Sosyal Güvenlik Hukuku UygulamalarıSOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ

Katılımcı Sayısı 20 kişi

Süre 2 gün (9.30-17.30)

Eğitmen Dr. Cahit Evcil

Eğitimin İçeriği

 • Sosyal güvenlik ve sosyal sigorta kavramları
 • Sosyal sigortalar kanununun genel hükümleri ve kapsamı
 • İşyerinin tanımı ve kapsamı
 • İşyerlerinin tescili
 • İhaleli işlerde ve diğer özellik gösteren işlerde işyeri tescili
 • Sigortalıların kuruma bildirilmesi
 • Sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar
 • Hizmet sözleşmesi türleri
 • Şirket ortaklarının sigortalılığı
 • Sigorta primi, prime tabi olan ve olmayan kazançlar
 • Prime esas kazancın saptanması
 • Aylık prim ve hizmet belgesi
 • E-bildirge uygulaması
 • Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi
 • Yersiz alınan sigorta primlerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar
 • İdari para cezası uygulamaları
 • İşsizlik sigortası uygulamaları
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto