PORTFÖY YÖNETİMİKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

  • Portföy Yönetimine Kavramsal Bakış
  • Portföy Yönetim Süreci
  • Portföy Çeşitleri
  • Yatırım Sürecinde Portföy Riski
  • Portföy Yönetiminde Kullanılan Modern Yaklaşımlar
  • Portföy Yönetim Performansının Ölçülmesi
  • Portföy Yönetiminde Döviz ve Döviz Portföyleri
  • Portföy Yönetiminde Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Tahvil Portföyleri

–         Tahvil Fiyatlaması ve Değerlemesi

–         Tahvillerde Vade ve Getiri İlişkileri

–         Tahvil Değerlemesinde Süre (duration) ve Bağışıklama (immunization)

–         Tahvil portföy Yönetiminde Aktif ve Pasif Stratejiler

  • Portföy Sigortası (Options,  Futures, Forward…)

Gerekli Araçlar Barkovizyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto