Yard.Doç.Dr.Özlem Özarslan Saydar 

Uzmanlık Konuları: 

 • Bütçe Planlama, Kontrol ve Revizyon
 • Finansal Analiz ve Kontrol Yöntemleri (Temel ve İleri Düzey)
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Yatırım (Duran Varlık) Yönetimi, Fizibilite Hazırlama ve Proje Değerlendirme
 • Para, Döviz ve Sermaye Piyasaları
 • Finansal Matematik
 • Finansal Planlama
 • Alternatif Finansman Kaynakları ve Optimal Sermaye Yapısı
 • Dönem Sonu İşlemleri Muhasebesi
 • Tek Düzen Muhasebe Sistemi
 • Bankacılığa Giriş
 • Finansal Analiz ve Kredi Süreci (İleri Düzey)
 • Para, Döviz ve Sermaye Piyasaları
 • Şirket Değerleme

 İş Deneyimi:    

 • T.C. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı / Program Başkanı Öğretim Görevlisi – Finans, Muhasebe  Eylül 2008 –
 • Finansbank A.Ş.-Genel Müdürlük Mali Analiz Departmanı/Krediler Departmanı Uzman Kasım 2005 – Eylül 2008
 • Marmara Üniversitesi-Nihad Sayar Eğitim Vakfı Eğitim Organizasyon Sorumlusu
 • Finans, Muhasebe Şubat 2005-Kasım 2005
 • Marmara Üniversitesi-AB Eğitim Projeleri Öğretim Görevlisi – Finans, Muhasebe Ocak 2005-Kasım 2005
 • Mumeyek – Muhasebe Mesleki Yeterlilik Eğitim Kurumu Öğretim Görevlisi – Finans, Muhasebe Eylül 2004-Eylül 2005
 • T.C. Doğuş Üniversitesi  Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi – Finans, Muhasebe Ekim 2003-Ekim 2004
 • Tasarı Eğitim Kurumları Öğretim Görevlisi – Finansal Yönetim Kasım 2002-Kasım 2004
 •  Istanbul Kültür Üniversitesi -m İşletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi            Kasım 1999 – Haziran 2001
 • Elginkan Holding – Elmor A.Ş. Kurumsal Müşteriler Satış Departmanı
 • Müşteri Temsilcisi  Eylül 1997-Mart 1999

 

EĞİTİM                              

 • İSTANBUL ÜNIVERSITESI, İşletme Fakültesi

Finans Ana Bilim Dalı / Doktora Programı Eylül 2002- Haziran 2011

Kapsam:

Finans Teorisi, Risk Yönetimi ve Türev Ürünler, Uluslararası Finansal

Piyasalar, İstatistik Analiz, Stratejik Finansal Yönetim, Karar Almada

Finansal Analiz Yöntemleri, Finansta Yeni Konular, Finansal Varlık

Fiyatlama Stratejileri

 • İSTANBUL ÜNIVERSITESI Uluslararası Yönetim Sertifika Programı Eylül 2001-Temmuz 2002
 • İSTANBUL ÜNIVERSITESI, İşletme Fakültesi Finans Ana Bilim Dalı / Yüksek Lisans Programı Eylül 1998-Temmuz 2001
 • İSTANBUL ÜNIVERSITESI, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü1992-1997 

AKADEMİK ÇALIŞMA: 

“Banka Değerleme ve Banka Değerini Belirleyen Faktörlerin Analizi” Doktora tezi

“Firma Değerleme Modelleri Üzerine Bir Araştırma: Damadoran Yaklaşımı”

“Futures Fiyatlama ve Stratejiler-Teori ve Türkiye Uygulamaları”

“Euro tahviller: Türk Euro Tahvillerinde Teori ve Fiyatlama Stratejileri”

“Tahvil Portföyü Yönetimi”

“Tarihsel Beta Gelecek İçin İyi Bir Tahminleyen midir?”

“İMKB-30 Endeksi’nde Beta Durağanlığı Üzerine Ampirik Yaklaşım”

“Portföy Seçim Modelleri ve Markowitz Modeli’nin

İMKB 100 Endeksi Üzerine Uygulanması”

“Markowitz Modeli’nin İMKB 30 Endeksi Üzerine Uygulanması”

“Halka Arzlar ve Türk Serm. Pazarında İlk Halka Arzlarda Fiyat Saptaması”

“Uluslararası Leasing: Teori ve Uygulama”

“Swap : Bir Uluslararası Finansman Tekniği”

İDARI GÖREVLER :                                                                                             

Yönetim Kurulu Üyesi            T.C. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu

Program Başkanı                   T.C. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Tanıtım Koordinatörü  T.C. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu

 

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto