PARA, DÖVİZ VE SERMAYE PİYASALARISüre      3 Gün

Eğitimin İçeriği

 • Genel Bakış
  • Dünya Ekonomisi ve Piyasalar
 • Türkiye Ekonomisi ve Piyasalaşma Süreci
 • Döviz Piyasaları
  • Spot ve Vadeli Maliyetler
  • İşlem Türleri ve Fiyatlama
   • Dış Piyasa
   • İç Piyasa
    • Döviz Kuru (Nominal Anchor)
    • Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler
    • Döviz Sepeti
    • Spot vev Forward Fiyatlaması
    • (Spot Rates / Direct –Indirect Quotations/Reciprocals/Cross
    • (Swap Points /Forward Rates Calculations)
    • Diğer Döviz İşlemleri
 • Faiz Piyasaları
  • İç Piyasa
  • Dış Piyasa
   • Faizi Etkileyen Değişkenler (llikidite, yasal maliyetler, para politikası)
   • Basit Faiz – Bileşik Faiz
   • Verim Eğrisi
   • Spread ve Yasal Maliyetler
 • Sermaye Piyasaları
  • Birincil ve İkincil Piyasalar
   • Organize ve Tezgahüstü (OTC) Piyasalar
   • Türkiye Sermaye Piyasası’nın tarihçesi ve SPK
   • Kamu Menkul Kıymetleri
    • Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Repo, GOS
    • İhraç Yöntemleri
    • Kamu Menkul Kıymetlerinin İşlem Gördüğü Pazarlar
    • Açık Piyasa İşlemleri
   • Alacaklık Sağlayan Özel Sektör Menkul Kıymetleri
    • Tahviller, Finansman Bonoları; VDMK, Banka Bonosu
   • Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde Fiyatlama
    • Hazine Bonosu, Repo Hesaplamaları
    • Bileşik Faiz Uygulamaları
    • Tahvil Değerlemesi
   • Ortaklık Sağlayan Menkul Kıymetler
    • Hisse Senetlerinin Tanımı
    • Hisse Senetlerinin Halka Arzı
    • Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri
    • İMKB Hisse Senedi Piyasası İşlemleri
    • İMKB Endeksleri
   • Diğer Menkul Kıymetler (HDT, KIT, KZOB, OYHS)
   • Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları
 • Menkul Kıymetlere Yatırım : Risk ve Portföy
 • Türev Ürünler : Futures, Options, Swap, FRA
  • Türev Ürünlerin Kullanım Araçları
  • Tanımlar
  • İşlem Gördükleri Pazarlar
  • Kontratlar ve Özellikleri
  • Fiyat Sistemi
  • İşleyiş Mekanizmaları
  • Katılımcılar
 • Temel Analiz ve Karar Alma
  • Beklenti Oluşturma
   • Merkez Bankası Bilançosu ve Para Politikası
   • Makro Göstergeler
   • Nakit Akışı
   • Kamu Borçlanması
   • Kur ve Faiz Tahmin Teorileri
  • Kısa ve Orta Vadeli Karar Alma
  • Türkiye İçin Faiz ve Döviz Tahmin Modelleri
 • Fon Yönetimi Bölümünün Organizasyonu ve İşlevleri
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto