Şirket DeğerlemeKatılım Önkoşulu Bu eğitime katılacak olan kişilerin önceden Temel Finans Bilgileri ve Finans Matematiği konularında eğitim almış olmaları gerekmektedir. Grubun bu konularda bilgisinin olmaması durumunda eğitim süresi 2 güne çıkartılarak, ilk gün Temel Finans Matematiği eğitimi verilmesine ihtiyaç olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 kişi

Süre 1 Gün

Eğitmen Murat Buket

Eğitimin İçeriği

 • Şirket Değeri – Piyasa Değeri Ayırımı
 • Şirket Değeri ile İlgili Kavramlar
  • Piyasa-Borsa Değeri
  • Defter Değeri
  • Net Aktif Değeri
  • Potansiyel Değer
 • Şirket Değerleme Yöntemleri
  • Piyasa Çarpanları Analizi
   • Fiyat-Kazanç Oranı
   • Piyasa Değeri- Defter Değeri Oranı
   • EBITDA ile İlgili Yaklaşımlar
   • Net Satışla İlgili Yaklaşımlar
   • İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
    • Uygun İsknoto Oranı Seçimi
    • Ekonomik ve Mali Değerleme
   • Net Aktif Değeri Yöntemi
   • Temettü Kapitalizasyonu Yöntemi
   • EVA (Economic Value Added) Yöntemi
 • Şirket Değerlemede Sektörel Farklılıklar ve Uygun Yöntem Seçimi
 • Değerleme Açısından Yatırımcı Farklılıkları ve Değerleme Yöntemleri
  • Perakende Yatırımcılar (Borsa)
  • Finansal Yatırımcılar
  • Stratejik Yatırımcılar
 • Şirket Birleşme, Bölünme ve Devralmalarında Uygulanan Değerleme Yöntemleri
 • Halka Arzlarda Uygulanan ve Tavsiye Edilen Değerleme Yöntemleri
 • Örnekler ve Piyasa Uygulamaları
 • Şirket Değerleme İle İlgili Kullanılan Kaynaklar
  • İnternet Kaynakları
  • Servis Sağlayıcıların Kullanımı
 • Türkiye’de Yabancı ve Yerli Yatırımcıların Şirket Değerleme Pratiği Üzerine Bir Tartışma

Gerekli Araçlar: Barkovizyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto