RİSK YÖNETİMİ AÇISINDAN BANKALARDA AKTİF PASİF YÖNETİMİHakan Şakar, MIDA Eğitim Dizisi No : 5
Risk Yönetimi’nin bankacılık kavramları arasına girmesiyle geleneksel banka yönetim anlayışı köklü olarak değişecek gibi görünmektedir. Banka bilançosu yönetenler artık sadece müşteri riskini değil; faiz ve kur risklerinden oluşan piyasa riskini, likidite riskini, operasyon riskini de kontrol altında tutmak ve sınırlamak zorunda kalacaklardır.Bu kitap önce bankaların aktif pasif yönetimi sırasında maruz kaldığı risklerin (faiz, kur, likidite, müşteri, operasyon) tanımlarını yapmakta, ortaya çıkış nedenlerini ve birbirleriyle olan bağlantılarını açıklamakta ve bu risklerin giderilmelerine ilişkin bilanço içi (ters işlemler) ve dışı (türev ürünlerle) giderilmelerine ilişkin çözümler sunmaktadır. Bankacılık diliyle yazılan ve anlaşılmayı kolaylaştırmak için 60’tan fazla çözümlü örnek olayla desteklenen bu kitabın ekinde okuyucuya kitapla ilgili bir CD ROM da verilmektedir. Kitaptaki tüm örneklerin okuyucu tarafından yeniden yapılabileceği, gerektiğinde yeni örneklerin geliştirilebileceği bu CD ROM konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto