekiplerin Gelişim Süreci
  • Ekip Rolleri
  • Ekip İçi Dinamikler ve

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto