Stratejik Pazarlama ve Satış Yönetimi Sertifika ProgramıTarih:
Eğitmenler : İrem Rona İnan-Kudret Süzer-Vildan Karadeniz- Ali Köseoğlu
Yer  : Alman- Türk Ticaret Sanayi Odası/ İstanbul

Eğitim İçeriği:

1.MODÜL: MÜŞTERİ ODAKLILIK – 1 GÜN

 • Müşteri Odaklılıktan ne anlıyoruz? Müşteri Odaklı Yönetim(İç müşteri/Dış müşteri)
 • Müşteri İlişkilerinde İletişim ve Müzakere
 • Müşteri davranış biçimleri
 • Vaka çalışmaları
 • Zor müşterilerle başa çıkmak ve duyguları yönetmek
 • Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
 • İhtiyaç Toplumundan Arzu Toplumuna
 • İhtiyaç/İstek ve İstek/Talep ilişkisi
 • Müşterilerin tercihi için ikna; Ürün: Özellik-Fayda-Avantaj
 • Müzakere için sağlam bir çerçeve ve İkna
 • İkna sırları
 • Müzakere planının yapılması
 • Müzakere ve İknada hazırlık aşamasının önemi
 • Müzakere sürecinde aşamalar
 • Teklif güçlendiriciler 

2.MODÜL: MÜŞTERİ DENEYİMİ İNOVASYONU-1 GÜN

 •  Müşteri Deneyimi
 • Müşteri Deneyimi Stratejisini Belirleme
 • Müşteri Deneyim İnovasyonu
 • Yaşam Biçimi ve Değer Yaratma
 • Olumlu His Yaratarak Anı Oluşturmak
 • Deneyim İnovasyonu için Teknikler
 • İtirazları karşılama
 • Şikayetçi müşteriden memnun müşteriye
 • Müşteri şikayetlerinden fırsat yaratmak

 3.MODÜL: PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ – 2 GÜN

 • Pazarlama Nedir?
  • Temel Pazarlama Kavramları
  • Pazarlamanın Fonksiyonu
  • İhtiyaç/İstek
  • İstek/Talep ilişkisi
  • Pazarlama Karması:
  • Ürün
  • Fiyat
  • Dağıtım
  • Tanıtım ve Promosyon
 • Stratejik Pazarlama ve Planlama Süreci:
  • Misyon,hedefler
  • Ürün hayat eğrisi pazarlama stratejileri
  • Pazarlama potansiyeli nerede? Pazar öncelikleri nasıl saptanır?
 • Pazarlama Odaklı Yaklaşım:
  • Mevcut pozisyon ve fırsatların analizi
 • Pazar Analizi: Günümüz Pazar özellikleri; Pazar gelişimi
 • Pazar Segmentasyonu:
  • Segmentlerin karlılığı ve segmentlere ulaşabilirlilik
  • Segmentasyon evreleri
  • Segmentasyon için muhtemel kriterler
 • Pazarlama Planı:
  • Neden planlama yöntemleri kullanmalıyız?Planlamanın amacı;planlamanın süreci
  • Nasıl hedef saptarız?
 •  Marka Olmak
  • Marka nedir? Markanın unsurları. Ürünler ve markalar
 • Marka yönetimi. Marka stratejisi. Marka konumlandırma

4. MODÜL – YÖNETİM- LİDERLİK-KOÇLUK – 2 GÜN

 • Yenilikçi  Yönetim Anlayışı
 • Yenilikçi Yönetim Teknikleri
  • Liderlik / Yöneticilik
 • Farklı Liderlik Anlayışları
 • Hangi Liderlik Davranışı?
 • Liderin Özellikleri
 • İzleyicilerin Özellikleri
 • Görevin Özellikleri
 • Kurumsal Özellikler
 • Yönetimde Koçluk/Mentorluk yaklaşımı
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Planlama
 • Organize etme
 • Kontrol
 • Yöneticilikte ayrılmaz üçlü
 • Yetki
 • Sorumluluk
 • Hesap verebilirlik
 • Delegasyon
 • Delegasyonun yararları & Delegasyona Engeller
 • Delegasyon ne zaman yapılır?
 • Etkili Delegasyon

5. MODÜL – SATIŞ YÖNETİMİ – 1 GÜN 

 • Müşteri Odaklı Satış Yönetimi
  • Müşterilerde Güven Uyandırmak
  • İhtiyaç ve uygun Satış Sunumu
  • İtirazlarla Başa Çıkmak ve İkna Etmek
  • Satış Kapama Şartları ve Sinyalleri
  • Satış Kapama Teknikleri
  • Müşteriyi ve Satışı Takip

6.MODÜL – İŞ YÜKÜ VE ÖNCELİK YÖNETİMİ – 1 GÜN 

 • Microsotf Outlook kullanan tüm profesyoneller için öncelik ve iş yükü yönetiminde en iyi uygulamalar:
  • Önceliklere odaklanabilmek
  • Önemli işleri zamanında tamamlamak
  • Gelen mailleri süratle işlemek
  • Önemli epostalara odaklanmak
  • Yapılacak tüm işleri gerçekçi olarak takvimlendirmek
  • Gündelik işleri seçerken daha stratejik bakabilmek
  • Başkalarından beklediğiniz işlerin kontrolünü elde tutmak
  • Başkalarının sizden beklentilerini yönetmek
  • Bölünmeleri en aza indirmek

7..MODÜL: STRATEJİDEN HEDEF BELİRLEMEYE – 1 GÜN 

 • Temel strateji
 • SWOT analizi
 • Stratejinin oluşturulması
 • Satış stratejilerinin geliştirilmesi
 • Stratejileri uygulamak için bir araç olan Dengeli Puan Tablosu
 • Stratejik hedeflerin tanımlanması
 • Uygun ölçümlerin tanımlanması
 • Projelerin geliştirilmesi
 • Satış Yöneticisinin stratejileri uygulamadaki rolü
 • Bir yönetici olarak Dengeli Puan Tablom
 • Hedeflerle öncülük etmek
 • Kişisel faaliyet planlaması  
 1. MODÜL – EKİP OLMA VE EKİP YÖNETİMİ – 1 gün
 •  Ulusal Kültürün Dört Boyutu ve Yönetim tarzımız
 • Ekip Yönetimi ve Yüksek Performans
 • Ekiplerin Gelişim Süreci
 • Ekip İçi Dinamikler
 • Ekip Motivasyonu
 • Ekiplerde Fikir Üretme ve Problem Çözme
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto