RİSK YÖNETİMİ – I (1. Seviye – Simülasyonsuz) (BRY1)Amaç Bu eğitim, risk yönetimi kavramı ile ilk kez tanışanlara temel bilgi

vermeyi, kavramları tanıtmayı, basit ve kolay anlaşılır örnek olaylar ile bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili Risk yönetimi bölümünde görev alan orta düzey yetkili ve yöneticiler ve risk yönetimi bölümü dışında kalan orta-üst düzey yöneticiler

Katılım Önkoşulu Herhangi bir önkoşul olmamakla birlikte, katılımcıların genel bankacılık ve krediler bilgilerine sahip olmaları ve Finansal Matematik Eğitimine katılmış olmaları ya da HP finansal hesap makinesi kullanımına aşina olmaları yararlı olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

 • Risk Yönetimi Kavramı

–         Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar

 • Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
 • Kur Riski Rasyoları
 • Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
 • Karşılıklar Kararnamesi
 • Hesap Planı
 • Risk Yönetimi Yönetmeliği

2. Gün

 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi
 • Piyasa Riskleri

–         Faiz Riski

–         Kur Riski

 • VaR
 • CaR
 • Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski
 • Müşteri (Kredi) Riski
 • Operasyon Riski
 • Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
 • Özet ve değerlendirme

Gerekli Araçlar Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar HP finansal hesap makinesi (gerektiğinde  tarafımızca sağlanabilir)

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto