ŞİRKET DEĞERLEME



Ön koşul Bu eğitime katılacak olan kişilerin önceden Temel Finans Bilgileri ve Finans Matematiği konularında eğitim almış olmaları gerekmektedir. Grubun bu konularda bilgisinin olmaması durumunda eğitim süresi 2 güne çıkartılarak, ilk gün Temel Finans Matematiği eğitimi verilmesine ihtiyaç olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 1  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Şirket Değeri – Piyasa Değeri Ayırımı
 • Şirket Değeri ile İlgili Kavramlar

–        Piyasa-Borsa Değeri

–        Defter Değeri

–        Net Aktif Değeri

–        Potansiyel Değer

 • Şirket Değerleme Yöntemleri

–        Piyasa Çarpanları Analizi

 • Fiyat-Kazanç Oranı
 • Piyasa Değeri- Defter Değeri Oranı
 • EBITDA ile İlgili Yaklaşımlar
 • Net Satışla İlgili Yaklaşımlar

–        İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi

 • Uygun İsknoto Oranı Seçimi
 • Ekonomik ve Mali Değerleme

–        Net Aktif Değeri Yöntemi

–        Temettü Kapitalizasyonu Yöntemi

–        EVA (Economic Value Added) Yöntemi

 • Şirket Değerlemede Sektörel Farklılıklar ve Uygun Yöntem Seçimi

 • Değerleme Açısından Yatırımcı Farklılıkları ve Değerleme Yöntemleri

–        Perakende Yatırımcılar (Borsa)

–        Finansal Yatırımcılar

–        Stratejik Yatırımcılar

 • Şirket Birleşme, Bölünme ve Devralmalarında Uygulanan Değerleme Yöntemleri

 • Halka Arzlarda Uygulanan ve Tavsiye Edilen Değerleme Yöntemleri
 • Örnekler ve Piyasa Uygulamaları
 • Şirket Değerleme İle İlgili Kullanılan Kaynaklar

–        İnternet Kaynakları

–        Servis Sağlayıcıların Kullanımı

 • Türkiye’de Yabancı ve Yerli Yatırımcıların Şirket Değerleme Pratiği Üzerine Bir Tartışma
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto