PARA, DÖVİZ VE SERMAYE PİYASALARIKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Genel Bakış

–         Dünya Ekonomisi ve Piyasalar

–         Türkiye Ekonomisi ve Piyasalaşma Süreci

 • Döviz Piyasaları

–        İşlem Türleri ve Fiyatlama

 • Dış Piyasa
 • İç Piyasa
  • Döviz Kuru (Nominal Anchor)
  • Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler
  • Döviz Sepeti
  • Spot vev Forward Fiyatlaması
  • (Spot Rates / Direct –Indirect Quotations/Reciprocals/Cross
  • (Swap Points /Forward Rates  Calculations)
  • Diğer Döviz İşlemleri
 • Faiz Piyasaları

–        İç Piyasa

–        Dış Piyasa

 • § Faizi Etkileyen Değişkenler (llikidite, yasal maliyetler, para politikası)
  • Basit Faiz – Bileşik Faiz
  • Verim Eğrisi
  • Spread ve Yasal Maliyetler
  • Spot ve Vadeli Maliyetler
 • Sermaye Piyasaları

–        Birincil ve İkincil Piyasalar

 • Organize ve Tezgahüstü (OTC) Piyasalar
 • Türkiye Sermaye Piyasası’nın tarihçesi ve SPK
 • Kamu Menkul Kıymetleri
 • Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Repo, GOS
 • İhraç Yöntemleri
 • Kamu Menkul Kıymetlerinin İşlem Gördüğü Pazarlar
 • Açık Piyasa İşlemleri
 • § Alacaklık Sağlayan Özel Sektör Menkul Kıymetleri
  • Tahviller, Finansman Bonoları; VDMK, Banka Bonosu
  • § Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde Fiyatlama
   • Hazine Bonosu, Repo Hesaplamaları
   • Bileşik Faiz Uygulamaları
   • Tahvil Değerlemesi
   • § Ortaklık Sağlayan Menkul Kıymetler
    • Hisse Senetlerinin Tanımı
    • Hisse Senetlerinin Halka Arzı
    • Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri
    • İMKB Hisse Senedi Piyasası İşlemleri
    • İMKB Endeksleri
    • § Diğer Menkul Kıymetler (HDT, KIT, KZOB, OYHS)
    • Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları
    • Menkul Kıymetlere Yatırım : Risk ve Portföy
 • Türev Ürünler : Futures, Options, Swap, FRA

–        Tanımlar

–        İşlem Gördükleri Pazarlar

–        Kontratlar ve Özellikleri

–        Fiyat Sistemi

–        İşleyiş Mekanizmaları

–        Katılımcılar

–        Türev Ürünlerin Kullanım Araçları

 • Temel Analiz ve Karar Alma

–        Beklenti Oluşturma

 • Merkez Bankası Bilançosu ve Para Politikası
 • Makro Göstergeler
 • Nakit Akışı
 • Kamu Borçlanması
 • Kur ve Faiz Tahmin Teorileri

–        Kısa ve Orta Vadeli Karar Alma

–        Türkiye İçin Faiz ve Döviz Tahmin Modelleri

 • Fon Yönetimi Bölümünün Organizasyonu ve İşlevleri

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto