PROJE YÖNETİMİSüre: 2 gün

Amaç: Günümüz ekonomi şartlarında başarılı olmak isteyen tüm kurumlar, rekabetçi fırsatları yakalamayı ve sürdürmeyi hedeflemektedir. Değişen sektör koşullarına göre yeni ürünler geliştirilmesi, kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi öncelik almaktadır.

Hazırlanan kapsam ile katılımcılara proje yönetimi ile ilgili temel tanımlar ve proje yaşam döngüsünün safhaları uluslar arası kabul görmüş prensipler çerçevesinde aktarılmaktadır.

Eğitim, temel kavramlar ve araçlara ilişkin örnekler ve uygulamalı grup çalışmaları ile interaktif bir biçimde yürütülmektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Proje, Proje Yönetimi, Rutin İşler, Temel Tanımlar
 • Proje Program ve Projelerle Yönetim
 • Stratejik Proje Yönetim Ofisi
 • Kurumsal Örgüt Yapıları ve Proje Yönetimi Uygulamaları
 • Proje Yaşam Döngüsünün Safhaları
 • Planlama Safhası: Temel Tanımlar ve Kavramlar
 • Proje Planlamasında Kullanılan Araçlar ve Teknikler
 • Kapsam ve Zaman Yönetimi – Süreçler ve Gannt, Ağ Planlaması
 • Maliyet Yönetimi
 • Kalite ve Risk Yönetimi
 • Proje Uygulama ve Kontrol Safhaları
 • Ekip Gelişimi
 • Kazanılan Değer Analizi
 • Proje Kapanışı, Sürecin Değerlendirilmesi
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto