SATINALMASüre: 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Tedarik Zinciri-Lojistik-Satınalma İlişkisi
• Satınalmanın 7 Doğrusu
• Satınalma Maliyet Analizleri
• Satınalma Türleri ve Organizasyon Yapıları
• Satınalma Fonksiyonları ve Görevleri
• Satınalma Sürecinin Temel Aşamaları
• Stratejik Satınalma Yönetimi – Amaç ve Sorumluluklar
• Temel Fonksiyon ve Faaliyetler
• Satınalma ve Tedarikçi Stratejileri
• Ekonomik Sipariş Hacminin Belirlenmesi
• Talep Tahmin Yöntemleri
• Perakende Kategori Yönetiminde Satınalma
• Satınalmada Müzakere ve Sözleşme Yönetimi
• Satınalma Performansının Ölçülmesi
• E-Satınalma – Global Satınalma – Dış Kaynak Kullanımı
• Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
• Tedarikçi Seçme Süreci
• Tedarikçi Fiyat, Maliyet ve Finansal Durum Analizi
• Tedarikçi Sözleşmesi
• Tedarikçi Performansının Yönetimi
• Tedarikçi Geliştirme Uygulamaları

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto