RAPORLAMA TEKNİKLERİSüre:                          1 gün 

Eğitimin İçeriği: 

GİRİŞ

 • Yazılı iletişimin kurumsallaşmada rolü
 • Rapor yazmaktaki hedefler 

RAPORDA İÇERİK

 • Yazılı iletişimde etkinlik artırıcı faktörler
 • Bölüm oluşturma teknikleri

Faktörel

Sayısal

Metodolojik

RAPORDA BİÇİM

 • Dokümantasyon
 • Kaynakça
 • Bulunması gereken bölümler
 • Görselleştirme 

RAPOR YAZMANIN AŞAMALARI

 • Hazırlık
 • Yazma süreci
 • Raporun izlenmesi

Workshop: Bir raporun çatısının oluşturularak kısaca sunulması

 

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto